Biztosítás > NN BIZTOSÍTÓ > (UNIV) Európai részvény eszközalap >

(UNIV) Európai részvény eszközalapBefektetési politika

Nyilvántartás pénzneme: magyar forint

A mögöttes alap alap-devizaneme euró. Az eszközalap a devizaárfolyam kockázatot nem kezeli (nem fedezi), ezért a forint
euróval szembeni árfolyamának alakulása miatt az eszközalap forintban kifejezett teljesítménye jelentősen eltérhet a mögöttes
alap euróban kifejezett teljesítményétől. A befektetők ezáltal magasabb devizakockázatnak vannak kitéve.

Az eszközalap befektetési politikája

Ezt az eszközalapot akkor válassza, ha Ön kockázatkedvelő befektetőnek tartja magát, az eszközalap ajánlott befektetési idő-
távja legalább 10 év.

A vagyonkezelő az eszközalap befektetéseit mögöttes alapon keresztül valósítja meg. Ezért az eszközalap befektetési politiká-
ját a mögöttes alap befektetési politikáján keresztül mutatjuk be.
Mögöttes alap: NN (L) Euro Equity (Euró Részvényalap) luxemburgi alap euróban jegyzett befektetési jegy osztálya.

A mögöttes alap bemutatása

A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal,
hogy vagyonát az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok
részvényeibe fekteti be. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át az eurózóna legmegbízhatóbb,
legjelentősebb tőkeerejű vállalatainak részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen
az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egé-
szére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes,
rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti.

A mögöttes alap referenciaindexe az MSCI EMU Index.
Az Alap árfolyama

Dátum '17.07.17 '17.07.18 '17.07.19
Árfolyam 137,0080 136,2030 136,7940

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam 0,43% 9,75% 20,12%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

- Tartás

Legfrissebb fórum témák