Az Erste csoport 2022 1-9 havi eredménye: Az erős működési teljesítmény a kelet-európai piacok rugalmasságát tükrözi

Az Erste Group Bank AG (Erste Csoport) 2,89 milliárd eurós működési eredményt ért el 2022 első kilenc hónapjában, ami 11,4 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Az Erste csoport 2022 1-9 havi eredménye: Az erős működési teljesítmény a kelet-európai piacok rugalmasságát tükrözi

A nettó kamatbevétel 19,5 százalékkal, 4,39 milliárd euróra nőtt, a hitelállomány jelentős növekedése és – leginkább az eurózónán kívüli piacokon – a kamatkörnyezet kedvező alakulása nyomán.

A nettó díj- és jutalékbevétel 8,3 százalékkal 1,83 milliárd euróra nőtt, elsősorban a pénzforgalmi szolgáltatásokon és a vagyonkezelésben elért bővülésnek köszönhetően.

A beszámolási időszakban a működési bevételek növekedése (+9,3%, 6,27 milliárd euróra) meghaladta a működési költségek növekedését (+7,7%, 3,38 milliárd euróra).

A kockázati költségek 158 millió euróra, azaz 11 bázispontra emelkedtek (2021 első kilenc hónapjában: 52 millió euró és 4 bázispont), reagálva a makrokörnyezet bizonytalanságaira. Mind az NPL-ráta (2,0 % a 2021 végi 2,4 %-hoz képest), mind az NPL-fedezeti ráta (96,8 % az előző évi 90,9 % képest) javult. A kelet-közép-európai bankcsoport nettó eredménye 1,65 milliárd eurót tett ki (2021 első kilenc hónapjában: 1,45 milliárd euró).

„A következő év fő irányvonalai óriási kihívást jelentenek mind régiónk, mind az egész világ számára. Ennek ellenére piacaink biztató jeleket mutatnak arra, hogy felülmúlják Nyugat-Európát, a kedvező foglalkoztatási adatok és a fegyelmezett államháztartás miatt” – jelentette ki Willi Cernko, az Erste Csoport vezérigazgatója. „Vállalati és lakossági ügyfeleink számára továbbra is az infláció lesz a fő kihívás. De képesek és eltökéltek vagyunk, hogy támogassuk régiónk gazdaságát és lakosságát a kihívásokkal teli időkben is. A kamatlábak eltolódása és a fegyelmezett költséggazdálkodásunk párosulva a megnövekedett hitelezési volumennel hozzájárult teljesítményünk javulásához mind működési szinten, mind pedig az eredménykimutatás legalsó sorában. Bízom benne, hogy erős tőkehelyzetünknek és jó likviditási pozíciónknak köszönhetően 2023-ban is válságállóak leszünk” – mondta Stefan Dörfler, az Erste Csoport pénzügyi igazgatója”

A nettó kamatbevétel és a díjbevétel bővülése ellensúlyozta a nettó kereskedési eredmény veszteségét

A nettó kamatbevétel 4385,2 millió euróra nőtt (+19,5%, 3669,5 millió euróról), leginkább az eurózónán kívüli – elsősorban cseh, magyar és román – kamatemeléseknek, valamint a hitelállomány összes piacon tapasztalt jelentős bővülésének köszönhetően. A nettó díj- és jutalékbevétel 1829,9 millió euróra nőtt (+8,3%, 1690,4 millió euróról). Szinte az összes díj- és jutalékbevétel kategóriában és az összes elsődleges piacon növekedést könyveltünk el, leginkább a pénzforgalmi szolgáltatások és a vagyonkezelés területén. A nettó kereskedési eredmény -848,5 millió euróra csökkent (67,5 millió euróról); a piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök nyeresége 743,3 millió euróra nőtt (133,5 millió euróról).  E két tétel alakulása elsősorban átértékelési hatásoknak tulajdonítható. A működési bevétel 6270,7 millió euróra nőtt (+9,3%, 5735,0 millió euróról).

Erős működési eredmény, javuló költség/bevétel ráta

Az általános igazgatási költségek 3381,3 millió euróra nőttek, (+7,7%, 3141,0 millió euróról). A személyi jellegű ráfordítások 1967,2 millió euróra emelkedtek (+4,6%, 1881,3 millió euróról). A létszám gyakorlatilag nem változott 2021 év végéhez képest, +1,1 százalékkal, 45 078 főre nőtt (teljes munkaidő egyenérték alapon) Az egyéb igazgatási költségek markáns növekedése 1003,4 millió euróra (+18,5%, 846,6 millió euróról) főként a betétbiztosítási alapokba fizetendő hozzájárulások jelentős mértékű emelkedésének tudható be – ez tartalmazza a várható 2022-es befizetések nagy részének elkönyvelését, csakúgy, mint a más költségkategóriákban megjelenő emeléseket, különösen az informatikai és irodai kiadásokét. Az amortizációs és értékcsökkenési leírás 410,7 millió eurót tett ki (-0,6%, 413,2 millió euróról). Összességében a működési eredmény jelentős mértékben, 2889,4 millió euróra nőtt (+11,4%, 2594,0 millió euróról). A költség/bevétel ráta 53,9 százalékra javult (54,8 százalékról).

Az NPL ráta 2,0 százalék – történelmi rekordalacsony szint a tőzsdei kibocsátás óta

A nettó céltartalék-felszabadítása miatt pénzügyi eszközökre elszámolt nettó értékvesztés (kockázati költség) -158,3 millió eurót, vagyis az átlagos bruttó ügyfélhitelek állományának arányában 
-11 bázispontot tett ki (szemben az előző évi -51,6 millió euróval és 4 bázisponttal). A hitelekre, valamint kötelezettségekre és garanciákra Horvátország kivételével minden elsődleges piacon nettó céltartalékot kellett képezni. Pozitív hozzájárulást jelentettek a már leírt hitelek megtérüléséhez kapcsolódó bevételek és visszaírások minden szegmensben, főként Csehországban és Horvátországban. A Coviddal kapcsolatos rendelkezések felülvizsgálatát és feloldását követően szükséges volt az előretekintő indikátorok (forward looking indicators – FLIs) paramétereinek frissítése, valamint a második negyedévben kockázati puffer bevezetése a ciklikus iparágaknál, valamint az energiapiacok ingadozása által erősen érintett ágazatoknál (energiaágazat, fém- és vegyipar), amelynek következtében 147 milliós eurós céltartalékképzésre került sor a harmadik negyedévben. Összességében szeptember végén a válságokkal kapcsolatos általános céltartalékok állománya 676 millió eurót tett ki. A bruttó ügyfélhitelekhez viszonyított NPL-ráta 2,0 százalékra javult tovább (2,4 százalékról), ami minden idők legalacsonyabb értéke az tőzsdei részvénykibocsátás óta. A NPL-fedezettségi mutató (biztosítékok nélkül) 96,8 százalékra nőtt (90,9 százalékról).

A nettó eredmény 1,65 milliárd euróra nőtt az első kilenc hónapban

Az egyéb működési eredmény -246,5 millió eurót tett ki (előző évi -243,3 millió euró). Az ebben a sorban szereplő, szanálási alapokba fizetendő teljes 2022. évi hozzájárulás – leginkább Ausztriában és Csehországban – 139,1 millió euróra nőtt (108,5 millió euróról). A bankadók – amelyeket jelenleg két elsődleges piacon kell fizetni 133,2 millió euróra növekedtek (71,6 millió euróról). Magyarországon 108,4 millió eurót számítottak fel, amiből a teljes pénzügyi évre jutó rendszeres bankadó 16,1 millió euró (előző évi 14,9 millió euró), a 2022 első kilenc hónapjában felszámolt tranzakciós illeték 42,4 millió euró volt (előző évi 35,7 millió euró), valamint az előző év nettó bevétele alapján számított és a teljes 2022. évre vonatkozó új „extraprofit-adó” 49,9 millió euró. Ausztriában a bankadó 24,8 millió eurót tett ki (előző évi 20,9 millió euró). Pozitív hozzájárulást jelentett az eredményhez a román fogyasztóvédelmi jogszabályokhoz kapcsolódó lehetséges jogi kockázatokra képzett céltartalék feloldása 41,8 millió euró értékben, amely az egyéb működési bevételekben tükröződik.

A bevételt terhelő adók 434,5 millió eurót tettek ki (a tavalyi 433,6 millió euró után). A kisebbségi részesedések utáni jövedelem 332,6 millió euróra csökkent (397,2 millió euróról) elsősorban a takarékpénztárak alacsonyabb hozzájárulása következtében, amit a pénzügyi eszközeik megnövekedett értékvesztése okozott. Az anyavállalatra jutó nettó eredmény 1647,0 millió euróra nőtt (1451,4 millió euróról) az erőteljes működési eredmény következményeként.

Jelentős hitelállomány növekedés, a CET1 tőkeráta 14,2 százalék (pro forma)

Az alaptőke - AT1 tőkeinstrumentumok nélkül 22,3 milliárd euróra nőtt (21,3 milliárd euróról). A szabályozói levonások és a CRR-nek megfelelő szűrés után az elsődleges tier 1-es alaptőke (CET1, végleges) 19,4 milliárd euróra nőtt (18,8 milliárd euróról), a (végleges) szavatolótőke pedig 25,2 milliárd euróra erősödött (24,8 milliárd euróról). A fenti adatokban már szerepel az első két negyedév közbenső nyeresége, ám a harmadik negyedévé nem. A teljes kockázati kitettség (a kockázattal súlyozott eszközök összessége, ideértve a hitelezési, piaci, és működési kockázatokat, a CRR szerint végleges) 140,8 milliárd euróra nőtt (129,6 milliárd euróról). Az elsődleges tier 1-es alaptőkeráta (CET1) 14,2 százalék volt pro forma alapon (14,5 százalék után), a teljes tőkeráta pedig 17,9 százalék (19,1 százalékot követően).

A mérlegfőösszeg 335,3 milliárd euróra nőtt (+9,1%, 307,4 milliárd euróról). Eszközoldalon a készpénz- és pénzeszközök 44,6 milliárd euróra mérséklődtek (45,5 milliárd euróról), míg a hitelintézeteknek nyújtott hitelek és előlegek állománya – elősorban Szlovákiában, Csehországban és Ausztriában – 26,7 milliárd euróra nőtt (21,0 milliárd euróról). Az ügyfeleknek nyújtott hitelek és követelések állománya 198,8 milliárd euróra emelkedett (+10,3%, 180,3 milliárd euróról), legjelentősebben Ausztriában és Csehországban. Forrásoldalon a hitelintézetek által elhelyezett betétek állománya 36,2 milliárd euróra emelkedett (31,9 milliárd euróról). Az ügyfélbetétek állománya minden elsődleges piacon – a legnagyobb mértékben Ausztriában és Csehországban – nőtt, 232,5 milliárd euróra (+10,4%, 210,5 milliárd euróról). A hitel/betét ráta 85,5 százalékra mérséklődött (85,6 százalékról).

Előrejelzés: az Erste piacai rugalmasak maradnak

Míg az idén a gazdaság teljesítménye a korábban előre jelzettnél erősebbnek bizonyult (a jelenlegi becslések szerint a 2022-es reál-GDP növekedési ráták az Erste elsődleges piacain 1,8% és 6,2% között várhatóak), az Erste Csoport arra számít, hogy 2023-ban a növekedés lassulni fog, és piacain átlagos reál-GDP növekedési üteme 1,2 százalék lesz, szemben az eurózóna 0,3 százalékos átlagával. A munkanélküliségi ráták ennek ellenére várhatóan alacsony szinten (mintegy 3 és 7 százalék között) maradnak. Az államadósság szintje Közép-Kelet-Európában jelentősen az uniós átlag alatt marad. Az infláció 2023-ban várhatóan lassul, de a becslések szerint egész évben magas marad, az Erste fő piacain az éves átlag 5,2% és 14,3% között mozoghat.

A fentiek fényében az Erste Csoport arra számít, hogy a nettó hitelállomány-bővülése a 2022-es 10 százalék feletti szintről 5 százalék körülire lassul. Ez a fejlemény, a kedvező közép-kelet-európai kamatkörnyezettel és az EKB normalizált irányadó kamatlábaival együtt azt eredményezi, hogy a nettó kamatbevétel 2022-ben körülbelül 20 százalékkal, 2023-ban pedig mintegy 10 százalékkal nőhet. 

Összhangban a gyengébb 2023-as gazdasági kilátásokkal, de továbbra is erős közép-kelet-európai munkaerőpiacot feltételezve, az Erste Csoport arra számít, hogy a kockázati költségek alacsonyak maradnak, és nem haladják meg a 35 bázispontot 2023-ban (2022-es cél: 20 bázispont alatt). A nem teljesítő hitelek aránya (az NPL-ráta) a 2022-es 2 százalékról várhatóan emelkedni fog, de 2023-ban is 3 százalék alatt marad.

Az Erste Csoport 2022-re 14 százalék körüli, 2023-ra 13 és 15 százalék közötti ROTE (Return On Tangible Equity) elérését tervezi. Az Erste Csoport CET1 alaptőkrátája a várakozások szerint 14 százalék felett marad. A 2022. pénzügyi évre vonatkozóan az Erste Csoport részvényenként 1,90 euró osztalék kifizetését tervezi.

A kormány növeli az Ural/Brent különbözetre kivetett különadót a MOL-ra

A kormány tegnap jelentette be, hogy 40%-ról 95%-ra emeli az Ural/Brent különbségre kivetett különadót. 
2022. 12. 08. 11:30
Megosztás:

Romániában a háztartások 82 százaléka rendelkezik internetkapcsolattal

Romániában a háztartások 82 százaléka rendelkezik internetkapcsolattal, az idei adat 1,3 százalékponttal magasabb a tavalyi értékhez képest - közölte szerdán a román országos statisztikai intézet.
2022. 12. 08. 11:00
Megosztás:

Fejlesztés valósult meg az élőhelyek kezelése érdekében a Balatonnál

Az elmúlt évtizedben mintegy 80 milliárd forint értékben 330 projekt keretében több mint 300 ezer hektáron javult a természeti környezet állapota, amelyben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnak is rendkívüli szerepe volt - jelentette ki az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint a természetvédelemért felelős államtitkár szerdán Keszthelyen.
2022. 12. 08. 10:30
Megosztás:

Drága a benzin, havi bérlet vásárlásra buzdít a BKK

Jobban megéri közösségi közlekedéssel utazni a fővárosban, miután a kormány megszüntette az üzemanyagok hatósági árát - olvashatjuk a BKK hivatalos oldalán.
2022. 12. 08. 10:00
Megosztás:

Az idei volt az ötödik legmelegebb november Európában

Az idei volt az ötödik legmelegebb november a kontinensen, miután 2022 nyara, valamint októbere is a legmelegebb volt Európa történetében, a felszíni levegőhőmérséklet csaknem 0,2 Celsius-fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti időszak átlagát - közölte az Európai Unió (EU) műholdas Föld-megfigyelési programja, a Copernicus szerdán.
2022. 12. 08. 09:30
Megosztás:

A kínai fizetőeszköz, a renminbi hamarosan letaszíthatja a dollárt?

A G20-csúcs kiváló alkalom volt arra, hogy Hszi Csin-ping kínai miniszterelnök leporolja nemzetközi ambícióit, miszerint országa több üzletet kíván folytatni saját fizetési rendszerein keresztül, saját pénznemében, amely fizetőeszközük, a renminbi státuszának erősödéséhez vezethet. Mindezen törekvései a dollár mozgásával párba állítva izgalmas képet rajzolhat ki.
2022. 12. 08. 09:00
Megosztás:

Hogyan kerüld el a magas rejtett költségeket?

A mai, modern világban a cégek csak úgy tudnak versenyképesek maradni, ha lépést tartanak a technikai fejlődéssel és a jogszabályi környezet változásaival. Ilyen változás a bankkártya-elfogadás lehetőségének megteremtése, amelyre 2021. január 1-je óta törvény is kötelezi az online pénztárgépet használó vállalkozásokat.
2022. 12. 08. 08:55
Megosztás:

Az Air7 brand tulajdonosa pert indít a GVH-val szemben

Az Air7 vitamincsalád védjegytulajdonosa pert indít a Gazdasági Versenyhivatallal (GVH) szemben, mert szerinte a hatóság alaptalanul bírságolta meg - közölte a forgalmazó az MTI-vel szerdán.
2022. 12. 08. 08:30
Megosztás:

Tavaly 8 százalékkal nőtt a TOP 100 vasi vállalkozás árbevétele

A száz legeredményesebb Vas megyei vállalkozás nettó árbevétele 2021-ben együttesen meghaladta az 1598 milliárd forintot, nyolc százalékkal volt több, mint a megelőző évben - olvasható a TOP 100 Vas megye című kiadványban.
2022. 12. 08. 08:00
Megosztás:

Októberben 79 millió eurót fordított a cseh jegybank a korona árfolyamának erősítésére

A Cseh Nemzeti Bank (CNB) októberben 79 millió eurót fordított a korona árfolyamának erősítésére, illetve szinten tartására. A mostani intervenciós időszakban ez a legalacsonyabb havi összeg - derül ki a jegybank devizatartalékairól kiadott közleményből.
2022. 12. 08. 07:30
Megosztás:

4G-re állt át a BKK Futár forgalomirányító rendszer

Decembertől az eddigi 3G adatkapcsolatról 4G-s kommunikációra állt át a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Futár Forgalomirányítási és UtasTÁjékoztatási Rendszere - tájékoztatta a BKK szerdán az MTI-t.
2022. 12. 08. 07:00
Megosztás:

A németek kétharmada elégedetlen a jelenlegi kormány munkájával

A német választók kétharmada elégedetlen a szövetségi kormány munkájával - mutatta ki egy szerdán ismertetett felmérés, amelyet a Scholz-kormány hivatalba lépésének első évfordulójára készítettek.
2022. 12. 08. 06:30
Megosztás:

Egyhangúlag határozott a monetáris tanács a november végi kamatdöntő ülésen

Ellenszavazat nélkül határozott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa az alapkamat szinten tartásáról a november 22-i kamatdöntő ülésen - olvasható az MNB honlapján szerdán közölt rövidített jegyzőkönyvben.
2022. 12. 08. 06:00
Megosztás:

Románia mindenképpen szavazást kér az ország schengeni csatlakozása ügyében

Románia szavazást kér az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsának csütörtöki ülésén az ország schengeni csatlakozása ügyében, annak ellenére, hogy Ausztria a migrációs válságra hivatkozva jelezte, nem támogatja Bulgária és Románia felvételét a határellenőrzés nélküli övezetbe - jelentette be szerdán a román miniszterelnök.
2022. 12. 08. 05:30
Megosztás:

Bővíti termelési kapacitását a CE Glass 1989 Kft.

Uniós támogatással, több mint 4,78 milliárd forintos beruházással bővíti Szeged határában működő telephelyét és termelési kapacitását a nyílászárókhoz, belsőépítészeti megoldásokhoz, építőipari projektekhez síküveget készítő CE Glass 1989 Kft.
2022. 12. 08. 05:00
Megosztás:

A készpénz napjai meg vannak számlálva

Az utóbbi 2-3 év megterhelő időszak volt a vendéglátóiparban dolgozók számára: koronavírus-járvány miatti korlátozások és bezárások, háború folytán fellépő energiaválság, munkaerőhiány, élelmiszerárak emelkedése.
2022. 12. 08. 04:00
Megosztás:

A már meglévő állományokkal is pályázható a Baromfi állatjóléti támogatás

A már meglévő állományokkal is pályázható a Baromfi állatjóléti támogatás - közölte az agrártárca az MTI-vel szerdán.
2022. 12. 08. 03:30
Megosztás:

A francia kormány üzemanyagár-támogatást nyújt az alacsony jövedelműeknek

Egyszeri, 100 eurós üzemanyagár-támogatást nyújt a francia kormány az alacsony jövedelmű munkavállalóknak - jelentette be szerdán Élisabeth Borne miniszterelnök.
2022. 12. 08. 03:00
Megosztás:

WTO-hoz fordul az EU

Az Európai Unió a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO) két vizsgálóbizottság felállítását kéri a Kínával folyamatban lévő két kereskedelmi vitájának rendezése érdekében, a Litvániára, illetve a csúcstechnológiai szabadalmakra vonatkozó kereskedelmi korlátozások ügyében - tájékoztatott az Európai Bizottság szerdán.
2022. 12. 08. 02:30
Megosztás:

A kormány 95 százalékos extraprofitadót vetett ki a Molra

A kormány 95 százalékos extraprofitadót vetett ki a Molra, az erről szóló rendeletmódosítás szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben.
2022. 12. 08. 02:00
Megosztás: