Ennyire adunk más generációk véleményére az Allianz legújabb kutatása szerint

Az Allianz Hungária Zrt. az egyes generációk különböző életterületeken való tudásmegosztását vizsgáló májusi, nem reprezentatív kutatása szerint a megkérdezettek közel 90 százaléka szokott tanácsot kérni más generáció tagjaitól, közülük közel 60 százalék nála idősebbektől és fiatalabbaktól is. A Z-sek viszont inkább az idősebbekhez (40%), az X-esek pedig a fiatalokhoz (19,6%) fordulnak, ha útmutatásra van szükségük. A felmérésből kiderült többek között az is, hogy nem csak akkor kérünk tanácsot, ha tájékozatlannak vagy bizonytalannak érezzük magunkat.

Ennyire adunk más generációk véleményére az Allianz legújabb kutatása szerint

Az életkorunkból adódó területeken vagyunk a legtájékozottabbak

Az online felmérés rávilágított, hogy az 58-76 évesek (baby boomer korosztály) az egészség területén érzik a leginkább, hogy tudják mit szeretnének elérni, és tudatosan abba az irányba is tartanak. A 26-57 évesek (X és Y generáció) az önazonosság, személyes fejlődés, tanulás, a 25 évesek vagy annál fiatalabbak (Z generáció) pedig a család és a párkapcsolat területén a legcéltudatosabbak. A válaszokból egyértelműen kirajzolódik, hogy az egyes generációk a korosztályi prioritások mentén a legtájékozottabbak. Az idősebbeket érthető módon az egészségük foglalkoztatja a leginkább, az X-esek és Y-osok pedig abban az életszakaszban vannak, amikor a legjobban talán a személyes fejlődés és a saját hangjuk megtalálása foglalkoztatja őket. A Z-sek válaszát magyarázhatja, hogy számukra a legstabilabb pont a család, illetve ebben az időszakban bontakoznak ki sokszor a megoldásra váró családi problémák.

Példaértékűnek tartjuk a hozzáállásunkat, mégis keressük a megfelelő irányt

A megkérdezettek válaszai alapján generációtól függetlenül a családhoz, barátokhoz való hozzáállásunkat tartjuk a leginkább példaértékűnek, de egyúttal ezen a területen keressük még a számunkra legmegfelelőbb irányt. Ebből látszik, hogy bármilyen példaértékűnek is tartjuk a hozzáállásunkat egy-egy életterületen, értjük és tudjuk azt, hogy ez egy változó dolog, amiért folyamatosan dolgoznunk kell.

Az egyes generációkat vizsgálva a baby boomerek (20%), valamint az Y (30,6%) és a Z generáció (40%) számára is a család, párkapcsolat az az életterület, ahol a leginkább példaértékűnek tartják a hozzáállásukat. A baby boomerekviszont ezen az életterületen keresik még a számukra legmegfelelőbb irányt, csakúgy, mint az X korosztály. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy az X és a Z generáció tagjai két életterületet emelnek ki, azonban más-más szempontból. Az X-esek az önazonosság, személyes fejlődés, tanulás életterülettel kapcsolatban a legtudatosabbak és tartják egyúttal ahozzáállásukat a leginkább példaértékűnek, a család, párkapcsolat területén viszont még keresik a számukra legmegfelelőbb irányt, ám részben ezen az életterületen tartják magukat a legtájékozottabbnak is. A Z-seknél ez pont fordítva van: a család, párkapcsolat életterülettel kapcsolatban a legtudatosabbak és tartják a hozzáállásukat a leginkább példaértékűnek, az önazonosság, személyes fejlődés, tanulás területén viszont még keresik a számukra legmegfelelőbb irányt. A legtájékozottabbnak pedig a közéleti kérdésekben és a társadalmi felelősség terén tartják magukat.

A spiritualitásban vagyunk a legkevésbé jártasak

Az Allianz Hungária kutatása szerint összességében, minden generációt tekintve a család és kapcsolatok terénszerezzük a legtöbb tapasztalatot, így ezzel kapcsolatban vagyunk a legtájékozottabbak is. Érdekes azonban, hogy az elmúlt évtizedek spirituális térnyerése ellenére generációtól függetlenül minden válaszadó a spiritualitás terén tartja saját magát a legkevésbé tájékozottnak. Hiába foglalkozunk tehát sokkal többet a spiritualitással, mint korábban, minden korosztály keresi még az utat ezen a téren, így nem igazán tudnak egymás tapasztalataira támaszkodni.

Szórakozási és közéleti kérdésekben kérünk legtöbbször tanácsot

A kutatásban résztvevők 88,8 százaléka szokott tanácsot kérni más generáció tagjaitól, közülük 57,9 százalék egyaránt fordul fiatalabbakhoz és idősebbekhez is, mivel úgy gondolják, hogy mindkét korosztály hasznos tanáccsal szolgálhat számukra. A legnagyobb arányban (94,4%) az Y-osok kérnek tanácsot másoktól, a legkevésbé pedig a baby boomerek (20%). Kiderült továbbá, hogy a Z-sek támaszkodnak leginkább az idősebbekre (40%), az X-esek pedig a fiatalokra (19,6%).

Az egyes életterületeket tekintve a baby boomerek (40%), valamint az Y (47,2%) és Z generációsok (30%) egészség, fittség témában kérnek szívesen tanácsot a náluk fiatalabbaktól, az X generációsok pedig kikapcsolódás, feltöltődés témában (47,8%).

Ám az idősebb generáció tanácsaira már sokkal több életterületen számítunk. A válaszadók többsége a pénzügyek, anyagi javak (55,1%) és a család, párkapcsolat (54,2%) vonatkozásában általában a náluk idősebbektől kér útmutatást. A baby boomerek ezenkívül a barátokkal és ismerősökkel kapcsolatos kérdéseket is a náluk idősebbekkel vitatják meg (46,7%). Az Y generáció még a karrier, munka, valamint az önazonosság, személyes fejlődés, tanulás (55,6%-55,6%) kapcsán is így tesz, a Z generáció pedig a környezet, lakás, életterek, továbbá a közélet és a társadalmi felelősség kérdéseivel is a náluk idősebbekhez fordul (80%-80%).

Fiatalokhoz és idősekhez vegyesen a felmérésben résztvevők közül generációtól függetlenül a legtöbben a kikapcsolódás, feltöltődés (15%), valamint a közéleti és társadalmi felelősség kérdéseivel (14%) fordulnak tanácsért. Korosztályi bontásban ez a baby boomerekről és az Y generációsokról mondható el. A Z-sek a kikapcsolódáson kívül a barátok vonatkozásában is vegyes korosztályú emberektől kérnek tanácsot, az X generáció tagjai pedig inkább az önazonosság, személyes fejlődés, tanulás terén teszik ezt.

Miért nem kérünk tanácsot?

Azoknál, akik nem szoktak ajánlást kérni más korosztályú emberektől (8,4%), többféle mögöttes tényező figyelhető meg. A baby boomerekben és az Y generáció tagjaiban közös, hogy kellően bíznak saját magukban és az értékítéletükben (13,3% és 2,8%), ezért inkább jellemzően nem kérnek tanácsot más korosztályú emberektől. Ez magyarázható azzal, hogy ezeknél a generációknál, főleg 30 éves kor felett, már jobban tudjuk, hogy mit akarunk az életben. Érdekes azonban, hogy az Y generáció ugyanilyen arányban (2,8%) nem mer tanácsot kérni a nála idősebbektől vagy fiatalabbaktól, de ugyanezzel indokolják döntésüket a Z generációs válaszadók (10%) is. Az X-esek pedig nem szeretnek mástól tanácsot kérni még akkor sem, ha bizonytalanok magukban, mert csak összezavarodnak és nehezebben döntenek (4,3%).

Inkább coach-tól kérünk tanácsot, mint ismerőstől

A kutatásban résztvevők 66,7 százaléka a családjához és a barátaihoz fordul tanácsért – akár fiatalabb, akár idősebb emberről van szó –, ami nem meglepő. Ezen belül is a család jelenti a legfontosabb támaszt, jelentősen nagyobb arányban, mint a barátok (49,1 vs. 17,6 százalék). A baby boomerek és a Z generáció körében a legnagyobb azok aránya, akik úgy vélik, hogy a családtagjaik ismerik őket a legjobban és bennük bíznak meg leginkább. Őket követik az X-esek 56,5 százalékkal, majd az Y-osok 31,9 százalékkal.

Az összképet nézve érdekes azonban, hogy szívesebben kérünk segítséget coach-tól, mint egy munkatárstól vagy távolabbi ismerőstől. Legritkábban a távolabbi ismerőseinkhez fordulunk a problémáinkkal (a kitöltők 6,9 százaléka), akik bár kevésbé ismerhetnek minket, de pont emiatt objektívebben láthatják az élethelyzetünket, mint a család vagy a barátok.

Mihez kezdünk mások tanácsával?

A megkérdezettek közül szinte mindenki (99,1%) megfogadja a kapott véleményt, útmutatást valamilyen formában. A legtöbben (67,3%) összegyúrják a saját véleményükkel és a kettőt vegyítve döntenek. Legnagyobb arányban (19,6%) az X-esek fogadják meg egy az egyben más tanácsát, a baby boomerek 33,3 százaléka pedig több embertől is kér tanácsot és a többség véleménye alapján dönt.

„Jövőbiztosítóként úgy gondoljuk, hogy minden generáció tudása fontos és értékes, hiszen a különböző korosztályok tagjainak ismeretei, tapasztalatai alkotják azt a kollektív tudást, amely a jövő építőköve. Az Allianz ismeri és érti az egyes generációk által támasztott igényeket, és ezeket alapul véve támogatja őket termékeivel és megoldásaival, minden élethelyzetben. Különösen igaz ez a digitalizáció területére, ahol például a Digitális Mentor programunkkal fordítunk kiemelt figyelmet annak támogatására, hogy a fiatalok segítsék az idősebbeket a digitális tudás megszerzésében, az új digitális eszközök használatának elsajátításában, hogy ezáltal lépést tarthassanak a technológia fejlődésével” – mondtaZsámboki Olívia, az Allianz Hungária marketing és kommunikációs osztályának senior szakértője.

Gyengültek a New York-i tőzsde főbb mutatói

Gyengüléssel zártak hétfőn a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2022. 11. 28. 23:00
Megosztás:

Új piacokra összpontosít az orosz kereskedelem

A nemzetközi kereskedelem válságban van, Oroszország pedig új piacokra összpontosítja exportját és importját - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor hétfőn Moszkvában fogadta Kaszim-Zsomart Tokajev kazah államfőt.
2022. 11. 28. 22:00
Megosztás:

Az MNB megújítja a fogyasztóbarát lakáshitel keretrendszerét

Az MNB bővítette a minősített fogyasztóbarát lakáshitel (MFL) feltételrendszerét a hitelezés zöldebbé tétele és a folyamatok elektronikus útra terelése érdekében - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn.
2022. 11. 28. 21:30
Megosztás:

Egy év alatt háromszorosára nőtt az 5G üzleti alkalmazásainak piaca

Világszerte jelentősen bővült az 5G üzleti-ipari felhasználása, csak Kínában egy év alatt 1,2 milliárdról 3,2 milliárd dollárra nőttek technológia alkalmazásához kapcsolódó piaci bevételek, az 5G mára érett technológiává vált. Emellett a lakossági szegmensben is egyre szélesebb körben terjednek az ötödik generációs technológiára épülő, például kiterjesztett valóságot használó, vagy a szemüveg nélküli 3D-s filmnézésre alkalmas megoldások. A Huawei Technologies Budapesten mutatta be az 5G és a vezetékes szélessávú technológiák legújabb innovációt. A vállalat az új eszközeivel már közeljövőben képes lesz másodpercenként 100 terabyte adatátviteli sebességet biztosítani.
2022. 11. 28. 21:00
Megosztás:

Erősödött a forint hétfőn

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfő kora estére a reggeli szintekkel összevetve a bankközi devizapiacon.
2022. 11. 28. 20:00
Megosztás:

Mintegy 100 milliárd forint a hazai játékforgalom

Igencsak tetemes, 100 milliárd forint körüli a hazai játékpiac, és ráadásul válságálló szektornak mondható. Ezzel együtt ezen a területen is tapasztalhatóak változások, hiszen a pandémia hatására például keresettebbé váltak a kollektív, közösségi élményt nyújtó társasjátékok, amelyek az egész család számára élményt biztosítanak – hangzott el egy szakmai kerekasztal- beszélgetésen. Vannak kikezdhetetlen klasszikusok, de akadnak új kedvencek is, s ezek egyikének mondható a Tolki is, amely többek között az Ország Játéka választáson az interaktív kategóriát nyerte meg.
2022. 11. 28. 19:30
Megosztás:

Mínuszban zártak az európai tőzsdék

Gyengüléssel zártak a főbb európai értékpapírpiacok hétfőn.
2022. 11. 28. 19:05
Megosztás:

Alacsony forgalomban csökkent a tőzsdeindex

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 126,59 pontos, 0,28 százalékos csökkenéssel, 45 588,74 ponton zárt hétfőn.
2022. 11. 28. 18:30
Megosztás:

Energetikai és közlekedési projektekről tárgyalt Bukarestben a román és a szerb miniszterelnök

A Románia és Szerbia gázhálózatát összekapcsoló interkonnektor fejlesztéséről és a két ország közti gyorsforgalmi összeköttetés megteremtéséről tárgyalt egyebek mellett hétfőn Bukarestben Nicolae Ciuca román és Ana Brnabic szerb miniszterelnök.
2022. 11. 28. 17:30
Megosztás:

A Mol jövőre 40 milliárd forintot költ belföldön kőolaj- és földgázkutatásra

A Mol jövőre 40 milliárd forintot költ kőolaj- és földgázkutatásokra Magyarországon - mondta Homonnay Ádám, a Mol kutatási és termelési igazgatója Vecsésen, a társaság Vecsés-2 olajkútjánál, ahol november 11-én kezdődött a próbatermelés.
2022. 11. 28. 17:00
Megosztás:

Több mint 350 millió forintra becsült értékű alkoholra lehet licitálni

Több mint 350 millió forintra becsült értékű alkoholra lehet licitálni november 28-ától 4 napon keresztül, december 1-jéig  - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.
2022. 11. 28. 16:33
Megosztás:

Meteorológiai szolgálat: közelítjük a 100 Celsius-fokos különbséget

Megközelíti a 100 Celsius-fokot a hőmérséklet-különbség Argentína és Oroszország között - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn a Facebook-oldalán.
2022. 11. 28. 16:00
Megosztás:

Országos célvizsgálat a tej- és takarmányágazatban

Kismértékben határérték feletti mennyiségben mutatott ki aflatoxin szennyezést egy Győr-Moson-Sopron megyei tejüzem termékeiben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, ezért  a hatóság országos célellenőrzést rendelt el múlt héten - jelentette be hétfői közleményében a hivatal, és rögtön hozzátette, hogy az érintett tételek kereskedelmi forgalomban nem kaphatók. A további vizsgálatok eddig nem tártak fel újabb szennyezett késztermékeket, a hazai tej és tejtermékek biztonsággal fogyaszthatók.
2022. 11. 28. 15:30
Megosztás:

Továbbra is egy százalék alatt az önkéntes nyugdíjpénztárak költségszintje

Az önkéntes nyugdíjpénztárak költségeit jelző klasszikus díjterhelési mutató 2021-ben 0,71 százalék, a korrigált díjterhelési mutató 0,75 százalék volt. A két évtizede tartó trendszerű díjcsökkenés közben előfordul, hogy a díjterhelés enyhén meghaladja az előző évit, mint tavaly is, ám a nyugdíjpénztárak más öngondoskodási termékekkel összehasonlítva így is az egyik leginkább költséghatékony hosszútávú befektetési formának számítanak - összegezte hétfőn közölt elemzésében a Magyar Nemzeti Bank (MNB).
2022. 11. 28. 14:30
Megosztás:

Mi leszel, ha nagy leszel? A mostani óvodások ötöde ma még nem létező munkakört fog betölteni

A Fiatal Vállalkozók Hete zárónapjának tematikája kiemelten a fiatal generáció karrierépítési lehetőségeire fókuszált. Az üzleti show keretében, a Makronóm Intézet szakmai közreműködésével megrendezett kerekasztal-beszélgetés során többek között elhangzott, hogy jelenleg a munkavállalók mintegy 40%-a szívesen váltana munkahelyet, viszont közel kétharmaduk nem rendelkezik megfelelő szintű önismerettel, amely szükséges lenne ahhoz, hogy a saját maguk számára ideális karrierutat bejárják.
2022. 11. 28. 14:00
Megosztás:

Kell-e tartani a munkavállalóknak a mesterséges intelligenciától?

A hazai vállalatoknál is egyre elterjedtebb mesterséges intelligencia (MI) alkalmazásakor érdemes körültekintéssel eljárni, mert a jogszerűtlen adatkezelés jelentős bírsággal járhat – hívja fel a figyelmet a Baker McKenzie ügyvédi iroda. Az adatvédelmi hatóság 250 millió forintos eddigi rekordbírsága is az említett technológia jogsértő alkalmazása miatt került kiszabásra. 
2022. 11. 28. 13:30
Megosztás:

A lengyel kormány vámot vetne ki a Barátság kőolajvezeték déli ágán érkező olajra 

A lengyel kormány a német kabinetnél lobbizik, hogy a Barátság kőolajvezeték déli ágán lévő finomítók fizessenek vámot a beszállított orosz kőolaj után, mivel ez versenyelőnyhöz juttatja az itt üzemelő cégeket. 
2022. 11. 28. 13:00
Megosztás:

Zavargások Kínában

Kínában tüntetések törtek ki a koronavírus elleni intézkedések miatt. 
2022. 11. 28. 12:30
Megosztás:

Két nagybanknál is szigorodhat a tőkekövetelmény

A Bloomberg értesülései szerint a Deutsche Bank és a BNP Paribas tőkekövetelményét is megemelheti az EKB.
2022. 11. 28. 12:00
Megosztás:

Budapesten tanácskoztak az európai víziközmű szabályozó hatóságok vezetői

A víziközmű-szolgáltatásban bekövetkezett energiaár-emelkedés hatásairól, a települési szennyvíz kezeléséról szóló európai uniós rendelet módosításáról, valamint a tagállami hatóságok által kalkulált vízveszteségi mutatókról egyeztettek az Európai Víziközmű Szabályozók Szervezetének, a WAREG (European Water Regulators) 26. közgyűlésén, Budapesten - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) hétfőn az MTI-vel.
2022. 11. 28. 11:30
Megosztás: