Biztosítás > AEGON BIZTOSÍTÓ > AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap >

AEGON IstanBull Részvény Befektetési AlapBefektetési politika

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfolióját devizakülföldi társaságok nyilvános forgalmonbahozatal során kibocsátott részvényei alkotjáktúlnyomórészt. Az elsődleges befektetési célpontok azon vállalatok tőzsdén forgalmazott értékpapírjai, mely vállalatok Törökországban tevékenykednek, illetve bevételeik jelentős részét innen nyerik. Az Alapkezelő az Alap portfoliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja.

Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és az Alap Kezelési Szabályzatában foglalt korlátozások betartása mellett, valamint a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevételével, elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját. A portfolió kialakításakor a részvények határozzák meg az Alap jellegét, így az Alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. A részvény befektetéseken belüli arányokat az Alapkezelő a török piacon kereskedett részvények között úgy határozza meg, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját, az alap által meghirdetett benchmark hozamnál (80% DJ TI20 Index forintban számolva és 20% ZMAX Index) magasabb eredményt érjen el.

Lehetséges befektetési eszközök:

Az alap vásárolhat hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, állampapírt, diszkont kinstárjegyeket, vállalati kötvényeket, de az alap túlnyomó részét természetesen a részvények alkotják. A részvények közt a DJ TI20 Indexben szereplő, a külföldi tőzsdéken forgó azon papírok kapnak helyt, melyeket a hatályos devizajogszabályok szerint be lehet szerezni. Származékos ügyleteket csak fedezeti jelleggel és arbitrázs céljából köthet az alap.

Referencia index:

Az alap referencia indexe 80% DJ TI20 Index forintban számolva és 20% ZMAX Index. A DJ TI20 index a Török tőzsdén kereskedett 20 legnagyobb kapitalizációjú és legnagyobb likviditással rendelkező vállalat részvényeit tartalmazó index. A húsz százalékos állampapír rész az alap likviditását biztosítja. A portfolió kezelő célja a referencia index felülteljesítése.
Az Alap árfolyama

Dátum '15.12.31 '16.01.04 '16.01.07
Árfolyam 2,0165 1,9882 1,9759

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam -0,62% -15,35% -27,97%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

- Tartás

Legfrissebb fórum témák