Az Allianz 2022-es Globális Vagyonosodási Jelentése: Az utolsó hajrá

Tripla szerencse: a globális pénzeszközállomány 2021-ben immár harmadik éve produkált kétszámjegyű növekedést, ezzel elérve a 233 billió eurót (+10,4%). Fordulópont: 2022-ben a 2 százalékot meghaladó nominális csökkenés is benne van a pakliban – a reálértéket tekintve a háztartások elveszítik a vagyonuk tizedét. Visszatért az adósság: a háztartások adósságállománya 2021-ben 7,6 százalékkal bővült, ami a legnagyobb ütemű növekedés a 2008-as nagy pénzügyi válság óta. Magyarország: a pénzeszközállomány kimagasló, 11,9 százalékos növekedése a szárnyaló részvénypiacok és a jelentős megtakarítási erőfeszítések együttesének köszönhető

Az Allianz 2022-es Globális Vagyonosodási Jelentése: Az utolsó hajrá

Az Allianz tizenharmadik Globális Vagyonosodási Jelentése a háztartások vagyoni és adóssághelyzetét vizsgálja a világ csaknem 60 országában.

Az utolsó hajrá

Visszatekintve talán 2021 volt a régi „új alaphelyzet” utolsó éve, amikor a monetáris politika részvénypiaci árfolyam-emelkedést indukált. A háztartások busás hasznot húztak ebből: a globális pénzeszközállomány 2021-ben immár harmadik éve produkált kétszámjegyű növekedést, ezzel elérve a 233 billió eurót (+10,4%). Az elmúlt három évben a magánvagyon elképesztő mértékben, 60 billió euróval gyarapodott, ezáltal két eurózónányi összeggel nőtt a globális pénzhalom.

Három térségben volt kimagasló a vagyon növekedése: a Japán nélküli Ázsiában (+11,3%), Kelet-Európában (12,2%) és Észak-Amerikában (12,5%).  Így, a világ leggazdagabb térsége továbbra is Észak-Amerika – amely az előző két évhez hasonlóan megőrizte első helyét. Az egy főre jutó bruttó pénzeszközállomány 294 240 eurót tett ki, miközben a globális átlag 41 980 euró volt, így a feltörekvő piacokéhoz mérhető növekedési rátákkal büszkélkedhetett. Ezzel szemben Nyugat-Európa (109 340 euró) inkább érett, gazdag térség képét mutatta 6,7 százalékos növekedéssel.

A növekedés fő motorja a dübörgő részvénypiac volt, amelynek a vagyonnövekedés mintegy kétharmada volt betudható 2021-ben az értékpapírok eszközosztályában bekövetkezett jelentős (15,2%-os) fellendülésnek köszönhetően. Egyúttal az új megtakarítások szintje is magas maradt. Noha 2021-ben az új megtakarítások mintegy 19 százalékkal csökkentek, 4,8 billió eurós összértékükkel még mindig 40 százalékkal meghaladják a 2019-es szintet. A megtakarítások összetétele csekély mértékben ugyan, de változott: a bankbetétek aránya csökkent, de 63,2 százalékos hányadukkal továbbra is messze a legkedveltebb eszközosztályt képviselik a megtakarítók körében. Az értékpapírok, valamint a biztosítások és nyugdíjcélú megtakarítások népszerűsége viszont nőtt, de az új megtakarításokon belüli részarányuk jóval csekélyebb, 15,5 százalék, illetve 17,4 százalék volt. A bankbetétek globális alakulása is e dinamikát tükrözte: 2021-ben ugyan „mindössze” 8,6 százalékkal bővültek, ez azonban az eddigi második legnagyobb növekedésnek felel meg (a 2020-ban tapasztalt 12,5 százalékos ugrás után). A biztosítási és nyugdíjpénztárakban lévő eszközállomány jóval szerényebb, mindössze 5,7 százalékos emelkedést mutatott.

Fordulópont

A világ 2022-ben fordulóponthoz érkezett. Az ukrajnai háború megakasztotta a gazdaság Covid19-válság utáni helyreállás folyamatát, és a feje tetejére állította a világot: elszabadult az infláció, energia- és élelmiszerhiány alakult ki, valamint monetáris szigorítások szorongatják a gazdaságokat és a piacokat. A háztartások vagyona várhatóan megsínyli a megszorításokat. Világszinten a pénzeszközállomány több mint 2 százalékos zsugorodása várható 2022-ben, ami a 2008-as nagy pénzügyi válság óta az első jelentősebb mértékű veszteség lesz a pénzvagyonban. A reálértéket tekintve a háztartások elveszítik a vagyonuk tizedét. Míg a nagy pénzügyi válságot viszonylag gyors fordulat követte, ez alkalommal a középtávú kilátások is borúsak: a pénzeszközállomány nominális átlagnövekedése várhatóan 4,6 százalék körül alakul 2025-ig, szemben az elmúlt három évben tapasztalt 10,4 százalékkal.

„A 2021-es évvel lezárult egy korszak” – vélekedik Ludovic Subran, az Allianz vezető közgazdásza. „Az elmúlt három év bizony rendkívüli volt, a legtöbb megtakarító számára igazi aranykort jelentett. Ugyanakkor nemcsak 2022, de az azt követő évek is másnak ígérkeznek. A megélhetési válság próbára teszi a társadalmi szerződést. A szakpolitikai döntéshozók hatalmas kihívások elé néznek, ha úrrá akarnak lenni az energiaválságon, gondoskodni akarnak a zöld átállásról, és serkenteni akarják a növekedést, miközben a monetáris politika keményen behúzza a féket. Politikai hibának nincs helye. A siker kulcsa nemzeti szinten az innovatív és célzott intézkedésekben, szupranacionális szinten pedig az európai egységben rejlik.”

Visszatért az adósság

2021 végén a háztartások adósságállománya világszinten 52 billió euró volt. A 7,6 százalékos éves növekedés messze felülmúlta a 4,6 százalékos hosszú távú átlagot és a 2020. évi 5,5 százalékot. Legutóbb 2006-ban, még a nagy pénzügyi válság előtt volt tapasztalható nagyobb ütemű növekedés. A névleges teljesítmény ugrásszerű növekedése miatt azonban a globális adósságráta (a kötelezettségek GDP-hez viszonyított százalékos aránya) még csökkent is (a 2020. évi 70,5 százalékról 68,9 százalékra). Az adósság földrajzi megoszlása változott a legutóbbi válság óta. Míg a fejlett piacok részaránya csökken – az Egyesült Államok hányada például tíz százalékponttal 31 százalékra esett a nagy pénzügyi válság óta –, addig a feltörekvő gazdaságok egyre nagyobb részt tudhatnak magukénak a globális adósságállományból. Különösen igaz ez a Japán nélküli Ázsiára, amelynek részaránya több mint a kétszeresére, 27,6 százalékra nőtt az elmúlt évtizedben.

„Aggasztó, hogy a globális recesszió kezdetén ugrásszerűen bővült az adósságállomány – mutat rá Patricia Pelayo Romero, a jelentés társszerzője. – A feltörekvő piacokon a háztartások adósságállománya kétszámjegyű növekedést mutatott az elmúlt évtizedben, ezzel több mint ötszörös ütemben bővült, mint a fejlett gazdaságokban. A teljes adósságszint azonban még mindig kezelhetőnek tűnik, de a piacokon érzékelhető strukturális ellenhatásokra tekintettel, valós fenyegetést jelent az adósságválság.”

Magyarország: erőteljes, 11,9 százalékos növekedés a pénzügyi eszközök állományában

A magyar háztartások bruttó pénzeszközállománya 2021-ben 11,9 százalékkal nőtt, jóval meghaladva a 8,6 százalékos hosszú távú átlagot. Ez a kimagasló teljesítmény mindhárom fő eszközosztályban tetten érhető, ami a virágzó részvénypiacok és a jelentős megtakarítási erőfeszítések együttes hatásának tudható be. Már az előző két év is erős volt, 2021-ben viszont a teljes nettó beáramlás elérte a 14,8 milliárd eurót, ami több mint a kétszerese a hosszú távú átlagnak. Ezeknek az új megtakarításoknak a 37 százaléka értékpapírokba került, ami messze a legnépszerűbb megtakarítási forma Magyarországon (a teljes eszközállomány 55 százaléka). A számottevő beáramlás mellett a részvénypiacokon tapasztalt értéknövekedésnek köszönhető, hogy a részvényekben, befektetési jegyekben és más, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírban tartott megtakarítások tekintélyes mértékben, 12,4 százalékkal nőttek.

A nettó beáramlás másik 37 százaléka bankbetétekbe került. Következésképpen ez az eszközosztály is erőteljes, 10,8 százalékos növekedést mutatott a nulla közeli kamatkörnyezet ellenére. A portfólión belüli aránya 28 százalék volt 2021-ben.

Végül, de nem utolsósorban a biztosítási és nyugdíjpénztári eszközök állománya 7,8 százalékkal nőtt. A magyar megtakarítók csak pénzvagyonuk csekély hányadát helyezik ebbe az eszközosztályba (a teljes eszközállomány 7 százalékát). Az összes megtakarításon belüli hányada az elmúlt évtizedben még csökkent is 3 százalékponttal.

Ezzel szemben felgyorsult az adósságállomány növekedési üteme: 2021-ben elérte a 14 százalékot, miután az elmúlt két év mindegyikében meghaladta a 12 százalékot. A nagy pénzügyi válság óta ez a legnagyobb arányú növekedés. Az adósságráta (a kötelezettségek GDP-hez viszonyított százalékos aránya) viszont szerény, 25 százalékos szinten maradt, tehát jóval a szomszédos országokban tapasztalt szint alatt volt. Végezetül a nettó pénzeszközállomány 11,4 százalékkal nőtt. Az egy főre jutó nettó pénzeszközállomány 18 060 euró volt, ezzel Magyarország a 29. helyre került a leggazdagabb országok rangsorában (egy főre jutó pénzeszközállomány, az első húsz helyezettet lásd a táblázatban).

Betiltottak több kínai technológiai eszközt Amerikában

Az amerikai hírközlési hatóság megtiltotta több kínai telekommunikációs vállalat új eszközeinek engedélyezését nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva.
2022. 11. 26. 23:00
Megosztás:

Ünnepi programsorozattal várja a közönséget a Budapest Bábszínház

Karácsonyfa-díszítéssel, fotósarokkal és közös daltanulással várja nézőit a Budapest Bábszínház az adventi időszakban. A tavalyi évhez hasonlóan a színház gyermekotthonok lakóinak indít jótékonysági akciót.
2022. 11. 26. 22:00
Megosztás:

Vízdíj Budapest 2023 - Vízdíj, csatornadíj, vízterhelési díj 2023 Budapest és agglomeráció

Budapest vízdíj 2023. Egy köbméter víz ára Budapesten. Ivóvíz díjak és csatorna díjak (vízdíj, csatornadíj, vízterhelési díj, alapdíj) mértéke lakossági felhasználók és üzleti/vállalkozó ügyfelek esetén 2023-ban. Vízdíj Biatorbágy 2023, vízdíj Budakeszi 2023, vízdíj Budaőrs 2023. Víz és csatornadíj 2023-ban Csömörön, Dunabogdányban, Halásztelken, Kisorosziban. Vízdíj Pócsmegyer, vízdíj Remeteszőlősön, vízdíj Százhalombattán és vízdíjak Szigetmonostoron, és Szigetszentmiklóson. Milyen összegű a vízdíj Tökölön, Törökbálinton, Vecsésen 2023-ban? Mutatjuk az vízdíjak és csatornadíjak 2023-es összegét a településeken ABC-rendben. Vízdíj kalkulátor 2023 a cikkben. A cikkben szereplő díjak bruttó díjak, azaz a 27%-os ÁFA-t is tartalmazzák, az áfamentes díjtételek ****-gal (azaz négy darab csillaggal) vannak megjelölve.
2022. 11. 26. 21:00
Megosztás:

Erdélyi gyógyszerészek vehettek át magyarországi szakgyógyszerészi bizonyítványt Székelyudvarhelyen

Erdélyi gyógyszerészek vehettek át szakgyógyszerészi bizonyítványt szombaton Székelyudvarhelyen a Pécsi Tudományegyetem (PTE), a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem, valamint a Magyar Gyógyszerészi Kamara közös hároméves képzése végén.
2022. 11. 26. 20:00
Megosztás:

Innovatív gyógyszeradagolót fejlesztő magyar start-up lett második a 2022-es InnoStars Awards versenyen

Közép-, Kelet- és Dél-Európa legjobb egészségügyi innovációinak seregszemléjén több mint 30 ígéretes, korai fázisban lévő start-up vállalkozás lépett színpadra november 24-én az EIT Health InnoStars Awards döntőjén. A zsűri a Görögországból származó Shuttle Catheters csapatot választotta, amely krónikus, súlyos artériaszűkület kezelését célzó katéterével az első díjat nyerte el Európa egyik legerősebb akcelerátor programjának döntőjében.
2022. 11. 26. 19:00
Megosztás:

Romániában a GDP 3,37 százalékát tette ki az államháztartási hiány

Romániában az államháztartási hiány a román bruttó hazai termék (GDP) 3,37 százalékát tette ki az idei első tíz hónap végén - közölte a román pénzügyminisztérium.
2022. 11. 26. 18:00
Megosztás:

A magyarok szigorúbban büntetnék a hamisítást

Szigorúbban lépnének fel a hamisítókkal és a hamisítványok terjesztőivel szemben a magyarok: 2022-ben a lakosság 60 százaléka büntetné a mostaninál szigorúbban a hamisítókat és a terjesztőket, tavaly ez az arány 55 százalékos volt - derül ki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. legfrissebb, reprezentatív kutatásából.
2022. 11. 26. 17:00
Megosztás:

Két külterületi út újult meg Békésen

Két külterületi út újult meg Békésen 2,9 kilométer hosszon 263 millió forintból - közölte az önkormányzat közleményben az MTI-vel.
2022. 11. 26. 16:00
Megosztás:

Erősödik az együttműködés a FAO és Magyarország között

Magyarország a FAO elkötelezett partnereként csaknem 50 országra kiterjedő nemzetközi agrár-ösztöndíjprogrammal és közös projektek finanszírozásával segíti a fenntartható fejlődési célok elérését - emelte ki Nagy István agrárminiszter, a FAO főigazgatójával, Qu Dongyu-vel folytatott tárgyalásán, amelyről az Agrárminisztérium (AM) közleményben tájékoztatta az MTI-t szombaton.
2022. 11. 26. 15:05
Megosztás:

Az OTP Bank 650 millió eurós kibocsátással tért vissza a nemzetközi kötvénypiacra

Az OTP Bank Nyrt. sikeres kibocsátással tért vissza a nemzetközi kötvénypiacra. A jelentős érdeklődésnek köszönhetően az eredetileg tervezett 500 millió eurós összeget végül a kibocsátó 650 millióra emelte - közölte a pénzintézet pénteken az MTI-vel.
2022. 11. 26. 14:00
Megosztás:

Átalakítják a munkanélküli ellátást Németországban

Átalakítják Németországban a munkanélküliek ellátásának legfontosabb intézményét, az úgynevezett Hartz IV segélyt - döntött a törvényhozás pénteken.
2022. 11. 26. 13:00
Megosztás:

A föld alá vitték a középfeszültségű vezetéket Mosonmagyaróvár környékén a madarak védelmében

Az E.ON Hungária Csoport  a föld alá vezette középfeszültségű hálózatát Mosonmagyaróvár környékén a túzokok és más nagytestű madarak szabad vonulása érdekében - közölte a cég pénteken az MTI-vel.
2022. 11. 26. 12:00
Megosztás:

A Magyar Zene Házát immár globálisan elismerik

Számos korábbi szakmai díj után a Magyar Zene Háza az amerikai Architecture MasterPrize (AMP) versenyén elnyerte az Architectural Design of the Year elnevezésű versengés építészeti fődíját is. Mindez azt bizonyítja, hogy a Liget Budapest projekt részeként megvalósult, ikonikus épület minőségét immár globálisan elismerik - mondta el az MTI-nek a projekt miniszteri biztosa.
2022. 11. 26. 11:00
Megosztás:

A Magyar Labdarúgás Napját ünnepelték a Puskás Arénánál

A Magyar Labdarúgás Napja alkalmából korábbi válogatott játékosok elhelyezték az emlékezés koszorúit a magyar szövetség (MLSZ) centenáriumi emlékművénél, a Puskás Aréna mellett.
2022. 11. 26. 09:00
Megosztás:

Január végéig lehet nevezni művészeket a Cziffra Fesztivál elismeréseire

Tehetség-díj és életműdíj kategóriában várja a jelöléseket január 20-ig a Cziffra György Fesztivál zsűrije, akik 2017 óta ismerik el a pályájuk elején álló tehetségeket, valamint a kulturális értékeket felmutató életutakat.
2022. 11. 26. 08:00
Megosztás:

Bővült a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisa a Szovjetunióba elhurcoltakról

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából újabb tartalmakkal bővült a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) adatbázisa a Szovjetunióba elhurcoltakról - jelentették be pénteken Budapesten sajtótájékoztatón.
2022. 11. 26. 07:00
Megosztás:

Népirtássá nyilváníthatja Németország az 1932-33-as ukrajnai éhínséget

Az ukrán nemzet elleni népirtássá nyilváníthatja a német szövetségi parlament (Bundestag) a holodomort, a mai Ukrajna területén 1932-33-ban pusztító éhínséget - írta pénteken a Frankfurter Allgemeine Zeitung című lap a kormánypártok és legnagyobb ellenzéki erő közös határozati javaslatát ismertetve.
2022. 11. 26. 06:00
Megosztás:

Megkezdődött a Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz akciója

Pénteken megkezdődött a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akciója, amelynek keretében idén országszerte összesen 386 gyűjtőponton várják az adományokat december 18-ig.
2022. 11. 26. 05:00
Megosztás:

Létrejött az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. webshopja

Létrejött az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. webshopja, amely elektromos autózáshoz kapcsolódó termékeket, szolgáltatásokat árusít - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.
2022. 11. 26. 04:05
Megosztás:

A BMW tovább növeli debreceni beruházását

A BMW akkumulátor-összeszerelő üzemet is létrehoz épülő debreceni gyárában, a projekt összértéke így eléri a 800 milliárd forintot, és ezzel Magyarország történetének harmadik legnagyobb zöldmezős beruházása lesz - jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a hajdúsági városban.
2022. 11. 26. 03:00
Megosztás: