Biztosítás > GROUPAMA BIZTOSÍTÓ > Generáció - Magyar Részvény >

Generáció - Magyar RészvényBefektetési politika

Lehetséges eszközösszetétel: magyarországi gazdálkodó szervezetek tőzsdén jegyzett részvénye, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírja; részvényekkel kapcsolatos származékos és egyéb instrumentumok; hasonló eszközökbe fektető befektetési alapok befektetési jegye; a származékos ügyletekhez kapcsolódó kamatozó instrumentumok; bankbetét; rövid távú állampapír; pénzpiaci befektetési alap jegye; deviza.

Befektetési politika: Az eszközalap célja, hogy a részvények jellegéből adódóan magasabb befektetési kockázat mellett, de a részvény befektetésektől várható módon az állampapírpiaci hozamokat meghaladó hozamot érjen el. Az eszközalap kizárólag részvényekbe és részvénykockázatot képviselő instrumentumokba fektet. Döntő részben a BUX index meghatározó értékpapírjai kerülnek a portfólióba, de emellett más, a budapesti tőzsdén jegyzett és nem jegyzett értékpapírok és egyéb részvények is felhasználhatók. Az értéknövekedés forrása az értékpapírok értékének növekedése, kisebb részben az azokból eredő folyó jövedelmek. Az eszközalap alapdevizája forint. Az eszközalap a piaci lehetőségek kihasználása és a szükséges likviditás biztosítása érdekében az eszközértéke 10 százalékának mértékéig fektethet rövid távú befektetési eszközökbe, például bankbetétbe, rövid távú állampapírba, illetve pénzpiaci befektetési alapba. A rövid távú kockázatmentes befektetésekhez viszonyítva magasabb várható hozamszint realizálása hosszú távú befektetést igényel, ezért az ajánlott befektetési időtáv legalább 8 év. A biztosító az eszközalapban elhelyezett megtakarításokra garanciát, tőke- vagy hozamvédelmet nem vállal.

Számszerűsíthető kockázatok:

Piaci árváltozás kockázata: 7
Kamatkockázat: 1
Kibocsátói/hitelezési kockázat: 2
Devizaárfolyam-kockázat: 1

Egyéb kockázatok: Politikai tényezők; Nemzetközi hatások és külső befektetői megítélés; Infláció; Likviditási; Koncentrációs; Származékos ügyletek; Partnerek.

Általános befektetési kockázat: 7
Ajánlott időtáv: 8–10 év.

Benchmark: Az eszközalap benchmarkja a Budapest Értéktőzsde BUX indexe (Bloomberg kód: BUX Index). Az index összetétele évente többször felülvizsgálatra kerül. Az index teljes hozam alapú, az esedékességek az indexbe újra-befektetésre kerülnek.
Az Alap árfolyama

Dátum '17.07.20 '17.07.21 '17.07.24
Árfolyam 5,1149 5,0744 5,0614

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam -0,26% 5,37% 21,66%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

- Tartás

Legfrissebb fórum témák