Biztosítás > GROUPAMA BIZTOSÍTÓ > Generáció - Magyar Állampapír >

Generáció - Magyar ÁllampapírBefektetési politika

Lehetséges eszközösszetétel: magyar állam által kibocsátott kötvény, kincstárjegy; a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott értékpapír; helyi-, illetve regionális önkormányzat által kibocsátott értékpapír; egyéb állam vagy állami szerv által kibocsátott értékpapír; állampapírokkal, illetve kamattal kapcsolatos származékos instrumentumok; hasonló eszközökbe fektető befektetési alapok befektetési jegye; bankbetét; rövid távú állampapír; pénzpiaci befektetési alap jegye.

Befektetési politika: Az eszközalap célja a kibocsátói kockázat szempontjából kockázatmentes, illetve minimális kockázatot jelentő magyarországi kibocsátású befektetésekkel a portfólió reálértékének megőrzése és az infláció feletti hozam mértékének maximalizálása 3–5 éves időtávon. Az eszközalap a lehető legbiztonságosabb befektetési instrumentumokat, a magyar állami garanciával rendelkező értékpapírokat építi be portfóliójába. Fontos célja a hosszú távú állampapírkamatoknak a konvergencia-folyamatból adódóan várható mozgásából adódó hozamprémium kihasználása, ezért a portfólióban nagyobb súlyt képviselnek az egy évnél hosszabb lejáratú állampapírok. Az eszközalap célját alapvetően az értékpapírok vételének időzítésével és a hozamok lejárati szerkezetében rejlő lehetőségek kihasználásával kamat- és árfolyamnyereség formájában éri el. Az eszközalap piaci benchmarkjának hátralévő átlagos futamideje 4–4,5 év között van. Az eszközalap alapdevizája forint. Az eszközalap a piaci lehetőségek kihasználása és a szükséges likviditás biztosítása érdekében az eszközértéke 10 százalékának mértékéig fektethet rövid távú befektetési eszközökbe, például bankbetétbe, rövid távú állampapírba, illetve pénzpiaci befektetési alapba. A rövid távú kockázatmentes befektetésekhez viszonyítva magasabb várható hozamszint realizálása hosszabb távú befektetést igényel, ezért az ajánlott befektetési időtáv legalább 3 év. A biztosító az eszközalapban elhelyezett megtakarításokra garanciát, tőke- vagy hozamvédelmet nem vállal.

Számszerűsíthető kockázatok:

Piaci árváltozás kockázata: 3
Kamatkockázat: 4
Kibocsátói/hitelezési kockázat: 1
Devizaárfolyam-kockázat: 1

Egyéb kockázatok: Politikai tényezők; Nemzetközi hatások és külső befektető megítélés; Infláció; Likviditási; Koncentrációs; Származékos ügyletek; Partnerek.

Általános befektetési kockázat: 4
Ajánlott időtáv: 3–5 év.

Benchmark: Az eszközalap benchmarkja az Államadósság Kezelő Központ által számolt MAX index (Bloomberg kód: MAX IDX Index). Az index összetétele évente többször felülvizsgálatra kerül. Az index teljes hozam alapú, az esedékességek az indexbe újra-befektetésre kerülnek.
Az Alap árfolyama

Dátum '17.07.20 '17.07.21 '17.07.24
Árfolyam 5,1554 5,1499 5,1542

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam 0,08% 1,71% 3,13%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

- Tartás

Legfrissebb fórum témák