Biztosítás > GROUPAMA BIZTOSÍTÓ > Generáció - Magyar Jelzálog >

Generáció - Magyar JelzálogBefektetési politika

Lehetséges eszközösszetétel: Magyarországon bejegyzett jelzálog hitelintézetek által kibocsátott nyilvános és nem nyilvános kibocsátású, tőzsdén jegyzett és tőzsdén kívüli jelzáloglevelek; bankbetét; rövid távú állampapír;pénzpiaci befektetési alap jegye.

Befektetési politika: Az eszközalap célja a fejlődő jelzáloglevél piacon az állampapírokénál magasabb várható hozam realizálása közepes, 3–5 éves időtávon. Az eszközalap portfólióját kizárólag jelzáloglevelek alkotják. A jelzáloglevél szakosított hitelintézet (jelzálogbank) által kibocsátott speciális értékpapír, amely a jelzálogbank által nyújtott hiteleket finanszírozza. A jelzáloglevél fedezetét elsősorban a nyújtott hitelek, végső soron pedig azon ingatlanok biztosítják, amelyekre a jelzálogbank hitelt folyósított, szigorú törvényi biztosítékok mellett. A jelzáloglevelek az állampapírokéhoz hasonló kockázat mellett várhatóan azoknál magasabb hozamot biztosítanak. Az eszközalap piaci benchmarkjának hátralévő átlagos futamideje 4–4,5 év között van. Az eszközalap alapdevizája forint. Az eszközalap a piaci lehetőségek kihasználása és a szükséges likviditás biztosítása érdekében az eszközértéke 10 százalékának mértékéig fektethet rövid távú befektetési eszközökbe, például bankbetétbe, rövid távú állampapírba, illetve pénzpiaci befektetési alapba.

A rövid távú kockázatmentes befektetésekhez viszonyítva magasabb várható hozamszint realizálása hosszabb távú befektetést igényel, ezért az ajánlott befektetési időtáv legalább 3 év. A biztosító az eszközalapban elhelyezett megtakarításokra garanciát, tőke- vagy hozamvédelmet nem vállal.

Számszerűsíthető kockázatok:

Piaci árváltozás kockázata: 4
Kamatkockázat: 4
Kibocsátói/hitelezési kockázat: 4
Devizaárfolyam-kockázat: 1

Egyéb kockázatok: Politikai tényezők; Nemzetközi hatások és külső befektetői megítélés; Infláció; Likviditási; Koncentrációs; Származékos ügyletek; Partnerek.

Általános befektetési kockázat: 5
Ajánlott időtáv: 3–5 év.

Benchmark: Az eszközalap benchmarkja az Államadósság Kezelő Központ által számolt MAX index (Bloomberg kód: MAX IDX Index). Az index összetétele évente többször felülvizsgálatra kerül. Az index teljes hozam alapú, az esedékességek az indexbe újra-befektetésre kerülnek.
Az Alap árfolyama

Dátum '17.07.20 '17.07.21 '17.07.24
Árfolyam 2,6424 2,6400 2,6413

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam 0,05% 2,09% 3,99%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

 Vétel

Legfrissebb fórum témák