Biztosítás > GROUPAMA BIZTOSÍTÓ > Generáció - Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint >

Generáció - Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény ForintBefektetési politika

Lehetséges eszközösszetétel: gazdálkodó szervezetek tőzsdén jegyzett részvénye, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírja; részvényekkel kapcsolatos származékos és egyéb instrumentumok; hasonló eszközökbe fektető befektetési alapok befektetési jegye; a származékos ügyletekhez kapcsolódó kamatozó instrumentumok; bankbetét; rövid távú állampapír; pénzpiaci befektetési alap jegye; deviza.

Befektetési politika: Az eszközalap célja a globális fenntartható növekedés és környezetvédelem szempontjából kulcsfontosságú tiszta és megújuló energia termelésével, tárolásával, az energiahatékonyság javításával és általában a megújuló és tiszta energiával foglalkozó vállalatok, illetve ezen magas növekedési kilátásokkal rendelkező iparági szegmens hozamának elérhetővé
tétele az ügyfelek számára 100 százalékban részvényekbe és részvénykockázatot képviselő instrumentumokba történő befektetéssel. A befektetési portfólióba kerülő vállalatok tevékenységi köre kiterjed a megújuló (szél-, nap-, bio-, víz-, árapály-, hullám és geotermikus) és tiszta energia termelésére, az energiatermeléshez, -átalakításhoz, -tároláshoz szükséges eszközök és a környezetszennyezést csökkentő technológiák gyártására. Az eszközalap devizája forint, a portfólió nem forintban denominált közvetlen befektetéseinek legalább 80 százaléka származékos ügyletek segítségével forintra kerül fedezésre, így a forint és a befektetési portfólió nem forintos
eszközeinek devizaárfolyamai közötti árfolyamkockázat nagyrészt nem jelenik meg az eszközalap árfolyamában.

Az eszközalap a piaci lehetőségek kihasználása és a szükséges likviditás biztosítása érdekében az eszközértéke 10 százalékának mértékéig fektethet rövid távú befektetési eszközökbe, például bankbetétbe, rövid távú állampapírba, illetve pénzpiaci befektetési alapba. A rövid távú kockázatmentes befektetésekhez viszonyítva magasabb várható hozamszint realizálása hosszú távú befektetést igényel, ezért az ajánlott befektetési időtáv legalább 8 év. A biztosító az eszközalapban elhelyezett megtakarításokra garanciát, tőke- vagy hozamvédelmet nem vállal.

Számszerűsíthető kockázatok:

Piaci árváltozás kockázata: 7
Kamatkockázat: 1
Kibocsátói/hitelezési kockázat: 2
Devizaárfolyam-kockázat: 2

Egyéb kockázatok: Politikai tényezők; Nemzetközi hatások és külső befektetői megítélés; Infláció; Likviditási; Koncentrációs; Származékos ügyletek; Partnerek.

Általános befektetési kockázat: 7
Ajánlott időtáv: 8–10 év.

Benchmark: Az eszközalap speciális tematikus alap. Az iparági szegmensnek az átlagos piaci részvényhozamnál várhatóan magasabb hozamának hozzáférhetôvé tételét célozza, ezért benchmarkja az általános fejlett piaci részvényhozam, ami a globális kitettségének megfelelően az MSCI Total Return Net World Index (Bloomberg kód: NDDUWI Index).
Az Alap árfolyama

Dátum '17.07.19 '17.07.20 '17.07.21
Árfolyam 0,5419 0,5418 0,5419

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam 0,03% 9,53% 20,37%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

 Vétel

Legfrissebb fórum témák