Jogosítvány 2024, jogosítvány ára 2024-ben és a jogosítvány hosszabbítása

Jogosítvány ára 2024: mennyibe kerül a jogosítvány megszerzése és a jogosítvány megújítása 2024-ben? A jogosítvány megszerzéséhez és hosszabbításához orvosi vizsgálat szükséges 2024-ben is. Mennyibe kerül az orvosi vizsgálat a jogosítványhoz 2024-ben? A vezetői engedély megszerzése és megújítása 2024-ben: tudnivalók egy helyen.

Jogosítvány 2024, jogosítvány ára 2024-ben és a jogosítvány hosszabbítása

Vezetői engedély kiállítása első alkalommal, vagy lejárt/lejáró érvényességi idejű vezetői engedély cseréje 2024

Vezetői engedélyt az kaphat, aki megfelel az egészségi, a pályaalkalmassági, a képzési és vizsgáztatási előírásoknak, a megszerzett vezetési jogosultsági kategória tekintetében az életkori és jártassági feltételeknek, a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, és közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül járművezetésre alkalmatlannak.

A vezetői engedély megszerzése és megújítása (első vezetői engedély kiállítása és érvényességi idő meghosszabbítása miatti cseréje) történhet hivatalbóli, automatikus okmánykiállítási eljárásban, ha a vezetői engedély kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható – tehát valamennyi előfeltételre vonatkozó adat elektronikusan megérkezett a nyilvántartásba, és kizáró ok (pl. vezetési jogosultság szünetelése) nem áll fenn –, valamint a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett.

A hivatalbóli, automatikus okmánykiállításról bővebb információt az ezekhez az eljárásokhoz szükséges nyilatkozatokra vonatkozó ügyleírásokban olvashat.

Amennyiben a hivatalbóli, automatikus okmánykiállításra az Ön esetében valamely okból nincs lehetőség (pl.: nem rendelkezik magyar lakcímigazolvánnyal), vagy a hivatalbóli okmánykiállítást kizáró nyilatkozatot tett, úgy a vezetői engedély kiállítása vagy cseréje iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani a kormányablaknál.

A vezetői engedély meghatalmazott útján nem igényelhető.

Általános szabály, hogy vezetői engedélyt abban az országban lehet kiállítani, valamint lejárat esetén megújítani ahol a járművezető szokásos tartózkodási helye van.

A szokásos tartózkodási hely az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és/vagy foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt. Azon személyek esetében akiket a munkájuk és személyes kapcsolataik eltérő országokhoz köt és ezek miatt felváltva kettő vagy több EGT tagállamban él, a személyes kötődésű ország az elsődleges. Az egyetemi vagy az iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését.

A szokásos tartózkodási hely meglétéről a vezetői engedély igénylésekor nyilatkozni kell, valamint emellett rendelkezni kell bejelentett érvényes magyarországi lakcímmel is. A hivatalbóli, automatikus okmánykiállítás igénybevétele esetén a nyilatkozatot elektronikus úton kell megtennie. Vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása esetén a nyilatkozat megtehető a járművezetői vizsgára történő jelentkezéskor is.

A jogosítvány meghosszabbításhoz és a jogosítvány megszerzéséhez 2024-ben is orvosi vizsgálat szükséges.

Mennyibe kerül az orvosi vizsgálat a jogosítványhoz 2024-ben?

orvosi vizsgálat ára jogosítványhoz 2024

A jogosítványhoz szükséges alkalmassági vizsgálatot  a háziorvosnál kell elvégeztetni. Ha nincs különösebb, komolyabb betegségünk akkor ez a rutinvizsgálat 3 alap vizsgálatból áll:

1. látásvizsgálat (számok leolvasása a falra függesztett tábláról),

2. a színtévesztés vizsgálata (számok kiolvasása a kis könyvből) és

3. a vérnyomásvizsgálat.

A jogosítványhoz szükséges orvosi vizsgálat díja 2024-ben:

50 éves korig: 7200 Ft

50 és 60 éves kor között: 4800 Ft

60 és 70 éves kor: 2500 Ft

a 70. év betöltése után: 1700 Ft

Mi történik ha az orvosi vizsgálat alkalmatlannak minősít a jogosítvány megszerzésére?

jogosítvány hosszabbítása 2024

Ha a háziorvos alkalmatlanságot állapít meg, akkor lehetőség van felülvizsgálat kérésére. Ezt írásban kell kérvényezni, a vélemény kézhezvételét követő 15 napon belül. A másodfokú vizsgálat díja:

- 50 éves korig 10800 Ft

- 50 és 60 éves kor között 7200 Ft

- 60 és 70 éves kor között 4800 Ft

- a 70. év betöltése után 3200 Ft

Ügyintézés helye: Kormányablak

Az alkalmassági vizsgálat után a hagyományos ügyintézés szerint a kormányablakot kell felkeresni és magunkkal vinni az alábbi dokumentumokat:

- személyi igazolvány, vagy útlevél

- lakcímkártya

- a háziorvostól kapott alkalmassági vélemény

- a jelenlegi jogosítvány

A jogosítvány ügyintézés díja 4000 Ft. A jogosítvány ügyintézés kedvezőbb, mindössze 1500 Ft abban az esetben, ha az igénylő az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy az orvosi alkalmassági véleménye egy évnél rövidebb ideig érvényes.

A pénzt postai csekken lehet befizetni (a Kormányablakban adják ki a csekket, amit postán be kell fizetni, majd visszavinni oda), vagy a Kormányablakban most már bankkártyával is kifizethetjük a jogosítvány költségét 2024-ben.

Vezetői engedély, új jogosítvány megszerzése első alkalommal 2024

Akinek még soha nem volt vezetői engedélye, annak először is jelentkeznie kell járművezetői tanfolyamra egy autósiskolánál, ahol elméleti és gyakorlati képzést és vizsgát kell teljesíteni.

Még az elméleti vizsga előtt szükséges részt venni egy előzetes járművezetői egészségi alkalmassági vizsgálaton a háziorvosnál, amelyről egészségi alkalmassági vélemény kerül kiállításra, amely elektronikus úton is továbbításra kerül a vezetői engedély nyilvántartás részére.

Ezt az autósiskolában be kell mutatni, és ezt követően meg kell őrizni, mert később a vezetői engedély igénylésekor is szükség lehet rá.

Részt kell venni az elméleti képzésen, amelyet elméleti vizsga követ. A sikeres elméleti vizsgát követően gyakorlati vezetési tanfolyamon kell részt venni, amelyet gyakorlati járművezetői vizsga követ. A sikeres gyakorlati vizsgát követően elektronikus úton vizsgaigazolás kerül kiállításra és továbbításra a vezetői engedély nyilvántartás részére, hogy ott a vezetői engedély igénylésekor már rendelkezésre álljon.

A Magyar Vöröskeresztnél elsősegélynyújtási ismeretekből képzést és vizsgát kell teljesíteni. Ez akár a járművezetői képzés ideje alatt, azzal párhuzamosan is elvégezhető.

Az elsősegélynyújtási ismeretekből tett sikeres vizsga elvégzéséről igazolás kerül kiállításra, amely elektronikus úton is továbbításra kerül a vezetői engedély nyilvántartás részére, azonban a papír alapú igazolást is meg kell őrizni, mert a vezetői engedély igénylésekor szükség lehet rá.

Amennyiben a vezetői engedély első alkalommal történő kiállítására a hivatalbóli, automatikus okmánykiállítást kívánja igénybe venni, az eljárásról részletes információkat az ehhez az eljáráshoz szükséges nyilatkozatra vonatkozó ügyleírásban olvashat.

Vezetői engedély megújítása 2024 (lejárt/lejáró érvényességi idejű vezetői engedély cseréje)

vezetői engedély 2024 újítása, b kategóriás jogosítvány

A vezetői engedéllyel rendelkező személyeknek rendszeres időközönként egészségi alkalmassági vizsgálton kell részt venniük, ami egybeesik a vezetői engedély cseréjével.

A vezetői engedély lejárta esetén tehát először is fel kell keresni a háziorvost az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat elvégzése miatt. Az orvos a vizsgálat eredményéről egészségi alkalmassági véleményt állít ki, amely elektronikus úton is továbbításra kerül a vezetői engedély nyilvántartás részére, azonban ha a vezetői engedély cseréjére személyes ügyintézés útján kerül sor, akkor a papír alapú igazolásra is szükség lehet – ebben az esetben azt a kérelem benyújtásakor át kell adni az ügyintézőnek.

Amennyiben a magyar vezetői engedélye cseréjére a hivatalbóli, automatikus okmánykiállítást kívánja igénybe venni, az eljárásról részletes információkat az ehhez az eljáráshoz szükséges nyilatkozatra vonatkozó ügyleírásban olvashat.

Amennyiben valakinek nem magyar, hanem más EGT-államban (az EU tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia) kiállított vezetői engedélye van, akkor is ugyanez a teendő: Magyarországon működő háziorvos által kiállított egészségi alkalmassági véleménnyel – a magyarországi szokásos tartózkodási hely megléte esetén – a más EGT-államban kiállított vezetői engedély magyar vezetői engedélyre cserélés útján, járművezetési vizsgakötelezettség nélkül megújítható.

Benyújtandó dokumentumok

Vezetői engedély igénylésekor minden esetben be kell mutatni:

- személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányt (személyi igazolványútlevél),

- a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány ”lakcímkártya”), ilyen okmánnyal nem rendelkező külföldi állampolgár esetén az idegenrendészeti hatóság által kiállított, tartózkodási jogot igazoló okmányt (tartózkodási engedély).

Vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása esetén szükség lehet továbbá az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzéséről a Magyar Vöröskereszt által kiállított papír alapú igazolás bemutatásra is, amennyiben az elektronikus úton valamely okból nem volt megküldhető az engedély-nyilvántartás számára.

A vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása, valamint lejárat miatti cseréje vagy honosítása (megújítása) iránti kérelem benyújtása esetén szükség lehet az egészségi alkalmassági vélemény kérelemhez történő csatolására (az ügyintézőnek történő leadására) is, amennyiben az elektronikus úton valamely okból nem volt megküldhető az engedély-nyilvántartás számára.

A vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása, valamint lejárat miatti cseréje vagy honosítása (megújítása) esetén, az új vezetői engedély kormányablakban történő személyes átvételével egyidejűleg, vagy postai kézbesítés esetén az okmány kézhezvételét követő 15 napon belül le kell adni a kormányablakban a vezetői engedély kiállításának alapjául szolgáló előző (magyar vagy külföldi) vezetői engedélyt.

Vezetői engedély cseréje vagy honosítása esetén csatolni kell továbbá az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot.

Amennyiben vezetői engedély első alkalommal történő kiállítására vagy a magyar vezetői engedélye cseréjére a hivatalbóli, automatikus okmánykiállítást kívánja igénybe venni, az eljárásról részletes információkat az ezekhez az eljárásokhoz szükséges nyilatkozatra vonatkozó ügyleírásban olvashat.

Fizetési kötelezettség

A vezetői engedély kiállítása olyan személy részére, akinek még soha nem volt vezetői engedélye illetékmentes.

A magyar vagy más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély cseréjének illetéke alapesetben 4.000,- Ft. Ettől eltérően az illeték 1.500,- Ft a magyar jogszabály szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy, vagy azon személy esetében, akinek az orvos az egészségi alkalmasságát 1 évet meg nem haladó határidőre állapította meg.

A harmadik országbeli vezetői engedély honosításáért a fentiektől eltérően nem illetéket, hanem 6.200,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A vezetői engedély hivatalbóli, automatikus eljárásban történő kiállítása vagy cseréje illetékmentes.

Az a közösség, ami épül, erősödik

Ahol építenek, korszerűsítenek, újat hoznak létre, ott a közösség életrevaló, élni akar - mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Nyírlugoson.
2024. 05. 23. 20:30
Megosztás:

Jó hangulatban magas forgalom mellett kereskedtek a magyar tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 362,43 pontos, 0,53 százalékos emelkedéssel 68 319,51 ponton zárt csütörtökön.
2024. 05. 23. 20:00
Megosztás:

Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön.
2024. 05. 23. 19:30
Megosztás:

Kissé erősödött a forint

Kissé erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
2024. 05. 23. 19:00
Megosztás:

Új elnöke lett a Pénztárszövetségnek

Mohr Lajost, a Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatóját választották az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) új elnökévé a szervezet közgyűlésén - tájékoztatta a szövetség csütörtökön az MTI-t.
2024. 05. 23. 18:30
Megosztás:

E hónapban erősödött az euróövezeti gazdasági aktivitása

A vártnál lényegesen kedvezőbben alakult az euróövezet feldolgozóipari teljesítménye májusban, a kompozit beszerzésimenedzser-index is a becsültnél jobb lett annak ellenére, hogy a szolgáltatóipar teljesítménye stagnált áprilishoz viszonyítva - derül ki a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet és a Hamburg Commercial Bank (HCOB) közös felmérésének csütörtökön ismertetett előzetes értékeléséből.
2024. 05. 23. 18:00
Megosztás:

A kormány célja az országon belüli fejlettségi különbségek csökkentése

A kormány célja, hogy uniós és hazai források felhasználásával csökkentse az országon belüli fejlettségi különbségeket - jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Székesfehérváron.
2024. 05. 23. 17:30
Megosztás:

Életbevágóan fontos a szűrővizsgálat

A 2-es típus cukorbetegség a szív-érrendszeri és a vese- mellett a daganatos betegségek kockázatát is megnöveli, ezért érdemes rákszűréseket végezni a diabéteszben szenvedők körében - közölte egy nemrégiben elvégzett kutatására hivatkozva a Pécsi Tudományegyetem (PTE) az MTI-vel.
2024. 05. 23. 17:00
Megosztás:

Az értékpapírok kibocsátói közzétették előző éves jelentésüket

Minden szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátója határidőben közzétette a tavalyi pénzügyi évről készített éves jelentését - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) csütörtökön az MTI-vel.
2024. 05. 23. 16:30
Megosztás:

Nagy volumenű beruházást hajtott végre nálunk a Siemens Energy

Különös jelentősége van a Siemens Energy beruházási programjának, amelynek keretében a vállalat új üzemcsarnokot épített, képzési központot nyitott és napelemparkot is telepített, hogy képes legyen saját maga megtermelni a működéséhez szükséges energia egy részét - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
2024. 05. 23. 16:00
Megosztás:

Megtéveszthette a fogyasztókat a Natur Tanya

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Natur Tanya Hungary Kft.-vel és a Naturweb Kft.-vel szemben.
2024. 05. 23. 15:30
Megosztás:

A mérnöki, a programozói és az orvosi pálya a legcsábítóbb

A mérnöki, programozói és orvosi pályán helyezkednének el legszívesebben a tudományos-technológiai képzések hallgatói, emellett az egyetemisták "menőnek" tartják a menedzseri karriert, az adattudományhoz, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó szakmákat, és az egészségügyi életpályát is - közölt az MTI-vel a Siemens Zrt. az UNIside felsőoktatási portállal az egyetemisták pályaképéről, jövőbeni karrierterveikről végzett online kérdőíves kutatásának eredményeit szerdán.
2024. 05. 23. 15:00
Megosztás:

Kevesebb használt lakás kelt el az Egyesült Államokban áprilisban

Csökkent az Egyesült Államokban az eladott használt lakások száma áprilisban.
2024. 05. 23. 14:30
Megosztás:

Romániában épül meg Európa legnagyobb lőporgyára

Csaknem négyszázmillió eurós beruházásból Romániában, Brassó megyében épül meg Európa legnagyobb lőporgyára - erősítette meg Nicolae Ciuca szenátusi elnök, volt kormányfő szerdán Bukarestben, a Black Sea Defense and Aerospace (BSDA-2024) elnevezésű nemzetközi hadifelszerelés-kiállítás megnyitóján.
2024. 05. 23. 14:00
Megosztás:

Közelegnek a parlamenti választásokat Nagy-Britanniában

Július 4-én tartják a parlamenti választásokat Nagy-Britanniában - jelentette be szerdán Rishi Sunak brit miniszterelnök.
2024. 05. 23. 13:30
Megosztás:

Tavaly csúcsot döntött a zöld hitelek állománya

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programja révén a bankok a 2023. végi összesítés alapján majdnem 880 milliárd forint hitelt helyeztek ki - mondta az MNB szerdai sajtóeseményén Budapesten a Fenntartható pénzügyek főosztályának vezetője.
2024. 05. 23. 13:00
Megosztás:

Kell a kamatplafon június 30-ig történő fenntartása

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden fogadta a Magyar Bankszövetség elnökét, Jelasity Radovánt. A tárcavezető a bankszövetség vezetőjével áttekintette a makrogazdasági folyamatokat, valamint a vállalati és háztartási hitelezés egyes folyamatait - tájékoztatott szerdai közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
2024. 05. 23. 12:30
Megosztás:

Nagy mértékben bővülhet idén a hazai takarmányipar

Kedvezőek a magyar takarmányipar 2024-es kilátásai: a 2022-ben és 2023-ban tapasztalt csökkenést idén visszapattanás követheti, és egy várhatóan közel 20 százalékos növekedésdel a hazai takarmánygyártás volumene idén elérheti a 4 millió tonna körüli szintet - derül ki az UBM mezőgazdasági cégcsoport közleményéből.
2024. 05. 23. 12:00
Megosztás:

Itthon fontos a természet és a környezet védelme

Magyarország számára különösen fontos a természet és a környezet védelme - mondta Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium (EM)környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára szerdán a PET Kupa Egyesület új mobil interaktív Műanyag Műhelyének (MÜMÜ) avatóján, Budapesten.
2024. 05. 23. 11:30
Megosztás:

A republikánusok olcsó trükknek nevezik Biden új terveit

Az amerikai elnök újabb 7,7 milliárd dollár (mintegy 2750 milliárd forint) értékű diákhitel elengedését jelentett be szerdán.
2024. 05. 23. 11:00
Megosztás: