Megjelent a KBC első klímajelentése

A KBC Csoport vezérigazgatója, Johan Thijs ismertette a KBC Csoport Klímajelentését.

Megjelent a KBC első klímajelentése

„A KBC-nél már 1970 óta fordítunk külön figyelmet a klímavédelemre, ekkor hoztuk létre az Argus Alapítványt, amelynek célja a tudományos, környezetvédelmi kutatások támogatása, továbbá a közvélemény tájékoztatása és figyelmének felhívása a környezeti politikával és rehabilitációval kapcsolatos kérdésekre. Már a múltban is ambiciózus célokat tűztünk ki, amelyeket eddig mindig sikerült elérnünk, sőt meghaladnunk.

De 2019-ben még magasabb fokozatra kapcsoltunk, amikor csatlakoztunk az ENSZ kollektív klímavédelmi kötelezettségvállalásához, és vállaltuk, hogy – ügyfeleinkkel együttműködve – elősegítjük a gazdaság maximális kizöldítését annak érdekében, hogy a globális felmelegedés mértékét jóval 2°C alatt tudjuk tartani, illetve hogy azon dolgozunk majd, hogy a Párizsi Megállapodásban kitűzött 1,5°C-os korláton belül maradjunk. Az elmúlt években már jelentős lépéseket tettünk a globális felmelegedés megfékezése érdekében.

A szeptember 30-án megjelent és most részletesen bemutatandó Klímajelentés összefoglalja az előttünk álló évekre szóló, a hitelezési és az alapkezelési területet érintő, az egész Csoportra érvényes klímapolitikai jövőképünket és céljainkat.

Mindez tükröződik azokban az ambiciózus új célkitűzésekben, amelyeket a jelentésben a hitelezési és alapkezelési tevékenységeink éghajlati hatásaival összefüggésben meghatároztunk, és amelyek kiegészítik a kifejezetten az ügyfeleink tevékenységeit érintően több kulcságazatban általunk alkalmazott szakpolitikai iránymutatásokat. Esetünkben ezek az ágazatok képviselik a legnagyobb széndioxid-kibocsátási kockázatot, és teszik ki a hiteleink révén finanszírozott tevékenységek széndioxid-kibocsátásának kétharmadát a 2021. végi adatok szerint. 

Habár az adatok minősége, valamint a világszerte alkalmazott módszerek pontossága továbbra sem mindig optimális, felvállaljuk a ránk háruló felelősséget és konkrét klímavédelmi célokat tűzünk ki, valamint aktívan hozzájárulunk egy alacsony széndioxid-kibocsátású és fenntartható társadalom létrehozásához.

A célkitűzéseink átlátható keretet biztosítanak, mutatják, hogy vállalatként hová akarunk eljutni rövid távon (2030) és hosszabb távon (2050), mind saját magunkat, mint ügyfeleinket tekintve. Aktuális célkitűzéseink a hitelezési és alapkezelési tevékenységeinkhez kapcsolódnak. Jelenleg a biztosítási tevékenységeket illetően nem állnak rendelkezésre elismert és megbízható kutatási és beszámolási módszerek.”

Filip Ferrante, a KBC Csoport Vállalati fenntarthatósági vezetője hozzáteszi:
„A KBC Klímajelentése az energia- és ingatlanszektorra, továbbá a közlekedési, mezőgazdasági, építőipari és fémipari szektorra vonatkozó – részben ezek alszektoraira bontott – elemzéseket és célkitűzéseket tartalmaz. Ezen ágazatokra 2030-ig elérendő konkrét és mérhető célokat határoztunk meg, egyrészt a jelenleg elfogadott tudományos eredményekre támaszkodva, másrészt saját értékelésünk alapján, amely esetben azt vizsgáltuk, hogy mi az, ami ezen szektorokban gazdaságilag és technikailag megvalósítható. 

Az erre vonatkozó összes információt beépítettük az egyes ágazatokról készített fehér könyvekbe. A célkitűzéseknél figyelembe vettük a gazdasági és társadalmi összefüggéseket, ezért tágabb értelemben kell azokat értelmezni, és nem csupán klímavédelmi szempontok alapján. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy maximalizálni tudjuk a társadalomban betöltött szerepünket, és segíteni tudjuk ügyfeleinket a fenntarthatóbb társadalom felé való szükséges, de megvalósítható átállásban. Ehhez az átálláshoz pénzügyi és technikai szakértelem formájában maximális támogatást és iránymutatást biztosítunk, anélkül, hogy ezzel hátráltatnánk a saját klímavédelmi céljaink megvalósítására irányuló erőfeszítéseinket. 

A tavalyi évben elért ESG (a környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási kritériumrendszernek való megfelelés terén elért) eredményeinkre vonatkozó átfogó és átlátható összefoglalót, valamint a fenntarthatósági célkitűzéseinket a KBC 2022. áprilisban megjelent Fenntarthatósági jelentése tartalmazza. Ez a jelentés első alkalommal mutat be a KBC közvetett ökológiai lábnyomára vonatkozó adatokat.”

Minden egyes szektor sajátos kihívásokkal néz szembe 

Nem minden ágazat tudja egyforma ütemben és mértékben csökkenteni a széndioxid-kibocsátását, mivel más-más gazdasági és technológiai kihívásokkal kell szembenézniük. A KBC dekarbonizációs törekvései elsősorban az ingatlan- és az energiaszektorra irányulnak, de a közlekedési ágazatot is érintik. A KBC leginkább ezekben az ágazatokban tud pénzügyi befolyást gyakorolni az átállás elősegítése érdekében. Ez az oka annak is, hogy a KBC kezdeményező módon lép fel, és lakáshitelállományát külön alszektorként kezeli, csakúgy, mint a hitelezési tevékenységet, valamint az autó- és kistehergépjármű lízinget.

Egyes szektorokban az üvegházhatású gázok kibocsátásának azonnali csökkentése egyáltalán nem magától értetődő, mivel még nem állnak rendelkezésre új technológiák, illetve mert számos természeti folyamat hatását figyelembe kell venni, mint pl. a mezőgazdaság esetében. A KBC már ezen szektorokra is világos célokat határozott meg.

A KBC már több konkrét kezdeményezést indított, hogy segítse ügyfeleit egy fenntarthatóbb üzleti működésre való átállásban

KBC különféle területekre szakosodott külső partnerekkel működik együtt, hogy segíteni tudja ügyfeleit egy fenntarthatóbb üzleti működésre való átállásban. 

Az Enconnal együtt a KBC már több mint 340 tárgyalást folytatott a jelentősebb vállalati ügyfelekkel, hogy elősegítse üzleti folyamataik fenntarthatóbbá tételét. Ennek eredményeként több mint 200 tanácsadási szerződés született. 

A vállalati ügyfelek tekintetében az Enconnal kialakított partnerség példáját követve a KBC erre szakosodott leányvállalata, a KBC Sustainability Services segítségével hamarosan kkv-k részére is biztosít klímavonatkozású tanácsadási szolgáltatást. 

Az EDI-vel együttműködve a KBC 2000 elektromosjármű-töltőállomás létesítését biztosítja kkv ügyfelei számára kedvező áron, adókedvezmények mellett. 
A KBC Autólízing egyértelműen piacvezető az alkalmazottak körében biztosított kerékpárlízingelés terén. Jelenleg az új lízingügyletek több mint 80%-a fentarthatóbb közlekedési eszköz (kerékpár, elektromos autó, hibrid autó) beszerzésére irányul. Az új autólízingek 67%-a elektromos vagy hibrid autóhoz kapcsolódik (majdnem ugyanekkora arányt képviseltek 2020-ban a hagyományos robbanómotoros autók). 

A KBC a Mijnenergie.be segítségével lehetőséget biztosít magánszemély ügyfeleinek, hogy a KBC Mobilbank alkalmazásban összehasonlíthassák az energiaárakat, és így gazdaságosabb megoldásra válthassanak. 

A Setle eszköz az ingatlanügynököknek segít reálisan felbecsülni az ingatlanfelújítás várható költségeit. 

A KBC Belgium együttműködik a belga start-up céggel, a Claire -rel, hogy segítsen felgyorsítani a mezőgazdaságban a karbongazdálkodási módszerek  belgiumi bevezetését.

A KBC célkitűzéseket határoz meg a hitelállományára vonatkozóan

A KBC az alábbi célkitűzéseket határozta meg hitelállományára:

A fő célkitűzéseket bemutató ábra értelmezésekor fontos a feltüntetett százalékértékeket az alkalmazott mértékegységgel összefüggésben vizsgálni. A KBC – amennyire csak lehetséges – fizikai kibocsátás-intenzitási mértékegységek használatára törekszik (pl. autóknál: hány gramm CO2-ot bocsát ki kilométerenként), de az ilyen adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre minden ágazatban. Jelenleg ezért a KBC alternatív megoldásként a pénzügyi intenzitáson alapuló célszámokat használ (pl. az energiaszektorban: 1 millió euróval finanszírozott projekt hány tonna CO2 kibocsátásával jár). Az összes célkitűzésre vonatkozó részletesebb információk a Klímajelentésben találhatók.

A KBC felelős befektetési célokat tűz ki 

A KBC nemcsak hitelezési, hanem alapkezelői tevékenységet is folytat. Az utóbbi évtizedekben a KBC úttörő szerepet töltött be a felelős befektetések terén. Ez most is így van, és a jövőben is így marad. 2021 végén a KBC Alapkezelő 31,7 milliárd euró értékű pénzügyi eszköz felelős kezelését végezte. Minden 100 eurónak, amit most befektetünk, több mint 50%-a a felelős befektetési követelményeknek megfelelő befeketésekbe kerül. Ez a KBC Alapkezelő számára bőségesen elegendő pénzügyi befolyást biztosít ahhoz, hogy elő tudja segíteni a karbonsemleges társadalomra való átállást. Ezért van az, hogy a Klímajelentésben külön részben foglalkozunk a KBC Alapkezelő számára meghatározott célkitűzésekkel.

A KBC fenntarthatósági politikáját, célkitűzéseit és eredményeit nyíltan és átlátható módon kommunikálja

A Klímajelentés a KBC Fenntarthatósági jelentését egészíti ki. Elsősorban a fenntarthatósági szakemberek számára készült szakmai anyag, de természetesen minden, a téma iránt érdeklődő ember számára szabadon hozzáférhető. Csak angol nyelven elérhető. 

A Klímajelentésben arányait tekintve leginkább a KBC belgiumi tevékenységei jelennek meg, de a következő jelentésekben egyre nagyobb teret kapnak a közép-európai tevékenységek is.

A jelentés elkészítése részét képezi a KBC 2019-ben tett kötelezettségvállalásainak; ekkor csatlakozott – más vezető pénzügyi intézményekkel együtt – az ENSZ kollektív klímavédelmi kötelezettségvállalásához (CCCA). A csatlakozást követően három éven belül a tagok kötelesek konkrét célkitűzéseket meghatározni annak érdekében, hogy pénzügyi tranzakcióik megfeleljenek a Párizsi Megállapodásban foglaltaknak (vagyis elősegítsék a globális felmelegedés mértékének 2°C alatt tartását, illetve lehetőleg a 1,5°C-os szint elérését). 

A KBC által a hitelezési tevékenységekre vonatkozóan meghatározott, és a Klímajelentésben ismertetett klímavédelmi célkitűzések viszonyítási alapjául szolgáló számításokat a PricewaterhouseCoopers auditálta.

Lassult novemberben éves szinten a német infláció

Németországban éves szinten lassult, havi összevetésben pedig csökkent az infláció novemberben - közölte a német szövetségi statisztikai hivatal kedden.
2022. 11. 29. 22:30
Megosztás:

Elfogadta a 2023-as költségvetést a horvát parlament

A módosító javaslatok megvitatása után a horvát parlament kedden megszavazta a 2023-as költségvetést, amely 2,3 százalékos GDP-arányos államháztartási hiánnyal és 0,7 százalékos gazdasági növekedéssel számol.
2022. 11. 29. 22:00
Megosztás:

Növelte a nyereségét a Duna House a harmadik negyedévben

A Duna House ingatlanközvetítő 727,1 millió forintra növelte a nyereségét a harmadik negyedévben a tavalyi azonos időszaki 465,3 millió forintról - olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján kedden közzétett kibocsátói jelentésében.
2022. 11. 29. 21:30
Megosztás:

A hazai pénzügy legmeghatározóbb női szereplőit díjazták

Idén először díjazták a magyarországi pénzügy területén maradandó értéket teremtő női szakembereket a Fintech.hu digitális pénzügyi szakportál és a Peak fintech technológiai vállalat által alapított Women in Finance 2022 Díjátadó Gálán. Az elismerésben tíz olyan pénzügyi vezető és szakértő hölgy részesült, akik többek között a hazai pénzügy digitális fejlődéséért, az edukáció vagy a fenntartható befektetések elterjedéséért dolgoznak.
2022. 11. 29. 21:00
Megosztás:

Forintgyengülés kora este

Gyengült a forint kedden kora este a főbb devizákkal szemben reggelhez képest a bankközi devizapiacon.
2022. 11. 29. 20:30
Megosztás:

Nemzetközi értékesítési igazgatót nevezett ki az Indotek Group

Nemzetközi értékesítési igazgatót nevezett ki az Indotek Group, a társaság egyre fokozódó nemzetközi jelenlétének támogatása céljából. A pozíciót Kovács András, a társaság jelenlegi értékesítési igazgatója látja majd el, miközben továbbra is hozzá tartozik majd a magyarországi értékesítési feladatok felügyelete is. A kinevezés értelmében a szakember feladatkörébe a nemzetközi iroda, valamint a raktárakkal és logisztikai ingatlanokkal kapcsolatos értékesítési és bérbeadási tevékenység tartozik majd. Az új pozíció létrejöttét a társaság nemzetközi ingatlanportfóliójának dinamikus bővülése, valamint a további, ambiciózus terjeszkedési tervek tették szükségessé.
2022. 11. 29. 20:00
Megosztás:

Milliókat hozhat a számlára a zöld hiteleknél beinduló kamatverseny

Az MNB gáláns zöld otthon hitelprogramja lezárását követően a bankok sorra jelentek meg saját, az energiatakarékosságot díjazó kölcsöneikkel. Az MNB jövő áprilistól a fogyasztóbarát hitelek zöld kiterjesztésével igyekszik még jobban erősíteni a versenyt. A BiztosDöntés.hu értékelése szerint a fő változás a kamatkedvezményekben elinduló verseny és az lesz, hogy az eddig visszatérítésként adott egyszeri kedvezmény beépül a hitelekbe, s így több millió forintos megtakarítást jelenthet majd az ügyfeleknek.
2022. 11. 29. 19:30
Megosztás:

Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek kedden.
2022. 11. 29. 19:00
Megosztás:

Pluszban zárt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 191,88 pontos, 0,42 százalékos emelkedéssel, 45 780,62 ponton zárt kedden.
2022. 11. 29. 18:30
Megosztás:

A Versenyhivatal is harcol az infláció ellen

Fokozza az infláció letörésével kapcsolatos versenyjogi törekvéseit a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A GVH féléves konzultációsorozatba kezdett annak érdekében, hogy tájékozódjon a piaci folyamatokról és felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a versenyjog betartásának fontosságára a jelenlegi inflációs környezetben. A versenyhatóság az egyeztetés-sorozat első eseményén a Magyar Pékszövetséget fogadta.
2022. 11. 29. 18:00
Megosztás:

Közösségi befektetéssel robban be Európába az egyedülálló magyar applikáció, a Fishinda

Új fejezet nyílik a horgászoknak készített mobil applikáció, a Fishinda történetében, amelynek most bárki részese lehet. Az egyre népszerűbb, Kovács Attila és Pásztor Viktor alapítók által útjára indított alkalmazás komplex funkciókkal – köztük egyedülálló online piactérrel – töretlenül igyekszik kiszolgálni a 700 ezer hazai és több millió európai horgászt. Hazai viszonylatban már minden harmadik horgász regisztrált az appba, de több ezren használják azt Szlovákiában, Romániában és Csehországban is. Az, hogy 250.000 felhasználó szavazott bizalmat az alkalmazásnak nem meglepő, hiszen a Fishinda számos olyan egyedi funkcióval bír, amely teljesebbé teszi a horgászat élményét. Legyen szó a fogások rögzítéséről, a horgászvizekről való tájékozódásról, napijegy vagy felszerelés vásárlásáról itt mindent egy helyen találnak meg a horgászat szerelmesei. 
2022. 11. 29. 17:30
Megosztás:

Egyre jobban megéri párhuzamosan több csatornán kommunikálni az ügyfelekkel

A fiatalabb generációk egyre aktívabbak, nekik pedig más igényeik vannak a vállalatokkal való kapcsolattartásban is. Egyre inkább felértékelődik a személyes ügyintézésben is a digitalizáció és a többcsatornás ügyfélkiszolgálás, hiszen napjainkban egymással párhuzamosan működnek ezek a csatornák.
2022. 11. 29. 17:00
Megosztás:

Cégfelvásárlásokkal kerülnék el a recessziót a vállalatvezetők

A koronavírus-járvány visszatérésétől, még tovább növekvő geopolitikai feszültségektől és az inflációtól tartanak leginkább a vezérigazgatók – derül ki az EY 760 CEO megkérdezésével készült nemzetközi kutatásából. Minden második vezető cégfelvásárlást tervez egy éven belül. Két kulcsterületet is kiemeltek, ami kritikus fontosságú lesz a versenyképesség fenntartásához.
2022. 11. 29. 16:30
Megosztás:

Két hipertempójú bővülést követő év után jelentősen lassult az e-kereskedelem

Új korszakot nyitott az e-kereskedelemben 2022: két járvány sújtotta év és a digitális gazdaságban ezalatt tapasztalt hipernövekedés után az idén törvényszerűen várható volt egy megtorpanás a digitalizációban és az e-kereskedelemben. A jelenlegi gazdasági helyzet „csupán” ráerősített a kifulladó lendületre, így az elmúlt három negyedév, valamint az évvégi szezon első pár hetének és a Black Friday akcióinak tükrében 2022-ben mindössze 8-10 százalékos éves növekedés várható a belföldi online kiskereskedelemben. Az inflációt is figyelembe véve ez már visszaesés a tavalyi évhez képest – derül ki a GKID és az Árukereső.hu Online Kiskereskedelmi Index kutatásának idei harmadik fordulójából.
2022. 11. 29. 16:00
Megosztás:

77 millió euróért kelt el a Váci úti Green Court Office

A francia SCPI Affinités Pierre ingatlanbefektetési társaság képviseletében a Groupama Gan REIM 77,1 millió eurós vételáron megvásárolta a Váci úti irodafolyosó egyik emblematikus irodakomplexumát, a Green Court Office irodaházat – jelentették be a tranzakcióban érintett felek. A francia vállalat a Codic Hungary és a Pesti Házak Kft. projekttársaságtól vásárolta meg a két épületből álló együttest, amely összesen 20 181 négyzetméter bérbe adható területtel rendelkezik, és amely 2021-ben elnyerte a Portfolio Property Awards az „Év Irodafejlesztése” címet, tegnap pedig a 24. FIABCI Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat első díját „Vegyes Funkciójú Épület” kategóriában. 
2022. 11. 29. 15:30
Megosztás:

Százmilliárdos probléma: még mindig inkább pereskedünk a sokkal olcsóbb megegyezés helyett

Egyre népszerűbbek a peren kívüli jogvita-rendezési megoldások Magyarországon, és egyre többen fordulnak mediátorhoz is az utóbbi években, de Nyugat-Európában lényegesen többen élnek alternatív módszerekkel – derült ki a közvetítői törvény 20 éves jubileuma kapcsán szervezett konferencián. Hazánkban 100 perre egy mediációs eljárás jut, holott a bírósági út költsége és időigénye legalább négyszerese az alternatív vitarendezési megoldásoknak. A hazai gazdálkodó szervezetek peresített jogvitái évente több mint százmilliárd forintba kerülnek a pereskedő feleknek és a magyar államnak. A jogi lehetőségekben azonban Európában élen járunk: a közjegyző előtti egyezségi eljárás kuriózumnak számít, mert a közjegyző végzésével jóváhagyott egyezség olyan erős biztosítékot ad a feleknek, mint egy jogerős bírósági ítélet.
2022. 11. 29. 15:00
Megosztás:

234 milliós befektetést szerzett a Water MiniLab

Az automatizáltan működő okos vízelemző műszer fejlesztésével foglalkozó Water MiniLab az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures-től és a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealaptól kapott finanszírozást, amely lehetővé teszi a csapat számára az értékesítés és a gyártás felgyorsítását.
2022. 11. 29. 14:30
Megosztás:

Átadták a 2022-es Az Év Fiatal Vállalkozója díjat és Az Év Fiatal Családi Vállalkozója különdíjat

A Fiatal Vállalkozók Hete keretén belül adták át 14. alkalommal Az Év Fiatal Vállalkozója díjat. Ezzel az elismeréssel a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége minden évben azt a 18-40 év közötti vállalkozót tünteti ki, aki fiatal kora ellenére komoly értéket teremt pénzügyileg és társadalmilag egyaránt. Az Év Fiatal Vállalkozója díj 2022-es nyertesei egy innovatív építőipari vállalkozás vezetői, Balázs Gábor és Sinkó Gergő lettek. Az idén először átadott Év Fiatal Családi Vállalkozója különdíjat pedig Dr. Barta Anita, a Barta Autó cégcsoport második generációs vezetője kaphatta meg.
2022. 11. 29. 14:00
Megosztás:

Sikeresen zárult a 2022. évi népszámlálás

Lezárult a 2022. évi népszámlálás harmadik, és egyben utolsó szakasza. A határidőig 4,6 millió lakás- és 9,2 millió személyi kérdőív érkezett be, a végleges eredményt állami adatbázisok felhasználásával állapítja meg a KSH. Várhatóan az idei volt az utolsó hagyományos népszámlálás Magyarországon. A tervek szerint a következő összeíráshoz az adatokat már kizárólag adminisztratív források feldolgozásából fogja kinyerni a statisztikai hivatal.
2022. 11. 29. 13:30
Megosztás:

Növekedés és stabil pénzügyi eredmények az MKB Csoportnál

Budapest, 2022. november 29. – 2022 harmadik negyedévében növelte betét- és hitelállományát az MKB Bank Nyrt. és mérlegfőösszege megközelítette a 11 ezer milliárd forintot. A bankcsoport 2022 első három negyedévében mintegy 150 milliárd forint egyedi tételektől megtisztított, adózott nyereséget termelt, mely tükrözi a Budapest Bank és az MKB Bank tavaszi egyesüléséből fakadó szinergiahatásokat, valamint a szigorú költséggazdálkodást is.
2022. 11. 29. 13:00
Megosztás: