Biztosítás > > (VISTA) Céldátum 2025 >

(VISTA) Céldátum 2025Befektetési politika

A céldátum eszközalap induláskor kialakított befektetési eszközosztály arányokat a vagyonkezelő a céldátum eléréséig
negyedévente változtatja, fokozatosan csökkentve a kockázati szintet. A céldátum elérését követően a céldátum eszközalap
befektetési összetétele és ezáltal befektetési politikája változatlan marad, a céldátum napján érvényes befektetési eszközállományt
a vagyonkezelő a céldátumra megcélzott alacsony kockázati szinten kezeli tovább. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az általános szabályok szerint a Biztosító egyoldalúan megszüntethet eszközalapokat, a céldátum eszközalap esetében a céldátum
elérését követően az eszközalap megszüntetése nagy valószínűséggel bekövetkezik.

Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a nagy körültekintéssel kiválasztott, elsősorban
alacsonyabb kockázatú befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát olyan mögöttes alap(ok)ba fekteti, mely(ek) portfólióját nemzetközi és fejlődő piaci részvények és emellett euróban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények, illetve globális kötvények alkothatják. A biztonságosabb állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatja a részvények teljesítménye. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kocká- zatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását.
Az Alap árfolyama

Dátum '17.07.13 '17.07.17 '17.07.18
Árfolyam 1,0584 1,0567 1,0596

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam 0,28% -0,64% 0,66%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

 Eladás

Legfrissebb fórum témák