Hogyan alakul az angolszász országok és Európa jövője az orosz-ukrán háború után?

„Új szövetségek csak erős nemzetállamokból épülhetnek, amelyek koherens nemzeti entitással és narratívával rendelkeznek. Hiszen az erős falakat is erős téglákból építik” – húzta alá James C. Bennett a Danube Institute által szervezett „After Ukraine: Will the Anglosphere and Europe Stay Together?” című, egész napos, nemzetközi fórumának nyitóbeszédében. A beszédben elhangzottakra intézetünk elnöke, John O’Sullivan, valamint meghívott vendégünk, Marek Matraszek, a lengyel CEC Group vezérigazgatója reflektáltak.

Hogyan alakul az angolszász országok és Európa jövője az orosz-ukrán háború után?

Az orosz-ukrán háború kitörése számos kihívást gördített Európa elé, illetve akár azt is előidézheti, hogy a már meglévő szövetségek átalakulnak, vagy újak jönnek létre a kontinensen – hangsúlyozta John O’Sullivan. Többek között ezzel a témával is foglalkozik James C. Bennett író és tanácsadó húsz éve megjelent The Anglosphere Challenge: Why the English-Speaking Nations Will Lead the Way in the 21st Century” című könyve, amelyben a szerző azt taglalja, hogyan alakulnak át az országok között fennálló viszonyok, illetve az internet korában alakuló nemzetközi kapcsolatokban miért bírnak a kulturális tényezők döntőbb szereppel, mint a földrajzi elhelyezkedés.

James Bennett felszólalása elején kiemelte: 2022 februárja után véget ért a hidegháború utáni időszak, az erős nemzetközi jogi kereteket, valamint az általános békét kiszorította a poszt-non-proliferáció, vagyis a „kis birodalmak” korszaka.

A szerző szerint az új szövetségek legfőbb alappillérei a nemzetállamok. A jelenlegi helyzetben az Európai Unió azonban ellenségesen lép fel a nemzeti érzelmekkel és a helyi kulturális értékekkel szemben, amely magával vonhatja annak a veszélyét, hogy a nemzeti értékeket centralizált értékek váltják fel. Bennett úgy véli, az újonnan fellépő szövetségeknek elsősorban stratégiai kérdésekre, illetve az elrettentésre kell összpontosítani, a további kompetenciák pedig mind a nemzetállamok hatáskörébe tartoznának.

A NATO és az EU kapcsán a szerző megjegyezte: mivel mindkettő hasznos koordinációs funkciókat lát el, így valószínűleg fennállnak majd a jövőben is. Az EU-nak azonban nem sikerül valóra váltania föderalista ambícióit, ezt pedig jól alátámasztja az orosz-ukrán háborúra adott gyenge válasza, illetve az európai haderő alkalmatlansága is.

Az angolszász országoknak érdeke, hogy Kelet-Közép-Európa továbbra is erős, valamint Brüsszeltől és a nagyobb európai országoktól független maradjon, mivel minden angolszász ország rendelkezik jelentős kelet-közép-európai kisebbséggel és szavazóbázissal. Az országok között fennálló kapcsolatokra szövetségként kell tekinteni.

A poszt-non-proliferáció időszakra visszautalva Bennett megjegyezte, az új korszak nemcsak a fent említett folyamatok, hanem a fellépő nukleáris csere veszélyét is magával vonhatja, amely a nemzeti stratégiák újragondolását teszi szükségessé.

Az elhangzottakra reflektálva Marek Matraszek megjegyezte: az angolszász országok, mint kulturális és földrajzi fogalom 1989-től kezdve vált vonzóvá a kelet-közép-európai lakosságnak. Az elmúlt három-négy évben azonban az országokról alkotott korábbi vélemény megváltozott, amelyet elsősorban az orosz-ukrán háború kitörése, a kínai autokrácia előretörése, valamint az Irán által terjesztett radikális iszlám és fundamentalizmus térnyerése idézett elő. Mindez pedig komoly változást idézett elő az angolszász országok és a többi ország között fennálló viszonyban, illetve az anglo-amerikai viszonyokat illetően az USA stabilitásában is.

“Nem vagyok az európaiság szószólója” – fogalmazott Václav Klaus, a Cseh Köztársaság volt elnöke a fórum második előadójaként. “Ezt a kijelentést már korábban, egy EU-tagállam elnökeként is megtettem. Egy olyan politikusként, aki abban az időben csupán két éve írta alá az EU-tagsági szerződést” - tette hozzá. Klaus beszédében kifejtette, hogy miképp látja az angolszász világ és Európa között jelenleg fennálló feszültséget és a felmerülő problémákat.

A politikus szerint jelenleg a legnagyobb problémát Európa gyengesége okozza, hiszen ezáltal “ismét az angolszász világ uralja a Nyugatot.” Ennek oka főképp a progresszív, liberális ideológia terjedése, amely Václav Klaus szerint minden eddiginél erősebben van jelen például az Egyesült Királyságban. Ez a tény a szakértő szerint azért is aggasztó, mert az ország a Brexit után még inkább az ideológia hatása alá került, “maga London – ahogy jelenleg látjuk – még Brüsszelnél is erősebben képes szabályozni, és az Európai Bizottság nélkül is rendkívül progresszivista tud maradni..

Ezeket az ideológiai alapú és rendkívül aggasztó tendenciákat tovább súlyosbította az orosz-ukrán háború, “hiszen Putyin, bár ez sosem volt célja, egyesítette a Nyugatot” - fogalmazott Václav Klaus. “A háború stratégiai katasztrófává vált Európa számára. Az európai elit ezt nem akarja látni. Európa katonai, politikai és gazdasági gyengesége láthatóbbá vált” - tette hozzá. Véleménye szerint ettől leginkább a kisebb és gyengébb európai államok szenvednek, a megoldásnak mielőbb meg kell születnie.

A fórum harmadik panelje során politikáról, a politikai kultúra szerepéről és annak átalakulásáról beszélgetett Frank Füredi szociológus, író és kommentátor, a University of Kent szociológia emeritus professzora, az MCC Brüsszel ügyvezető igazgatója és Nathan Levine politikai és nemzetközi elemző, a Danube Institute vendégkutatója.

“Ma a »jó kockázat« kifejezés használata a felelőtlenség jele, mert a kockázatot a veszéllyel azonosítják, és ezért ehhez mint megoldandó problémához viszonyulunk. Így a kockázat olyanná válik, amitől elszigeteljük magunkat, ahelyett, hogy a lehetőséget látnánk meg benne” – fogalmazott Frank Füredi. „Szerencsére sokan vannak, akik még mindig hajlandóak kockázatot vállalni, de ők az ellenkultúra, ők mennek szembe az árral, mert a kockázatkerülés eléggé fontossá vált napjainkban” – tette hozzá.

Az angolszász országokban végbemenő kulturális-politikai változásokra a szakértő beszédében így reflektált: “Azt látom, amikor az Egyesült Államokban járok, hogy a kor politikai gondolkodása elszakadt a saját múltjától, és emiatt nem tud igazán a jövőbe tekinteni. Nincsenek meg az intellektuális, morális erőforrásai ahhoz, hogy a jövőbe tekintsen, és ezért csak a jelent tudja megragadni. A politikai berendezkedés nem tesz semmi olyat, ami a jövőbe mutatna.” Füredi szerint a konzervatív értékeket valló közösségeknek tudatosabban kell megszervezniük magukat és a hasonló gondolkodású embereket.

A fogyasztói társadalom számára, a "woke-izmus" tökéletesen ideális, hiszen, ha szétzúzod az emberekre vonatkozó korlátokat és kötöttségeket, és felszabadítod őket a családdal szembeni kötelességek vagy bármilyen morális felelősségre vonhatóság alól, akkor megnyitod az ajtót a korlátlan fogyasztás előtt - fejtette ki véleményt Nathan Levine, a Danube Institute vendégkutatója, aki tudományos munkáiban többnyire a kínai állam működésével foglalkozik. A kutató szerint a nyugati társadalmakban a vezető pozíciókat betöltő csoportok ideológiai alapon kerülnek szembe a többségi társadalommal, mivel utóbbiak többnyire konzervatívabb életmódot folytatnak. A két felszólaló egyetértett abban, hogy a konzervatív, „viktoriánus” erények csak akkor tudnak népszerűbbé válni a „woke”-nál, ha a fiatal generációk rájönnek arra, hogy a jelenlenlegi baloldali gondolkodás nem a konvenciók felrúgásához, hanem egy erős állami, bürokratikus kontrollhoz vezet, ami felszámolja a demokratikus értékeket.

Az Anglosphere Forum záró panelbeszélgetésén meghívott előadóink és kutatóink a publikum kérdéseit vitatták meg John O’Sullivan, intézetünk elnökének moderálásával.

A kérdések elősorban a woke térnyerésére, annak emberi kapcsolatokra gyakorolt hatására, illetve az oktatásban történő terjeszkedésére irányultak. Frank Füredi, az MCC Brussels ügyvezető igazgatója a témával kapcsolatban megjegyezte: főleg az egyesült államokbeli konzervatívok nem vették komolyan az oktatásban végbe menő változásokat, ezért sem meglepő, hogy a gyerekeket bizonyos szinten befolyásolják az ott tanító pedagógusok nézetei. Füredi szerint fontos, hogy tudassuk a gyerekekkel a család álláspontját, akik ezáltal a későbbiekben már egy önálló alternatívával fognak rendelkezni, mellyel ellensúlyozni tudják az iskolában hallott „woke-tanokat.

A felsőoktatás és a woke kultúra összefüggései kapcsán Nathan Levine rávilágított: társadalmunk túltermelte az intellektuális területen elhelyezkedni kívánó tagjait, ezért is alakult ki egy rendkívül versengő szellemű atmoszféra közöttük. Mindezek fényében két lehetséges forgatókönyvvel kell számolnunk: az ellenfeleink és a verseny különböző stratégiai játékokkal történő kiiktatásával - mely egyébként a manapság elterjedt „eltörléskultúra” alapját is képezi -, valamint új munkák, „menedzseri pozíciók” megalkotásával, mely folyamatban az Egyesült Államok kormánya is nagy szerepet játszott. A megoldás a felsőoktatásba történő jelentkezések szigorúbb szelekciójában rejlik.

 „A jelenlegi oktatási körülményeken képtelenség javítani a mostani rendszer összes létező aspektusát figyelembe véve.” – jelentette ki Václav Klaus, Csehország egykori elnöke, aki kifejtette, hogy az Egyesült Államok oktatási rendszerét nem lehet megváltoztatni belülről érkező kezdeményezések útján. Elsősorban az emberek mentalitásán, illetve az országban fennálló rendszeren kell változtatni, hogy kézzel fogható eredményeket érjünk el.

Ünnepélyes alapkőletétellel vette kezdetét a sátoraljaújhelyi Continental Dohányipari Csoport ingatlanfejlesztési beruházása

Új, három csarnok felépítését, gépbeszerzéseket és energetikai korszerűsítést is magában foglaló, mintegy 16,5 milliárd forint összértékű beruházási programot hajt végre a hazai dohányipar meghatározó szereplője, a Continental Dohányipari Csoport. Az ingatlanfejlesztések első, szimbolikus lépéseként a társaság tulajdonosai és vezetői, illetve Sátoraljaújhely polgármestere ünnepélyes keretek között helyezték le a csomag részét képező zöldmezős raktárépület alapkövét a Pataki úti új iparterületen. A fejlesztések lehetővé teszik a Continental számára a további gépbetelepítéseket, a termelési kapacitás növelését, a raktározási folyamatok modernizálását, így a fenntarthatóság és versenyképesség növelését.
2024. 05. 26. 22:00
Megosztás:

Ezekkel a számokkal nyerhettél a hatos lottón!

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 21. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
2024. 05. 26. 21:00
Megosztás:

Régi vagy modern bútorok? Nincs jobb vagy rosszabb, a válasz a harmóniában rejlik!

Régen minden jobb volt – valószínűleg sokan hallottuk már ezt a mondatot. Talán van is ebben valami. Vagy mégsem? Ki honnan nézi. A realitás azonban általában az, hogy az igazság a szélsőségek között található valahol. Na és persze ízlések és pofonok, ahány ember, annyi vélemény. A bútorok esetében is nagyjából ez a helyzet. Hibát követ el, aki lemond a régi idők tudásáról, de az is, aki nem képes befogadni az új dolgokat!
2024. 05. 26. 20:00
Megosztás:

Innovatív megoldások az információbiztonság terén

Milyen megoldások vannak ma az információbiztonságban és hogyan lehet növelni egy vállalat információbiztonságának érettségét? Ennek jártunk utána a FORTIX Consulting Kft. információbiztonsággal foglalkozó magyar cég segítségével, akik folyamatosan keresik az innovatív megoldásokat az információbiztonság terén, ezért naprakész tanácsokkal rendelkeznek.
2024. 05. 26. 19:00
Megosztás:

Meleg, záporos-zivataros időjárás várható

A jövő hét elején átmenetileg csökken a csapadék valószínűsége, majd a hét közepétől ismét megnő a záporok, zivatarok esélye, pénteken több helyen is lehet eső. A csúcshőmérséklet továbbra is 23-29 Celsius-fok között várható, a hét végén délkeleten 31 fok is lehet - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.
2024. 05. 26. 18:00
Megosztás:

Mekkora hozamot lehet elérni a lakáskiadással?

Kiszámoltuk, mekkora hozamot termelt a múltban a lakáskiadás, és azt is bemutatjuk, miként alakulhat az ingatlanbefektetés jövedelmezősége a közeljövőben.
2024. 05. 26. 17:00
Megosztás:

Diákhitel sajtóközlemény: Hazugságokat állít a 24.hu

A 24.hu oldalán megjelent, a diákhitelezés jövőjével kapcsolatos állítások minden alapot nélkülöznek. A Diákhitel Központ felhívja a 24.hu figyelmét, hogy a diákhitelt, ahogy korábban is, a Diákhitel Központ folyósítja az ügyfelek különböző bankoknál vezetett folyószámláira. A rendkívül kedvezményes Diákhitel Számlát biztosító pénzintézetek kiválasztása transzparens módon, a nyilvánosság tájékoztatása mellett zajlott. Így a 24.hu hazug állításaival szemben a hallgatók nem egy pénzügyi intézménnyel, hanem az új rendszer eredményeképpen az OTP, az ERSTE, az MBH Bank és a Gránit bank hálózatában nyithatnak Diákhitel Számlát. Emellett a Diákhitel Központ, ahogy eddig is, úgy a jövőben is az MFB égisze alatt fog működni, amely megbízható szervezeti hátteret biztosít a diákhitelezés számára.
2024. 05. 26. 16:00
Megosztás:

Tovább bővült a Budapesti Közművek elektromos járműflottája

Nyolc új, elektromos meghajtású, a napokban szolgálatba állt céljármű teszi immár teljessé a budapesti közműtársaság FKF köztisztasági divíziójának környezetbarát flottáját.
2024. 05. 26. 15:00
Megosztás:

Külkereskedelmi, turisztikai adatokat közöl a KSH a napokban

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a külkereskedelmi forgalomról, a turisztikai szálláshelyek forgalmáról, az ipari termelői árakról és a szolgáltatások külkereskedelméről közöl adatokat.
2024. 05. 26. 14:00
Megosztás:

Közös érdek, hogy a jövő pénzügyi szakemberei a legjobb tudást kapják

Új dizájnt kapott a Budapesti Corvinus Egyetem főépületének legnagyobb előadóterme – az MBH Bank és az egyetem hosszú távú együttműködésének jelképeként. A mostantól az MBH Bank brandjét viselő IV-es auditórium közel 400 fő befogadására alkalmas, a legnagyobb egyetemi előadások mellett protokolláris események és szakmai eseménysorozatok helyszíne is. A két meghatározó intézmény egy éve kötött hosszú távú stratégiai együttműködési megállapodást, melynek első célkitűzései sikeresen megvalósultak.
2024. 05. 26. 13:00
Megosztás:

A Roszatom vállalata speciális titáncsöveket gyárt a világ legnagyobb jégtörője számára

A Roszatom nukleáris üzemanyagot gyártó részlegéhez, a TVEL-hez tartozó Csepecki Gépgyárban megkezdték azoknak a speciális spirálbordás titáncsöveknek a gyártását, amelyek a világ majdani legnagyobb atomjégtörő hajóján a gőzfejlesztők szerkezeti merevségét biztosítják.
2024. 05. 26. 12:00
Megosztás:

Növekvő forgalom mellett emelkedett a BUX a héten

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt péntekihez képest 757,89 pontos, vagyis 1,11 százalékos emelkedéssel 68 846,13 ponton zárta a hetet.
2024. 05. 26. 10:30
Megosztás:

A BKIK a vállalkozásindításban is segíti a tehetséges fiatal szakembereket

Kiemelkedően szerepeltek a budapesti szakmát tanuló fiatalok az országos szakmai versenyek döntőjén, a Szakma Sztár Fesztiválon. A budapesti szakképző iskolák végzősei 35 érmet szereztek 27 szakmában. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) tegnap nagyszabású ünnepségen vállalkozásindítási inkubációs támogatással és nagyértékű vásárlási utalvánnyal jutalmazta a budapesti dobogósokat, illetve felkészítő tanáraikat.
2024. 05. 26. 09:00
Megosztás:

Többszörösére nőhet a daganatok kockázata a cukorbeteg és túlsúlyos emberek körében

Szív-érrendszeri- és vesebetegségeket, de akár daganatos betegségeket is okozhat a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás. Elengedhetetlen az életmódváltás és a szűrővizsgálatok elvégzése, ugyanis a cukorbetegek körében több mint négyszer, a túlsúlyosoknál pedig mintegy 30 százalékkal gyakoribb az onkológiai betegségek kialakulásának kockázata – hangzott el a Magyar Diabetes Társaság XXXII. Kongresszusán, ahol többek között az elhízás témakörét és a megelőzési lehetőségeket járták körül a szakemberek.
2024. 05. 26. 08:00
Megosztás:

Megakad a Bitcoin a 70 000 dolláros szinten? Az Ethereum ETF jóváhagyása küszöbön áll, és a KangaMoon bejelenti a CMC listázását

Miután a legutóbbi ATH alatt tartós konszolidációt mutatott, a Bitcoin árfolyama újabb emelkedési hullámba kezdett. Az elmúlt héten a Bitcoin több mint 5%-ot emelkedett, elérve a kritikus 70 000 dolláros árfolyamot.
2024. 05. 26. 07:00
Megosztás:

Átment a vizsgán” az új érettségi rendszer

A napokban befejeződnek az írásbeli érettségi vizsgák, amelyek most először kizárólag a 2020-ban bevezetett, új Nemzeti alaptantervre (NAT) épülő feladatokból álltak. Bár a dolgozatok javítása még folyamatban van, a reakciók és a részeredmények alapján már le lehet vonni az első tanulságokat az új korszakról. A Heves Vármegyei Szakképzési Centrumnál úgy látják, az előzetes aggályokkal szemben a most életbe lépett követelményrendszer az eddiginél nagyobb teret enged a diákok logikus gondolkodásának, kreativitásának és problémamegoldó képességének, miközben a sokak által bírált, lexikális tudást igénylő részeknek is megvan a maguk szerepe.
2024. 05. 26. 06:00
Megosztás:

Új EU-s szabályozás mutatja, mi a minimum, amit a hazai pénzügyi cégeknek teljesíteniük kell a kibervédelmük érdekében

Hatalmas károkat okoz a kiberbűnözés a pénzügyi szektorban, amire az Európai Unió választ kíván adnia az úgynevezett DORA rendelettel. A már jövőre élesben működő kiberszabályozás segít felkészíteni az európai, köztük a hazai pénzügyi szervezeteket az online támadások kivédésére – hívja fel a figyelmet az EY. A vállalatoknak jól felfogott érdeke, hogy megfeleljenek a DORA által nyújtott minimális elvárásoknak, de érdemes egy jóval komplexebb, személyre szabott megközelítés alkalmazni, hogy mindenképp elkerüljék a komoly anyagi és reputációs kárral járó biztonsági incidenseket.
2024. 05. 26. 05:00
Megosztás:

Energiaszektor az átalakulás útján: hol tart most a hazai piac?

Magyarország energiaimport-kitettsége 85 százalék feletti, de ez az arány a klímasemlegesség felé tett lépésekkel csökkenthető. A kilátások pozitívak: gáztárolóink jelenlegi töltöttségi szintje a régióban az egyik legmagasabb, naperőművi kapacitásunk mintegy 6 ezer MW, illetve a lakossági villamosenergia-fogyasztás is csökkenő tendenciát mutat. A DLA Piper Hungary szakértői sorra vették azokat a tényezőket, melyek az energiaszektor átalakulására a legnagyobb hatással bírnak.
2024. 05. 26. 04:00
Megosztás:

Miért ragyoghatja túl ez a kriptopénz előértékesítés a Binance Coin-t (BNB) és a Pepe-t (PEPE) 2024-ben?

Előrejelzések szerint 2024 robbanásszerű év lesz a kriptovaluták számára, és a befektetők jelenleg a legjobb kriptovalutákat keresik befektetés céljából. Bár a Binance Coin és a Pepe az egyik legjobb választás, egy új kriptoprémiummal jelentkezett előadás, amely mindkettőt felülmúlhatja.
2024. 05. 26. 03:00
Megosztás:

Itt a jövő heti pénzügyi Horoszkópod! Kinek csillog a szerencséje?

Amikor a csillagok a pénzügyi szerencse jeleit mutatják, érdemes odafigyelni! A következő hét minden csillagjegy számára izgalmakat ígér, legyen szó váratlan üzleti lehetőségekről, szerencsés találkozásokról vagy pénzügyi fordulatokról. Fedezd fel, hogyan mozdíthatják elő a csillagok a gazdagságodat, mely napokon érdemes lottóznod, és mely szerencsés állatok hozhatnak neked szerencsét. Készülj fel a pénzügyi csillagzatod felfedezésére, és talán te leszel a következő szerencsés nyertes! Horoszkóp 2024. május 27. - június 2.
2024. 05. 26. 02:00
Megosztás: