ERSTE Csoport: Az erős működési eredmény a hitelkereslet fennmaradását tükrözi

Az Erste Csoport működési eredménye 16,3 százalékkal, 4 milliárd euróra nőtt 2022-ben az előzetes eredménykimutatás szerint. A nettó kamatbevétel (NII) 19,6 százalékkal, 5,95 milliárd euróra nőtt köszönhetően az Erste Csoport minden elsődleges piacán bekövetkezett kamatemeléseknek és a hitelállományok jelentős bővülésének. A nettó díj- és jutalékbevétel 6,5 százalékkal 2,45 milliárd euróra emelkedett, amiben kiemelt szerepe volt a pénzforgalmi szolgáltatások és a vagyonkezelési terület jelentős növekedésének. A költség/bevétel ráta 53,4 százalékra javult, mivel a működési bevételek növekedése meghaladta a működési költségekét. A bankcsoport nyeresége 2022-ben 2,16 milliárd euró volt (2021: 1,92 milliárd euró). Az Erste Csoport megerősítette 2023-as pénzügyi előrejelzését is, amely a hitelállomány folytatódó, 5 százalék körüli növekedését és a nettó nyereség mintegy 10 százalékos bővülését tartalmazza. A bankcsoport a 2022-es pénzügyi évben részvényenként 1,90 eurós osztalék kifizetését javasolja a részvényeseknek a májusi éves közgyűlésén.

ERSTE Csoport: Az erős működési eredmény a hitelkereslet fennmaradását tükrözi

A hitelállomány erőteljes bővülése 20 százalékkal növelte a nettó kamatbevételt

A nettó kamatbevétel 5950,6 millió euróra nőtt (+19,6%, 4975,7 millió euróról) a kamatemelések és a hitelállomány jelentős bővülésének következtében mind a hét elsődleges piacon. A nettó díj- és jutalékbevétel 2452,4 millió euróra emelkedett (+6,5%; 2.303,7 millió euróról).

Szinte az összes díj- és jutalékbevétel kategóriában és minden elsődleges piacunkon is növekedés volt tapasztalható, különösen a pénzforgalmi szolgáltatások és a vagyonkezelés területén. A nettó kereskedési eredmény -778,6 millióra csökkent (58,6 millió euróról); a valós értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök nyeresége 731,3 millió euróra nőtt (173,2 millió euróról). E két tétel alakulása elsősorban a kamatlábak változásából adódó átértékelési hatásoknak tulajdonítható. A működési bevétel 8570,6 millió euróra nőtt (+10,7%, 7742,0 millió euróról).

A működési eredmény a négymilliárd eurót közelíti

Az általános igazgatási költségek 4574,9 millió euróra emelkedtek (+6,2%, 4306,5 millió euróról). A személyi jellegű ráfordítások 2668,0 millió euróra nőttek (+3,5%, 2578,1 millió euróról), az egyéb igazgatási költségek pedig 1356,2 millió euróra (+14,9%, 1180,3 millió euróról). Az egyéb igazgatási költségek között szereplő betétbiztosítási alapokba fizetendő hozzájárulások 142,9 millió euróra nőttek (122,4 millió euróról). Az amortizációs és értékcsökkenési leírás 550,7 millió euróra növekedett (+0,5%, 548,0 millió euróról). Összességében a működési eredmény jelentős mértékben, 3995,8 millió euróra javult (+16,3%, 3435,5 millió euróról) csakúgy, mint a költség/bevétel ráta, ami 53,4 százalékot ért el (55,6 százalék után).

AZ NPL ráta történelmi 2,0 százalékos mélyponton

A nettó céltartalék-felszabadítása miatt a pénzügyi eszközökre elszámolt nettó értékvesztés (kockázati költség) -299,5 millió eurót, vagyis az átlagos bruttó ügyfélhitelek állományának arányában 15 bázispontot tett ki (szemben az előző évi -158,8 millió euróval és 9 bázisponttal). A hitelezési veszteségekre Horvátország kivételével minden elsődleges piacon nettó céltartalékot kellett képezni. A céltartalékokat főleg a legfrissebb makroszcenáriókon (forward looking indicators – FLIs) alapuló frissített hitelkockázati paraméterek, valamint a ciklikus és energiaintenzív iparágak esetében bevezetett kockázati puffer határozta meg. December végén a válságokkal kapcsolatos általános céltartalékok állománya 928 millió eurót tett ki. A bruttó ügyfélhitelekhez viszonyított NPL-ráta történelmi 2,0 százalékos mélypontra javult (2,4 százalékról). Az NPL-fedezettségi mutató (biztosítékok nélkül) 94,6 százalékra nőtt (90,9 százalékról).

A nagyobb nettó eredmény az erős működési eredményt és a kockázati költségek csökkenését tükrözi

Az egyéb működési eredmény -398,5 millió eurót tett ki (előző évi -310,5 millió euró). A visszaesés a bankadók és a szanálási alapokba fizetendő hozzájárulások növekedésének tulajdonítható. A jelenleg két elsődleges piacon fizetendő bankadó összege 187,1 millió euróra nőtt (73,5 millió euróról). Ebből Magyarországon 124,1 millió eurót kellett befizetni, amiből a rendszeres bankadó 15,1 millió eurót (előző évi 15,0 millió euró), a tranzakciós illeték 59,1 millió eurót (előző évi 47,9 millió euró), valamint az új, az előző év nettó bevétele alapján számított „extraprofitadó” 49,9 millió eurót tett ki. Ausztriában a bankadó 63,0 millió eurót tett ki (az előző évi 10,5 millió euró után). A növekedés fele egy 2022-ben jelentkező egyszeri hatás következménye. A szanálási alapokba fizetendő éves hozzáárulás – leginkább Ausztriában és Csehországban – nőtt, 139,1 millió euróra (108,6 millió euró után).

A bevételt terhelő adók 556,1 millió euróra tettek ki (525,2 millió euró után). A kisebbségi részesedések utáni jövedelem tovább javult, és rekordszintet, 501,6 millió eurót ért el (484,8 millió euróról) a takarékpénztárakra eső hozzájárulás jelentős növekedése miatt. Az anyavállalat tulajdonosaira jutó nettó eredmény 2164,7 millió euróra nőtt (1923,4 millió euróról) az erőteljes működési eredménynek és az alacsony kockázati költségeknek köszönhetően.

Az ügyfélhitelek állománya 12 százalékkal bővült

Az alaptőke - AT1 tőkeinstrumentumok nélkül - 23,1 milliárd euróra nőtt (21,3 milliárd euróról). A szabályozói levonások és a CRR-nek megfelelő szűrés után az elsődleges tier 1-es alaptőke (CET1, végleges) 20,4 milliárd euróra nőtt (18,8 milliárd euróról), a (végleges) szavatolótőke pedig 26,2 milliárd euróra emelkedett (24,8 milliárd euróról). A teljes kockázati kitettség (a kockázattal súlyozott eszközök), ideértve a hitelezési, piaci, és működési kockázatokat (a CRR szerint végleges) 143,9 milliárd euróra nőtt (129,6 milliárd euróról). Az elsődleges tier 1-es alaptőkeráta (CET1) 14,2 százalék volt (14,5 százalék után), a teljes tőkeráta pedig 18,2 százalékra csökkent (19,1 százalékról).

A mérlegfőösszeg 323,9 milliárd euróra nőtt (+5,4%, 307,4 milliárd euróról). Eszközoldalon a készpénz- és pénzeszközök 35,7 milliárd euróra mérséklődtek (45,5 milliárd euróról) főként Ausztriában, a TLTRO III (Célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet) pénzeszközök visszafizetése miatt. A hitelintézeteknek nyújtott hitelek és előlegek állománya 18,4 milliárd euróra csökkent (21,0 milliárd euróról). Az ügyfeleknek nyújtott hitelek és követelések (nettó) állománya 202,1 milliárd euróra emelkedett (+12,1%, 180,3 milliárd euróról). Forrásoldalon a hitelintézetek által elhelyezett betétek állománya 28,8 milliárd euróra csökkent (31,9 milliárd euróról). Az ügyfélbetétek állománya minden elsődleges piacon – a legnagyobb mértékben Ausztriában és Csehországban – nőtt, 224,0 milliárd euróra (+6,4%, 210,5 milliárd euróról). A hitel/betét ráta 90,2 százalékra emelkedett (85,6 százalékról).

Előrejelzés 2023-ra

Az elemzők jelenlegi (2023 február közepi) várakozásai szerint az Erste Csoport elsődleges piacai idén elkerülik a recessziót, sőt, 2023-ban nulla és három százalék közötti reál-GDP növekedést érhetnek el. Az inflációs nyomás várhatóan csökken 2023-ban, a kiugróan magas energiaárak miatt kialakult 2022-es kétszámjegyű szintet követően.  A továbbra is erős munkaerőpiacok a várakozások szerint továbbra is támogatják a gazdaság teljesítményét az Erste Csoport összes piacán. A folyó fizetési mérlegek – azt követően, hogy a 2022. évet súlyosan megszenvedték a rendkívül magas energiaárak miatt – várhatóan ismét javulnak 2023-ban az energiaár-fordulat nyomán. Az államháztartási egyenlegek konszolidálódhatnak a 2022-es jelentős költségvetési hiányait követően. Az államadósság GDP-hez mért aránya az Erste Csoport minden piacán az előrejelzések szerint többnyire stabil lesz, így lényegesen az eurózóna átlaga alatt marad.

A fentiek fényében az Erste Csoport arra számít, hogy a nettó hitelállomány-bővülése az egyszámjegyű tartomány közepe táján lesz. A fenti kedvező makrogazdasági előrejelzés alapján a kockázati költségek 2023-ban is alacsony szinten maradnak. Miközben a jelenlegi alacsony kockázati költségszint mellett nehéz a pontos előrejelzés, az Erste Csoport várakozása szerint a kockázati költségek az átlagos bruttó ügyfélhitelállomány 35 bázispontja alatt maradnak.

Az Erste Csoport 13 és 15 százalék közötti ROTE (Return On Tangible Equity) elérését tervezi. A bankcsoport CET1 alaptőkerátája a várakozások szerint erős marad. Ennek megfelelően a 2022. évi pénzügyi évre vonatkozóan az Erste Csoport részvényenként 1,90 euró osztalék kifizetésére tesz javaslatot a 2023. évi közgyűlésen. Emellett – a hatóságok jóváhagyásának függvényében – a bankcsoport 300 millió eurós értékig részvényvisszavásárlást tervez 2023 folyamán.

Bővült a mezőgazdasági kibocsátási érték

2023-ban a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke meghaladta a 4,3 ezer milliárd forintot, ez 6,5 százalékkal több az egy évvel korábbinál.
2023. 12. 07. 10:30
Megosztás:

December 10-től új menetrend lép életbe a Volánbusznál

Országszerte számos módosítást vezet be menetrendjén a Volánbusz december 10-től - tájékoztatta szerdán az MTI-t az állami társaság.
2023. 12. 07. 10:00
Megosztás:

Veszteséges kezdés az európai tőzsdéken

Az előző napi pozitív zárás után indexcsökkenéssel indult a kereskedés csütörtökön a főbb európai értékpapírpiacokon.
2023. 12. 07. 09:30
Megosztás:

Csökkenéssel nyithat a tőzsde az elemző szerint

A romló nemzetközi befektetői hangulat miatt a negatív tartományban várható a nyitás a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csötörtökön az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
2023. 12. 07. 09:00
Megosztás:

Pénteken 14 helyszínen várják az önkénteseket a MÁV-Volán csoport véradónapján

Pénteken 14 helyszínen várják az önkénteseket a MÁV-Volán csoport véradónapján.
2023. 12. 07. 08:30
Megosztás:

Csütörtök reggelre gyengült a forint

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
2023. 12. 07. 08:00
Megosztás:

Az év végéig ingyenesen rendezhetik még vitás ügyeiket a vállalkozások a budapesti békéltető testületnél

Már csak néhány hetük maradt azoknak az egyéni vállalkozóknak és cégeknek, akik a békéltető testületek bevonásával intéznék a más vállalkozással szemben kialakult vitás ügyeiket. Ezért a budapesti békéltető testülethez személyesen ügyfélszolgálat időben, online formában pedig december 31-ig benyújthatóak a panaszok. 2024. január 1-jétől ugyanis a békéltető testületekhez már csak magánszemélyek nyújthatnak be kérelmeket egy jogszabály-módosítás folyományaként. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) által működtetett Budapesti Békéltető Testület jelenleg azon dolgozik, hogy a vállalkozásoknak továbbra is legyen lehetőségük békéltető testülethez fordulni.
2023. 12. 07. 07:30
Megosztás:

Hiába rohadt drága, mégis tovább nőtt a személyi kölcsönök népszerűsége

A szabadon felhasználható személyi kölcsönök népszerűségének erősödését jelzi, hogy a megelőző év azonos időszakával összevetve megugrott az igénylések száma 2023 első kilenc hónapjában. Az OTP Bank saját statisztikái szerint 2022-höz képest különösen a harmadik negyedévben következett be jelentős, a folyósított hitelek számában 25, összegében pedig ennél is nagyobb, 31 százalékos növekedés, ami egyfajta trendfordulóra is utal. Míg a korábbi években jellemzően a márciustól májusig terjedő időszakban futott fel az igénylések száma, majd júniustól fokozatosan mérséklődni kezdett az érdeklődés, addig idén a csúcspont augusztusra tolódott, és csak szeptemberben indult el a visszaesés. Ugyan a személyi kölcsönök népszerűsége növekedett, azonban még mindig sok a tévhit a szabadon felhasználható hitelekkel kapcsolatban.
2023. 12. 07. 07:00
Megosztás:

Tíz év alatt eltűnt a magyar bankfiókok több mint fele

Az idén kilenc hónap alatt 65 bankfiókot zártak be, már csupán 1445 egység van az országban. Tíz éve még bőven 3 ezer fölött volt a fiókok száma. A dolgozók számát azonban nem csökkentik a pénzintézetek, mert az online bankolás ad más munkát - derül ki a Bank360.hu elemzéséből.
2023. 12. 07. 06:30
Megosztás:

10%-os önrésszel is vehetnek ingatlant 2024-től a fiatalok

Várhatóan könnyebben juthatnak hozzá első otthonukhoz a fiatalok, ez a lépés pedig a garzonlakások piacán hozhat nagyobb élénkülést - derül ki az ingatlan.com és a money.hu elemzéséből, amely ismerteti, hogy jelenleg mennyiért kínálják eladásra a fiatalok számára első lakásának leginkább megfelelő garzonokat Budapesten és a vármegyeszékhelyeken.
2023. 12. 07. 06:00
Megosztás:

Bankmonitor: bődületes rekordot döntött a PMÁP az utolsó pillanatban!

Múlt héten véget ért egy korszak, mostantól másfél évig nem vásárolható az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír. Van ugyan új PMÁP-sorozat, de az első 1,5 évben fix kamatot fizet, és rövid távon jóval kedvezőtlenebb megtérüléssel kecsegtet. Ennek következtében hatalmas összegek mozdultak meg az utolsó napokban: a befektetők igyekeztek lecsapni a hamarosan megszűnő lehetőségre.
2023. 12. 07. 05:30
Megosztás:

Az építőipari kontármunka ellen küzd az év nagyvállalati vezetője

Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője, kapta a "Leader of the Year" díjat a nagyvállalati kategóriában. A több, mint három évtizede vezetőként dolgozó szakember filozófiája szerint, a legfontosabb érték az ember, a valódi győzelem csakis csapatban érhető el. Bár zöldfülű vezetőként még nem így gondolta.
2023. 12. 07. 05:00
Megosztás:

Valóban szívesen látják a nőket a műszaki szakmában?

A vezetők kevésbé ismerik el a nők munkáját a műszaki-technológiai szektorban, és a férfi munkatársak véleménye is nehezíti előre jutásukat – legalábbis ezt gondolja egy reprezentatív kutatásban a megkérdezettek többsége. A válaszadók jelentős része szerint ugyanakkor a szakmában a nők is befuthatnak olyan karriert és kereshetnek is annyit, mint a férfiak.
2023. 12. 07. 04:30
Megosztás:

Zárva lesz a legtöbb SPAR-üzlet december 24-én

A karácsonyi ünnepekre való nyugodt, békés odafigyelés érdekében a SPAR Magyarország december 24-én az INTERSPAR-okat és egyes bevásárlóközpontokban lévő SPAR és City SPAR szupermarketeket kivéve zárva tartja saját üzemeltetésű üzleteinek jelentős részét.
2023. 12. 07. 04:00
Megosztás:

Megtiltaná a kormány a kereskedést állatokkal a vásárokon

Az Agrárminisztérium a civil állatvédők javaslatára szigorítana a törvényeken és megtiltaná bizonyos állatokkal való kereskedelmet a vásárokon, piacokon. Miről is van szó pontosan?
2023. 12. 07. 03:00
Megosztás:

Figyelem!! Mindenki gázóráját megnézik 5 napon belül - mi a célja a gázóra ellenőrzésnek?

Nem elég leolvasni és megadni a gáz-mérőállást vagy épp lefotózni és beküldeni az MVM-nek a gázóra fotóját. Jönni fognak és mindenki gázóráját megnézik, leellenőrzik annak állapotát és állást. Mi áll a nagyszabású ellenőrzés hátterében?
2023. 12. 07. 02:01
Megosztás:

A külföldi és a belföldi vendégéjszakák is emelkedtek októberben

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint októberben tavalyhoz képest 7%-kal több, 1,3 millió turista kapcsolódott ki a hazai szálláshelyeken. A külföldi vendégéjszakák száma 9%-kal haladta meg az előző évit. Budapest után a legtöbb vendégéjszakát a fürdővárosokban és a legnépszerűbb vidéki konferenciahelyszíneken töltötték. A legkedveltebb turisztikai térség pedig a Balaton és a Mátra-Bükk volt.
2023. 12. 07. 01:30
Megosztás:

A Roszatom is megháromszorozná globálisan az atomerőművi kapacitásokat 2050-ig

A Roszatom állami vállalat a Nukleáris Világszövetség (WNA) meghívására csatlakozott a Net Zero Nuclear Industry Pledge nemzetközi kezdeményezéshez, amelynek célja a globális nukleáris ipari kapacitás megháromszorozása 2050-ig. A nukleáris iparág vezetőinek kezdeményezése kiemeli a nukleáris ipar kulcsszerepét a tiszta, alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-termelésben és a klímaváltozás elleni küzdelemben.
2023. 12. 07. 01:00
Megosztás:

Az arany értékét követve 700,000 dollár lehet hamarosan a Bitcoin

A közismert kriptoelemző, Adam Back friss elemzésében úgy vélekedik, a BTC értéke rövidesen elképesztő szinteket érhet el.
2023. 12. 07. 00:01
Megosztás:

Év végéig ingyenes vitarendezést biztosít a Budapesti Békéltető Testület

Év végéig még ingyenesen rendezhetik a vitás ügyeket a Budapesti Békéltető Testületnél a cégek és az egyéni vállalkozók, jövőre ugyanis már csak magánszemélyek nyújthatnak be kérelmet - közölte a testületet működtető Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) szerdán az MTI-vel.
2023. 12. 06. 23:30
Megosztás: