Biztosítás > CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ > Globális fejlett piaci részvény eszközalap >

Globális fejlett piaci részvény eszközalapBefektetési politika

Az eszközalap célja, hogy különböző típusú befektetések együttesének kialakításával lehetőséget nyújtson a globális fejlett piaci országok gazdasági fejlődéséből származó befektetési hozamokból történő részesedésre. Amennyiben az eszközalap-kezelő úgy ítéli meg, akkor az eszközalap hozamának növelése, illetve az
árfolyamkockázat csökkentése érdekében devizafedezeti ügyleteket köthet.

Lehetséges eszközalap összetétel: az eszközalap olyan kollektív befektetési formákba fektet, amelyek elsődleges célpontja a fejlett piaci országok tőkepiaca. Az előbb említett kollektív befektetési formák mellett az eszközalap kezelő készpénzt is tarthat likviditási és kockázatcsökkentési céllal. A devizakockázat csökkentése érdekében az eszközalap kezelő egy évnél rövidebb futamidejű szabványosított és tőzsdén kívüli devizaügyleteket köthet.

Az eszközalaptól várható, kötvényhozamokat meghaladó hozamszint realizálása hosszú távú befektetést igényel, rövid távon az eszközalap hozama jelentős mértékű ingadozást mutathat.

Az eszközalapba befektetett díjakra a Biztosító tőke-, vagy hozamgaranciát nem vállal.
Az Alap árfolyama

Dátum '17.05.24 '17.05.25 '17.05.26
Árfolyam 2,5068 2,4933 2,4932

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam -0,01% 6,35% 11,71%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

- Tartás

Legfrissebb fórum témák