Biztosítás > ALLIANZ BIZTOSÍTÓ > Pénzpiaci Forint Eszközalap >

Pénzpiaci Forint EszközalapBefektetési politika

Ajánlott befektetési idõtartam: 0-2 év.

Az eszközalap célja, hogy rövidtávú, diverzifikált befektetéseket
megvalósítva a hasonló tartamú állampapíroknál nagyobb hozamot érjen el. Az eszközalap elsõdlegesen max. 6 hónap tartamú forint bankbetétekbe fektet. Egy bank részesedése nem haladhatja meg a 30%-ot. Az eszközalap ezen kívül tartalmazhat 6 hónapnál
rövidebb lejáratú magyar állampapírt, repo ügyleteket, magyar vállalati és hitelintézeti kötvényeket, magyar jelzálogleveleket, valamint bankszámlapénzt.

A PPA mérsékelt kockázatú befektetésnek számít, amely már rövidtávon is nagy valószínûséggel pozitív hozamot érhet el. Az eszközalap esetében a kizárólag állampapírba fektetõ eszközalapokénál magasabb partnerkockázat merül fel a bankok tekintetében, mivel az eszközök jelentõs része bankbetétben kerül elhelyezésre. A biztosító az eszközalapra nem vállal tõke-, illetve
hozamgaranciát.
Az Alap árfolyama

Dátum '17.08.15 '17.08.16 '17.08.17
Árfolyam 1,0713 1,0712 1,0712

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam -0,00% -0,51% -0,75%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

 Eladás

Legfrissebb fórum témák