Nem csak Magyarország korlátozza a stratégiai cégekben való külföldi tulajdonszerzést

Ez a Gazdaságfejlesztési Miniszterhez telepíti a bejelentési és engedélyezési hatáskört. Az érintett külföldi befektetők köre lényegében megegyezik az eredeti szabályozással, a stratégiai ágazatok is mutatnak némi átfedést hiszen a hírközlés, az energetika és a vízgazdálkodás itt is stratégiai iparágnak minősül. Ami eltérés, hogy a 2020. évi LVIII. törvény további stratégiai ágazatokat is meghatároz, úgymint egészségügyi infrastruktúra, kritikus technológiák, mint a mesterséges intelligencia, a robottechnológia és a kiberbiztonság, továbbá kritikus termelési tényezők, mint nyersanyaggal, illetve energiával való ellátottságot biztosító tevékenység. További különbség, hogy ez a törvény már 10%-os befolyásszerzéshez köti bejelentési kötelezettséget.

Nem csak Magyarország korlátozza a stratégiai cégekben való külföldi tulajdonszerzést

Mi az az FDI?

Az FDI -Foreign Direct Investment- külfölditőke-befektetés átfogóan jelenti külföldi magánszemély, vagy cég idegen országban folytatott befektetését, vállalatban történő tulajdonszerzését. Magyarországon 2018-ban került először elfogadásra ún. FDI screening mechanism (a 2018. évi LVII. törvény), vagyis olyan rendszer, amely külföldi befektetők magyarországi stratégiai vállalatokban történő részesedésszerzésének bejelentési és engedélyezési rendszerét szabályozza. Ilyen rendszer ekkor már volt Németországban, illetve Franciaországban, de külföldön is, például Kínában és az Egyesült Államokban volt már ilyen szabályozás.

A nyugati FDI szabályozások elsősorban a kínai befektetők stratégiai cégekben való részesedésszerzését célozták, például az USA-ban és Németországban kizárólag kinai befektetéseket érintettek az eddig meghozott ügyletet megtagadó határozatok, azonban ez fokozatosan kezd más befektetőkre is alkalmazásra kerülni. Franciaországban például a Carrefour kiskereskedelmi szolgáltató kanadai befektetők általi felvásárlása hiúsult meg ezen az alapon, de a francia hatóság USA befektetők akvizícióját is meghiúsította már FDI alapon.

Az uniós keretszabályozás

Az Európai Unió Bizottsága létrehozta az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretét. Számos esetben fordult elő, hogy kormányzati támogatással, irányítással működő (elsősorban kínai) cégek beruházási döntéseit nem csak üzleti érdekek befolyásolták. A Covid19 szülte veszélyhelyzet, valamint az egyre inkább elharapózó tagállami szabályozás arra indította az Európai Unió döntéshozatalában résztvevő szerveit, hogy hozzanak létre egy nagyobb fokú együttműködést, egy keretet a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítására. A szabályozás tisztázása mellett az is motiválta az Bizottságot, hogy a túlzott beavatkozó intézkedéseknek korlátot szabjon.

A létrehozni kívánt mechanizmusnál fontos szempont volt, hogy olyan együttműködés jöjjön létre, melyben az EU tagok egymásnak támogatást nyújtanak olyan esetekben, amikor az egyik tagállamban eszközölt közvetlen külföldi befektetés hatással lehet más tagállamokban a biztonságra vagy a közrendre. Lényeges megjegyezni, hogy ilyen együttműködési mechanizmus biztonság és közrend, mint fontos társadalmi érdekek védelme céljából alkalmazható. Ezt meghaladóan a Bizottság egyértelműen kimondta, hogy egy tagállam nem vonhatja el az Uniós fúzió kontrollos hatáskört. Ennek érvényt is szerzett a Bizottság éppen egy magyar hatósági határozat esetében, mely az Aegon tulajdonosváltását kívánta megakadályozni. A Bizottság határozata nyomán vissza kellett vonni a hatósági vétót 2022 februárjában, mivel a Bizottság nem látta bizonyítottnak a közrend és biztonság veszélyeztetését, hiszen az eladó és a vevő is Magyarországon operációval rendelkező európai biztosítótársaság volt.

„A rendelettel összhangban tehát a tagállamok saját átvilágítási mechanizmusokat tarthatnak fent közrendi vagy biztonsági okokból, melyek rögzítik a beruházás értékelésének, kivizsgálásának, engedélyezésének, feltételhez kötésének, megtiltásának, vagy felszámolásának a feltételeit és eljárásait” – mondja dr. Unger Balázs ügyvéd. A rendeletben az is kifejezésre került, hogy a tagállamok nemzetbiztonságuk tekintetében megillető jogait aktusaival nem korlátozhatja az EU, ugyanakkor azt fentebb láttuk, hogy a Bizottság szigorúan ellenőrzi, ha egy adott hatóság túlterjeszkedik az ellenőrzési hatáskörén.

A főbb irányok a tagállami jogalkotások tekintetében

Úgy tűnik, hogy a főbb trend az FDI mechanizmusok területén a kiterjesztés és a szigorítás. Néhány példa erre:

2019-ben a francia szabályozás kiterjesztette az engedélyezési kötelezettséget a szenzitív iparágakban (mesterséges intelligencia, kiberbiztonság stb.) folytatott kutatás fejlesztésre, bizonyos mezőgazdasági tevékenységekre, illetve a média (ideértve az online médiát) tevékenységekre;

2020-ban Spanyolország is szigorította a szabályozását, és már 10%-os részesedésszerzéstől előírta a bejelentési kötelezettséget, továbbá jelentősen kiszélesítette a stratégiai ágazatok fogalmát.

2021-ben Németország is kiszélesítette a stratégiai iparágak körét a high-tech cégekre, melyek magukban foglalják többek között az önvezető technológia kifejlesztésével foglalkozó cégeket is.

2020-ban és 2021-ben a COVID pandémia hatására számos tagállamnál volt kimutatható az egészségügyi iparág fokozott védelme iránti igény és ennek megfelelő FDI mechanizmus kiterjesztés történt például Spanyolországban, Németországban és Olaszországban.

A Magyarországon működő átvilágítási rendszer

Magyarországon jelenleg két átvilágítási mechanizmus működik párhuzamosan. „Állandó” és „ideiglenes” szűrési rendszer között lehet különbséget tenni függően attól, hogy az adott rendszer a veszélyhelyzet idejére szól, vagy állandó jelleggel alkalmazandó. Megkülönböztethető továbbá a BM rezsim (bejelentés a Belügyminisztériumba) és a GM rezsim (bejelentés a Gazdaságfejlesztési Minisztériumba), a BM rezsim tekinthető az állandó szűrési rendszernek, a GM rezsim pedig az ideiglenesnek.

A BM rezsimet szabályozó 2018. évi LVII. törvénnyel Magyarországon a külföldi befektetők tulajdon szerzései 25%-ot meghaladó szinttől miniszteri bejelentéshez (és így engedélyhez) kötötték. A jogszabályi feltételeken túl a felelős miniszter, jelen esetben a Belügyminiszter ellenőrzi a bejelentés alapján, hogy a tulajdonszerzés sérti-e Magyarország biztonsági érdekeit. A törvény 25%-os minimális részesedésszerzés elvárása eredetileg csak harmadik országbeli személy volt, azonban a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdasági intézkedésről szóló 532/2020 sz. Kormányrendelet a veszélyhelyzet idejére ugyanezt a minimum szintet alkalmazza uniós, EGT-beli, illetve svájci személyre is, akiknek eredetileg csak a többségi irányításszerzését érintette csak a szabályozás. Stratégiai társaságnak igen széles körben minősülnek a magyar cégek, ide tartozik többek között a haditechnikai tevékenység, az energetika, a hírközlés, a pénzügyi és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatások közül a fizetési rendszer működtetésével összefüggő tevékenységek, biztosítási tevékenység, valamint a víziközmű szolgáltatás, nem tartozik ide ugyanakkor az egészségügyi szolgáltatás, amely uniós szinten több tagállam szabályozási látókörébe került.

A 2020. évi LVIII. törvény által bevezetett mechanizmus, azaz a GM rezsim a Gazdaságfejlesztési Miniszterhez telepíti a bejelentési és engedélyezési hatáskört, az érintett külföldi befektetők köre lényegében megegyezik a 2018. évi LVII. törvényben foglaltakkal, a stratégiai ágazatok is mutatnak némi átfedést a 2018. évi LVII. törvényben foglaltakkal, hiszen a hírközlés, az energetika és a vízgazdálkodás itt is stratégiai iparágnak minősül. Ami eltérés, hogy a 2020. évi LVIII. törvény további stratégiai ágazatokat is meghatároz, úgymint egészségügyi infrastruktúra, kritikus technológiák, mint a mesterséges intelligencia, a robottechnológia és a kiberbiztonság, továbbá kritikus termelési tényezők, mint nyersanyaggal, illetve energiával való ellátottságot biztosító tevékenység. További különbség, hogy ez a törvény már 10%-os befolyásszerzéshez köti bejelentési kötelezettséget, ami eltérés a 2018. évi LVII. törvény 25%-os szintjéhez képest, ráadásul 15%, 20%, 25%, illetve 50% szerzésekor újból bejelentést kell tenni. A törvény indokolása szerint egyébként a koronavírus járvány miatt volt szükség erre a kiegészítő szabályozásra, ugyanakkor szerencsésebb lett volna az egységes szabályozást meghagyni és egy bejelentési rezsimet fenntartani, mivel jelenleg a meglévő átfedések okán akár mindkét rezsim alatt bejelentésre lehet köteles a külföldi befektető.

„Az FDI mechanizmusok a külföldi befektetések visszaszorulását eredményezték, és a szabályozás abba az irányba mutat, hogy ezek a korlátozások még sokáig velünk maradnak, sőt, inkább a szigorításukra lehet számítani” – foglalja össze dr. Unger Balázs. A magyar szabályozás az EU tagállamok között a szigorúbbak közé tartozik, egyrészt azért, mert nem kizárólag harmadik országbeli befektetőkre fókuszál az FDI mechanizmusa, hanem az EU-ból származó befektetőkre is, továbbá már igen alacsony, 10%-os szinttől bejelentést kell tenni a GM rezsim alatt. Ugyanakkor mivel egyrészt számos szigorítást a veszélyhelyzet időszakára korlátozza a magyar jogalkotó, továbbá mivel az EU rendeletben foglalt biztonság és közrend által indokolt mértékben ad lehetőséget egy tranzakció megakadályozására, ezért eddig a Bizottság részéről nem érkezett elvi kifogás a szabályozással szemben. Ugyanakkor a szabályozás alkalmazásával kapcsolatosan már előfordult, hogy közbelépett a Bizottság, amikor úgy látta, hogy egy ügylet megakadályozását nem a biztonság és a közrend védelme indokolta.

Gyengüléssel indítottak a vezető európai tőzsdék

Egy százalékot meghaladó mínuszban kezdték a kereskedést a főbb európai tőzsdék kedden.
2024. 04. 16. 10:30
Megosztás:

A városi költözés útmutatója: Tippek és trükkök a sima költözéshez

A városi költözés egy izgalmas, ugyanakkor kihívásokkal teli lépés az életünkben. Legyen szó új munkahelyről, iskoláról vagy egyszerűen csak egy új kezdetről, a sikeres áttelepülés kulcsa a megfelelő előkészítésben rejlik. Ebben a cikkben átfogó útmutatót nyújtunk arra vonatkozóan, hogyan tervezzük meg és hajtsuk végre zökkenőmentesen a városi költözést.
2024. 04. 16. 10:00
Megosztás:

Gyengülés az ázsiai tőzsdéken

Gyengültek az indexek az ázsiai tőzsdéken kedden.
2024. 04. 16. 09:30
Megosztás:

Alvó Ethereum (ETH) bálna éled fel évek után, 50 ezer dollárt fektet be egy 25X-es árfolyamú tőzsdei tokenbe, a DTX-be

Időnként egy korai szakaszban lévő Ethereum (ETH) befektető tárcája feléled. Történelmileg ezek a tárcák fantasztikus követési lehetőséget biztosítottak, mivel a tulajdonosok előrelátó módon részt vettek az Ethereum (ETH) projektben jóval azelőtt, hogy bárki megértette volna a kriptovalutákban rejlő értéknövekedést.
2024. 04. 16. 09:00
Megosztás:

Csökkenéssel indulhat a kereskedés a magyar tőzsdén is

Csökkenéssel indulhat a keddi kereskedés az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. Hétfőn a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 118,79 pontos, 0,18 százalékos emelkedéssel, 67 407,86 ponton zárt.
2024. 04. 16. 08:31
Megosztás:

Gyengült a forint reggel

Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a hétfő esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
2024. 04. 16. 08:00
Megosztás:

Indul a parkolóépítés Kaposváron

Parkolóépítési programot indít Kaposvár: az önkormányzat 4 milliárd forintból ezer parkolóhelyet alakít ki a somogyi vármegyeszékhelyen - adta hírül a polgármester a Facebook-oldalán.
2024. 04. 16. 07:30
Megosztás:

A 2024-ben robbanásra kész Top 3 kriptodeviza; KangaMoon, Gala és Sui

A kriptodeviza-piacot erős verseny jellemezi az új kriptodevizák részéről, amelyek egyedi jellemzőkkel rendelkeznek. Ezek a tulajdonságok és hatalmas potenciáljuk arra irányulnak, hogy megszerezzék a befektetők bizalmát és befolyásolják a piaci hangulatot. Évről évre egyre több új kriptoprojekt lép be a piacra, így a kriptobefektetőknek mindig nehézséget okoz a nagy potenciállal rendelkező legjobb kriptodevizák kiválasztása. A szakértők elemezték a piacot, és a KangaMoon (KANG), a Gala (GALA) és a Sui (SUI) kriptovalutákat választották ki, amelyek az év folyamán kiemelkedő emelkedésekre lehetnek képesek. Olvass tovább, hogy megtudd, miért ezek a legjobb kriptó befektetések most.
2024. 04. 16. 07:00
Megosztás:

AI-alapokra helyezte a casco-kötést követő járműszemlét az Allianz Hungária

2024 márciusa óta már az új, mesterséges intelligenciával vezérelt digitális gépjárműszemle segíti az Allianz Hungária ügyfeleit a casco-szerződésük megkötésének folyamata során. A casco így gyorsan, kényelmesen, akár teljes egészében az otthonunkból megköthető, míg a biztosítóoldali elbírálási folyamat két napon belül lezárulhat.
2024. 04. 16. 06:30
Megosztás:

Ez lehet a rohamosan terjeszkedő olcsó kínai webshopok igazi ellenfele

Miközben az olcsó, kevésbé minőségi árut kínáló kínai cégek gőzerővel árasztják el Európát a termékeikkel, egyre többen fordulnak egy új alternatív vásárlás felé. Ez a jelenség a közösségi finanszírozás megjelenése az online vásárlásban, ami a prémium és luxus színvonalat teszi elérhetővé. Az alacsony ár mindkettőben közös, eredményben viszont drasztikusan eltér egymástól a kétfajta vásárlás.
2024. 04. 16. 06:00
Megosztás:

Banális banánhéjakon csúsznak el az álláskeresők

A KSH adatai szerint mintegy 220 ezer munkanélkülit tartanak nyilván Magyarországon, az üres álláshelyek aránya pedig 2,3 százalék. Ez utóbbi adat azonban sokat csökkenhetne, ha a kereslet és a kínálat megtalálná egymást, ennek azonban néha egészen banális akadályai vannak.
2024. 04. 16. 05:30
Megosztás:

Jókora nyereséget villantott a Goldman Sachs

A bank első negyedéves bevétele a tavalyihoz képest 16%-kal 14,21 milliárd dollárra emelkedett, több mint 1 milliárd dollárral meghaladva az elemzői várakozásokat.
2024. 04. 16. 05:00
Megosztás:

Egy nő keressen ugyanannyit mint a férfi kollégája - ezt akarja az Unió

A bérek átláthatóságáról szóló európai uniós irányelv hamarosan részletes jelentésre kötelezi a közép- és nagyvállalatokat a női és a férfi dolgozóik fizetéséről. Az Európai Bizottság döntése értelmében a kikért adatok alapján akár bírósági pert is indíthatnak majd a hátrányosan érintett alkalmazottak – hívja fel a figyelmet az EY. A tanácsadócég kollégái arra ösztönzik a társaságokat, hogy minél hamarabb világítsák át a szervezetüket, és szükség esetén tegyék meg a bérszakadék megszüntetéséhez vezető lépéséket.
2024. 04. 16. 04:30
Megosztás:

Ne vegyél ilyen autót, mert tuti átvernek!

A carVertical autóipari adatszolgáltató friss tanulmánya feltárta, hogy melyik autómárkát éri a legtöbb sérülés Magyarországon: a lista élén a BMW járművek állnak. Ez hasonló a többi ország trendjére is, azaz a BMW a leginkább sérült márka világszerte. A spektrum másik végén a Fiat áll, amelyet hazánkban a legkevésbé érnek közúti balesetek. 2023 káradatainak tanulmányozása alapján a kutatás azt is feltárta, hogy a Mercedes-Benz, a Kia és az Audi rendelkezik a legmagasabb kárértékkel.
2024. 04. 16. 04:00
Megosztás:

Vigyázat, csalók élnek vissza a kibervédelmi intézet nevével!

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NBSZ NKI) nevével és telefonszámával élnek vissza telefonos csalók - közölte a szakszolgálat hétfőn az MTI-vel.
2024. 04. 16. 03:30
Megosztás:

Enyhült a német ipar anyaghiánya

Közel a koronavírus-járvány előtti szintre enyhült az anyaghiány a német iparban márciusban, a német feldolgozóipar egészét már szinte alig érintik az ellátási problémák - derült ki az ifo német gazdaságkutató intézet hétfőn közzétett felméréséből.
2024. 04. 16. 03:00
Megosztás:

A K&H idén is támogatja a fiatal agrárszakembereket

Agrárképzésben tanuló hallgatókat támogat a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat, amelyet 10. alkalommal hirdet meg a K&H - közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.
2024. 04. 16. 02:30
Megosztás:

Vigyázzunk! Nyugdíjas korban kockázatos a párkeresés!

A nyugdíjas évek gyakran hoznak magukkal egy új életszakaszt, amikor az embernek újra van ideje magánéleti kérdésekkel foglalkozni, köztük a párkereséssel is. Bár a társas kapcsolatok kiépítése életünk bármely szakaszában kulcsfontosságú lehet, az idősebb korosztály számára bizonyos egyedi kihívásokat és veszélyeket is rejt ez a folyamat.
2024. 04. 16. 02:00
Megosztás:

Csökkent a munkanélküliség Törökországban

Törökországban az előző hónapban jegyzett 9,0 százalék után februárban 8,7 százalékra csökkent a munkanélküliségi ráta a török statisztikai hivatal (Türkiye Istatistik Kurumu - TÜIK) hétfői közlése szerint.
2024. 04. 16. 01:30
Megosztás:

Több száz gyümölcsültetési szaporítóanyagot semmisítettek meg egy piacon

Folytatódott a szőlő- és gyümölcs-szaporítóanyagok árusításának tavaszi ellenőrzése, az ónodi Országos Állat- és Kirakodóvásáron tartott akció során több száz gyümölcsültetési szaporítóanyagot kellett megsemmisíteniük az ellenőröknek - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn.
2024. 04. 16. 01:00
Megosztás: