Az ESG-minősítések túlságosan leegyszerűsítik a dolgokat

Ez év májusában sokan értetlenül néztek, amikor a Tesla kikerült a S&P 500 ESG indexből. Bár a cég termékei katalizátorként hatottak az elektromos közúti járművek elterjedésére, az általa korábban elkövetett munkajogi szabálysértések, valamint a gyártólétesítményei zöldebbé tételét és a felhasznált akkumulátorok ellátási láncát érintő kérdőjelek miatt mégsem maradhatott az indexben: az említett problémák lerontották az általános ESG-minősítését, melyen az indexben történő szerepeltetésével kapcsolatos döntés alapult. A fenntarthatósághoz hasonló, összetett témák alapos feltérképezéséhez a Fidelity szerint nem elég, ha a befektetők a vállalatok egyetlen ESG-pontszámára támaszkodnak.

Hiromicsi Mizuno, a Tesla igazgatótanácsának tagja és a Japánban végrehajtott, ESG-alapú befektetések egyik úttörője azt vetette a minősítő intézet szemére, hogy a negatív körülményeket túlságosan nagy, míg a pozitívokat aránytalanul kis súllyal vette figyelembe. Ebben lehet némi igazság, de az is világos, hogy egy szimpla, adat-alapú ESG-minősítés nem felelhet meg minden célnak egyszerre, és nem is szabad, hogy erre törekedjen.

Egy minősítés nem minősítés

Minimum két, markánsan eltérő minősítésre van szükség: kell egy, amely az adott cég pozitív hatásait méri fel, és egy másik, amely a negatív externáliákat veszi figyelembe. Ha e két szempontot egyetlen pontszámmal akarjuk megragadni, akkor felhígul a végleges minősítés információtartalma – mivel a pozitív és a negatív tényezők óhatatlanul kioltják egymást, az így adódó pontszám egyiket sem fejezi ki igazán, ezért nem is lehet támpontként használni a tőkeallokációs döntések meghozatalakor.

Az egyik megoldás az lehet, ha az ESG-minősítés az adott vállalat negatív hatásaira összpontosít, míg a működése pozitív vonatkozásait, például az éghajlatváltozás megelőzése érdekében piacra dobott termékeket egy másik rendszer, például az ENSZ fenntartható fejlődési céljai (Sustainable Development Goals, SDG-k) segítségével mérik fel. A Teslának például természetesen magas az SDG-pontszáma, mivel árbevétele elektromos járművek és zöld technológiai megoldások értékesítéséből származik, és ezek mindegyike a nettó zéró karbonkibocsátási célok elérésének fontos eleme. Ez nem azt jelenti, hogy az összességében alacsonyabb ESG-minősítésének nincs jelentősége, de a két minősítés együttesen pontosabb képet ad a cég fenntarthatósági jellemzőiről, ez pedig segíthet a tőkeallokáció során.

Ha egy befektetőnek az a célja, hogy klímavédelmi megoldásokba fektessen, akkor érdemes elsősorban az SDG-minősítésre támaszkodnia. Ha nem számít, hogy milyen termékeket vagy szolgáltatásokat nyújt egy cég, de csak akkor jöhet szóba, ha környezetvédelmi és társadalmi szempontból felelősen viselkedik, akkor az ESG-minősítésre érdemes a nagyobb hangsúlyt helyezni. A gyakorlatban e két minősítést együtt használják, és a befektetők bizonyos hatásokat az SDG-minősítés alapján mérnek fel, miközben egy alsó ESG-küszöbérték meghatározásával a minimálisan elvárható ESG-normák betartását is biztosítani tudják.

A számok súlya

Megvannak a technikai okai annak, hogy miért nem tudják a jelenlegi ESG-minősítések teljes körűen kifejezni egy-egy cég fenntarthatóságának szintjét. Az egyik, hogy a minősítő intézetek az eltérő E, S és G pontszámokat gyakran egyetlen fő mutatóba sűrítik bele: lepontozzák a három fő pillért, majd átlagolják az eredményt. Ez a módszer annál jobban működik, minél közelebb jár az eredmény az ESG-spektrum két végpontjához. Például egy nagyon magas ESG-minősítés általában azt jelzi, hogy az adott cég mindhárom pillér kapcsán jól teljesít, és ez fordítva is igaz.

Azonban a középtájt elhelyezkedő vállalatok esetében az összefoglaló, ún. headline ESG-minősítés csalóka lehet. Nem feltétlenül baj, ha egy cég gyenge E- (környezetvédelmi) pontszámmal rendelkezik: ettől még bekerülhet egy ESG-alapba, ha az alacsonyabb környezetvédelmi pontszámát kellőképp ellensúlyozza a társadalmi (S) vagy vállalatirányítási (G) téren elért, átlagon felüli eredménye. Ez a magyarázata annak, hogy hogyan lehet az energiaátmenetben vajmi kevéssé érdekelt, fosszilis tüzelőanyagokat termelő vállalatoknak meglepetésszerűen magas ESG-minősítése, még akkor is, amikor a Teslához hasonló cégeket éppen leminősítik, és hogy miért kell a befektetőknek nagyon odafigyelniük az ESG-alapokban elhelyezett eszközeikre.

Az sem mindegy, hogy a cégeket relatív vagy abszolút alapon minősítik-e. A relatív pontozás lényegében egy kategóriatársakból összeállított, gyakran megkérdőjelezhető érvényességű csoporton (ún. peer groupon) belüli rangsor, és nem egy hiteles fenntarthatósági értékelés. Ez akár oda is vezethet, hogy egy abszolút alapon gyenge ESG-teljesítményt nyújtó vállalat kimagasló pontszámot kap, de csak azért, mert a vele egy csoportban szereplő többi cég még nála is gyengébben teljesít. A relatív pontszámok olyasmitől is változhatnak, amihez a vállalatnak semmi köze, csak a csoportátlag módosul, például a peer groupba újonnan belekerült cégek vagy újraminősítések miatt.

Egy egész portfólió szintjén ennek a megközelítésnek semmi értelme nem lenne, ugyanis előfordulhatna, hogy egy csupán a relatív pontszámuk alapján megítélt, szénbányászati vállalkozásokból álló portfóliónak jobb lenne az ESG-minősítése, mint egy olyannak, amelyet átlagos pénzügyi vállalkozásokból állítottak össze.

Adatok kontra elemzés

Csakhogy hiába használnának a befektetők kétféle, akár abszolút értéken alkalmazott minősítést, még mindig nem látnák a teljes képet, főleg akkor, ha a minősítések adatalapúak, vagy ha egy képlettel meghatározott, kvalitatív kiegészítő szempont (overlay) is kapcsolódik hozzájuk. A teljes kép megértéséhez mélyebb, vállalatspecifikus elemzésre van szükség.

„Erre nem mindig van lehetőségük az ESG-elemzőknek, akik csak annyit tesznek, hogy lefuttatják a kvantitatív modellt, majd ráeresztik a kiegészítő szempontokat, mert általában nem rendelkeznek elég mélyreható ismeretekkel ahhoz, hogy az ESG-adatokat a vállalat üzleti tevékenységének kontextusában értelmezzék. Erre általában csak azok a felkészült, alulról építkező, fundamentális elemzők képesek, akik tisztában vannak az ESG-értékelések módszertanával, rendszeresen találkoznak a vállalatvezetőkkel, és e találkozók eredményeképpen első kézből származó információkkal rendelkeznek a vállalatok ESG-gyakorlatával és terveivel kapcsolatban” – mondta el Al Hilal István, a Fidelity International közép-kelet-európai igazgatója.

Itt van például az emissziókezelés kérdése. Tegyük fel, hogy az All About the Money (AAM) nevű petrolkémiai vállalat karbonintenzitása éves szinten csökken, míg Love the Planet (LP) nevű riválisáé növekedik. A jelenlegi minősítések alapján az AAM valószínűleg kedvezőbb értékelést kapna, ám ezzel elsikkadnának a konkrét, gyakorlati tények.

Ugyanis előfordulhat, hogy az AAM, ahogy a neve is sugallja, egyáltalán nem törődik a környezetvédelemmel, és összesített karbonintenzitása csak azért csökkent, mert a legtöbb szennyezőanyagot a légkörbe bocsátó üzeme az év nagy részében zárva volt. Az LP-nek viszont csak ideiglenesen nőtt a karbonintenzitása, mert az elmúlt évi jövedelem-mixében nagyobb szerep jutott a karbonintenzívebb termékeinek, viszont a cég eközben a gyártósorai emissziós értékeinek javítását célzó fejlesztéseket hajtott végre és negatív emissziós technológiákba ruházott be, vagyis a szénlábnyoma a jövőben a korábbinál jóval kisebb lesz majd. E háttérinformációk hiányában képtelenség lenne a valós helyzetet tükröző minősítést adni e két vállalatnak.

A napjainkban használt, kvantitatív ESG-minősítéseket sajnos gyakran félreértik vagy rosszul alkalmazzák, és előfordulhat, hogy egy és ugyanazt a céget a különböző minősítő rendszerek teljesen másként értékelik. „Ez komoly kihívás elé állítja a befektetőket, akik fel szeretnék mérni a fenntarthatóságot, majd portfóliókat akarnak összeállítani és pontosan látni akarják a befektetésük eredményét. Reméljük, hogy a minősítések idővel egyre szabványosabbak lesznek, és széles körben elterjed a különböző minősítési rendszerek egymással párhuzamos, kiegészítő jellegű felhasználása, bár a kvalitatív információk jelentősége továbbra is meghatározó marad majd. Az ESG-szempontok beépítése a befektetési folyamatba nem cél, hanem egy folyamat – mely annál zökkenőmentesebb és célravezetőbb lesz, minél többen veszik igénybe” - tette hozzá Al-Hilal.

A világ élelmiszerárai hatodik hónapja csökkentek szeptemberben

Mérséklődtek globálisan az élelmiszerárak szeptemberben, már a hatodik egymást követő hónapban.
2022. 10. 07. 16:30
Megosztás:

Átadták a Greenergy-csoport paksi naperőművét

Átadták pénteken a Greenergy-csoport tíz megawatt teljesítményű naperőművét, amely tízmillió eurós beruházással épült Paks mellett.
2022. 10. 07. 16:00
Megosztás:

A francia kormány kiáll az olajfinomítók sztrájkoló dolgozóiért

A francia kormány felszólította a nagy olajipari vállalatokat, hogy hallják meg a fizetésemelésért sztrájkoló dolgozóikat és teljesítsék a követeléseket. Az olajfinomítókban hét elején kezdődött munkabeszüntetés következtében a francia benzinkutak mintegy 15 százalékánál voltak pénteken ellátási problémák.
2022. 10. 07. 15:30
Megosztás:

Részesedést szerzett a 4iG az izraeli Spacecom vállalatban

A 4iG Nyrt. (4iG) megszerezte az AMOS műholdrendszereket üzemeltető és fejlesztő, izraeli Space Communications Ltd. (Spacecom) részvénycsomagjának 9,538 százalékát. A több lépésből álló tranzakció első lépéseként az izraeli kommunikációs minisztérium (MOC) előzetes jóváhagyásának megfelelően nyilvános részvénykibocsátáson szerezte meg a pakettet - közölte a 4iG a tőzsde honlapján pénteken.
2022. 10. 07. 15:00
Megosztás:

Ott tartunk, hogy már két év alatt megtérül a napelemes rendszer kiépítése

A korábbi években a több lábon állás, esetleg a fenntarthatóság szem előtt tartása sarkallta a magyar cégeket a napelemes rendszerek kiépítése felé, ma már a kőkemény valóság: egy átlagos, fémiparban működő vállalkozás például azért ruház be 20 millió forintot a saját napelemmel termelt áram használatára, mert 2023-tól az éves áramszámlája különben 3 millió forintról több mint 15 millió forintra nőne. Ez már nem csak a „zöldenergia forradalma” - ez a magyar valóság.
2022. 10. 07. 14:30
Megosztás:

Gyorsult a német kiskereskedelmi forgalom csökkenése augusztusban éves szinten

Gyorsult a kiskereskedelmi forgalom csökkenése Németországban augusztusban éves bázison júliushoz képest, miközben havi összevetésben is csökkenést jegyeztek fel a júliusi emelkedést követően.
2022. 10. 07. 14:00
Megosztás:

Új alpolgármestert választottak Szegeden

Binszki József ügyvédet, a DK helyi elnökét várospolitikai alpolgármesterré választotta pénteki ülésén a szegedi közgyűlés, a politikus feladata a kulturális, oktatási és szociális intézmények működésének folyamatos, kiemelt felügyelete lesz.
2022. 10. 07. 13:30
Megosztás:

Helytelen adózói gyakorlat miatt 80 millió forintot kellett befizetnie egy cégnek

Helytelen adózói gyakorlat miatt pótlólag 80 millió forintot fizetett be az állami költségvetésbe egy ingatlan-bérbeadással foglalkozó cég - közölte Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.
2022. 10. 07. 13:00
Megosztás:

Nyílt levélben fordultak Orbán Viktorhoz a szakszervezetek

Nyílt levélben fordult a megélhetési válság miatt Orbán Viktor miniszterelnökhöz a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF). A szervezetek javaslataik figyelembevételével mielőbbi intézkedést követelnek a kormánytól.
2022. 10. 07. 12:30
Megosztás:

Stagfláció felé halad az osztrák gazdaság

Az év első felében tapasztalt erőteljes növekedés után az év második felében lendületet veszített és a visszaesés fázisába esett az osztrák gazdaság, ami a makacsul magas inflációval együtt a stagfláció kialakulását jelzi előre a Wifo gazdaságkutató intézet pénteken publikált 2022-2023-as őszi prognózisa szerint.
2022. 10. 07. 12:00
Megosztás:

A magyar háztartások energiaköltségei még mindig kedvezőek?

Míg szeptemberben több európai fővárosban is jelentősen emelkedtek a háztartásokat terhelő rezsiköltségek, addig a meghatározott éves átlagfogyasztással rendelkező magyar háztartások továbbra is kedvező áron juthattak földgázhoz és villamos energiához - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az MTI-vel pénteken.
2022. 10. 07. 11:30
Megosztás:

3,1 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma augusztusban

Augusztusban a kereskedelmi szálláshelyeken 1,412 millió vendég 3,938 millió vendégéjszakát töltött el, a vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
2022. 10. 07. 11:00
Megosztás:

Adóhatósági ellenőrzések: 260%-os bírság is kiszabható

Az elkövetkező időszakban gyakori adóhatósági ellenőrzésekre számíthatnak az adózók, különösen az általános forgalmi adó (áfa) terén. A Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal jogászai összefoglalták, hogy milyen mértékű szankciókat állapíthat meg az adóhatóság az ellenőrzés során feltárt hiányosságok miatt.
2022. 10. 07. 10:30
Megosztás:

Gyenge kezdés az európai tőzsdéken

Indexcsökkenéssel indult a kereskedés pénteken a főbb európai értékpapírpiacokon. Az előző két nap veszteséggel zártak az európai tőzsdék.
2022. 10. 07. 10:00
Megosztás:

A távhőszámlák után is jár az energiatámogatás

A távhőszámlák után is jár az energiatámogatás: áram- és gázfogyasztásukon túl a távhőfelhasználásból származó költségnövekményük részleges kiváltására is igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást a feldolgozóipari kkv-k - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) az MTI-vel pénteken.
2022. 10. 07. 09:30
Megosztás:

Csökkent a német ipari termelés

Augusztusban a várnál nagyobb mértékben csökkent a német ipari termelés az előző havihoz képest a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis pénteki jelentése szerint.
2022. 10. 07. 09:00
Megosztás:

Friss kutatás: többségében a nők döntenek a pénztárnál, még ingatlanvásárlásnál is

Túlnyomó részben a női fogyasztók határoznak a családok vásárlásainál, legyen szó élelmiszerről, gyógyszerről, utazásról vagy ingatlanvásárlásról – derül ki a B2W (Business To Woman) Akadémia több mint háromezer magyar nő megkérdezésével készült friss kutatásából. Pálfi Éva női marketing szakértő szerint a magyar cégek többsége nem tekinti elég komoly célcsoportnak a hölgyeket. Pedig ha jobban figyelembe vennék a nők vásárlási szokásait, az akár a cégük túlélésének kulcsát is jelenthetné.
2022. 10. 07. 08:30
Megosztás:

Épül a világ legnagyobb szuperkondenzátorgyára

Az EIT InnoEnergy által támogatott, az ultrakondenzátoros tárolók fejlesztésével és gyártásával foglalkozó észt Skeleton Technologies bejelentette a lipcsei gigagyárának terveit.
2022. 10. 07. 08:10
Megosztás:

Megállapodás a szemétszállítók bérköveteléséről - indul a szemétgyűjtés pénteken

Megszületett a megállapodás a Budapesti Közművek és a munkavállalók képviselete között a fővárosi hulladékszállítási közszolgáltatás újraindulásáról.
2022. 10. 07. 07:47
Megosztás:

14,4 százalékkal nőtt az ipari termelés augusztusban

Augusztusban az ipari termelés volumene 14,4 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva 9,3 százalékkal emelkedett a termelés, mivel idén augusztusban kettővel több munkanap volt, mint az előző évben. Az előző hónaphoz, júliushoz képest 0,1 százalékkal nőtt a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás - jelentette csütörtökön első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
2022. 10. 07. 06:30
Megosztás: