Erős eredménnyel zárta az Allianz a harmadik negyedévet

2019 harmadik negyedévében a belső bevételnövekedés üteme 6,4 százalék volt. -2019 harmadik negyedévében elért működési eredmény jelentős, 3,0 milliárd euró. A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 2019. harmadik negyedéves értéke 0,6 százalékkal, 1,9 milliárd euróra nőtt. Megnyugtató szintű, 202 százalékos Szolvencia II szerinti tőkemegfelelési mutató a 2019. év harmadik negyedévének végén. A 2019. év első kilenc hónapjának működési eredménye 4,2 százalékkal, 9,1 milliárd euróra nőtt. A működési eredmény 2019-ben a 11,0–12,0 milliárd eurós céltartomány felső felében várható.

Erős eredménnyel zárta az Allianz a harmadik negyedévet

Vezetői összefoglaló: Erőteljesen növekedő bevételek, jelentős működési eredmény

Az Allianz Csoport újabb sikeres negyedévet zárt, lendületes üzleti teljesítménnyel. A valamennyi üzletágban dinamikusan növekedő bevételek és tekintélyes jövedelmezőség alátámasztja az egész éves várható eredmények megvalósulását. A belső bevételnövekedés árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított mértéke 6,4 százalék volt, amelyhez valamennyi, de különösen élet- és egészségbiztosítási üzletág járult hozzá. A teljes bevétel 8,1 százalékkal, 33,4 milliárd euróra nőtt (2018 második negyedévében 30,9 milliárd euró volt). A működési eredmény jelentős, 3,0 milliárd euró. A vagyonkezelési üzletágban a teljes kezelt vagyonból származó bevételek nőttek, és az Allianz Csoport működési eredménye a magasabb igazgatási költségek ellenére is javult. Élet- és egészségbiztosítási üzletág működési eredménye is nőtt: az alacsonyabb befektetési nyereséget ellensúlyozta a volumen növekedése és a magasabb technikai nyereséghányad. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye ugyanakkor csökkent, főként a lebonyolítási eredmény mérsékeltebb hatásának köszönhetően.A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény kismértékben, 0,6 százalékkal 1,9 milliárd euróra nőtt a 2018. harmadik negyedéves eredményhez (1,9 milliárd euró) képest: a nem működési befektetések magasabb eredményét és az alacsonyabb adókulcsot ellensúlyozta a nem ellenőrző részesedésekből származó eredmény normalizálódása. 

Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) alapértéke 2019 harmadik negyedévében 2,7 százalékkal 4,68 euróra nőtt az előző év azonos időszakában elért 4,55 euróhoz képest. Az éves szintre kivetített sajáttőke-arányos megtérülési mutató (RoE) 14,1 százalék volt (2018. teljes év: 13,2 százalék). A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató a 2019. év harmadik negyedévének végén 202 százalék  volt, míg a második negyedév végén ugyanez a mutató 213 százalékot ért el.

2019 első kilenc hónapjában a működési eredmény 4,2 százalékkal 9,1 milliárd euróra nőtt az előző évi 8,7 milliárd euróhoz képest, főként az élet- és egészségbiztosítási üzletág Egyesült Államokban elért egyszeri nyeresége révén. A növekedéshez hozzájárult a vagyonkezelési üzletág teljes kezelt vagyon bővülése miatti magasabb bevétel is, amelyet részben ellensúlyoztak a magasabb igazgatási költségek. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye csökkent, mivel magasabb biztosítási eredmény nem tudta ellensúlyozni gyengébb befektetési eredményt, valamint alacsonyabb  díj- és jutalékbevételt.. A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény az előző évi 5,8 milliárdról 6,1 milliárd euróra nőtt. Ez elsősorban a működési eredmény javulásának volt köszönhető, amely ellensúlyozta a nem ellenőrző részesedésekből származó eredmény normalizálódását.

2019. július 30-án az Allianz befejezte negyedik, 1,5 milliárd euró értékű, 7,3 millió részvényre kiterjedő részvény-visszavásárlási programját. Az Allianz az év végéig valamennyi visszavásárolt részvényt bevonja. „Az Allianz ismét igen meggyőző eredményt nyújtott egy nehéz időszakban. Büszkék vagyunk arra, hogy ennyi ügyfél bízik a termékeinkben és a márkánkban” – mondta Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója. „A jelentős mértékben megnövekedett külső kihívások ellenére készen állunk arra, hogy várható működési eredményünk a céltartomány felső felében alakuljon.”

Vagyon- és felelősségbiztosítás: Stabil belső növekedés 2019 harmadik negyedévében

A teljes bevétel az előző év azonos időszakában elért 12,4 milliárd euróhoz képest 6,3 százalékkal, 13,2 milliárd euróra nőtt 2019 harmadik negyedévében. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés elérte a 4,8 százalékot, ezen belül az árhatások 2,5 százalékot, a mennyiségi hatások pedig 2,4 százalékot tettek ki.

A működési eredmény 10,4 százalékkal csökkent 2018 harmadik negyedévéhez képest, 1,3 milliárd euróra. A biztosítási eredményre nyomást gyakorolt az, hogy a költséghányad és kárbekövetkezési évbeli kárhányad javulását a gyengébb lebonyolítási eredmény ellensúlyozta.


A kombinált hányad az előző év azonos időszakához képest 1,2 százalékponttal nőtt, és ezzel 94,3 százalékot tett ki 2019 negyedik negyedévében.


„Örömmel látom, hogy vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunk termelékenységi erőfeszítései egyre jobb eredményeket hoznak” – közölte Giulio Terzariol, az Allianz SE pénzügyi vezérigazgató-helyettese. „Jó formában vagyunk, ezt erőteljesen növekedő bevételeink is mutatják.

Kockázatvállalásunk továbbra is fegyelmezett, ugyanakkor díjaink stabil növekedése elősegíti jövedelmezőségünket az előttünk álló időszakban.” 2019 első kilenc hónapjában a teljes bevétel erőteljes mértékben, 46,1 milliárd euróra nőtt az előző év azonos időszakában elért 43,3 milliárd euróhoz képest. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés 4,4 százalékos volt. A működési eredmény 1,1 százalékkal, 4,2 milliárd euróra csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva, miután a magasabb biztosítási eredménnyel szemben rosszabb befektetési eredményt, valamint alacsonyabb díj- és jutalékbevételt ért el az Allianz. A kombinált hányad 2019 első hónapjában gyakorlatilag nem változott, 94,1 százalék volt az előző évi 94,0 százalékhoz képest.

Élet- és egészségbiztosítás: Az új értékesítés dinamikus növekedése, stabil eredményhányadok

Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP)[1], az előző év azonos időszakában elért 13,4 milliárd euróhoz képest 20,3 százalékkal, 16,1 milliárd euróra nőtt 2019 harmadik negyedévében. Ebben a németországi, egyesült államokbeli, valamint olaszországi életbiztosítási ágak játszották a legnagyobb szerepet. Az új értékesítés eredményhányada (NBM) az előző évi 3,5 százalékhoz képest 3,1 százalékra mérséklődött 2019 harmadik negyedévében, ugyanis a romló gazdasági feltételek negatív hatását csak részben ellensúlyozhatta a jobb üzleti struktúra. Az új értékesítés értéke (VNB) 3,9 százalékkal, 494 millió euróra nőtt az előző évi 476 millió euróhoz képest.


2019 harmadik negyedévében a működési eredmény 1083 millió euróra nőtt az előző évi 1052 millió euróhoz képest. Ez nagyrészt a németországi valamint az ázsiai és csendes-óceáni térségbeli életbiztosítási ágak volumennövekedésének, illetve a legtöbb üzletág jobb technikai nyereséghányadának köszönhető. A mutató alakulását részben ellentételezték a szűkülő befektetési nyereségráták.

„Élet- és egészségbiztosítási üzletágunkban az új értékesítés eredményhányada jelentős, 3,1 százalékos volt a kihívásokkal teli kamatkörnyezetben is” – mondta Giulio Terzariol. „Folytatjuk termékeink tökéletesítését, hogy kötvénybirtokosaink és részvényeseink számára egyaránt vonzó megoldásokat nyújthassunk. Élet- és egészségbiztosítási üzletágunk egyértelműen jól halad egész éves céljaink elérése felé.”

 

Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP) 2019 első kilenc hónapjában 42,4 milliárd euróról 49,0 milliárd euróra nőtt, elsősorban a németországi és az USA-beli életbiztosítási értékesítések növekedése révén. A új értékesítés eredményhányada továbbra is stabilan 3,4 százalék. Az új értékesítés értéke az előző évi 1,5 milliárdról 1,6 milliárd euróra nőtt. Aműködési eredmény 3,2 milliárdról 3,4 milliárd euróra emelkedett, főként a halasztott szerzési költségek (DAC) USA-beli amortizációs időszakának 2019. második negyedévi változásából eredő kedvező hatása miatt.

Vagyonkezelés: Folytatódik az erőteljes nettó tőkebeáramlás – újabb csúcson a teljes kezelt vagyon

2019 harmadik negyedévében a harmadik felektől származó kezelt vagyon (AuM) értéke a második negyedév végéhez képest 90 milliárd euróval, 1681 milliárd euróra nőtt, amellyel újabb rekordszintet ért el. Ennek mozgatórugói a kedvező, 49,5 milliárd euró értékű deviza-átszámítási hatások, a pozitív, 22,7 milliárd euró értékű piaci hatások, valamint a 18,0 milliárd euró összegű nettó tőkebeáramlás voltak.

teljes kezelt vagyon állománya minden korábbinál nagyobb mértékűre, 2280 milliárd euróra nőtt.


költség-bevétel arány (CIR) 2018 harmadik negyedévéhez képest 0,8 százalékponttal, 61,7 százalékra javult. 2019 harmadik negyedévében a működési eredmény 650 millió euróról 703 millió euróra nőtt a működési bevételek növekedése miatt, amit a teljes kezelt vagyon magasabb átlaga is elősegített, a magasabb igazgatási költségek részleges ellensúlyozó hatása mellett. Belső alapon a működési eredmény 4,3 százalékkal nőtt.


„A harmadik felektől származó kezelt vagyon (AuM) értéke tekintetében újabb, 1681 milliárd eurós csúcsot értünk el,- amit a harmadik féltől származó nettó tőkebeáramlás elmúlt évi stabil alakulása is elősegített” – mondta Giulio Terzariol. „Ez kellően megalapozza üzleti tevékenységünk jövőbeli jövedelmezőségét, és egyértelműen jelzi, hogy működési eredmény tekintetében jól haladunk egész éves céljaink elérése felé.”

2019 első kilenc hónapjában a működési bevételek 3,3 százalékos növekedéssel 5,2 milliárd euróra nőttek a harmadik felektől származó kezelt vagyon bővüléséből adódóan. A teljesítési díjak csökkenésével és az üzletfejlesztési beruházásokkal a költség-bevétel arány  kismértékben, 0,1 százalékponttal 62,1 százalékra nőtt. A működési eredmény 3,0 százalékkal, 1897 millió euróról 1954 millió euróra nőtt. Belső alapon a működési eredmény 1,7 százalékkal romlott, elsősorban az alacsonyabb teljesítménydíjak miatt, amelyek hatását csak részben ellensúlyozták a mérséklődő igazgatási költségek, valamint a teljes kezelt vagyonból származó nagyobb díjbevétel. Emellett a kedvező piaci és devizahatások, a nettó tőkebeáramlás, valamint a Gurtin Municipal Bond Management megszerzése 1681 milliárd eurós harmadik felektől származó teljes kezelt vagyont eredményezett, ami 245 milliárd eurós, azaz 17,1 százalékos növekedést jelent 2018 végéhez képest.

Hozzászólások

Megérkeztek az első adatok: nem volt jelentős árváltozás az ingatlanpiacon a COVID hullám alatt

Stagnáló árindexek, kevesebb tranzakció és az utolsó hónapokban rekord kereslet jellemezte az ingatlanpiac második negyedévét, amelyet nagyban befolyásolt a COVID-19 járvány okozta társadalmi és gazdasági változás. Az ingatlanpiaci árindexek közül mindig a Duna House országos hálózata adja ki adott negyedévről elsőként gyorsjelentést, amelyet most a koronavírus okozta változások miatt különösen várt adat. A már jelzett közvetítői és piaci várakozásokat a DH árindexe megerősítette, miszerint országosan stagnáló, lokációként és ingatlantípusonként enyhén változó mutatókkal zárt az ingatlanpiac.
2020. 07. 14. 06:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Erre figyelj a LIDL-ben vásárolt áruk cimkéin!

Új jelölőrendszert vezet be a Lidl Magyarország, amelynek köszönhetően az egészségtudatos, valamint ételintoleranciában szenvedő vásárlóik sokkal gyorsabban és egyszerűbben igazodhatnak el a termékek között, és vásárolhatják meg a számukra legmegfelelőbbet. A vállalat 10 különféle szín és piktogram alkalmazásával hívja fel a figyelmet az ártáblákon például a glutén- és laktózmentes, valamint a bio és vegán termékekre.
2020. 07. 14. 04:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Egy hétre leáll a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban

Előre tervezetten egy hétre leáll a termelés augusztusban a kecskeméti Mercedes-gyárban - közölte a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. hétfőn az MTI-vel.
2020. 07. 14. 03:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Nehezítik a magyar vállalkozások németországi tevékenységét az új szigorítások

Nehezítik a magyar vállalkozások németországi tevékenységét a kiküldetéssel összefüggő német szigorítások - hívta fel a figyelmet az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) hétfői tájékoztatásában.
2020. 07. 14. 02:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Megkezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése

Megkezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának fejlesztése a kivitelezésre vonatkozó szerződés hatályba lépésével - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) hétfőn az MTI-vel.
2020. 07. 13. 22:30
Megosztás:
Hozzászólások:

A SunDell Estate a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájának új belépője

Hétfőn a hagyománnyá vált ünnepélyes csengetés keretén belül új belépőt köszönthetett a Budapesti Értéktőzsde: a dinamikus növekedést mutató ingatlanbefektetési társaság, a SunDell Estate Nyrt. törzsrészvényei a Standard kategóriába kerültek bevezetésre. A tőzsde nyújtotta lehetőségek kihasználásával a vállalat fő célja, a tavalyi év elején kezdeményezett szabályozott ingatlanbefektetési társasággá (SZIT) alakulás folyamatának lezárása is megvalósulhat.
2020. 07. 13. 20:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Alulteljesített a magyar tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 253,74 pontos, 0,71 százalékos csökkenéssel, 35 335,86 ponton zárt hétfőn.
2020. 07. 13. 19:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Virágzik a házfelújítás a járványt követően

A koronavírus járvány sok üzletágnak jelentett bevétel kiesést. Az házfelújítások, illetve a generálkivitelezés területein azonban éppen hogy pozitív hatásúnak bizonyult a koronavírus utáni helyzet, hiszen egyre többen döntenek úgy, hogy a lakásokból kertes házakba költözzenek.
2020. 07. 13. 17:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Maradnánk home office-ban!

Szerettünk tovább aludni és örültünk, hogy többet lehetünk a családunkkal a karantén idején, derült ki az Allianz Hungária Zrt. által végzett felmérésből. A társaság egy rövid idejű felmérés keretében arra volt kíváncsi, hogy az elmúlt hónapok milyen hatással voltak a magyarok otthonukhoz és munkahelyükhöz való viszonyára, mi hiányzik és mit nem sírnak vissza a karanténidőszakból munkavégzésük szempontjából.
2020. 07. 13. 16:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Újabb budapesti szállodáit nyitja meg a Danubius Hotels

A szállodalánc fővárosi szállodái közül július 17-én a Danubius Hotel Erzsébet, augusztus 7-én pedig a Danubius Hotel Gellért nyitja meg kapuit. A vezetőség tervei szerint szeptembertől a Hilton Budapest, a Radisson Blu Béke Hotel és a Danubius Hotel Astoria is újra vendégeket fogadhat.
2020. 07. 13. 16:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Éledezik a belvárosi ingatlanpiac

Visszafojtott lélegzettel várta az ingatlanszakma, hogy mi történik a közel háromhónapos vészhelyzet után. Sokan hatalmas változásoktól tartottak, mások inkább csak kisebb korrekciókra számítottak. A legnagyobb érdeklődés, mint mindig, a Belvárosra irányul, hiszen ez a terület volt az elmúlt években az árrobbanás fókuszában, így eladói, bérbeadói és vásárlói illetve bérlői oldalról is sokan nézik várakozással, hogy mi is történik most.
2020. 07. 13. 15:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Díjazták a legütősebb hazai munkáltatói márkákat

A COVID-19 helyzet miatt virtuálisan adták át az Employer Branding Award 2019 díjait azon munkaadóknak, akik kiemelkedő munkáltatói márkaépítésükkel példát mutatnak a munkaerőpiac többi szereplője számára. A díj egyben a legjobbak hivatalos minősítése is. A koronavírus okozta gazdasági és társadalmi kihívások közepette még fontosabbá vált a munkáltatói márkák szerepe, hiszen egy jó márka stabilitást és megbízhatóságot sugároz a meglévő és leendő munkavállalók felé.
2020. 07. 13. 15:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Új hitelkonstrukciókat jelentett be az MFB

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) újabb kedvező hitelkonstrukciókat jelentett be kifejezetten az agrárvállalkozások számára, az áprilisban meghirdetett több mint 1500 milliárd forintos, a gazdaság újraindítását célzó finanszírozási csomag mellett, erről hétfőn tájékoztatta az MTI-t.
2020. 07. 13. 13:00
Megosztás:
Hozzászólások:

BÉT: Bevezették a Sundell Estate Nyrt. részvényeit

A SunDell Estate Nyrt. ingatlanbefektetési társaság törzsrészvényeit bevezették a Budapesti Értéktőzsde (BÉT)standard kategóriájába hétfőn.
2020. 07. 13. 12:00
Megosztás:
Hozzászólások:

25 millió forintra bírságolta Hanifa Kft.-t az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MBB) 25 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a budapesti Hanifa Szolgáltató Kft.-re és azonnali hatállyal megtiltotta, hogy engedély nélkül üzletszerű pénzváltási tevékenységet végezzen - közölte a jegybank, amely az ügy kapcsán tavaly már figyelmeztette a fogyasztókat és büntetőfeljelentést is tett.
2020. 07. 13. 11:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Mire számíthatnak ma a befektetők?

Jelentős emelkedéssel indulhat a kereskedés a héten a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az elemző szerint.
2020. 07. 13. 08:40
Megosztás:
Hozzászólások:

Elkészült a nemzeti konzultáció honlapjának akadálymentesítése

Elkészült a nemzeti konzultáció honlapjának akadálymentesítése, így a kitöltése minden magyar polgár számára biztosított - közölte Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott szombaton, a kormány hivatalos Facebook-oldalára feltöltött videóban.
2020. 07. 13. 05:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Így emelik a törvény szerint a nyugdíj korhatárt

Hány éves korban mehet ma nyugdíjba valaki Magyarországon? Mennyi az öregségi nyugdíj korhatár 2020-ban és hogyan számítják ki azt? Az öregségi nyugdíjbavonulás korhatára a hatályos törvények szerint jelenleg is évről-évre sávosan emelkedik, így 2020-ban 64,5 évre növekedett a nyugdíjkorhatár. És mennyi lesz a következő években? Mutatjuk a részleteket.
2020. 07. 13. 04:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Tömegbukás történt egy magyar amatőr kerékpárversenyen

Tömeges bukás történt vasárnap az 1. Gella Kupa amatőr országúti kerékpárversenyen, melyen mintegy 50 résztvevő esett el. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetben 19-en sérültek meg.
2020. 07. 13. 02:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Eddig tartott a nyári hőség?

Sok lesz a napsütés a jövő héten, de többször is várható elszórtan csapadék. Nagy hőségre nem kell készülni, a maximumok jellemzően 30 Celsius-fok alatt maradnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.
2020. 07. 13. 01:30
Megosztás:
Hozzászólások: