Az Allianz erős hajrával zárta a 2020-as évet

A rendkívül nagy kihívást jelentő 2020-as évben az Allianz különleges rugalmasságról tett tanúbizonyságot a példátlan egészségügyi válsággal és a tartósan alacsony kamatlábakkal szemben. A 2020-as pénzügyi év pénzügyi teljesítménye minden üzleti szegmensben kiemelkedően erős volt, noha a COVID-19-világjárvány nyomot hagyott a pénzügyi eredményeken, különösen a Vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágban. E jelentős globális kihívások ellenére az Allianz erős negyedik negyedévvel zárta pénzügyi évét.

Az Allianz erős hajrával zárta a 2020-as évet

A belső bevétel növekedésének árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított mértéke −1,8 százalék volt 2020-ban, főként az Élet- és egészségbiztosítási üzletágnak köszönhetően.

A teljes díjbevétel a 2019. évi 142,4 milliárdról 1,3 százalékos csökkenéssel 140,5 milliárd euróra esett vissza, és a működési eredmény 9,3 százalékkal, 11,9-ről 10,8 milliárd euróra gyengült, főként a COVID-19 járvány mintegy 1,3 milliárd eurót elérő kedvezőtlen hatása miatt.

A Vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye a COVID–19-hez kapcsolódó veszteségek, az alacsonyabb lebonyolítási eredmények és a szintén alacsonyabb működési befektetési eredmény miatt esett vissza. Az Élet- és egészségbiztosítási üzletág működési eredményének összege ugyan csökkent, de a rugalmas befektetési nyereségrátának köszönhetően még így is erős szinten zárt. A csökkenés elsősorban az Egyesült Államokban az előző évben elért pozitív hatásnak, valamint a spanyolországi Allianz Popular S.L. leépítésének volt köszönhető. A Vagyonkezelési üzletág viszont a magasabb átlagos teljes kezelt vagyonból magasabb működési eredményt ért el, és továbbra is körültekintő költséggazdálkodást folytatott. A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény az alacsonyabb működési és nem működési eredmény következtében 14,0 százalékkal, 7,9-ről 6,8 milliárd euróra csökkent.

Az egy részvényre jutó nyereség alapértéke (EPS) 18,90 euróról 16,48 euróra esett vissza, azaz 12,8 százalékkal csökkent 2020-ban. A sajáttőke-arányos megtérülés (RoE) mértéke 13,6-ról 11,4 százalékra esett vissza. A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutatóa 2019 végi 212 százalékhoz képest 2020 végére 207 százalékra csökkent. Az Igazgatóság 2020-ra az előző évivel megegyező részvényenkénti 9,60 eurós osztalékra tesz javaslatot.

A pénzügyi eredmények mellett a vállalat minőségének fő mutatója az ügyfelektől kapott visszajelzés. Az Allianz globális működési egységeinek 79 százaléka a piaci átlagot meghaladó valós ügyféltámogatottsági értéket (NPS) ért el az előző évi 70 százalékhoz képest, és ezzel új rekordot állított be. A vezetési kompetenciák és a teljesítményorientált vállalati kultúra mérésére alkalmazott inkluzív meritokrácia-mutató (IMIX) értéke 2020-ban az előző évinél 5 százalékponttal magasabb értéket, 78 százalékot ért el. Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy az Allianz „Az egyszerűség diadala” című stratégiája kiválóan bevált, különösen a válság idején.

„Hálás vagyok a részvényeseink bizalmáért, és az Allianzba vetett hitükért, amit az igazi kihívást jelentő 2020-as év során tanúsítottak” – nyilatkozta Oliver Bäte, az Allianz Csoport vezérigazgatója. „A körülményeknek ellenálló eredményeink bizonyítják, hogy rendkívül elkötelezett munkatársainknak és korszerű működésünknek köszönhetően továbbra is értéket és biztonságot nyújtunk ügyfeleinknek. Ezért minden adott ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk 2021-re kitűzött céljainkat.”

2020 negyedik negyedévében a teljes díjbevétel az előző évihez képest stabil maradt. A működési eredmény az előző évi 2,8 milliárd euróhoz képest 8,2 százalékkal, 3 milliárd euróra nőtt, és ehhez az eredményhez valamennyi üzletág hozzájárult. A magasabb nyereségrátának köszönhetően az Élet- és egészségbiztosítási üzletág működési eredménye emelkedett, míg a teljes kezelt vagyon (AuM) növekedésének köszönhető bevételemelkedés a Vagyonkezelési üzletág működési eredményének javulását eredményezte. A Vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye szintén nőtt. Működési eredményünk növekedése bőven ellensúlyozta nem működési eredményünk romlását, így összességében a részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 2,2 százalékkal, 1,8-ról 1,9 milliárd euróra nőtt.

Giulio Terzariol, az Allianz Csoport pénzügyi vezetője (CFO) elmondta, hogy „az Allianz csapata erős hajrával zárta a nagy kihívást jelentő évet, ami azt mutatja, hogy az Allianz megbízható partner minden részvényesünk számára.” „A COVID-19 kedvezőtlen hatásaival korrigált működési eredményünk meghaladta az előző évi rekordszintet, ami jól mutatja, hogy üzleti teljesítményünk mennyire diverzifikált és egészséges. Tőkehelyzetünk a világjárvány teljes ideje alatt erős maradt. Ezért magabiztosan tekintünk a 2021-es év elé.”

Vagyon- és felelősségbiztosítás: A COVID-19 járvány hatása a működési eredményre

A teljes díjbevétel 2020-ben enyhén, 0,4 százalékkal emelkedve 59,4 milliárd eurón zárt. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedési ráta −1,5 százalékot ért el, amely a főként a 4,8 százalékos negatív mennyiségi hatásnak és a 3,8 százalékos pozitív árhatásnak volt köszönhető. Ehhez a csökkenéshez főleg az Allianz Partners, az Euler Hermes és Olaszország járultak hozzá, míg az AGCS, Törökország és Németország pozitív belső növekedési rátát könyvelhetett el.
   
2020-ban a működési eredmény az előző évhez képest 13,4 százalékkal 4,4 milliárd euróra nőtt. A jegyzési eredményt nagymértékben befolyásolta a COVID-19 világjárvány, különösen a kereskedelmi üzletágakban, a természeti katasztrófákból eredő magasabb kárigények és a lebonyolításokból származó alacsonyabb eredmények, amelyeket csak részben ellensúlyozott a költséghányad jelentős javulása. A működési befektetési eredmény szintén csökkent.
   
A kombinált hányad (a kárráfordítások és a költségek díjbevételhez viszonyított aránya) 0,8 százalékos emelkedést mutatva 2020-ban 96,3 százalékra nőtt.

„A Vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunk a működési eredményre vonatkozó középtávú célkitűzésünknek megfelelően teljesített, ha a COVID-19-cel kapcsolatos veszteségeket kivesszük a számításból” – mondta Giulio Terzariol, az Allianz Csoport pénzügyi vezetője (CFO). „Fegyelmezett jegyzésünk és folyamatosan javuló hatékonyságunk jelentős előrelépést kell, hogy eredményezzen a 2021-re előirányzott 93 százalékos kombinált hányad elérésében.”

2020 negyedik negyedévében a teljes díjbevétel 13,1-ról 12,7 milliárd euróra csökkent. A devizaátszámítási és a konszolidációs hatások kiszűrésével számított belső növekedési ráta mértéke -3,5 volt, elsősorban az Allianz Partners, Olaszország és az Euler Hermes miatt. A COVID-19 negatív hatásainak ellenére a működési eredmény 2019-hez képest 2,4 százalékkal, 881 millió euróra nőtt. Ez a jelentősen magasabb jegyzési eredménynek volt köszönhető. 2020. negyedik negyedévében a kombinált hányad összességében 2,2 százalékponttal, 97,4 százalékra javult.

Élet- és egészségbiztosítás: Erős működési eredmény és egészséges értékesítési számok

Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP) a COVID-19 korlátozások miatt az előző évi 67,0-ról 61,5 milliárd euróra esett vissza 2020-ban. A legnagyobb mennyiségi visszaesés Németországban és az Egyesült Államokban volt tapasztalható. A negatív hatásokat részben ellensúlyozta az Olaszországban jelentkező mennyiségi növekedés.
   
Az új értékesítés eredményhányada (NBM) 3,2 százalékról 2,8 százalékra csökkent az alacsonyabb kamatok hatása miatt. Ezt nagymértékben ellensúlyozta a termékek újraárazása és a jobb üzleti struktúra, és folytatódott az előnyben részesített üzletágak felé történő elmozdulás. Az új értékesítés értéke (VNB) 2020-ban 2,2-ről 1,7 milliárd euróra csökkent az alacsonyabb volumen és az alacsonyabb nyereségráta együttes hatása miatt.
   
A működési eredmény 2020-ban 4,7-ről 4,4 milliárd euróra esett vissza. Ennek oka elsősorban a spanyolországi Allianz Popular leépítése, valamint a veszteség elszámolása és az Egyesült Államokban az előző évben tapasztalt pozitív hatás volt. Ugyanakkor a rugalmas befektetési nyereségből pozitív eredmények származtak.

„2020 végén az Élet- és egészségbiztosítási üzletág értékesítési és nyereségi rugalmasságának javulását tapasztaltuk” - nyilatkozta Giulio Terzariol. „Örömmel tölt el, hogy üzleti portfóliónk innovációjával és adaptálásával továbbra is sikerrel felelünk meg ügyfeleink elvárásainak. Működési teljesítményünk szilárd alapokon nyugszik, és nagy várakozással tekintek egy erős 2021-es év elé.”

2020 utolsó negyedévében a PVNBP – elsősorban a növekvő olaszországi és franciaországi értékesítéseknek köszönhetően – az előző évi 18,1 milliárd euróról 19,0 milliárd euróra nőtt. A működési eredmény – elsősorban a németországi Életbiztosítási üzletágban és az Egyesült Államokban elért javuló befektetési nyereség miatt – az előző évi 1,3 milliárd euróról 1,4 milliárdra emelkedett. Az új értékesítés eredményhányada (NBM) 2,9-ről 2,7 százalékra csökkent a kamatlábak csökkenése miatt, míg a VNB 519-ről 521 millió euróra nőtt a nagyobb volumenek miatt

Vagyonkezelés: Rekordmagas szinten a teljes kezelt vagyon

A harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon (AuM) 2020-ban 26 milliárd euróval 1712 milliárd euróra növekedett. Ennek mozgatórugói a 96,5 milliárd euró értékű kedvező piaci hatások és a 32,8 milliárd euró összegű nettó tőkebeáramlás voltak. A kedvezőtlen, 104,3 milliárd eurós devizaátváltási műveletek hatása ezt részben ellentételezte.
   
A teljes kezelt vagyon állománya 2020-ban rekordszintre, 2389 milliárd euróra növekedett.
   
A működési eredmény az előző évi 2,7 milliárd euróhoz mérve a bevételek növekedésével 2020-ban 5,5 százalékkal, 2,9 milliárd euróra nőtt, elsősorban a harmadik felek által kezelt teljes vagyon magasabb átlagának köszönhetően. Ennek eredményeképpen aköltség-bevétel arány (CIR) 2019-hez képest 1,1 százalékponttal, 61,2 százalékra csökkent 2020-ban. Az árfolyamhatásoktól megtisztított működési eredmény 7,3 százalékkal nőtt.

„A Vagyonkezelési üzletágba irányuló jelentős nettó tőkebeáramlás az ügyfeleinknek kínált vonzó értékajánlatunk bizonyítéka” – mondta Giulio Terzariol. „Az új, rekordmagas teljes kezelt vagyon és a kiváló termelékenységi mutató nagyon jó előjel a 2021-es erős kezdéshez.”

2020 utolsó negyedévében a működési bevételek 3,4 százalékkal, 2,1 milliárd euróra emelkedtek a teljes kezelt vagyon növekedésének köszönhető bevételnövekedés eredményeként. A működési bevételek emelkedése és a működési költségek csökkenése eredményeként aköltség-bevétel arány 62,7 százalékról 58,7% százalékra csökkent. A működési eredmény 14,2 százalékkal, 857-ről 750 millió euróra nőtt. Az árfolyamhatásoktól megtisztított működési eredmény 20,7 százalékkal nőtt. A harmadik felektől származó kezelt vagyon értéke 2020 harmadik negyedévének végéhez képest 42 milliárd eurós növekedést mutatott: a 61,6 milliárd euró értékű pozitív piaci hatásokat és a 27,7 milliárd euró értékű harmadik féltől származó nettó tőkebeáramlást részben ellentételezte a 47,7 milliárd euró értékű negatív deviza-átszámítási hatás.

Hozzászólások

Zöldáramra váltott a pécsi Körber Hungária Gépgyártó Kft.

Teljes egészében megújuló energiaforrásokból származó villamos energiával fedezi pécsi telephelyének áramszükségletét a dohányipari gépek és a hozzájuk tartozó alkatrészek előállításáról ismert Körber Hungária Gépgyártó Kft. - közölte a vállalat pénteken az MTI-vel. megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia.
2021. 04. 10. 14:00
Megosztás:
Hozzászólások:

A CIG menedzsmentje nem javasolja az osztalék fizetését

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatósága nem javasolja osztalék kifizetését a 2020-as üzleti év után - közölte a társaság pénteken a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzé tett közgyűlési dokumentumokban.
2021. 04. 09. 21:00
Megosztás:
Hozzászólások:

A MOL 35,5 milliárd forint értékű zöld kötvényt adott el

A MOL 35,5 milliárd forint értékben adott el zöld kötvényeket a Nemzeti Bank növekedési kötvényprogramjának keretében.
2021. 04. 09. 15:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Rekord negyedévet zárt a BMW

A BMW csoport közel 637 ezer személygépkocsit értékesített az első negyedévben, ami 33,5%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest és egyben új csúcsot is jelent.
2021. 04. 09. 14:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Csökkent az új személyautók eladása Csehországban

Az első negyedévben éves összehasonlításban 1,3 százalékkal 49 534-re csökkent az új személygépkocsik eladása Csehországban - közölte a cseh autóipari szövetség csütörtökön Prágában.
2021. 04. 09. 06:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Nagy bírságot szabott ki az MNB a CIG biztosító korábbi vezetőire

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 36 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (CIG EMABIT) korábbi felsővezetőire, illetve szakmai vezetőire, mert személyi felelősségük is volt abban, hogy a cég az olaszországi határon átnyúló tiltott tevékenységet végzett - közölte a jegybank csütörtökön az MTI-vel.
2021. 04. 09. 05:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Moszkva a Szputnyik V-szállítmány visszaszolgáltatását követeli Szlovákiától

Szerződésszegés miatt Szlovákiának vissza kell szolgáltatnia a számára leszállított Szputnyik V vakcinát - közölte az orosz oltóanyagok fejlesztését finanszírozó és külföldi gyártását menedzselő Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) csütörtökön a Twitteren.
2021. 04. 09. 03:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Nevet váltott a CIB Alapkezelő

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. csütörtöktől felvette anyavállalata nevét, Eurizon Asset Management Hungary néven folytatja tevékenységét - közölte az alapkezelő az MTI-vel.
2021. 04. 09. 02:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Kirobbanó adatok érkeztek a Duna House-tól

A Duna House tegnap este tette közzé teljesítménymutatóit, amelyek kirobbanó értéket mutatnak.
2021. 04. 08. 17:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Fejlesztési területet értékesített Tatabányán a NIPÜF

Újabb beruházás előkészítése zajlik az Inpark Tatabánya ipari parkban. Ehhez az ingatlanfejlesztő NIPÜF Csoport a korábbi négy hektár után ezúttal kéthektáros területet értékesített a dél-koreai Soulbrain magyarországi leányvállalatának. A cég lítiumion-akkumulátorokhoz szükséges elektrolitokat gyárt, elsősorban hazánkban működő, szintén koreai partnerei számára - értesült a ProfitLine.hu.
2021. 04. 08. 14:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Így döntött az ALDI - kosárkorlátozás sok segítséggel

Az ALDI Magyarország többek között az üzletek bejáratánál kihelyezett kézfertőtlenítőkkel, gyakori fertőtlenítéssel és széles körű tájékoztatással vigyáz vásárlói egészségére. Az áruházlánc a bevásárlókocsik és -kosarak számának korlátozásával, valamint munkatársai segítségével gondoskodik arról, hogy mindig legfeljebb annyi vásárló tartózkodjon üzleteiben, amennyit a hatályos jogszabály lehetővé tesz. Az üzletlánc hosszabb nyitvatartásra tér majd át, ami hozzájárul a vásárlószám egyenletesebb eloszlásához.
2021. 04. 08. 08:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Indul a Google Pay, a hazai bankok közül elsőként a K&H-nál

Elsőként vezeti be a Google Pay okostelefonos fizetési megoldást a K&H Magyarországon a hazai pénzintézetek között, mely újabb lendületet adhat a bankkártyás, azon belül is a biztonságos, okostelefonos fizetéseknek – közölte a K&H. A múlt évben a magyarországi kibocsátású kártyákkal összesen közel 970 milliószor, napi átlagban 2,65 millió alkalommal fizettek belföldön, ami 7 százalékos emelkedésnek felel meg. A K&H érintésmentes mobilfizetést alkalmazó felhasználói pedig hatszor annyian lettek 2020-ban, mint egy évvel korábban voltak.
2021. 04. 08. 07:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Csúcsot döntött a Duna House

Mind az ingatlanközvetítés, mind a hitelközvetítés terén csúcsot döntött a Duna House 2021 első negyedévében - olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán közzétett negyedéves beszámolójában.
2021. 04. 08. 04:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Több tucat járásban fejleszt a Magyar Telekom

A Magyar Telekom hálózatfejlesztéseinek további lendületet ad, hogy a vállalat az elmúlt években pályázaton 11,6 milliárd forint európai uniós és kormányzati támogatást nyert el több tucat magyarországi járás vezetékes hálózatfejlesztésére a Szupergyors internet programban (Szip) - közölte a cég az MTI érdeklődésére szerdán.
2021. 04. 08. 03:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Szépen nőtt a Samsung profitja

Jelentősen nőtt a Samsung Electronics működési nyeresége a március végével záródott negyedévben.
2021. 04. 08. 03:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Elfogadta a 2020-as beszámolóit, és új könyvvizsgálót választott az AutoWallis

Az AutoWallis Igazgatósága a koronavírus-járvány miatt közgyűlési hatáskörben döntött a mai napra összehívott közgyűlés napirendi pontjaiban. Így többek között elfogadta a 2020-as évről szóló beszámolókat, határozott az osztalékalap felhasználásáról, valamint új, nemzetközi hátterű könyvvizsgálót választott.
2021. 04. 08. 01:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Az öröklés nem egyenlő a generációváltással

A Budapest Bank legutóbbi Budapest Business Live online rendezvényén a hazai vállalkozások jövőjét érintő kihívások, a cégértéknövelés, értékesítés és a generációváltás voltak fókuszban. Az eseményen Vitkovics Péter és Szendrői Gábor adtak elő, az ezt követő panelbeszélgetésben pedig nemzetközileg is sikeres hazai tulajdonú cégek, így a Julius-K9®, a Varga Pincészet és a Café Frei vezetői osztották meg tapasztalataikat. A rendezvényen rekordszámú, több mint 150 vállalatvezető vett részt.
2021. 04. 08. 01:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Kazahsztánban nyitott külképviseleti irodát az EXIM

A Magyarország és Kazahsztán közötti kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok elősegítésében, építésében egyre fontosabb szerepet játszik az EXIM-nél rendelkezésre álló 170 millió dolláros országlimit, az április 6-án megnyitott külképviseleti iroda pedig további, helyi segítséget nyújt a magyar cégek kazahsztáni térnyeréséhez - tájékoztatta az EXIM szerdán az MTI-t.
2021. 04. 07. 21:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Mától lehet pályázni a gazdáknak a 11 milliárd forintos díjtámogatási keretre

A mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtott támogatás keretösszege minden eddiginél magasabbra, 11 milliárd forintra emelkedett idén. A gazdálkodók április 7. és május 15. között pályázhatnak a támogatásra, mellyel a biztosítások díjának akár 70 százalékát is visszakaphatják utólagos támogatásként. Ehhez azonban fontos, hogy a Magyar Államkincstárhoz benyújtandó kérelemben ne feledkezzenek meg ennek igényléséről sem - hívja fel a figyelmet a Groupama Biztosító.
2021. 04. 07. 14:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Jeff Bezos az Amazon vezetője támogatja Biden tervét

Jeff Bezos, az Amazon ügyvezetője támogatja Biden infrastruktúra programját és a vele járó vállalati adóemeléseket is. Bezos álláspontja azért is figyelemre méltó, mert a változások egyik legnagyobb elszenvedője az Amazon lenne. A társaság effektív adórátája 9,4% volt 2020-ban, ami kevesebb, mint fele a jelenlegi 21%-os adókulcsnak.
2021. 04. 07. 11:30
Megosztás:
Hozzászólások: