Erős eredménnyel zárta az Allianz a harmadik negyedévet

2019 harmadik negyedévében a belső bevételnövekedés üteme 6,4 százalék volt. -2019 harmadik negyedévében elért működési eredmény jelentős, 3,0 milliárd euró. A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 2019. harmadik negyedéves értéke 0,6 százalékkal, 1,9 milliárd euróra nőtt. Megnyugtató szintű, 202 százalékos Szolvencia II szerinti tőkemegfelelési mutató a 2019. év harmadik negyedévének végén. A 2019. év első kilenc hónapjának működési eredménye 4,2 százalékkal, 9,1 milliárd euróra nőtt. A működési eredmény 2019-ben a 11,0–12,0 milliárd eurós céltartomány felső felében várható.

Erős eredménnyel zárta az Allianz a harmadik negyedévet

Vezetői összefoglaló: Erőteljesen növekedő bevételek, jelentős működési eredmény

Az Allianz Csoport újabb sikeres negyedévet zárt, lendületes üzleti teljesítménnyel. A valamennyi üzletágban dinamikusan növekedő bevételek és tekintélyes jövedelmezőség alátámasztja az egész éves várható eredmények megvalósulását. A belső bevételnövekedés árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított mértéke 6,4 százalék volt, amelyhez valamennyi, de különösen élet- és egészségbiztosítási üzletág járult hozzá. A teljes bevétel 8,1 százalékkal, 33,4 milliárd euróra nőtt (2018 második negyedévében 30,9 milliárd euró volt). A működési eredmény jelentős, 3,0 milliárd euró. A vagyonkezelési üzletágban a teljes kezelt vagyonból származó bevételek nőttek, és az Allianz Csoport működési eredménye a magasabb igazgatási költségek ellenére is javult. Élet- és egészségbiztosítási üzletág működési eredménye is nőtt: az alacsonyabb befektetési nyereséget ellensúlyozta a volumen növekedése és a magasabb technikai nyereséghányad. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye ugyanakkor csökkent, főként a lebonyolítási eredmény mérsékeltebb hatásának köszönhetően.A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény kismértékben, 0,6 százalékkal 1,9 milliárd euróra nőtt a 2018. harmadik negyedéves eredményhez (1,9 milliárd euró) képest: a nem működési befektetések magasabb eredményét és az alacsonyabb adókulcsot ellensúlyozta a nem ellenőrző részesedésekből származó eredmény normalizálódása. 

Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) alapértéke 2019 harmadik negyedévében 2,7 százalékkal 4,68 euróra nőtt az előző év azonos időszakában elért 4,55 euróhoz képest. Az éves szintre kivetített sajáttőke-arányos megtérülési mutató (RoE) 14,1 százalék volt (2018. teljes év: 13,2 százalék). A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató a 2019. év harmadik negyedévének végén 202 százalék  volt, míg a második negyedév végén ugyanez a mutató 213 százalékot ért el.

2019 első kilenc hónapjában a működési eredmény 4,2 százalékkal 9,1 milliárd euróra nőtt az előző évi 8,7 milliárd euróhoz képest, főként az élet- és egészségbiztosítási üzletág Egyesült Államokban elért egyszeri nyeresége révén. A növekedéshez hozzájárult a vagyonkezelési üzletág teljes kezelt vagyon bővülése miatti magasabb bevétel is, amelyet részben ellensúlyoztak a magasabb igazgatási költségek. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye csökkent, mivel magasabb biztosítási eredmény nem tudta ellensúlyozni gyengébb befektetési eredményt, valamint alacsonyabb  díj- és jutalékbevételt.. A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény az előző évi 5,8 milliárdról 6,1 milliárd euróra nőtt. Ez elsősorban a működési eredmény javulásának volt köszönhető, amely ellensúlyozta a nem ellenőrző részesedésekből származó eredmény normalizálódását.

2019. július 30-án az Allianz befejezte negyedik, 1,5 milliárd euró értékű, 7,3 millió részvényre kiterjedő részvény-visszavásárlási programját. Az Allianz az év végéig valamennyi visszavásárolt részvényt bevonja. „Az Allianz ismét igen meggyőző eredményt nyújtott egy nehéz időszakban. Büszkék vagyunk arra, hogy ennyi ügyfél bízik a termékeinkben és a márkánkban” – mondta Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója. „A jelentős mértékben megnövekedett külső kihívások ellenére készen állunk arra, hogy várható működési eredményünk a céltartomány felső felében alakuljon.”

Vagyon- és felelősségbiztosítás: Stabil belső növekedés 2019 harmadik negyedévében

A teljes bevétel az előző év azonos időszakában elért 12,4 milliárd euróhoz képest 6,3 százalékkal, 13,2 milliárd euróra nőtt 2019 harmadik negyedévében. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés elérte a 4,8 százalékot, ezen belül az árhatások 2,5 százalékot, a mennyiségi hatások pedig 2,4 százalékot tettek ki.

A működési eredmény 10,4 százalékkal csökkent 2018 harmadik negyedévéhez képest, 1,3 milliárd euróra. A biztosítási eredményre nyomást gyakorolt az, hogy a költséghányad és kárbekövetkezési évbeli kárhányad javulását a gyengébb lebonyolítási eredmény ellensúlyozta.


A kombinált hányad az előző év azonos időszakához képest 1,2 százalékponttal nőtt, és ezzel 94,3 százalékot tett ki 2019 negyedik negyedévében.


„Örömmel látom, hogy vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunk termelékenységi erőfeszítései egyre jobb eredményeket hoznak” – közölte Giulio Terzariol, az Allianz SE pénzügyi vezérigazgató-helyettese. „Jó formában vagyunk, ezt erőteljesen növekedő bevételeink is mutatják.

Kockázatvállalásunk továbbra is fegyelmezett, ugyanakkor díjaink stabil növekedése elősegíti jövedelmezőségünket az előttünk álló időszakban.” 2019 első kilenc hónapjában a teljes bevétel erőteljes mértékben, 46,1 milliárd euróra nőtt az előző év azonos időszakában elért 43,3 milliárd euróhoz képest. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés 4,4 százalékos volt. A működési eredmény 1,1 százalékkal, 4,2 milliárd euróra csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva, miután a magasabb biztosítási eredménnyel szemben rosszabb befektetési eredményt, valamint alacsonyabb díj- és jutalékbevételt ért el az Allianz. A kombinált hányad 2019 első hónapjában gyakorlatilag nem változott, 94,1 százalék volt az előző évi 94,0 százalékhoz képest.

Élet- és egészségbiztosítás: Az új értékesítés dinamikus növekedése, stabil eredményhányadok

Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP)[1], az előző év azonos időszakában elért 13,4 milliárd euróhoz képest 20,3 százalékkal, 16,1 milliárd euróra nőtt 2019 harmadik negyedévében. Ebben a németországi, egyesült államokbeli, valamint olaszországi életbiztosítási ágak játszották a legnagyobb szerepet. Az új értékesítés eredményhányada (NBM) az előző évi 3,5 százalékhoz képest 3,1 százalékra mérséklődött 2019 harmadik negyedévében, ugyanis a romló gazdasági feltételek negatív hatását csak részben ellensúlyozhatta a jobb üzleti struktúra. Az új értékesítés értéke (VNB) 3,9 százalékkal, 494 millió euróra nőtt az előző évi 476 millió euróhoz képest.


2019 harmadik negyedévében a működési eredmény 1083 millió euróra nőtt az előző évi 1052 millió euróhoz képest. Ez nagyrészt a németországi valamint az ázsiai és csendes-óceáni térségbeli életbiztosítási ágak volumennövekedésének, illetve a legtöbb üzletág jobb technikai nyereséghányadának köszönhető. A mutató alakulását részben ellentételezték a szűkülő befektetési nyereségráták.

„Élet- és egészségbiztosítási üzletágunkban az új értékesítés eredményhányada jelentős, 3,1 százalékos volt a kihívásokkal teli kamatkörnyezetben is” – mondta Giulio Terzariol. „Folytatjuk termékeink tökéletesítését, hogy kötvénybirtokosaink és részvényeseink számára egyaránt vonzó megoldásokat nyújthassunk. Élet- és egészségbiztosítási üzletágunk egyértelműen jól halad egész éves céljaink elérése felé.”

 

Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP) 2019 első kilenc hónapjában 42,4 milliárd euróról 49,0 milliárd euróra nőtt, elsősorban a németországi és az USA-beli életbiztosítási értékesítések növekedése révén. A új értékesítés eredményhányada továbbra is stabilan 3,4 százalék. Az új értékesítés értéke az előző évi 1,5 milliárdról 1,6 milliárd euróra nőtt. Aműködési eredmény 3,2 milliárdról 3,4 milliárd euróra emelkedett, főként a halasztott szerzési költségek (DAC) USA-beli amortizációs időszakának 2019. második negyedévi változásából eredő kedvező hatása miatt.

Vagyonkezelés: Folytatódik az erőteljes nettó tőkebeáramlás – újabb csúcson a teljes kezelt vagyon

2019 harmadik negyedévében a harmadik felektől származó kezelt vagyon (AuM) értéke a második negyedév végéhez képest 90 milliárd euróval, 1681 milliárd euróra nőtt, amellyel újabb rekordszintet ért el. Ennek mozgatórugói a kedvező, 49,5 milliárd euró értékű deviza-átszámítási hatások, a pozitív, 22,7 milliárd euró értékű piaci hatások, valamint a 18,0 milliárd euró összegű nettó tőkebeáramlás voltak.

teljes kezelt vagyon állománya minden korábbinál nagyobb mértékűre, 2280 milliárd euróra nőtt.


költség-bevétel arány (CIR) 2018 harmadik negyedévéhez képest 0,8 százalékponttal, 61,7 százalékra javult. 2019 harmadik negyedévében a működési eredmény 650 millió euróról 703 millió euróra nőtt a működési bevételek növekedése miatt, amit a teljes kezelt vagyon magasabb átlaga is elősegített, a magasabb igazgatási költségek részleges ellensúlyozó hatása mellett. Belső alapon a működési eredmény 4,3 százalékkal nőtt.


„A harmadik felektől származó kezelt vagyon (AuM) értéke tekintetében újabb, 1681 milliárd eurós csúcsot értünk el,- amit a harmadik féltől származó nettó tőkebeáramlás elmúlt évi stabil alakulása is elősegített” – mondta Giulio Terzariol. „Ez kellően megalapozza üzleti tevékenységünk jövőbeli jövedelmezőségét, és egyértelműen jelzi, hogy működési eredmény tekintetében jól haladunk egész éves céljaink elérése felé.”

2019 első kilenc hónapjában a működési bevételek 3,3 százalékos növekedéssel 5,2 milliárd euróra nőttek a harmadik felektől származó kezelt vagyon bővüléséből adódóan. A teljesítési díjak csökkenésével és az üzletfejlesztési beruházásokkal a költség-bevétel arány  kismértékben, 0,1 százalékponttal 62,1 százalékra nőtt. A működési eredmény 3,0 százalékkal, 1897 millió euróról 1954 millió euróra nőtt. Belső alapon a működési eredmény 1,7 százalékkal romlott, elsősorban az alacsonyabb teljesítménydíjak miatt, amelyek hatását csak részben ellensúlyozták a mérséklődő igazgatási költségek, valamint a teljes kezelt vagyonból származó nagyobb díjbevétel. Emellett a kedvező piaci és devizahatások, a nettó tőkebeáramlás, valamint a Gurtin Municipal Bond Management megszerzése 1681 milliárd eurós harmadik felektől származó teljes kezelt vagyont eredményezett, ami 245 milliárd eurós, azaz 17,1 százalékos növekedést jelent 2018 végéhez képest.

Hozzászólások

A nyaralni készülők többsége idén belföldön tervez pihenni

A magyarok többsége a koronavírus-járvány miatt elrendelt határzár feloldását követő időszakban is óvatosan tervezi utazásait: a Netrisk.hu 6000 fős felmérése szerint a válaszadók 50 százaléka a nyár végére vagy őszre tolta ki következő utazását, 18 százaléknyian pedig csak jövőre terveznek útra kelni. Idén nyáron a nyaralni indulók 56 százaléka a határokon belül marad.
2020. 07. 10. 15:00
Megosztás:
Hozzászólások:

A LIDL-ben csak magyar görögdinnye lesz!

Szombattól kizárólag magyar beszállítótól érkező magvas görögdinnyét vesz át raktáraiban a Lidl Magyarország, mellyel elindul az igazi dinnyeszezon az üzletekben. A hazai dinnye előnyben részesítésével az áruházlánc célja ezúttal is a magyar termelők kiemelt támogatása. A Lidl Magyarország a 2019-es szezonban közel 12 000 tonna magyar görögdinnyét értékesített belföldön és a külpiacokon összesen.
2020. 07. 10. 14:30
Megosztás:
Hozzászólások:

A magyar cégek közel fele nem számít idén recesszióra

Az európai átlagnál optimistábbak a magyar vállalatok, mintegy felük szerint, idén még nem lesz recesszió – derült ki az Intrum vállalati felméréséből. Sok cég a veszélyhelyzet alatt elszenvedett veszteségeit rövidebb fizetési határidőkkel kompenzálná, ám a csökkenő lakossági fizetőképesség miatt ez nem biztos, hogy jó stratégia.
2020. 07. 10. 14:00
Megosztás:
Hozzászólások:

A Sberbank a világ top 30 bankja között

A Sberbank öt ponttal lépett feljebb és immár a 27. helyet foglalja el a The Banker brit magazin által jegyzett rangsorban. Ezzel az egyetlen olyan orosz bank lett, amely bekerült a világ harminc legnagyobb bankja közé. A Sberbank ugyancsak megtartotta vezető szerepét és az első helyen áll a közép-kelet-európai bankokat tekintve.
2020. 07. 10. 13:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Ismét egyre több a fertőzött a világszerte

A koronavírus okozta esetszámcsökkenés nyomán több ország lazító intézkedéseket hozott, ami a fertőzöttek számának megugrásával járt - mondta Kis Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa pénteken az M1 aktuális csatornán.
2020. 07. 10. 13:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Vége a nagy tőzsdei emelkedésnek? A FED mérlegét elnézve...

Negyedik hete csökken a Fed mérlegfőösszege, és a 3,5 százalékos visszaesésének köszönhetően már 7.000 milliárd dollár alatt tartózkodik. (Persze korábban majdnem duplázott, hiszen 4.200 milliárdról 7.200 milliárdig emelkedett néhány hónap alatt!)
2020. 07. 10. 11:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Hatalmas bírságot kapott az Alza.hu

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 892 millió forint bírságot szabott ki az Alza.hu webáruház üzemeltetőjére és cseh anyavállalatára Black Friday akciók tisztességtelen reklámozása miatt - közölte a GVH pénteken az MTI-vel.
2020. 07. 10. 10:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Gyorsabb közúti közlekedés a repülőtérre: elkészült az új turbókörforgalom

Elkészült Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. Termináljához vezető körforgalom. Az Európai Unió támogatásával épülő körforgalomnak köszönhetően biztonságosabbá és egyszerűbbé válik a terminál megközelítése. A repülőtér közúti megközelítésének fejlesztését célzó projekt keretében számos egyéb fejlesztési elem is megvalósult, egyebek mellett a kerozinlefejtő állomás bővítése, a tűzivíz gépház felújítása és egy új transzformátor állomás létesítése. Folyamatban van egy kerékpárút kiépítése is, amely a Market Centráltól a 2. Terminálig biztosít összeköttetést, és várhatóan jövő év első felében készül el.
2020. 07. 10. 07:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Árcsökkenés közeleg az albérletpiacon?

Árcsökkenést eredményezhet az albérletpiacon a rövid távú lakáskiadás korlátozása - derül ki az MTI-hez elküldött ingatlanközvetítői elemzésekből.
2020. 07. 10. 06:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Gyártás a Covid-19 időszakában

Bizonytalan időkben az emberek különböző teóriákhoz fordulnak. Megnyugvást, inspirációt és a közösség érzését várjuk, valamint tudni szeretnénk, hogy nem vagyunk egyedül tapasztalásainkban és szeretnénk megérteni, hogy mások hogyan küzdenek ebben a helyzetben. Ezt szem előtt tartva indítottuk el blogbejegyzés-sorozatunkat, hogy megoszthassuk a világ minden tájáról származó gyártóvállalatok történeteit, arról, hogy ők hogyan kezelik a Covid-19 világjárványt az alkalmazottak biztonságának és a vállalkozás életképességének megőrzése érdekében. Reméljük, hogy továbbra is – biztonságos távolságból – folytathatjuk az együttműködést annak érdekében, hogy gondoskodhassunk és tanulhassunk egymástól.
2020. 07. 10. 05:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Most látszik csak igazán, mit művelt a járvány a hitelekkel

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint óriási volt a visszaesés az újonnan kihelyezett jelzáloghitelek piacán májusban. A személyi kölcsönöknél lassacskán, de újra éledezik a piac.
2020. 07. 10. 04:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Alapítványokat ellenőrzött az Állami Számvevőszék

A húsz ellenőrzött alapítvány és négy közalapítvány közül tizennégynél tapasztalt az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jogkövető magatartást a 2016-2018 közötti időszakra vonatkozó kockázatalapú ellenőrzésekor - közölte az ÁSZ csütörtökön a honlapján.
2020. 07. 10. 03:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Kiberbiztonsági tanácsadó céget vett a 4iG

Megvásárolta a 4iG Nyrt. a TR Consult Kft. (TRC) 100 százalékos üzletrészét - tette közzé a társaság csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.
2020. 07. 10. 02:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről

Minden eddig itthon vizsgált készítménynél hatékonyabban gátolja az új típusú koronavírus fertőzőképességét a magyar kutatók által kifejlesztett fehérjealapú gyógyszer - mondta Kacskovics Imre, az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karának dékánja, az immunológiai tanszék vezetője a Növekedés.hu-nak adott interjúban.
2020. 07. 10. 02:00
Megosztás:
Hozzászólások:

10 éves a Magyarok Kenyere program

Idén is gyűjtik a gazdáktól a búzaadományt az idén 10 éves Magyarok Kenyere program keretében. Ezúttal 89 ponton lehet leadni a felajánlásokat, amelyet 20 malomban őrölnek majd meg - tájékoztatták a program felelősei csütörtökön közleményben az MTI-t.
2020. 07. 10. 01:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Csökkenőben van az álláskeresők száma Magyarországon

A kormány gazdaságvédelmi intézkedéseinek hatására június második felétől ismét csökken a regisztrált álláskeresők száma Magyarországon - hangoztatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára csütörtökön Szentgotthárdon, ahol az iparban távfelügyeleti szolgáltatást nyújtó, győri székhelyű, Szentgotthárdon is telephellyel rendelkező Leadec Kft. ügyvezetőjének adott át munkahelyvédelmi támogatásról szóló okiratot.
2020. 07. 10. 00:20
Megosztás:
Hozzászólások:

Lezárta a Goodman Csoport portfóliójának akvizícióját a GLP – A Gazeley is felveszi a GLP nevet

A Gazeley ma bejelentette, hogy a 2017-es akvizíciót követően felveszi a GLP nevet. Ezzel egyidőben a globális befektetéskezelő GLP közölte, hogy lezárta a Goodman Csoport közép- és kelet-európai logisztikai ingatlanjainak akvizícióját is.
2020. 07. 09. 23:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Megvette a 4iG NyRt. a TR Consult Kft. 100%-os üzletrészét

Újabb akvizícióról számolt be a 4iG Nyrt. tőzsdei társaság, mely a BÉT hivatalos oldalán került bejelentésre.
2020. 07. 09. 21:30
Megosztás:
Hozzászólások:

A Bayer és a San Franciscó-i ügyész története

A Bayer és a mintegy 100.000 felperes közti 9,5 milliárd dolláros megállapodás része, hogy létrehoznak egy tudományos testületet, amely eldönti, hogy a glifozát rákkeltő-e.
2020. 07. 09. 21:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Meglepő adat érkezett, örülhetnek a lakásvásárlók?

Az Eurostat tegnap megjelent legfrissebb, 2020 első negyedévéről tudósító lakásárindexe szerint hazánk – a 27 vizsgált ország közül – az utolsó helyen áll az ingatlanár változásban. Az előző év azonos időszakához képest ugyanis 5,4 százalékkal csökkent a reál (azaz inflációval korrigált) lakásár. Két negyedévvel ezelőtt még a dobogó élén álltunk a 10,5 százalékos drágulással – adta hírül az OTP Ingatlanpont.
2020. 07. 09. 20:30
Megosztás:
Hozzászólások: