Biztosítás > > Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) >

Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF)Befektetési politika

Az egyes értékpapírok kiválasztásánál elsődleges szempont a hosszú távon kimagasló növekedési lehetőségekkel rendelkező társaságok azonosítása. A vagyonkezelők folyamatos piacfigyelési és -elemzési munkával törekszenek a befektetési kockázat minimalizálására.

Az eszközalap indulása után az aktív eszközalap-menedzsmenthez megfelelő méret eléréséig az eszközalap benchmarkjaként szolgáló MSCI World/Financials indexbe fekteti az ügyfelek pénzét. Ezt követően az eszközalap a likvid eszközök mellett olyan befektetési alapot is vásárolhat, amely tőzsdén jegyzett, a pénzügyi szektorhoz köthető társaságok részvényeibe fekteti az ügyfelek pénzét. A befektetési stratégia fent részletezett váltásáról ügyfeleink a www.metlife.hu internetes oldalon tájékozódhatnak.
A biztosító az eszközalapban lévő mögöttes befektetési alap arányát változtathatja. Az eszközalapban lévő befektetési alap aktuális összetételéről a biztosító honlapján található befektetési jelentésben, a www.metlife.hu oldalon tájékozódhat.

Az eszközalapba történő befektetés minimum 5-10 éves időtávban ajánlott.

A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. A Pénzintézeti részvény eszközalap nyílt végű eszközalap és határozatlan időre jött létre, referenciaindexe az MSCI World/Financials Net Return index-költségek.

A Pénzintézeti részvény eszközalap bankbetét és készpénz formában tartja ideiglenesen szabad pénzeszközeit. Az eszközalap likvid eszközeinek (számlapénz, rövid lejáratú betét, 30 napon belüli lejáratú diszkontkincstárjegy, vagy egyéb kötvény) minimális aránya az eszközérték 0%-a, maximális aránya az eszközérték 20%-a. Az eszközalap által vásárolt befektetési jegyek minimális súlya 80%, maximális súlya 100%, a megcélzott középérték 95%.

Miért érdemes az eszközalapot választani?

A követett befektetési politika a magas kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális. A banki és biztosítási szektorban tevékenykedő társaságokat nagyon erőteljesen érintette a gazdasági világválság okozta részvénypiaci esés, így ezeknek az értékpapíroknak az ára jelentősen csökkent. Mindez lehetőséget biztosított a különféle felvásárlásokra, összeolvadásokra, melyek révén tőkeerős, több lábon álló, hatékonyabb szervezetek születtek. A világgazdaság talpra állásával, a fejlett piaci turbulenciák elcsendesülésével ismét megnövekedett a hitelek iránti igény, ami a pénzügyi társaságok növekedésének egyik motorja.
Az Alap árfolyama

Dátum '17.07.19 '17.07.20 '17.07.21
Árfolyam 1,9376 1,9558 1,9392

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam -0,85% 1,61% 12,35%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

 Eladás

Legfrissebb fórum témák