Erős eredménnyel zárta az Allianz a harmadik negyedévet

2019 harmadik negyedévében a belső bevételnövekedés üteme 6,4 százalék volt. -2019 harmadik negyedévében elért működési eredmény jelentős, 3,0 milliárd euró. A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 2019. harmadik negyedéves értéke 0,6 százalékkal, 1,9 milliárd euróra nőtt. Megnyugtató szintű, 202 százalékos Szolvencia II szerinti tőkemegfelelési mutató a 2019. év harmadik negyedévének végén. A 2019. év első kilenc hónapjának működési eredménye 4,2 százalékkal, 9,1 milliárd euróra nőtt. A működési eredmény 2019-ben a 11,0–12,0 milliárd eurós céltartomány felső felében várható.

Erős eredménnyel zárta az Allianz a harmadik negyedévet

Vezetői összefoglaló: Erőteljesen növekedő bevételek, jelentős működési eredmény

Az Allianz Csoport újabb sikeres negyedévet zárt, lendületes üzleti teljesítménnyel. A valamennyi üzletágban dinamikusan növekedő bevételek és tekintélyes jövedelmezőség alátámasztja az egész éves várható eredmények megvalósulását. A belső bevételnövekedés árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított mértéke 6,4 százalék volt, amelyhez valamennyi, de különösen élet- és egészségbiztosítási üzletág járult hozzá. A teljes bevétel 8,1 százalékkal, 33,4 milliárd euróra nőtt (2018 második negyedévében 30,9 milliárd euró volt). A működési eredmény jelentős, 3,0 milliárd euró. A vagyonkezelési üzletágban a teljes kezelt vagyonból származó bevételek nőttek, és az Allianz Csoport működési eredménye a magasabb igazgatási költségek ellenére is javult. Élet- és egészségbiztosítási üzletág működési eredménye is nőtt: az alacsonyabb befektetési nyereséget ellensúlyozta a volumen növekedése és a magasabb technikai nyereséghányad. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye ugyanakkor csökkent, főként a lebonyolítási eredmény mérsékeltebb hatásának köszönhetően.A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény kismértékben, 0,6 százalékkal 1,9 milliárd euróra nőtt a 2018. harmadik negyedéves eredményhez (1,9 milliárd euró) képest: a nem működési befektetések magasabb eredményét és az alacsonyabb adókulcsot ellensúlyozta a nem ellenőrző részesedésekből származó eredmény normalizálódása. 

Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) alapértéke 2019 harmadik negyedévében 2,7 százalékkal 4,68 euróra nőtt az előző év azonos időszakában elért 4,55 euróhoz képest. Az éves szintre kivetített sajáttőke-arányos megtérülési mutató (RoE) 14,1 százalék volt (2018. teljes év: 13,2 százalék). A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató a 2019. év harmadik negyedévének végén 202 százalék  volt, míg a második negyedév végén ugyanez a mutató 213 százalékot ért el.

2019 első kilenc hónapjában a működési eredmény 4,2 százalékkal 9,1 milliárd euróra nőtt az előző évi 8,7 milliárd euróhoz képest, főként az élet- és egészségbiztosítási üzletág Egyesült Államokban elért egyszeri nyeresége révén. A növekedéshez hozzájárult a vagyonkezelési üzletág teljes kezelt vagyon bővülése miatti magasabb bevétel is, amelyet részben ellensúlyoztak a magasabb igazgatási költségek. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye csökkent, mivel magasabb biztosítási eredmény nem tudta ellensúlyozni gyengébb befektetési eredményt, valamint alacsonyabb  díj- és jutalékbevételt.. A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény az előző évi 5,8 milliárdról 6,1 milliárd euróra nőtt. Ez elsősorban a működési eredmény javulásának volt köszönhető, amely ellensúlyozta a nem ellenőrző részesedésekből származó eredmény normalizálódását.

2019. július 30-án az Allianz befejezte negyedik, 1,5 milliárd euró értékű, 7,3 millió részvényre kiterjedő részvény-visszavásárlási programját. Az Allianz az év végéig valamennyi visszavásárolt részvényt bevonja. „Az Allianz ismét igen meggyőző eredményt nyújtott egy nehéz időszakban. Büszkék vagyunk arra, hogy ennyi ügyfél bízik a termékeinkben és a márkánkban” – mondta Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója. „A jelentős mértékben megnövekedett külső kihívások ellenére készen állunk arra, hogy várható működési eredményünk a céltartomány felső felében alakuljon.”

Vagyon- és felelősségbiztosítás: Stabil belső növekedés 2019 harmadik negyedévében

A teljes bevétel az előző év azonos időszakában elért 12,4 milliárd euróhoz képest 6,3 százalékkal, 13,2 milliárd euróra nőtt 2019 harmadik negyedévében. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés elérte a 4,8 százalékot, ezen belül az árhatások 2,5 százalékot, a mennyiségi hatások pedig 2,4 százalékot tettek ki.

A működési eredmény 10,4 százalékkal csökkent 2018 harmadik negyedévéhez képest, 1,3 milliárd euróra. A biztosítási eredményre nyomást gyakorolt az, hogy a költséghányad és kárbekövetkezési évbeli kárhányad javulását a gyengébb lebonyolítási eredmény ellensúlyozta.


A kombinált hányad az előző év azonos időszakához képest 1,2 százalékponttal nőtt, és ezzel 94,3 százalékot tett ki 2019 negyedik negyedévében.


„Örömmel látom, hogy vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunk termelékenységi erőfeszítései egyre jobb eredményeket hoznak” – közölte Giulio Terzariol, az Allianz SE pénzügyi vezérigazgató-helyettese. „Jó formában vagyunk, ezt erőteljesen növekedő bevételeink is mutatják.

Kockázatvállalásunk továbbra is fegyelmezett, ugyanakkor díjaink stabil növekedése elősegíti jövedelmezőségünket az előttünk álló időszakban.” 2019 első kilenc hónapjában a teljes bevétel erőteljes mértékben, 46,1 milliárd euróra nőtt az előző év azonos időszakában elért 43,3 milliárd euróhoz képest. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés 4,4 százalékos volt. A működési eredmény 1,1 százalékkal, 4,2 milliárd euróra csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva, miután a magasabb biztosítási eredménnyel szemben rosszabb befektetési eredményt, valamint alacsonyabb díj- és jutalékbevételt ért el az Allianz. A kombinált hányad 2019 első hónapjában gyakorlatilag nem változott, 94,1 százalék volt az előző évi 94,0 százalékhoz képest.

Élet- és egészségbiztosítás: Az új értékesítés dinamikus növekedése, stabil eredményhányadok

Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP)[1], az előző év azonos időszakában elért 13,4 milliárd euróhoz képest 20,3 százalékkal, 16,1 milliárd euróra nőtt 2019 harmadik negyedévében. Ebben a németországi, egyesült államokbeli, valamint olaszországi életbiztosítási ágak játszották a legnagyobb szerepet. Az új értékesítés eredményhányada (NBM) az előző évi 3,5 százalékhoz képest 3,1 százalékra mérséklődött 2019 harmadik negyedévében, ugyanis a romló gazdasági feltételek negatív hatását csak részben ellensúlyozhatta a jobb üzleti struktúra. Az új értékesítés értéke (VNB) 3,9 százalékkal, 494 millió euróra nőtt az előző évi 476 millió euróhoz képest.


2019 harmadik negyedévében a működési eredmény 1083 millió euróra nőtt az előző évi 1052 millió euróhoz képest. Ez nagyrészt a németországi valamint az ázsiai és csendes-óceáni térségbeli életbiztosítási ágak volumennövekedésének, illetve a legtöbb üzletág jobb technikai nyereséghányadának köszönhető. A mutató alakulását részben ellentételezték a szűkülő befektetési nyereségráták.

„Élet- és egészségbiztosítási üzletágunkban az új értékesítés eredményhányada jelentős, 3,1 százalékos volt a kihívásokkal teli kamatkörnyezetben is” – mondta Giulio Terzariol. „Folytatjuk termékeink tökéletesítését, hogy kötvénybirtokosaink és részvényeseink számára egyaránt vonzó megoldásokat nyújthassunk. Élet- és egészségbiztosítási üzletágunk egyértelműen jól halad egész éves céljaink elérése felé.”

 

Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP) 2019 első kilenc hónapjában 42,4 milliárd euróról 49,0 milliárd euróra nőtt, elsősorban a németországi és az USA-beli életbiztosítási értékesítések növekedése révén. A új értékesítés eredményhányada továbbra is stabilan 3,4 százalék. Az új értékesítés értéke az előző évi 1,5 milliárdról 1,6 milliárd euróra nőtt. Aműködési eredmény 3,2 milliárdról 3,4 milliárd euróra emelkedett, főként a halasztott szerzési költségek (DAC) USA-beli amortizációs időszakának 2019. második negyedévi változásából eredő kedvező hatása miatt.

Vagyonkezelés: Folytatódik az erőteljes nettó tőkebeáramlás – újabb csúcson a teljes kezelt vagyon

2019 harmadik negyedévében a harmadik felektől származó kezelt vagyon (AuM) értéke a második negyedév végéhez képest 90 milliárd euróval, 1681 milliárd euróra nőtt, amellyel újabb rekordszintet ért el. Ennek mozgatórugói a kedvező, 49,5 milliárd euró értékű deviza-átszámítási hatások, a pozitív, 22,7 milliárd euró értékű piaci hatások, valamint a 18,0 milliárd euró összegű nettó tőkebeáramlás voltak.

teljes kezelt vagyon állománya minden korábbinál nagyobb mértékűre, 2280 milliárd euróra nőtt.


költség-bevétel arány (CIR) 2018 harmadik negyedévéhez képest 0,8 százalékponttal, 61,7 százalékra javult. 2019 harmadik negyedévében a működési eredmény 650 millió euróról 703 millió euróra nőtt a működési bevételek növekedése miatt, amit a teljes kezelt vagyon magasabb átlaga is elősegített, a magasabb igazgatási költségek részleges ellensúlyozó hatása mellett. Belső alapon a működési eredmény 4,3 százalékkal nőtt.


„A harmadik felektől származó kezelt vagyon (AuM) értéke tekintetében újabb, 1681 milliárd eurós csúcsot értünk el,- amit a harmadik féltől származó nettó tőkebeáramlás elmúlt évi stabil alakulása is elősegített” – mondta Giulio Terzariol. „Ez kellően megalapozza üzleti tevékenységünk jövőbeli jövedelmezőségét, és egyértelműen jelzi, hogy működési eredmény tekintetében jól haladunk egész éves céljaink elérése felé.”

2019 első kilenc hónapjában a működési bevételek 3,3 százalékos növekedéssel 5,2 milliárd euróra nőttek a harmadik felektől származó kezelt vagyon bővüléséből adódóan. A teljesítési díjak csökkenésével és az üzletfejlesztési beruházásokkal a költség-bevétel arány  kismértékben, 0,1 százalékponttal 62,1 százalékra nőtt. A működési eredmény 3,0 százalékkal, 1897 millió euróról 1954 millió euróra nőtt. Belső alapon a működési eredmény 1,7 százalékkal romlott, elsősorban az alacsonyabb teljesítménydíjak miatt, amelyek hatását csak részben ellensúlyozták a mérséklődő igazgatási költségek, valamint a teljes kezelt vagyonból származó nagyobb díjbevétel. Emellett a kedvező piaci és devizahatások, a nettó tőkebeáramlás, valamint a Gurtin Municipal Bond Management megszerzése 1681 milliárd eurós harmadik felektől származó teljes kezelt vagyont eredményezett, ami 245 milliárd eurós, azaz 17,1 százalékos növekedést jelent 2018 végéhez képest.

Hozzászólások

Terjed a sertéspestis Pest megyében

A korábban fertőzötté vált Pest megyei zárt vadaskert közvetlen közelében igazolta az afrikai sertéspestis (ASP) jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, a vírust két elhullott vaddisznóból mutatta ki a hatóság.
2019. 12. 07. 03:00
Megosztás:
Hozzászólások:

1901 óta az idei ősz volt a legmelegebb

Az idei ősz volt a legmelegebb 1901 óta - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken az MTI-vel.
2019. 12. 06. 23:00
Megosztás:
Hozzászólások:

35 milliárd forintos oktatásfejlesztés Debrecenben

A kormány 35 milliárd forinttal támogatja a munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő oktatásfejlesztést Debrecenben, az előkészítést lehetővé tevő kormányhatározat pénteken megjelent a Magyar Közlönyben. A döntés értelmében szakképző intézmények, egyetemi létesítmények újulnak meg, a megyeszékhelyen létrejön egy német nyelvű általános iskola és gimnázium is - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az MTI-vel pénteken.
2019. 12. 06. 21:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Befejeződött a Component Kft. CNC megmunkálási kapacitás és telephely bővítése

A Component Kft. a Széchenyi 2020 program „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című pályázatán 223,8 millió forintos vissza nem térítendő 50%-os támogatást nyert telephely- és kapacitásbővítésre. A vissza nem térítendő támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés finanszírozta. A beruházás összköltsége 447 653 705 forint volt.
2019. 12. 06. 20:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Idén 25-30 százalékkal emelkedhet az építőipar termelési értéke

Az építőipar termelési értéke a január-szeptemberi időszakban 28 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, éves szinten az idén 25-30 százalékkal bővülhet - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) helyettes államtitkára az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) évzáró közgyűlésén pénteken Budapesten.
2019. 12. 06. 18:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Áttörés az atomenergetikában - gyorsneutronos reaktor épül Szibériában

A Szibériai Vegyi Kombinát (A Roszatomhoz tartozó TVEL üzemanyaggyártó vállalat leányvállalata) a BRESZT-OD-300-as ólomhűtésű gyorsneutronos atomreaktor létesítését célzó építési és szerelési feladatok elvégzésére vonatkozó szerződést írt alá a Titan-2 Konszern orosz mérnöki vállalattal. A projekt keretében az új típusú gyorsneutronos blokk a nyugat-szibériai Tomszk megyében található Szeverszk városa mellett valósul meg. A Titan-2 konszern a reaktorépület, a turbinagépház és a kapcsolódó infrastrukturális létesítmények megvalósítására szerződött. A munkálatok befejezése 2026-ra várható, a szerződés teljes összege 26,3 milliárd rubelt tesz ki.
2019. 12. 06. 17:30
Megosztás:
Hozzászólások:

A 4iG nagy összegű szerződést írt alá az adóhatósággal

A 4iG Nyrt. nagy összegű szerződést kötött a Nemzeti Adó és Vámhivatallal (NAV) pénteken - tette közzé az informatikai társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.
2019. 12. 06. 17:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Masszív emelkedésben a magyar ipar - lássuk miért!

Októberben 6,1 százalékos növekedést ért el az ipar, tehát tatja a tempót az ágazat. A következő hónapokban derül majd ki, hogy lassulásra kell-e felkészülni.
2019. 12. 06. 16:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Újra nyári mélypontján az ingatlanpiac

Az erősebb őszi hónapok után nyári mélypontjára esett az ingatlanpiac, az idén novemberben országosan 10 945 ingatlan adásvétele bonyolódott le, szemben az egy évvel korábbi több mint 12 ezerrel - közölte a Duna House.
2019. 12. 06. 15:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Több mint 860 milliós bírság hulladékkezeléssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban való összejátszásért

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy öt vállalkozás jogsértő magatartást tanúsított a jellemzően uniós támogatású pályázatok keretében hulladékkezelésre szolgáló gyűjtőedények, gépjárművek és berendezések beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárásokban. A GVH a cégekre összesen több mint 860 millió forintnyi bírságot szabott ki.
2019. 12. 06. 15:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Tovább erősödtek a 4G-hálózatok

Tovább erősödött a 4G-hálózatok jelentősége, 2019 második negyedévére a mobilinternet-forgalom több mint 95 százaléka, míg a belföldön indított hívásforgalom 17 százaléka már 4G-hálózaton zajlott, előbbi 1,4 százalékponttal, utóbbi 5 százalékponttal nagyobb a 2018 év végihez képest - derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss mobilpiaci jelentéséből.
2019. 12. 06. 14:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Új rendezvény hozza össze a női vállalkozókat

Alig több mint egy hónap, és itt a Női vállalkozók napja! Ez az egész napos, izgalmas előadásokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel teli rendezvény az üzleti világban mozgó, vagy abban még csak eligazodni vágyó nők számára nyújt hatékony útmutatást. A szervezők rendhagyó kapcsolatépítő programmal is készülnek, a sokszínű előadói gárdában pedig olyan ismert nevektől tanulhatunk, mint Jakupcsek Gabriella vagy épp Lakatos Márk.
2019. 12. 06. 13:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Állami támogatás járhat a Kínában gyártott Tesla járművekért

Kína állami támogatást nyújthatna a jövőben az ott gyártott Tesla járművekért, azok ugyanis felkerültek a támogatásra javasolt új energiával működő járművek listájára - derül ki egy, a kínai ipari és információtechnológiai minisztérium internetes oldalán pénteken közzétett tájékoztatóból.
2019. 12. 06. 13:00
Megosztás:
Hozzászólások:

6 százalékkal nőtt az ipari termelés októberben

Októberben az ipari termelés volumene 6,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint a termelés 6,4 százalékkal emelkedett - jelentette pénteken első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az előző hónaphoz viszonyítva 0,4 százalékkal csökkent a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás.
2019. 12. 06. 12:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Jelentős sikerrel zárult a Baromfi-Coop kötvénykibocsátása

A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjának (NKP) keretében került sor novemberben a Baromfi-Coop kötvénykibocsátására. A tranzakció több szempontból is kiemelkedő az NKP eddigi történetében: a program keretében elsőként került sor feldolgozóipari cég sikeres kötvényaukciójára, a jegyzett kötvények által bevont források összértéke elérte a 29,4 milliárd forintot, az elért átlaghozamok pedig mindkét aukción a kibocsátó számára igen kedvezően, 2,36, illetve 2,47 százalékon alakultak.
2019. 12. 06. 11:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Van-e még erő az OTP részvényben a sorozatos csúcsdöntések után?

Tegnapelőtt hatalmas forgalommal nagyot emelkedett az OTP. Az ilyen mozgás általában további nagy mozgások (emelkedés) előszele szokott lenni - vélik az ERSTE Befektetési Zrt. elemzői mai elemzésükben.
2019. 12. 06. 10:01
Megosztás:
Hozzászólások:

Már bankkártyával is rendezhető a BKK utólagos pótdíja

Már bankkártyával is ki lehet fizetni azokat az utólagos pótdíjakat, amelyekkel kapcsolatban a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő (BÖK) Kft. értesítő levelet küldött az érintetteknek - közölte a Budapesti Közlekedés Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.
2019. 12. 06. 08:30
Megosztás:
Hozzászólások:

A Párbeszéd 90 ezer forintra emelné a legalacsonyabb nyugdíjakat

A Párbeszéd azt javasolja, hogy a legalacsonyabb nyugdíjakat néhány év alatt emeljék a létminimum szintjére, vagyis 90 ezer forintra.
2019. 12. 06. 08:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Új eszközt kaptak a hazai szervezetek a korrupció visszaszorításához

Tovább erősödhet a magyar gazdaság fehéredése, az EY szakmai támogatásával már magyar szabványként is megjelent antikorrupciós irányítási rendszer segítségével. A sztenderdnek köszönhetően bármely hazai szervezet számára könnyen elérhető és elindítható a társaság felelős működését erősítő és azt tanúsító folyamat.
2019. 12. 06. 07:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Hagyd, hogy lenyomozzanak az interneten!

A HR-esek minden alkalommal utánanéznek az álláshirdetésre jelentkezőknek a közösségi oldalakon, ezért érdemes úgy kialakítani a profilunkat, hogy az pozitív képet fessen rólunk. A legfontosabb az, hogy átjöjjön, az illető tényleg szenvedélyesen szereti azt, amit csinál. A személyes márkaépítést napjainkban karrierépítésre is lehet használni, ugyanis rengeteget nyom a latba, hogy a (leendő) munkaadó mit lát rólunk az interneten.
2019. 12. 06. 07:00
Megosztás:
Hozzászólások: