Biztosítás > > (GALAXIS) Globális kötvény eszközalap >

(GALAXIS) Globális kötvény eszközalapBefektetési politika

Az eszközalap kamatozó értékpapírok széles skálájába fektet be az egész világon, ideértve a fejlett és a fejlődő piacokat
is. A befektetések magasabb hozamú országokra való kiterjesztésével nem pusztán a potenciálisan magasabb jövedelemből származik előny, hanem az árfolyamnyereséggel kapcsolatos lehetőségekből is. Az alap célja, hogy részesedjen
a hitelviszonyt megtestesítő és a származékos értékpapírok – mint például globális állam- és vállalati kötvények, fejlődő
országok adósságai, globális magas hozamú kötvények és jelzálog-fedezetű értékpapírok, valamint határidős devizaügyletek,
devizaswap-ügyletek és kamatswap-ügyletek – teljesítményéből.
A mögöttes alapban különböző devizanemekben (elsősorban euróban és dollárban) alkalmazott értékpapír-befektetések
lehetnek, ezek euróval szembeni devizakockázatát a mögöttes alap fedezi, azaz a mögöttes alap euróban kifejezett befektetési
teljesítményét/hozamát – sem kedvező, sem kedvezőtlen irányban – nem befolyásolja a különböző devizákban elhelyezett
befektetések euróval szembeni árfolyam-alakulása.

A mögöttes alap devizaneme euró. Az eszközalap a devizaárfolyam-kockázatot nem kezeli (nem fedezi), ezért a forint euróval szembeni árfolyamának alakulása miatt az eszközalap forintban kifejezett teljesítménye jelentősen eltérhet a mögöttes alap euróban kifejezett teljesítményétől.

Referenciaindex: Barclays Global Aggregate Hedged
(EUR) Index
Az Alap árfolyama

Dátum '17.07.13 '17.07.17 '17.07.18
Árfolyam 111,7070 111,8470 111,8720

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam 0,02% -0,48% -2,38%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

 Eladás

Legfrissebb fórum témák