A biogáz-termelés helyzete és jövője Magyarországon

A biogáz-termelés stratégiai lehetőség a földgázigény csökkentésére - jelentette ki Palkovics László a Portfolió fenntarthatósági konferencián.

A biogáz-termelés helyzete és jövője Magyarországon

Április 8-án állította le az EU az ötödik szankciós csomag részeként a szén és más szilárd fosszilis tüzelőanyagok Oroszországból történő importját. A június 3-án elfogadott hatodik szankciós csomag pedig megtiltotta a tengeren szállított orosz nyersolaj és finomított termékei behozatalát, meghagyva a lehetőséget a vezetéken szállított olajjal való kereskedelemre.

A Bizottság ugyanakkor nem hagyott kétséget afelől, hogy egy időben nem definiált átmeneti időszak után, a kőolaj behozatal további korlátozására készül és inkább előbb, mint utóbb a földgáz is szankciós célkeresztbe kerül. Magyarország földgáz fogyasztásának a 85%-át importálja, az import túlnyomó része Oroszországból érkezik. Ezért minden földgázimport csökkentésre lehetőséget adó megoldást mérlegelnünk kell.

Az új Nemzeti Energiastratégia eredeti menetrendje szerint a hazai biogáz-potenciál 2030-ra földgázfogyasztásunk 1%-ának kiváltására ad reális lehetőséget, ami évi 85 millió m3-t jelent. A stratégia alkotói 2040-re további növekedést prognosztizáltak, így a hazai biogáz-potenciál akkorra elérheti a 100 millió m3-t is. A biogáz-termelésben azonban ettől sokkal nagyobb potenciál van, a termelés felfuttatásával a fosszilis földgázimportunk akár 25%-a is kiváltható.

A kérdés, mit kell tennünk azért, hogy ez a potenciál realizálható legyen?

Mi a biogáz?

A biogáz megújuló energiaforrás, szerves anyagok bomlásakor keletkezik oxigénmentes körülmények között, mikrobák közreműködésével. Fő alapanyaga az állati hígtrágya, növényi- és vágóhídi hulladékok, energianövények, szennyvíziszap, kommunális szerves hulladék, melyből többféle mikrobiális fermentáción alapuló technológiával, különböző méretű és teljesítményű biogáz üzemekben hő- és villamos energiát termelnek, legtöbbször kapcsoltan. A biogáz fő alkotóelemei a metán, a szén-dioxid, de nyomokban nitrogént, hidrogént, kénhidrogént és ammóniát is tartalmaz.

A biogáz tisztításával és CO2 tartalmának leválasztásával biometánt kapunk, ami kémiailag és fűtőértékében semmiben sem különbözik a fosszilis földgázban levő metántól, tehát a földgázt részben kiváltva minden olyan célra hasznosítható, amire ma fosszilis földgázt használunk. A fermentáció után visszamaradt biomassza maradék (vagy másnéven zagy) pedig komposztálható, elsősorban a termőtalajok tápanyag visszapótlására használható, de a legújabb mezőgazdasági trendeknek megfelelően növénykultúra-specifikus funkcionális talajokat is gyártanak belőle. Ezzel a komposzttal vegyipari üzemekben energia igényes technológiával gyártott műtrágyák válthatók ki.

Magyarország realizálható (műszaki) biogáz potenciálja

A Kormány az új Nemzeti Energiastratégia megfogalmazása szerint a biogáz-termelésére, tisztítására és gázhálózatba táplálására nagy potenciállal rendelkező, közepes támogatási igényű opcióként tekintett az európai energiaválság és az orosz-ukrán háború előtt is, amely a megújulóenergia-használat növelésére vonatkozó és a dekarbonizációs célok teljesítéséhez is hozzájárulhat. A biogáz a földgázhálózattal nem rendelkező, vagy a meglévő hálózatot nagyon alacsony szinten kihasználó települések költséghatékony, helyi erőforrásokra alapozott és klímasemleges energiaellátását is képes biztosítani. Ehhez azonban a jelenlegi szabályozási keretek működőképességét felül kell vizsgálni, mert a hazai biogáz potenciál kihasználásán van mit javítani. Nézzük tehát, milyen potenciál van a hazai biogáz-biometán termelésben, milyen akadályokat kell elhárítani ahhoz, hogy realizálható legyen ez az elméleti potenciál, milyen intézkedések meghozatala szükséges ehhez?

Az elsősorban másodlagos és harmadlagos biomasszát hasznosító biogázelőállítás magyarországi műszaki potenciálját illetően az egyes becslések között jelentős eltérésekkel találkozhatunk (Kohlheb et al., 2015), a legalacsonyabb érték 77,6 PJ (Bai 2007), a legmagasabb 157 PJ (Marosvölgyi 2004). Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) egy köztes értéken, 118 PJ-ban határozta meg a hazai biogáztermelési kapacitás határait (Popp-Potori, 2011), további számításainkhoz ezt az adatot választottuk kiindulási pontnak. Tudva azt, hogy jelenleg összesen 3,2 PJ energiát állítunk elő a biogáz üzemeinkben, elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy a maximális 118 PJ biogáz potenciál hány m3 földgáz kiváltását tenné lehetővé, másodikként pedig arra, hogy ha mindet áramtermelésre használnánk gázmotorokban, vagy gáztüzelésű kazánokban, akkor az ország áramfogyasztásának hány százalékát tudná fedezni?

A biogáz-biometán konverzió miatti veszteséget bekalkulálva azt kaptuk, hogy a 118 PJ-nyi biogázzal kb. 2,5 milliárd m3 földgázt lehetne kiváltani, azaz éves fogyasztásunk 25%-át. De ha a legalacsonyabb potenciálbecsléssel számolunk, akkor is 1,62 milliárd m3 importföldgáz lenne megspórolható.

Az áramtermelés terén szintén bekalkuláltuk a biogáz-biometán konverzió miatti veszteséget, valamint a földgáz-tüzelésű kazánok átlagos hatékonyságát, és így 9,8 TWh-t kaptunk, ami a 2021-es hazai villamosenergia fogyasztásunk (46,2 TWh) 21,6%-a.

Természetesen figyelembe kell vennünk, hogy biogáz üzemeink tudnak-e költséghatékonyan működni jelen körülmények között, hogy megfelelő-e a nyersanyagellátottság és mi a valós támogatási igény.

De az vitathatatlan, hogy a biogáz potenciálunk kiaknázása kitűnő eszköz lehetne a földgáz és villamosenergia importunk mérséklése terén, alkalmazásuk növelné az energiaszuverenitást és növelné a vidéki kistérségek jövedelemtermelő képességét, úgy, hogy a bevételek helyben maradnának.

Problémák azonosítása

A továbblépés érdekében fontos utánajárnunk, hogy mégis mi az oka, hogy a 118 PJ-nyi műszakilag megvalósítható potenciálból csupán 3,2 PJ-nyit hasznosítunk?

Magyarországon 2008-ig 9 biogáz üzem létesült, ebből 4 depóniagázt vagy szennyvíziszapot hasznosított.

Ekkor az EU támogatásával itthon is megnyíltak különböző pályázati lehetőségek (EMVA- Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, KEOP- Környezet és Energia Operatív Program) a megújuló energia részesedésének növelésére, melynek keretében az FVM által a nagy állattartó telepek korszerűsítésére kiírt pályázat lehetőséget adott biogáz üzemek létesítésére, a pályázók 40-70%-os támogatásban részesülhettek.

Az ezt követő években az üzemek száma és termelése ütemesen nőtt, 2011. év végére számuk 53-ra emelkedett. Az összes beépített kapacitás 9 MW-ról 47 MW-ra növekedett, a megtermelt villanyáram mennyisége pedig a 2008-as 29,5 GWh-ról 92 GWh-ra. A megtermelt áram zömét a KÁT rendszerben vették át az áramszolgáltatók, de két üzem esetében a tisztított biometán földgáz hálózatra való feltöltése is lehetségessé vált.

Ismereteink szerint jelenleg 38 biogáz üzem működik Magyarországon. A hulladékdepóniákat és szennyvíziszapot hasznosító biogáz üzemek, valamint a nagyobb állattartó telepekhez kapcsolódók rentábilisan tudnak jelenleg is működni és hasznosítják is a rendelkezésre álló biogáz potenciál jelentős részét. A mezőgazdasági hulladékokra és a szilárd települési hulladékok szerves részére épülő üzemek üzemeltetési költsége, ezzel a támogatási igénye magasabb, ezért a problémamegoldást itt kell kezdenünk, ha növelni akarjuk a hazai biogáz-termelést.

A lehetőségek alatti biogáz-termelésnek az ágazati szereplők szerint az alábbi okai vannak:

- Kérdéses és változó jövedelmezőség: az alapanyagok és végtermék árának a változékonysága.
- Nem körültekintő tervezés: az üzemek jelentős részét nem úgy tervezték, hogy a villamos áram mellett a termelt hőenergiát is teljes egészében hasznosítani lehessen, azaz a biogáz erőmű ’kapcsoltan’ működhessen.
- A megfelelő minőségű és mennyiségű olcsó alapanyag hiánya: az alapanyag rendelkezésre állás szempontjából nem önellátó üzemek esetén sok esetben a tartós alapanyaghiány vezetett a működtetés felfüggesztéséhez.
- Körülményes és drága engedélyeztetési eljárás: minimum 24-25 engedélyt kell beszerezni a biogáz üzem építőnek a létesítmény létrehozásához, az üzemeltetéshez és a zöldáram hálózatra táplálásához szerződést kell kötni a Magyar Energia és Közüzemi Hivatallal. A szerződésben előre megadott betáplálási tervet kell rögzíteni, az ettől való – bármilyen irányú – eltérést a Hivatal bünteti.
- A biometán termelés támogatásának a hiánya: a biometán termelés engedélyezett, de nem támogatott, a földgáz hálózatba való betáplálás esetén ugyanazok a szabályok vonatkoznak a biometánra, mint a földgázra, a hálózati kapcsolódás minden költsége a biometán betáplálóra hárul, nincs nyilvános biometán töltőállomás az országban.

Hogyan növelhető a hazai biogáz-termelés?

A körforgásos gazdaság feltételrendszerének megfelelően lehetővé kell tenni, hogy a hulladék alapú biogáz termelés jövedelmező és kiszámítható iparággá váljon. 2020-ban hazánkban a keletkezett hulladékok / ipari szerves melléktermékek összes mennyisége több, mint 10 millió tonna építési bontási hulladékok nélkül. Ebből valamivel több, mint 1 millió tonnát adtak át energetikai hasznosításra és 4 millió tonna került lerakásra, vagyis négyszer annyi, mint amit energetikailag felhasználtak volna.

Javasolt intézkedések:

- Olyan állami támogatási rendszert kell bevezetni, amelyik a biogázüzemeket a zöld áram termeléstől eltereli a biometán termelés irányába, valamint a METÁR rendszert ki kell terjeszteni a zöld áram mellett a biometán termelés támogatására;

- Meg kell teremteni a földgázhálózatba való biometán betáplálás infrastruktúrális és pénzügyi feltételeit úgy, hogy ebben a gázhálózat üzemeltetőit is az érdekelté kell tenni;

- Támogatási prémiumban kell részesíteni azokat a biogáz üzemeket, amelyek kommunális és mezőgazdasági szerves hulladékot, melléktermék biomasszát dolgoznak fel;

- Vissza kell szorítani a szerves hulladékok/melléktermékek égetéssel vagy komposztálással való hasznosítását. Az erre alkalmas biomassza áramokat a biogáz üzemek felé kell terelni különböző adminisztratív és pénzügyi motivációs eszközökkel. El kell ismerni a biogázt, mint import földgázt kiváltó, környezetvédelmi, hulladékhasznosítási eszközt a körforgásos gazdaságba illeszkedő technológiaként;

- A körforgásos gazdasági elvek alapján ösztönözni kell az olyan integrált mezőgazdasági üzemek létrejöttét, amelyek növénytermesztésen és állattenyésztésen alapulnak energia-önellátóak, hidegen sajtolt biodízelt termelnek a munkagépeknek, kapcsolt hőt és villamosáramot állítanak elő biogáz üzemekben a maguk és településük számára. Újra kell indítani, az ún. energiafarm koncepciót.

Magyarország földgáz szükségletének nagyjából a felét fedezi a hosszútávú orosz-magyar szerződés alapján, 15% a hazai kitermelés, 5-6%-ot tesz ki a krk-i terminál felől az Adria földgázvezetéken – szintén hosszútávú szerződés alapján érkező - LNG aránya. A piaci földgázbeszerzés kb. 30%-ot tesz ki.

Az orosz-ukrán háború megkívánta ellátásbiztonsági szükségszerűség, hogy földgázfogyasztásunk a piaci hányadát minél nagyobb arányban váltsuk ki más energiahordozókkal, a hazai földgázkitermelés növelésével, vagy éppen a biogáz-biometán termelés felfuttatásával, mint ahogy erre jelen elemzésünkben is felhívtuk a figyelmet.

Optimális esetben a nagyjából 3 milliárd m3 piaci földgáz szükségletünk 80-83%-át is helyettesíthetnénk biometánnal lényegesen csökkentve a földgáz import szükségletünket, az üvegházgáz kibocsátásunkat és növelve a megújuló energia hasznosításunkat. Nem tudjuk megvalósítható lehet-e ez az elképzelés, de egy megvalósíthatósági tanulmányt mindenképpen megérne.

Csaknem négymilliárd forintos foglalkoztatási program indul Zala megyében

Zala megye foglalkoztatási szintjének növelésére hat éven át tartó, csaknem négymilliárd forint támogatással megvalósuló program indul, amely több mint 2500 embernek segítheti az elhelyezkedését - közölte a Zala Megyei Önkormányzat a pályázat konzorciumvezetőjeként az MTI-vel.
2022. 09. 27. 12:30
Megosztás:

Mi a különbség a régi és az új kriptovaluták között?

Mik azok a kriptovaluták? A kriptovaluták egyik legfontosabb ismérve, hogy diverzifikált formában érhetőek el, azaz nincs semmilyen központi rendszer vagy kormány ami irányítaná, és szabályozná azokat. Ezek a valuták pedig olyan digitális pénznek tekinthetőek, amelyek régebben mindösszesen kereskedésre voltak alkalmasak, viszont napjainkban már akár sima online vásárlást is végezhetünk velük.
2022. 09. 27. 12:00
Megosztás:

Lengyel újságértesülések szerint a MOL lobbizott a Lotos megvételéért

Lengyelországi hírek szerint a MOL aktívan lobbizott az országban a Lotos 417 benzinkutjának megvételéért - olvashatjuk az ERSTE mai elemzői kommentárjában.
2022. 09. 27. 11:30
Megosztás:

Mennyire emeli ma a jegybanki alapkamatot az MNB?

Ma ülésezik az MNB monetáris tanácsa, s várhatóan 1 százalékponttal 12,75 százalékra emeli az alapkamatot, ami vélhetően átgyűrűzik az egyhetes betéti rátára is csütörtökön.
2022. 09. 27. 11:00
Megosztás:

Óriási brit kamatemelést áraz a piac

Elszabadultak a brit kamatemelési várakozások. A fiskális élénkítés hatására megugrottak az inflációs várakozások és ezzel a kamatemelési kilátások is.
2022. 09. 27. 10:30
Megosztás:

Pozitív kezdés az európai tőzsdéken

Emelkedéssel indult a kereskedés kedden a főbb európai piacokon a megelőző napokban elszenvedett nagy csökkenések kompenzációjaként.
2022. 09. 27. 10:00
Megosztás:

Az energiaárak emelkedése már az osztrák termelőipar versenyképességét veszélyezteti

Mihamarabbi beavatkozást sürget az energiaárak emelkedésének kompenzálására az osztrák iparszövetség és a gazdasági kamara, mert az már a vállalkozások létét fenyegeti, valamint veszélybe sodorja Ausztria versenyképességét termelési telephelyként.
2022. 09. 27. 09:30
Megosztás:

Mesterséges intelligencia elemzi az alkalmazottakat az SAP HR szoftverében

Rejtett tehetségek felfedezése, új kihívásokhoz legalkalmasabb csapatok felépítése, integrált tehetséggondozási stratégiák felállítása és még sok más HR feladat kap digitális támogatást az SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM) Suite nemrégiben bemutatott új moduljai által.
2022. 09. 27. 09:00
Megosztás:

Nehéz időszak után egy-másfél év múlva jöhet a növekedés

A JVSZ számára kiemelten fontos, hogy naprakész gazdasági előrejelzésekkel, szakértők bevonásával, tudásmegosztással támogassa a vállalatvezetőket. Ezt erősítve a Szövetség idén már 11. alkalommal rendezte meg a tegnapi napon a gazdasági trendeket elemző Makro Konferenciáját, Varga Mihály pénzügyminiszter, a JVSZ társelnökének fővédnökségével, a Danubius Hotel Helia Budapestben.
2022. 09. 27. 08:30
Megosztás:

Erősödött kissé kedd reggelre a forint

Erősödött kissé kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
2022. 09. 27. 08:00
Megosztás:

Hamarosan elérhető az új, 11 százalék feletti kamatozású állampapír

Csütörtöktől érhető el az új állampapír, amely 11 százalék feletti kamatozással jól jövedelmező, biztonságos, kamatadómentes befektetést jelent a családoknak - olvasható a pénzügyminiszter közösségi oldalán.
2022. 09. 27. 07:30
Megosztás:

Ingyenes online tanulási lehetőségeket ajánl az NMHH

Ingyenes, online elérhető tananyagokból bárki bővítheti a tudását szinte bármilyen területen, legyen az nyelvtudás, kultúra vagy hobbi - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.
2022. 09. 27. 07:00
Megosztás:

Romániában 2,4 százalékra nőtt a konszolidált államháztartási hiány

Romániában a bruttó hazai termék (GDP) 2,4 százalékát tette ki az államháztartási hiány az első nyolc hónapban a július végén jegyzett 1,94 százalékhoz képest - közölte hétfőn a román pénzügyminisztérium.
2022. 09. 27. 06:30
Megosztás:

350 millió forintból fejleszti a környezetbarát csomagolóanyagok előállítását a Folkem Kft.

Több mint háromszázötven millió forintból fejleszti a környezetbarát csomagolóanyagok előállítását a debreceni, nyomdaipari befejező műveletekkel foglalkozó Folkem Kft. - tájékoztatta a társaság hétfőn az MTI-t.
2022. 09. 27. 06:00
Megosztás:

A magyar dolgozók fele nem kap béren kívüli juttatást

Magyarországon a SZÉP-kártya és a rugalmas munkaidő a leggyakoribb béren kívüli juttatás, ezzel szemben a munkavállalók a 13. havi fizetésnek és inflációkövető bérkompenzációnak örülnének a legjobban – derült ki a DreamJobs és a foodpanda friss kutatásából. A legtöbb extra juttatáshoz a multiknál és az IT szektorban lehet hozzájutni, a legkisebb figyelmet pedig az egészségmegőrzéshez kapcsolódó juttatásokra fordítják a cégek. Kihívást fog jelenteni az otthoni munkavégzéshez köthető magasabb rezsiköltség, de erre, valamint az étkezés támogatására, a bérek rendezésére és az egészségügyi témára nagyobb figyelmet szentelnek 2023-ban a vállalatok.
2022. 09. 27. 05:00
Megosztás:

A világ 10 legjobb filmje ami valaha készült - Hányat láttál belőle?

Hogy melyik a világ legjobb filmje, vagy melyek a világtörténelem legjobb filmjei, nagyon szubjektív kérdés, hiszen ahány ember, annyiféle ízlés a világon. Valahogy mégiscsak érdemes lenne megtudni, hogy mik azok a filmtörténeti remekművek, amelyek a legtöbb embert levették a lábukról. Ezért jó, hogy ma már léteznek olyan hatalmas adatbázissal rendelkező internetes portálok, mint pl. a filmes IMDb, melyek segítségével sok százezer ember véleményét tudhatjuk meg néhány kattintás után.
2022. 09. 27. 04:01
Megosztás:

A magas infláció miatti alulbiztosítottságra hívta fel a figyelmet a Mabisz

A biztosítási szakma előtt álló kihívásnak nevezte a magas infláció miatt keletkező alulbiztosítottság kezelését a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) elnöke a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének hétfői budapesti konferenciáján.
2022. 09. 27. 03:30
Megosztás:

1972 óta a legnagyobb adócsökkentést jelentették be

A brit kormány 1972 óta a legnagyobb adócsökkentést jelentette be pénteken, amire a pénzügyminiszter vasárnap még rátett egy lapáttal jelezve, hogy ez még csak az első lépés volt és további adócsökkentéseket fognak a közeljövőben bejelenteni.
2022. 09. 27. 03:00
Megosztás:

Tudatosan vásárolunk, de még így is sokat pazarolunk

A magyarok többsége saját bevallása szerint tudatosan vásárol, figyel az élelmiszerek lejárati idejére, mégis évente 65 kilogramm élelmiszerhulladékot állít elő, amivel 45 000 forint éves veszteséget szenved el - közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület hétfőn az MTI-vel.
2022. 09. 27. 02:30
Megosztás:

Ha ezt az extrudált kenyeret vetted, ne edd meg!

Határérték feletti aflatoxin-tartalom miatt az Abonett Kft. visszahívta a forgalomból a 100 grammos kiszerelésű, Abonett gluténmentes extrudált kenyér zöldségekkel elnevezésű termékét - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn az MTI-vel.
2022. 09. 27. 02:00
Megosztás: