Biztosítás > CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ > Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap >

Amazonas Latin-amerikai Részvény EszközalapBefektetési politika

Az eszközalap lehetőséget kínál a közép- és dél-amerikai régió fejlődő vállalkozásai által elért gazdasági teljesítményekből való
részesedésre a befektetési hozamok révén. Az eszközalap a hosszú távú abszolút hozam elérésére törekszik, amelynek érdekében az eszközalap vagyonát közvetetten, befektetési jegyeken keresztül latin-amerikai részvényekbe fekteti. A befektetési jegyeken túl az eszközalap kezelője kizárólag a minimális, maximális és megcélzott részarányokat bemutató táblázatban felsorolt pénzügyi eszközökbe
– elsősorban állampapírok, bankbetét, bankszámla egyenleg, deviza fedezés – fektethet be az ott meghatározott részarányok
figyelembe vételével, egyéb ügyletet nem köthet. Amennyiben az eszközalap-kezelő úgy ítéli meg, akkor az eszközalap hozamának
növelése, illetve az árfolyamkockázat csökkentése érdekében devizafedezeti ügyleteket végezhet. Az eszközalap határozatlan
futamidejű, nyílt végű, tehát egységei az eszközalap bevezetése után folyamatosan jegyezhetők és visszaválthatók. Tekintettel az
eszközalap által megcélzott befektetési területre, az eszközalap az európai jogi, közgazdasági környezettől eltérő kockázatokat is
hordoz. Az eszközalap értékelése az eszközalap portfoliójában nyilvántartott pénzügyi eszközök legfrissebb elérhető árfolyamai
alapján történik a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történő átértékeléssel.

Lehetséges eszközalap-összetétel:

az eszközalap olyan kollektív befektetési formákba fektet, amelyek elsődleges célpontja a
latin-amerikai tőkepiac. Az előbb említett kollektív befektetési formák mellett a portfóliókezelő készpénzt is tarthat likviditási és
kockázatcsökkentési céllal. A devizakockázat csökkentése érdekében a portfóliókezelő egy évnél rövidebb futamidejű szabványosított és tőzsdén kívüli devizaügyleteket köthet.
Az Alap árfolyama

Dátum '17.05.24 '17.05.25 '17.05.26
Árfolyam 0,8184 0,8083 0,8160

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam 0,96% 5,54% 21,00%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

Legfrissebb fórum témák