Íme a részletek a különadókról, hogy mindenki értse

Május 25-én jelentették be, hogy a Kormány létrehoz egy rezsivédelmi alapot és egy honvédelmi alapot, melyeknek célja, hogy fedezetet képezzenek a rezsicsökkentés és a honvédség megerősítésének költségeire. E két alap forrását a Kormány néhány „extraprofitra” szert tevő ágazat megadóztatásával teremtené elő. Habár több részlet már ismertté vált az ágazati különadókról, a hivatalos jogszabály csak most, a pünkösdi hétvégén került kihirdetésre a Magyar Közlönyben. A Grant Thornton szakemberei a következőkben a jogszabály legfontosabb részleteit ismertetik.

Íme a részletek a különadókról, hogy mindenki értse

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások

A pénzügyi szervezetek jelenleg is a mérlegfőösszegük alapján fizetik a pénzügyi szervezetek  különadóját. A kihirdetett Kormányrendelet alapján a hitelintézetnek vagy pénzügyi  vállalkozásnak minősülő pénzügyi intézmények – a már eddig is hatályban lévő adóterheiken  felül – 2022-ben 10%, 2023-ban pedig 8% különadó fizetésére kötelezettek. A különadó  alapja mindkettő esetben az adóévet megelőző adóévi éves beszámoló alapján  meghatározott nettó árbevétel, melyet a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint kell  kiszámítani.

Kőolajtermék-előállítók

A kőolajtermék-előállítók a 2022-es és a 2023-as adóévre különadó megfizetésére  kötelezettek, melynek alapja az Oroszországi Föderációból származó kőolaj világpiaci  árkülönbözetének és a tárgyhónapban beszerzett, az Oroszországi Föderációból származó  nyersolaj hordóban mért mennyiségének a szorzata.

A különadó mértéke az adóalap 25%-a, melyet első alkalommal a 2021. december 31-ét  követően kezdődő, 2022. július 1-jét magában foglaló teljes adóévre kell alkalmazni.

Megújuló villamos energia termelése

A KÁT és / vagy a METÁR rendeletek hatálya alá tartozó, kötelező átvételre jogosult termelő,  valamint a METÁR rendelet hatálya alá tartozó, zöld prémium típusú támogatásra jogosult  termelő különadó megfizetésére kötelezett, amennyiben a KÁT rendelet szerinti mérlegkör  tagsági, a prémium támogatás vagy a zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez  szükséges szerződése a 2022-es vagy a 2023-as adóévben megszűnik, vagy ha a 2022-as  vagy a 2023-as adóévben a kereskedelmi üzemét megkezdi, de nem köti meg az említett  szerződéseket.

A különadó nem vonatkozik a legfeljebb 0,5 MW teljesítőképességű erőművel  termelőkre, valamint a szilárd biomassza felhasználásával termelt villamos energiára.

A különadó alapja a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia  mennyiség utáni árbevétel és a MEKH által megállapított, a tárgyévre vonatkozóan  alkalmazandó kötelező átvételi vagy támogatott ár szorzatával csökkentett pozitív összege. A különadó mértéke 65%, melyet a 2022. január 1. és július 1. közötti időszakra 2022.  szeptember 20-ig, az ezt követő időszakokra viszont havonta, a tárgyhónapot követő  hónap 20. napjáig kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

Tranzakciós illeték

A tranzakciós illeték továbbra is a befektetési vállalkozásokat és hitelintézeteket terheli és  mértéke továbbra is az illeték alapjának (pénzügyi eszköz ügyfélszámlán jóváírt értéke) 0,3  százaléka marad, de maximuma tranzakciónként – a korábbi 6 ezer Ft-tól eltérően – legfeljebb 10 ezer Ft-ra emelkedik.

Valamint – a korábbi szabályoktól eltérően – az illetékfizetési kötelezettség a Magyarországon  határon átnyúló szolgáltatást végző személyeket is terheli (pl. Revolut), mentesül viszont az  illeték alól a pénzügyi eszköz vétele, ha a befektetési szolgáltatást a Magyar Államkincstár,  vagy a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény nyújtja.

Légitársaságok hozzájárulása

A légi személyszállítási tevékenység után a légi társaságok a Magyarországról induló utasaik  után, (a tranzit utasokat kivéve) utasonként európai – ide nem értve Fehéroroszországot,  Oroszországot és Törökországot – úti cél esetén 3 900 Ft, míg más úti cél esetén 9 750 Ft fizetésére kötelezettek.

A légitársaságok hozzájárulási kötelezettsége első alkalommal 2022. július hónapra  keletkezik és havonta szükséges megállapítani, bevallani és megfizetni.

Cégautóadó

2022. július 1. és 2022. december 31. között a cégautóadó havi mértéke  személygépkocsinként lényegében a duplájára emelkedik minden teljesítmény és  környezetvédelmi kategóriában. az alábbiak szerint.

Gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

2022-ben és 2023-ban a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját,  vagy ha az Magyarországon forgalmazási tevékenységet nem végez, a forgalmazót, valamint  a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránt kérelmet benyújtót, ha az nem  azonos a tápszer forgalmazójával, a forgalmazót valamennyi közfinanszírozásban  részesülő, gyógyszertárban forgalmazott gyógyszere, tápszere (a továbbiakban  együtt: gyógyszer) az eddigi egységes 20% helyett, a 10 ezer Ft-ot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek esetén 20%-os, míg a 10 ezer Ft-ot meghaladó termelői áras  gyógyszerek esetén 28%-os mértékű befizetési kötelezettség terheli.

Energiaellátók jövedelemadója

A 2022-es és a 2023-as adóévre vonatkozóan a bioetanol-, a keményítő- és  keményítőtermék- , valamint a napraforgóolaj gyártó (azaz a feldolgozóipari gyártó) is  az energiaellátók jövedelemadója alanyának minősül, vagyis korrigált adózás előtti  eredményük után 31%-os különadó kötelezettségük keletkezik.

A feldolgozóipari előállító a 2022-es adóévre fizetendő adóelőlegét a 2022-es adóévre várható  fizetendő adó alapján önadózás útján állapítja meg.

Népegészségügyi termékadó („chipsadó”)

A Kormányrendelet 2022. július 1-jétől bővíti, illetve tovább bontja a  népegészségügyi termékadó-köteles termékek körét számos új, jellemzően a  korábbinál magasabb díjtétel bevezetésével. A teljesség igénye nélkül a következő  termékek kapcsán növekszik az adó mértéke:

 • üdítőital (literenként) 15 Ft-ról 23 Ft-ra;
 • energiaital (literenként) 50 Ft-ról 65 Ft-ra, taurint is tartalmazó energiaitalok esetében  300 Ft-ról 390 Ft-ra;
 • sós snack (kilogrammonként) 300 Ft-ról 390 Ft-ra;
 • ízesített sör (literenként) 25 Ft-ról 33 Ft-ra emelkedik

Távközlési pótadó

A már eddig is alkalmazandó távközlési adó mellett az elektronikus hírközlési szolgáltatást  nyújtó személyeknek a 2022. július 1-jét magában foglaló adóévükre és a 2023-ban kezdődő  adóévére az adott adóévet követő év 5. hónapjának utolsó napjáig távközlési pótadót kell megállapítaniuk, bevallaniuk és megfizetniük.

A pótadó alapja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti nettó árbevétel. Az adó  mértéke az adóalap

 • 1 milliárd Ft alatt 0%,
 • 1-50 milliárd Ft között 1%,
 • 50-100 milliárd Ft között 3%,
 • 100 milliárd Ft felett 7%.

Biztosítási adó

A biztosítótársaságok a 2022. július 1. és 2023. december 31. közötti időszakra biztosítási  pótadó fizetésére kötelesek, melynek alapja a szolgáltatás nyújtásából származó biztosítási  díj összege.

A pótadó konkrét mértéke az adott biztosítási ágazattól, valamint az adóévtől (2022. második  féléve, vagy 2023), tovább az adóalaprész sávjaitól függ. Adóelőleget ezen pótadó  kapcsán is kell fizetni, melyet a 2021. július 1-jétől 2022. június 30-ig elszámolt biztosítási díj  alapulvételével kell megállapítani és 2022. november 30-ig kell bevallani és megfizetni.

Jövedéki adó

A Kormányrendelet alapján 2022. július 1-jétől számos jövedéki termék esetében  magasabb adótétellel kell számolni. A teljesség igénye nélkül a következő termékek  kapcsán növekszik az adó mértéke:

 • a fűtőolajra tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén  4.655 Ft/ezer kg helyett 5.375 Ft/ezer kg-ra;
 • a villamos energiára 310,50 Ft/megawattóra helyett 358,5 Ft/megawattórára; • kisüzemi sörfőzdében előállított sör esetében 810 Ft helyett 900 Ft-ra, míg más sör  esetén 1.620 Ft helyett 1.800 Ft-ra hektoliterenként és tényleges alkoholtartalom  fokonként;
 • cigaretta esetén 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban 26.000 Ft  helyett 27.800 Ft / ezer db-ra és a kiskereskedelmi eladási ár 23 százaléka helyett 23,5  százalékára, de legalább 39.300 Ft helyett 40.800 Ft / ezer db-ra.

Kiskereskedelmi pótadó

A már hatályban lévő kiskereskedelmi adó mellett az adónemben érintett adóalanyoknak  2022. november 30-ig egyszeri, a 2021. évben kezdődő (utolsó) adóéve  kiskereskedelmi adójának az adóéve naptári napjai alapján 365 napra számított (évesített)  összege 80%-ával azonos összegű kiskereskedelmi pótadót kell megállapítania és  megfizetnie.

A 2023-as évtől kezdőden a kiskereskedelmi adó mértéke a következőképpen alakul (az adóalaptól függően):

 • 500 millió Ft alatt 0% (ez nem változott),
 • 500 millió Ft és 30 milliárd Ft között 0,15% (eddig 0,10%),
 • 30-100 milliárd Ft között 1,00% (eddig 0,40%),
 • 100 milliárd Ft felett 4,10% (eddig 2,70%).

Bányajáradék

Emelkedik és számítását tekintve is módosul a bányajáradék mértéke a 2022. és a 2023.  évben a hatósági engedély alapján kitermelt kőolaj és földgáz esetében. A kőolaj és  szénhidrogén földgázra megállapított mezők esetében a bányavállalkozó – műszaki,  földtani, vagy vis maior helyzet kivételével – a 2022. és a 2023. évben legalább a 2021.  évben kitermelt mennyiséggel azonos mennyiségű szénhidrogént köteles  kitermelni. Ellenkező esetben a bányafelügyelet legalább a ki nem termelt szénhidrogén mennyisége után számított bányajáradék összegével megegyező mértékű bírságot köteles  kiszabni.

A garzon lakások lehetnek az aduászok 2023-ban az ingatlanpiacon?

Bár a kislakások még ezekben a nehéz hónapokban is kelendőnek bizonyulnak, az OTP Ingatlanpont szakértői szerint ebből még nem következik, hogy 2023 a garzonok éve lesz a lakáspiacon. Ha most az alacsonyabb áruk és a kisebb rezsi miatt igen kívánatosnak is tetszhetnek, nem illenek minden élethelyzethez és a megvásárlásuknál is lehetnek sajátos buktatók.
2023. 02. 02. 19:30
Megosztás:

Nagy nyereséggel zártak az európai tőzsdék

Nagy nyereséggel fejezték be a csütörtöki kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok.
2023. 02. 02. 19:00
Megosztás:

Kényszerű tudatosság: még mindig az ár a legfontosabb a vásárlásnál, de nem mindegy, mit kapunk érte

Többnyire hetekig beleássuk magunkat a témába, és csak hosszas mérlegelés után döntünk nagyobb értékű műszaki cikk vásárlásakor. Az ár és a funkciók mellett az energiatakarékosság fontosabb kritérium lett, mint valaha, felértékelődött a szolgáltatások szerepe, majdnem minden második ember pedig új termék vásárlása előtt inkább megpróbálja megjavíttatni elromlott készülékét – derült ki a MediaMarkt friss reprezentatív kutatásából.
2023. 02. 02. 18:30
Megosztás:

A vártnál jelentősebben csökkent a német export és az import decemberben

Decemberben Németország exportja 6,3 százalékkal, 127,4 milliárd euróra csökkent, az importja pedig 6,1 százalékkal, 117,4 milliárd euróra esett novemberrel összevetve - közölte a német statisztikai hivatal, a Destatis csütörtökön.
2023. 02. 02. 18:00
Megosztás:

A GVH megszüntette az eljárást az ingatlan.com üzemeltetőjével szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lezárta a vizsgálatot az ingatlan.com üzemeltetőivel szemben, mert nem bizonyosodott be a versenyfelügyeleti eljárás megindításakor feltételezett jogsértés - jelentette be csütörtöki közleményében a hivatal.
2023. 02. 02. 17:30
Megosztás:

A gerincgyógyászati diagnosztikát segítő informatikai megoldáson dolgoznak az SZTE kutatói

A gerincgyógyászati diagnosztikát segítő informatikai megoldáson dolgoznak a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói a Budai Egészségközpont Kft., valamint az IFUA Horváth & Partners Kft. munkatársaival együttműködve - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.
2023. 02. 02. 17:00
Megosztás:

Több mint 800 millió forintból fejleszthet Vésztő

Több mint 800 millió forintot nyert el uniós forrásból beruházásokra a Békés vármegyei Vésztő.
2023. 02. 02. 16:30
Megosztás:

A kőolaj ára nagyot csökkent szerdán, de ma már ismét erősödik

A WTI 77,2, a Brent pedig 83 dollár/hordó volt ma reggel az áprilisi határidőre, míg az Ural azonnali árjegyzése 56,2 dollár/hordót tett ki.
2023. 02. 02. 16:00
Megosztás:

A vártnál jobb eredményt ért el a Meta

40 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot indít a Meta – tette közzé tegnap piaczárás utáni negyedik negyedéves gyorsjelentésében a tech óriás.
2023. 02. 02. 15:30
Megosztás:

Kedvező az Infineon környezete

Az első pénzügyi negyedévben az Infineon 3,95 milliárd eurós árbevétele enyhén elmaradt a 4 milliárd eurós piaci várakozástól.
2023. 02. 02. 15:00
Megosztás:

Energiaár-vezette inflációs lassulás

Tegnap kellemes meglepetés volt, hogy januárban gyorsan süllyedt az infláció. Az Eurózónában a korábbi 9,2%-ról 8,5%-ra mérséklődött az infláció, gyorsabb ütemben, mint ahogy a 8,9%-os elemzői konszenzus várta volna.
2023. 02. 02. 14:30
Megosztás:

Powell szavaiból csak a pozitívumokra figyeltek a befektetők

Nem okozott meglepetést tegnap a Fed kamatdöntő testülete, miután 25 bázisponttal 4,5-4,75%-ra emelte az alapkamatot.
2023. 02. 02. 14:00
Megosztás:

Új, ügyfélbarát módosításokat vezet be a kormány a lakásbiztosítások piacán

A kormány 2023. február 1-jei ülésén elfogadta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) javaslatát és a lakásbiztosítások szabályozásának átalakításáról döntött; a vonatkozó jogszabály a Magyar Közlönyben kihirdetésre került - jelentette be csütörtöki közleményében a GFM.
2023. 02. 02. 13:30
Megosztás:

Szétválás Európa és az USA között

Tegnap Jerome Powell már enyhébb hangnemet ütött meg, ami nem csak dollárgyengülést hozott, hanem a részvénypiacokon újabb emelkedést is.
2023. 02. 02. 13:00
Megosztás:

A Bank of England tizedik kamatemelésének bejelentését várja csütörtökre a piac

A piaci szereplők és a londoni elemzői közösség egyöntetű várakozása szerint csütörtökön - idei első kamatdöntő ülése után - újabb kamatemelést jelent be a Bank of England. Ha az előrejelzések helytállónak bizonyulnak, a brit jegybank tizedszer emelné alapkamatát a szigorítási ciklus több mint egy évvel ezelőtti kezdete óta.
2023. 02. 02. 12:30
Megosztás:

Energiamegtakarítás háztartási gépekkel – Lehetséges?

Az energiaválságnak nevezett időszakban a villamos energia tudatos megtakarítása jelentős összegeket hagyhat a családok zsebében. Érdemes és fontos tisztában lennünk a fogyasztáscsökkentés lehetőségeivel – vegyük górcső alá a legnagyobb háztartási gépeinket és vizsgáljuk meg, mely szokásaink megváltoztatása lehet szükséges.
2023. 02. 02. 12:00
Megosztás:

Ennyit nőtt 2021 decemberéhez képest a vendégéjszakák száma

2022 decemberében a kereskedelmi szálláshelyeken (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) 725 ezer vendég 1,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 28, a vendégéjszakáké 22 százalékkal emelkedett 2021 decemberéhez viszonyítva - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
2023. 02. 02. 12:00
Megosztás:

Novemberben 1 milliárd 415 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány

2022. novemberben a kivitel volumene 9,5, a behozatalé 15 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. A passzívum 1 milliárd 415 millió euró volt, az egyenleg 1 milliárd 372 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz képest - közölte szerdán második becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
2023. 02. 02. 11:30
Megosztás:

Javult kissé a Caixin kínai feldolgozóipari teljesítményindexe januárban

Januárban kissé javult, de továbbra is a kínai feldolgozóipar teljesítményének gyengülését jelezte a Caixin gazdaságkutató beszerzésimenedzser-indexe.
2023. 02. 02. 11:00
Megosztás:

Négyszázmillió forintos vízrendezés kezdődött Alsónyéken

Négyszázmillió forintos vízrendezési projekt kezdődött Alsónyéken a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával - közölte a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal az MTI-vel.
2023. 02. 02. 10:30
Megosztás: