A munka újragondolása: a munkakörök vége?

A múlt évszázadot a munka mechanisztikus szemlélete jellemezte: az, hogy a munka állandó és megismételhető feladatok összessége, jól körül határolható munkakörökbe szervezve. A transzformációs törekvések pedig tipikusan arra összpontosítottak, hogy miként lehet ugyanolyan eredményeket gyorsabb, hatékonyabb módszerekkel elérni.

A munka újragondolása: a munkakörök vége?

A világjárvány alapjaiban forgatta fel a munkavégzés helyéről, a munkáról és a munkavállalókkal való kapcsolatról alkotott hagyományos elképzeléseket, hatásai pedig hosszútávon újabb és újabb kihívások elé állítják a cégvezetőket. A Deloitte Globális Humán Erőforrás Trendek 2023 kutatása arra kereste a választ, hogy a vezetők hogyan gondolkodnak a jelen- és jövő kihívásairól, és milyen alapvető, koncepcionális változtatásokra van szükség a szervezetek sikerességéhez a folyamatosan változó környezetben.

A több, mint 11 éves múltra tekintő kutatás idén 105 ország és 10.000 résztvevő bevonásával készült. Az első számú üzleti vezetők és meghatározó HR szakemberek megkérdezése jelentősen megújult módszertannal történt, és idén először munkavállalók véleményének feltérképezésével is kiegészült.

„Kutatásunk eredményei egyértelműen rámutatnak arra, hogy azok a szervezetek tudnak sikeresek lenni az új környezetben, akik a munkavállalókra partnerként tekintve közösen kísérleteznek, és együtt hoznak létre olyan fenntartható munkamodelleket, amelyek hatására a munkavállalók a legjobbat tudják kihozni magukból, így segítve vállalatukat kimagasló üzleti eredmények eléréshez.” – mondta Csépai Martin, a Deloitte HR tanácsadási üzletágának igazgatója. 

A munka újragondolása: a munkakörök vége?

A munkát a legtöbb szervezetben ma is elsősorban a munkakörök és az ehhez kapcsolódó konkrét feladatok határozzák meg, ugyanakkor ezt a megközelítést sokan már elavultnak tartják, hiszen a munkakörökön alapuló munkaszervezés nem csak a szervezetek agilitását és innovativitását korlátozza, hanem a munkavállalók karriertervezését és fejlődési lehetőségeit is szűkös keretek közé szorítja. 

A Deloitte korábbi, „Skills-based organizations” kutatása is hasonló tanulságot fogalmazott meg: a vezetőknek csupán 19, míg a munkavállalóknak 23 százaléka véli úgy, hogy a munka így strukturálható a legjobban. Ezt támasztják alá a most megjelent Globális Humán Erőforrás Trendek felmérés eredményei is: a kutatásban megkérdezett felsővezetők 63%-a nyilatkozott úgy, hogy a munkavállalók a jelenlegi munkaköri leírásukon túlmutató, más csapat- és projektmunkákat is végeznek.

„A problémára a kompetencia alapú munkaszervezésre való áttérés jelenthet megoldást, melynek segítségével a szervezetek képesek lehetnek arra, hogy hatékonyabban szabadítsák fel a munkaerőben rejlő teljes potenciált, olyan munkahelyeket teremtve, ahol a munkavállalók nagyobb szabadsággal és autonómiával - és az ezzel járó nagyobb felelősséggel -, valamint jobb fejlődési- és karrierlehetőségekkel rendelkezhetnek.” – mondta Csépai Martin.

A csapatok hatékony működéséről alkotott elképzelések változása tükröződik a kutatás eredményeiben is: a megkérdezett vezetők 93%-a nyilatkozott úgy, hogy a munkakörökön alapuló munkaszervezéstől való elmozdulás fontos vagy nagyon fontos tényező a vállalat jövőbeni sikerességének szempontjából. A Deloitte magyarországi adatokat is magában foglaló, Közép-Kelet Európára fókuszáló régiós riportjából kiderül, hogy a világnak ezen a felén sem gondolkodunk másként: a régió kutatásban résztvevő vezetőinek 95%-a számára kiemelten fontos a munkaszervezés teljeskörű újragondolása. Ugyanakkor csak 20% véli úgy, hogy szervezetük készen áll a kihívás kezelésére, ami egyben azt is jelenti, hogy itt érzékelik a legnagyobb lemaradást a jövőre való felkészülésben a vizsgált trendek közül. Azonban az nem kérdés, hogy megéri-e erre a területre fókuszálni: a készségalapú munkaszervezésre átálló vállalatok 107%-kal nagyobb valószínűséggel találják meg a tehetségek legjobb helyét a szervezetben, és 98%-kal nagyobb eséllyel tartják meg a kiváló teljesítményt nyújtókat.

A munkavállalók szerepének újragondolása: a közös alkotás az út!

A szervezeteknek és a munkavállalóknak közösen kell kialakítaniuk azokat az új szabályokat és határokat, amelyek meghatározzák együttműködésük alapjait. Azok a vállalatok, ahol a munkatársak nagyobb arányban vesznek részt a szervezeti változások megtervezésében és végrehajtásában, pozitívabb eredményeket tapasztalnak. Ahol a munkavállalók bevonásával hozzák meg a legfontosabb szervezeti döntéseket, 80%-kal nagyobb valószínűséggel számoltak be magas dolgozói elkötelezettségről, kétszer nagyobb valószínűséggel innovatívak, és 60%-al nagyobb arányban képesek hatékonyan reagálni a küszöbön álló változásokra.

Annak, hogy a munkavállalók egyre nagyobb befolyást és felelősséget szereznek a szervezetek működésében, elkerülhetetlen velejárója, hogy erősödik érdekérvényesítési képességük is, ezért a vállalatoknak is újra kell gondolniuk saját szerepüket a megváltozott kapcsolatrendszerben.

Csépai Martin szerint: „Ahhoz, hogy a munka új világában sikeresek legyenek, a vezetőknek és a szervezeteknek el kell engedniük a teljes és kizárólagos kontroll gondolatát. Míg korábban a munkavállalók erős érdekérvényesítési képessége fenyegetően hathatott a vállalatvezetőkre, addig ma a sikeres szervezetek arra törekednek, hogy – kihasználva munkavállalóik érdeklődését és motivációját – együtt alakítsák ki azokat a kereteket, amelyek mindkét fél számára előnyösek.”

Ugyancsak a megváltozott kapcsolatrendszerhez való alkalmazkodás fontosságát példázza, hogy azok a szervezetek, amelyek toborzási- és tehetségmenedzsment stratégiájukat az egyre inkább nem hagyományos igényeket támasztó munkaerőpiacra szabják, olyan készségekhez és tudáshoz férhetnek hozzá, amelyek felgyorsítják a vállalati növekedést, az innovációt és az agilitást.

A munkahely újragondolása: készülj fel egy határok nélküli világra!

A munka világát is érintő technológiai fejlődés hatása és a távoli munkavégzés népszerűségének növekedése már a pandémia előtt is tapasztalható volt, és arra késztette a vállalatokat, hogy újragondolják a munkahelyről, mint fizikai helyről alkotott koncepciójukat. Mára a munkavállalók jelentős többsége jognak tekinti, hogy maga határozhassa meg, honnan végzi a munkáját – legyen szó az irodáról, az otthonáról, vagy a világ egy távoli pontjáról. A kérdés népszerűsége ellenére, a megkérdezett vezetők csupán 15%-a nyilatkozott úgy, hogy a munkavégzés módjának megtervezése az egyik legfontosabb tényező egy jövőálló szervezet megteremtése szempontjából, ugyanakkor azt elismerték, hogy a munkavállalók fokozott elkötelezettsége és jólléte az ilyen vállalatok legfontosabb ismérvei közé tartozik.

A munkahely és a munka fogalmának folyamatos változása megköveteli, hogy a munkavállalók és a vezetők közösen fejlődjenek. Ennek fontosságát a felmérés eredményei is bizonyítják: a megkérdezettek 95%-a szerint a vezetői képességek és hatékonyság kiemelkedően fontos tényezők a szervezetük sikere szempontjából, mi több, a kelet-közép-európai régiós eredmények azt mutatják, hogy ezt látják a legfontosabb sikerkritériumnak a megkérdezett felsővezetők. Ugyanakkor csak 23%-uk gondolja úgy, hogy vezetői rendelkeznek a jelenlegi kihívásokkal való hatékony megküzdéshez szükséges képességekkel. Ez a különbség feltehetően részben annak köszönhető, hogy a vezetők elavult szemlélettel tekintenek mind a munkára, mind pedig a munkavállalókra, részben pedig annak, hogy a válaszadók közel fele szerint a szervezetük vezetői túlterheltek, és nehezen tudják meghatározni és követni a prioritásokat.

„A munka világának változása is állandó, a vállalatoknak ezért nem érdemes arra várni, hogy megtalálják a tökéletes kiindulópontot a precízen megtervezett szervezeti változások elindításához. Ehelyett a jelenlegi kihívásokra kell olyan üzleti lehetőségként tekinteniük, amelyekkel kísérletezhetnek és amelyekből tanulva alakíthatják folyamatosan saját működésüket" - mondta Csépai Martin. 

Nőtt a beruházások volumene a feldolgozóiparban

A háború és az elhibázott szankciók káros hatásai még 2023. harmadik negyedévében is tetten érhetők voltak a beruházások alakulásában.
2023. 11. 28. 14:00
Megosztás:

Javult kissé a fogyasztói hangulat Németországban

Javult valamelyest a fogyasztói hangulat Németországban, bár továbbra is inkább bizonytalanságot és aggodalmat tükröz.
2023. 11. 28. 13:30
Megosztás:

Csökkentek a beruházások a feldolgozóipari fejlesztések növekedése mellett

A beruházások volumene 2023. harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva 12,1 százalékkal csökkent, az előző negyedévhez képest - szezonálisan kiigazítva - 2,2 százalékkal mérséklődött.
2023. 11. 28. 13:00
Megosztás:

Észszerű, hogy a gyermekek után járó pótszabadságról a munkavállaló rendelkezhessen

Logikus, hogy a gyermekek után járó pótszabadságról ne a munkáltató, hanem a munkavállaló rendelkezhessen - mondta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.
2023. 11. 28. 12:30
Megosztás:

Fordulatot hozott a CSOK plusz a lakáspiacon

A CSOK Plusz kihirdetése után fordulat látszik az ingatlanpiacon: a pangó kereslet élénkülésre váltott át az október végi bejelentést követő 31 napban. A nagyobb érdeklődés részben az év végén kifutó, vissza nem térítendő támogatást és egyéb kedvezményeket biztosító nagyvárosi CSOK igénylőknek is köszönhető. A kereslet élénkülése paradox módon bizonyos ingatlanok árát még csökkentheti is, mert a nagyvárosi CSOK segítségével továbbköltözőket egyre jobban szorítja az év végi határidő.
2023. 11. 28. 12:00
Megosztás:

Stabilan állják az ingatlanpiac hullámait a logisztikai létesítmények

A lakáspiacon az új építésű ingatlanok iránti kereslet és a bejelentett új projektek a piaci alapú lakáshitelekkel együtt „parkolópályára álltak”, amin jövőre a CSOK Plusz sokat javíthat. A logisztikaiingatlan-piac azonban továbbra is élénk, mind keresleti, mind kínálati oldalon. A legjobb lokációk a fővárosban és közvetlen környékén vannak, és egyre fontosabb az épületek fenntartható működése ‒ derül ki az Alfa Group piaci elemzéséből.
2023. 11. 28. 11:30
Megosztás:

Sorsfordító hetek állnak a nyugdíjpénztárak előtt

A munkaerő megtartás miatt a kedvezményes kulcsú cafeteria idejéhez hasonló arányban vállalják a munkáltatók azt, hogy dolgozóik öngondoskodását önkéntés nyugdíjpénztári befizetésekkel is segítik – hívta fel a figyelmet Gergely Péter. A BiztosDöntés.hu szakértője szerint a befizetések ennek ellenére messze az infláció alatt maradnak, utoljára 2014-ban érkezett ilyen kevés új tag a pénztárakba, ráadásul a kifizetések immár harmadik negyedéve meghaladják a bevételeket.
2023. 11. 28. 11:00
Megosztás:

Még utoljára bezsákoltak a befektetők a PMÁP 2033/I állampapírból

Az Államadósság Kezelő Központ adatai alapján múlt héten 91,6 milliárd forintért fogyott a Prémium Magyar Állampapír. Ez annak fényében különösen nagy összeg, hogy idén augusztus eleje óta hetente átlagosan 33 milliárd forintért vettek PMÁP-ot a megtakarítók. A Bankmonitor szerint a kiugró forgalom oka az, hogy a befektetők még utoljára bevásároltak a keddig elérhető inflációkövető állampapírból.
2023. 11. 28. 10:30
Megosztás:

Felemás nyitás az európai tőzsdéken

Vegyes indexekkel indult a kereskedés kedden a főbb európai értékpapírpiacokon.
2023. 11. 28. 10:00
Megosztás:

Kinyírta a biztosítási szakma toborzását a KATA-adó módosítása

2023-ban gyakorlatilag megszűnt a toborzás a független pénzügyi közvetítői piacon. Évek óta komoly kihívás az elöregedés, a fiatalok hiánya, ám igazán látványos ütést a 2022. szeptembere óta hatályos kata-módosítás - miszerint katás adózó csak magánszemélynek állíthat már ki számlát - vitt be a szakmának, ahol így még nehezebbé vált pályakezdőként elindulni - világít rá a GRANTIS független pénzügyi tanácsadó elemzése.
2023. 11. 28. 09:30
Megosztás:

Csökkenés várható a nyitásban

Csökkenéssel nyithat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint.
2023. 11. 28. 09:00
Megosztás:

Esés jön a magyar tőzsdén a szakértő szerint

Csökkenéssel nyithat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint. A BUX 203,42 pontos, 0,36 százalékos csökkenéssel 55 887,95 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 6,1 milliárd forint volt.
2023. 11. 28. 08:50
Megosztás:

Jövőre Kaposvár ad otthont az Országos Színházi Találkozónak

A hazai színházi élet egyik kiemelkedő eseményének, az Országos Színházi Találkozónak ad otthont a kaposvári Csiky Gergely Színház 2024. június 10. és június 16. között: az eseményen OFF-programok, tánc, cirkusz, zene, kiállítás és gasztronómia is várja a színházművészet iránt érdeklődőket.
2023. 11. 28. 08:00
Megosztás:

Ma reggel erősödéssel nyitott a forint

Erősödött kedd reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
2023. 11. 28. 07:30
Megosztás:

Szijjártó szerint az együttműködés Kínával nem kockázat, hanem hatalmas lehetőség

Az együttműködés Kínával nem veszélyt, hanem hatalmas lehetőséget jelent az Európai Unió számára, a kockázat éppen az, ha valaki el akarja vágni ezeket a kötelékeket - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.
2023. 11. 28. 07:00
Megosztás:

Átadták a magyar tudomány kategóriában az idei Junior Prima Díjakat

Átadták a Junior Prima Díjakat a magyar tudomány kategóriában a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) épületében - tájékoztatta a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) hétfőn az MTI-t.
2023. 11. 28. 06:30
Megosztás:

Határtalan innováció és látványos demózónák a bukaresti Dyson Next Gen Living regionális rendezvényen

Az innovációiról ismert globális kutatási és technológiai vállalat, a Dyson úttörő termékeket mutatott be a bukaresti Combinatul Fondului Plastic – Galeria Senatban tartott regionális Next Gen Living rendezvényen.
2023. 11. 28. 06:00
Megosztás:

Jövőre Kaposváron lesz az Országos Színházi Találkozó

A hazai színházi élet egyik kiemelkedő eseményének, az Országos Színházi Találkozónak ad otthont a kaposvári Csiky Gergely Színház 2024. június 10. és június 16. között: az eseményen OFF-programok, tánc, cirkusz, zene, kiállítás és gasztronómia is várja a színházművészet iránt érdeklődőket.
2023. 11. 28. 05:30
Megosztás:

Hatékony megoldásokat kínál a magyar állattenyésztés a népességrobbanásra

Miközben Magyarországon folyamatosan csökken a népesség, a világ több pontján is a túlnépesedéssel és ennek következményeivel küzdenek. Az előrejelzések szerint 2100-ra több mint négymilliárd lesz Afrika népessége, míg Európáé inkább fogy vagy stagnál. A népességrobbanás azonban Európát, így Magyarországot is elkerülhetetlenül érinteni fogja.
2023. 11. 28. 05:00
Megosztás:

Debrecenben építheti következő logisztikai központját a Waberers

Stratégiai céljainak megfelelően a Waberer’s Csoport folytatja országos lefedettségű logisztikai központjainak fejlesztését, melynek érdekében ezúttal az ország egyik legdinamikusabban fejlődő régiójában, Debrecenben vásárol telket egy 20 ezer négyzetmétert meghaladó méretű raktárkomplexum fejlesztése céljából. A debreceni központ az autóipari nagyberuházások, a kapcsolódó beszállító cégek, valamint a Waberer’s jelenlegi ügyfélkörének kiszolgálását támogatja.
2023. 11. 28. 04:30
Megosztás: