Biztosítás > GROUPAMA BIZTOSÍTÓ > Életív - Közép-Európai Részvény Forint >

Életív - Közép-Európai Részvény ForintBefektetési politika

Lehetséges eszközösszetétel:Magyarországi és közép-kelet európai gazdálkodó szervezetek tőzsdén jegyzett részvénye, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírja; részvényekkel kapcsolatos származékos és egyéb instrumentumok; hasonló eszközökbe fektető befektetési alapok befektetési jegye; a származékos ügyletekhez kapcsolódó kamatozó instrumentumok; bankbetét; rövid távú állampapír; pénzpiaci befektetési alap jegye; deviza.

Befektetési politika: Az eszközalap célja, hogy aktív befektetési politikával, magas kockázat vállalása mellett lehetőséget adjon vezető hazai és közép-kelet-európai részvényekbe történő befektetésre. Az eszközalap devizája forint. A biztosító az eszközalapot azon ügyfelek számára ajánlja, akik a kockázatmentes befektetéseknél tartósan magasabb hozamot szeretnének elérni hosszú távon, és cserébe vállalják az akár erőteljes rövid távú árfolyam-ingadozásokat. Az eszközalap részvényhányada átlagosan 85%, de a részvénykitettség a piaci folyamatokhoz igazodva a likviditási célú eszközökön felül az 50-95%-os sávban mozoghat. Az eszközalap magas régiós részvénykitettsége miatt a befektetők extra hozamban részesülhetnek az EU-hoz felzárkózó régiós piacok felértékelődéséből.

Az eszközalap a szükséges likviditás biztosítása érdekében az eszközértéke 10%-ának mértékéig fektethet rövid távú befektetési eszközökbe, például bankbetétbe, illetve pénzpiaci befektetési alapba. A rövid távú kockázatmentes befektetésekhez viszonyítva magasabb várható hozamszint realizálása hosszú távú befektetést igényel, ezért az ajánlott befektetési időtáv legalább 5-7 év. A biztosító az eszközalapban elhelyezett megtakarításokra garanciát, tőke- vagy hozamvédelmet nem vállal.

Számszerűsíthető kockázatok:

Piaci árváltozás kockázata: 6
Kamatkockázat: 1
Kibocsátói/hitelezési kockázat: 2
Devizaárfolyam-kockázat: 1

Egyéb kockázatok: Politikai tényezők; Nemzetközi hatások és külső befektetői megítélés; Infláció; Likviditási; Koncentrációs; Származékos ügyletek; Partnerek.

Általános befektetési kockázat: 6
Ajánlott időtáv: 5-7 év

Benchmark: Az eszközalap benchmarkja 68%-ban a húsz vezető közép-európai részvényből álló CETOP 20 index, 17%-ban a hazai vezető részvényekből álló BUX index, 15%-ban a 3 és 12 hónap közötti hátralévő futamidejű magyar állampapírok árfolyamváltozását jelző RMAX index.
Az Alap árfolyama

Dátum '17.06.15 '17.06.16 '17.06.19
Árfolyam 1,6127 1,6056 1,6055

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam -0,01% 13,87% 30,40%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

 Vétel
Admiral Markets

Legfrissebb fórum témák