Biztosítás > GROUPAMA BIZTOSÍTÓ > Életív - Magyar Spektrum Kötvény Forint >

Életív - Magyar Spektrum Kötvény ForintBefektetési politika

Lehetséges eszközösszetétel: Magyar állam által kibocsátott kötvény, kincstárjegy; a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott értékpapír; állampapírokkal, illetve kamattal kapcsolatos származékos instrumentumok; külföldi állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír; fedezeti célú deviza származékos instrumentumok; jelzáloglevél; átváltoztatható kötvény; magyar és külföldi gazdálkodó szervezetek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír; egyéb, külföldön kibocsátott értékpapír; hasonló eszközökbe fektető befektetési alapok befektetési jegye; kötvény befektetési alap jegye; pénzpiaci befektetési alap jegye; állampapír repóügylet; bankbetét; deviza.

Befektetési politika: Az eszközalap célja, hogy a mindenkori pénzpiaci hozamoknál magasabb várható hozamot érjen el, elsősorban hazai rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba történő befektetéssel, mérsékelt kockázat mellett. Az eszközalap devizája forint. A befektetési portfólió a magasabb hozamcél elérése érdekében a rövid lejáratú magyar államkötvényeknél magasabb kockázatú hosszú lejáratú államkötvényeket, vállalati kötvényeket és jelzálogleveleket, külföldi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is tartalmazhat széles körű diverzifikáció mellett. Az eszközalap kisebb részben hosszabb lejáratú kötvényekbe is fektethet, melyeknek kamatkockázata a rövid lejáratú befektetéseknél magasabb. Az eszközalap a befektetési politikát hasonló eszközökbe fektető befektetési alapokba történő befektetésekkel is megvalósíthatja. A biztosító az eszközalapot azon ügyfelek számára ajánlja, akik középtávon a kockázatmentesnél magasabb várható hozamot szeretnének elérni a rövid, illetve hosszú lejáratú kötvények által kínált hozamprémium kihasználásával, mérsékelt árfolyam-ingadozás mellett. Az eszközalap a szükséges likviditás biztosítása érdekében az eszközértéke 50%-ának mértékéig fektethet rövid távú befektetési eszközökbe, például bankbetétbe, illetve pénzpiaci befektetési alapba. A pénzpiaci típusú befektetéseket meghaladó kockázat miatt az ajánlott befektetési időtáv legalább 3-5 év. A biztosító az eszközalapban elhelyezett megtakarításokra garanciát, tőke- vagy hozamvédelmet nem vállal.

Számszerűsíthető kockázatok:
Piaci árváltozás kockázata: 3
Kamatkockázat: 2
Kibocsátói/hitelezési kockázat: 4
Devizaárfolyam-kockázat: 1

Egyéb kockázatok: Politikai tényezők; Nemzetközi hatások és külső befektetői megítélés; Infláció; Likviditási; Koncentrációs; Származékos ügyletek; Partnerek.

Általános befektetési kockázat: 3
Ajánlott időtáv: minimum 5-7 év

Benchmark: Az eszközalap benchmarkja 80%-ban a Budapesti Értéktőzsde által számított RMAX index, illetve 20%-ban a MAX index. Az RMAX index az egy évnél rövidebb, míg a MAX index az egy éven túli hátralévő futamidejű magyar állampapírokból összeállított portfólió teljesítményét képezi le
Az Alap árfolyama

Dátum '17.07.19 '17.07.20 '17.07.21
Árfolyam 1,0785 1,0785 1,0782

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam -0,02% 0,71% 1,08%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

- Tartás

Legfrissebb fórum témák