Biztosítás > > (UNIV) Fejlődő ázsiai részvény eszközalap >

(UNIV) Fejlődő ázsiai részvény eszközalapBefektetési politika

Nyilvántartás pénzneme: magyar forint

A mögöttes alap alap-devizaneme euró. Az eszközalap a devizaárfolyam kockázatot nem kezeli (nem fedezi), ezért a forint
euróval szembeni árfolyamának alakulása miatt az eszközalap forintban kifejezett teljesítménye jelentősen eltérhet a mögöttes
alap euróban kifejezett teljesítményétől. A befektetők ezáltal devizakockázatnak vannak kitéve.

A mögöttes alapban különböző devizanemekben (de elsősorban dél-koreai wonban, kínai jüanban, hongkongi dollárban
és tajvani új dollárban) alkalmazott értékpapír-befektetések lehetnek, melyek euróval szembeni devizakockázatát a mögöttes
alap nem fedezi, azaz a mögöttes alap euróban kifejezett befektetési teljesítményét/hozamát befolyásolja a különböző devizákban elhelyezett befektetések euróval szembeni árfolyamalakulása.

Az eszközalap befektetési politikája

Ezt az eszközalapot akkor válassza, ha Ön kockázatkedvelő befektetőnek tartja magát, az eszközalap ajánlott befektetési idő-
távja legalább 10 év.

A vagyonkezelő az eszközalap befektetéseit mögöttes alapon keresztül valósítja meg. Ezért az eszközalap befektetési politiká-
ját a mögöttes alap befektetési politikáján keresztül mutatjuk be.
Mögöttes alap: NN (L) Asia ex Japan High Dividend (Új Ázsia Részvényalap) luxemburgi alap euróban jegyzett befektetési
jegy osztálya.

A mögöttes alap bemutatása

A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal,
hogy vagyonát az Ázsia és Csendes-óceán térségben (kivéve Ausztráliát és Japánt) tőzsdén jegyzett, illetve forgalmazott,
valamint azok területén alapított vállalatok részvényeibe fekteti. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeit oly
módon fekteti be, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb
szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés
előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgá-
lata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően
a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap
eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti.

A mögöttes alap referenciaindexe: MSCI AC Asia Ex Japan Index.
Az Alap árfolyama

Dátum '17.07.17 '17.07.18 '17.07.19
Árfolyam 171,6550 170,6680 172,2250

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam 0,91% 7,06% 10,96%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

- Tartás

Legfrissebb fórum témák