Biztosítás > METLIFE Magyarországi Fióktelepe > Likviditási forint eszközalap (HUF) >

Likviditási forint eszközalap (HUF)Befektetési politika

Az eszközalap likvid eszközök mellett olyan befektetési alapokat és instrumentumokat tarthat, melyek biztosítani tudják a minimum 80%-os magyar állampapír, diszkont- és kamatozó kincstárjegy arányt. A befektetési alapok jegyei mellett az eszközalap bankbetéteket, illetve minimális készpénzt is tartalmazhat.
A biztosító az eszközalapban lévő mögöttes befektetési alapok arányát változtathatja, illetve nullára csökkentheti, valamint új, az eszközalap fókuszába illő befektetési alapokat vásárolhat a jobb teljesítmény elérése érdekében.

Az eszközalapban lévő befektetési alapok aktuális összetételéről a biztosító honlapján található befektetési jelentésben, a www.metlife.hu oldalon tájékozódhat.

Az eszközalapba történő befektetés bármilyen időtávon ajánlott.
A Likviditási forint eszközalap nyílt végű eszközalap és határozatlan időre jött létre, referenciaindexe az RMAX index-költségek, amelyben a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek szerepelnek.
Az eszközalap likvid eszközeinek (számlapénz, rövid lejáratú betét, 30 napon belüli lejáratú diszkontkincstárjegy, vagy egyéb kötvény) minimális aránya az eszközérték 0%-a, maximális aránya az eszközérték 10%-a. Az eszközalap által vásárolt befektetési jegyek és diszkontkincstárjegyek minimális súlya 90%, maximális súlya 100%, a megcélzott középérték 95%.

Miért érdemes az eszközalapot választani?

A követett befektetési politika a kockázatkerülő ügyfelek számára ideális, hiszen hosszú távon biztosít kiszámítható, infláció feletti hozamot, alacsony kockázat vállalása mellett. Azoknak a befektetőknek ajánlott, akik folyamatos jövedelemre és tőkéjük biztonságára törekednek. Az eszközalapot választó ügyfelek – a 2013. évi CC. törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén – mentesülhetnek a kamatjövedelmeket terhelő 6%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) alól.
Az Alap árfolyama

Dátum '17.07.20 '17.07.21 '17.07.24
Árfolyam 2,0915 2,0902 2,0897

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam -0,03% -0,41% -0,32%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

 Eladás

Legfrissebb fórum témák