Biztosítás > GROUPAMA BIZTOSÍTÓ > Életív - Európa Csillagai Részvény Forint >

Életív - Európa Csillagai Részvény ForintBefektetési politika

Lehetséges eszközösszetétel: Európában székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek tőzsdén jegyzett részvénye, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírja; egyéb külföldön kibocsátott részvény; átváltoztatható kötvény; részvényekkel kapcsolatos származékos és egyéb instrumentumok; magyar állam által kibocsátott kötvény, kincstárjegy; külföldi állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír; a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott értékpapír; hazai és külföldi gazdálkodó szervezetek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír; hasonló eszközökbe fektető befektetési alapok befektetési jegye; a származékos ügyletekhez kapcsolódó kamatozó instrumentumok; bankbetét; pénzpiaci befektetési alap jegye; deviza.

Befektetési politika: Az eszközalap célja, hogy aktív befektetési politikával a szokásos részvénypiaci hozamokat meghaladó hozamot érjen el a részvényekre jellemző magas kockázat mellett. Az eszközalap elsősorban stabil fundamentális helyzetű, kedvező kilátásokkal rendelkező európai vállalatok részvényeibe fektet be magas diverzifikáció mellett. Az aktív befektetési politika lehetővé teszi, hogy az alapkezelő az átlagosnál magasabb várható hozamú értékpapírok körültekintő kiválasztásával a benchmarkot meghaladó hozamra törekedjen. Az eszközalap a befektetési politikát hasonló eszközökbe fektető befektetési alapokba történő befektetésekkel is megvalósíthatja. Az eszközalap devizája forint. Az eszközalap befektetéseinek jelentős része devizában kerül elszámolásra, így a forint árfolyamának változása javíthatja, de ronthatja is a befektetési alap forintban számított hozamát. Az eszközalap a piaci lehetőségek kihasználása és a szükséges likviditás biztosítása érdekében az eszközértéke 20%-ának mértékéig fektethet rövid távú befektetési eszközökbe, például bankbetétbe, illetve pénzpiaci befektetési alapba. A részvényekre jellemző magas kockázat miatt az ajánlott befektetési időtáv legalább 8-10 év. A biztosító az eszközalapban elhelyezett megtakarításokra garanciát, tőke- vagy hozamvédelmet nem vállal.

Számszerűsíthető kockázatok:

Piaci árváltozás kockázata: 6
Kamatkockázat: 1
Kibocsátói/hitelezési kockázat: 2
Devizaárfolyam-kockázat: 6

Egyéb kockázatok: Politikai tényezők; Nemzetközi hatások és külső befektetői megítélés; Infláció; Likviditási; Koncentrációs; Származékos ügyletek; Partnerek.

Általános befektetési kockázat: 6
Ajánlott időtáv: minimum 8-10 év

Benchmark: Az eszközalap benchmarkja a Morgan Stanley Capital Investment által számított, az európai részvénypiacok teljesítményét leképező MSCI Europe Index.
Az Alap árfolyama

Dátum '17.08.15 '17.08.16 '17.08.17
Árfolyam 1,1643 1,1714 1,1720

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam 0,05% 5,84% 11,37%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

- Tartás

Legfrissebb fórum témák