Biztosítás > > (EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap >

(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalapBefektetési politika

Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési
eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát olyan mögöttes alap(ok)ba fekteti, mely(ek) portfólióját nemzetközi és fejlődő
piaci részvények és emellett euróban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények, illetve globális kötvények alkothatják.
A biztonságosabb állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatja a részvények teljesítménye. Az alkalmazott
befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását.
A vagyonkezelő törekszik arra, hogy lefedje a referenciaindexeket, de lehetősége van a befektetési eszközosztályon belül olyan eszközök vásárlására is, amelyek referenciaindexe eltér a jelzettől. Ezek elsősorban földrajzi, szektorális kitettségükben térhetnek el a referenciaindextől. Az eszközalap maximum 10% készpénzt is tartalmazhat. Ez az arány az eszközalap indulásakor, az eszközalap bezárása előtti időszakban, illetve nagymértékű pénzmozgások esetén átmenetileg megnövekedhet.

A vagyonkezelőnek lehetősége van a befektetési jegyek jegyzésére, illetve visszaváltására. Lehetősége van továbbá a portfólió értékének maximum 10%-ig az értékpapírok kölcsönzésére és ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötésére. A származtatott pénzügyi eszközökbe történő befektetéseket csak annyiban lehet alkalmazni, amennyiben hozzájárulnak a kockázatok csökkentéséhez, vagy elősegítik az eszközök hatékony kezelését.
Az Alap árfolyama

Dátum '17.07.17 '17.07.18 '17.07.19
Árfolyam 1,0922 1,0868 1,0926

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam 0,54% 0,48% 3,30%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

 Eladás

Legfrissebb fórum témák