Íme a részletek a különadókról, hogy mindenki értse

Május 25-én jelentették be, hogy a Kormány létrehoz egy rezsivédelmi alapot és egy honvédelmi alapot, melyeknek célja, hogy fedezetet képezzenek a rezsicsökkentés és a honvédség megerősítésének költségeire. E két alap forrását a Kormány néhány „extraprofitra” szert tevő ágazat megadóztatásával teremtené elő. Habár több részlet már ismertté vált az ágazati különadókról, a hivatalos jogszabály csak most, a pünkösdi hétvégén került kihirdetésre a Magyar Közlönyben. A Grant Thornton szakemberei a következőkben a jogszabály legfontosabb részleteit ismertetik.

Íme a részletek a különadókról, hogy mindenki értse

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások

A pénzügyi szervezetek jelenleg is a mérlegfőösszegük alapján fizetik a pénzügyi szervezetek  különadóját. A kihirdetett Kormányrendelet alapján a hitelintézetnek vagy pénzügyi  vállalkozásnak minősülő pénzügyi intézmények – a már eddig is hatályban lévő adóterheiken  felül – 2022-ben 10%, 2023-ban pedig 8% különadó fizetésére kötelezettek. A különadó  alapja mindkettő esetben az adóévet megelőző adóévi éves beszámoló alapján  meghatározott nettó árbevétel, melyet a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint kell  kiszámítani.

Kőolajtermék-előállítók

A kőolajtermék-előállítók a 2022-es és a 2023-as adóévre különadó megfizetésére  kötelezettek, melynek alapja az Oroszországi Föderációból származó kőolaj világpiaci  árkülönbözetének és a tárgyhónapban beszerzett, az Oroszországi Föderációból származó  nyersolaj hordóban mért mennyiségének a szorzata.

A különadó mértéke az adóalap 25%-a, melyet első alkalommal a 2021. december 31-ét  követően kezdődő, 2022. július 1-jét magában foglaló teljes adóévre kell alkalmazni.

Megújuló villamos energia termelése

A KÁT és / vagy a METÁR rendeletek hatálya alá tartozó, kötelező átvételre jogosult termelő,  valamint a METÁR rendelet hatálya alá tartozó, zöld prémium típusú támogatásra jogosult  termelő különadó megfizetésére kötelezett, amennyiben a KÁT rendelet szerinti mérlegkör  tagsági, a prémium támogatás vagy a zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez  szükséges szerződése a 2022-es vagy a 2023-as adóévben megszűnik, vagy ha a 2022-as  vagy a 2023-as adóévben a kereskedelmi üzemét megkezdi, de nem köti meg az említett  szerződéseket.

A különadó nem vonatkozik a legfeljebb 0,5 MW teljesítőképességű erőművel  termelőkre, valamint a szilárd biomassza felhasználásával termelt villamos energiára.

A különadó alapja a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia  mennyiség utáni árbevétel és a MEKH által megállapított, a tárgyévre vonatkozóan  alkalmazandó kötelező átvételi vagy támogatott ár szorzatával csökkentett pozitív összege. A különadó mértéke 65%, melyet a 2022. január 1. és július 1. közötti időszakra 2022.  szeptember 20-ig, az ezt követő időszakokra viszont havonta, a tárgyhónapot követő  hónap 20. napjáig kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

Tranzakciós illeték

A tranzakciós illeték továbbra is a befektetési vállalkozásokat és hitelintézeteket terheli és  mértéke továbbra is az illeték alapjának (pénzügyi eszköz ügyfélszámlán jóváírt értéke) 0,3  százaléka marad, de maximuma tranzakciónként – a korábbi 6 ezer Ft-tól eltérően – legfeljebb 10 ezer Ft-ra emelkedik.

Valamint – a korábbi szabályoktól eltérően – az illetékfizetési kötelezettség a Magyarországon  határon átnyúló szolgáltatást végző személyeket is terheli (pl. Revolut), mentesül viszont az  illeték alól a pénzügyi eszköz vétele, ha a befektetési szolgáltatást a Magyar Államkincstár,  vagy a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény nyújtja.

Légitársaságok hozzájárulása

A légi személyszállítási tevékenység után a légi társaságok a Magyarországról induló utasaik  után, (a tranzit utasokat kivéve) utasonként európai – ide nem értve Fehéroroszországot,  Oroszországot és Törökországot – úti cél esetén 3 900 Ft, míg más úti cél esetén 9 750 Ft fizetésére kötelezettek.

A légitársaságok hozzájárulási kötelezettsége első alkalommal 2022. július hónapra  keletkezik és havonta szükséges megállapítani, bevallani és megfizetni.

Cégautóadó

2022. július 1. és 2022. december 31. között a cégautóadó havi mértéke  személygépkocsinként lényegében a duplájára emelkedik minden teljesítmény és  környezetvédelmi kategóriában. az alábbiak szerint.

Gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

2022-ben és 2023-ban a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját,  vagy ha az Magyarországon forgalmazási tevékenységet nem végez, a forgalmazót, valamint  a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránt kérelmet benyújtót, ha az nem  azonos a tápszer forgalmazójával, a forgalmazót valamennyi közfinanszírozásban  részesülő, gyógyszertárban forgalmazott gyógyszere, tápszere (a továbbiakban  együtt: gyógyszer) az eddigi egységes 20% helyett, a 10 ezer Ft-ot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek esetén 20%-os, míg a 10 ezer Ft-ot meghaladó termelői áras  gyógyszerek esetén 28%-os mértékű befizetési kötelezettség terheli.

Energiaellátók jövedelemadója

A 2022-es és a 2023-as adóévre vonatkozóan a bioetanol-, a keményítő- és  keményítőtermék- , valamint a napraforgóolaj gyártó (azaz a feldolgozóipari gyártó) is  az energiaellátók jövedelemadója alanyának minősül, vagyis korrigált adózás előtti  eredményük után 31%-os különadó kötelezettségük keletkezik.

A feldolgozóipari előállító a 2022-es adóévre fizetendő adóelőlegét a 2022-es adóévre várható  fizetendő adó alapján önadózás útján állapítja meg.

Népegészségügyi termékadó („chipsadó”)

A Kormányrendelet 2022. július 1-jétől bővíti, illetve tovább bontja a  népegészségügyi termékadó-köteles termékek körét számos új, jellemzően a  korábbinál magasabb díjtétel bevezetésével. A teljesség igénye nélkül a következő  termékek kapcsán növekszik az adó mértéke:

 • üdítőital (literenként) 15 Ft-ról 23 Ft-ra;
 • energiaital (literenként) 50 Ft-ról 65 Ft-ra, taurint is tartalmazó energiaitalok esetében  300 Ft-ról 390 Ft-ra;
 • sós snack (kilogrammonként) 300 Ft-ról 390 Ft-ra;
 • ízesített sör (literenként) 25 Ft-ról 33 Ft-ra emelkedik

Távközlési pótadó

A már eddig is alkalmazandó távközlési adó mellett az elektronikus hírközlési szolgáltatást  nyújtó személyeknek a 2022. július 1-jét magában foglaló adóévükre és a 2023-ban kezdődő  adóévére az adott adóévet követő év 5. hónapjának utolsó napjáig távközlési pótadót kell megállapítaniuk, bevallaniuk és megfizetniük.

A pótadó alapja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti nettó árbevétel. Az adó  mértéke az adóalap

 • 1 milliárd Ft alatt 0%,
 • 1-50 milliárd Ft között 1%,
 • 50-100 milliárd Ft között 3%,
 • 100 milliárd Ft felett 7%.

Biztosítási adó

A biztosítótársaságok a 2022. július 1. és 2023. december 31. közötti időszakra biztosítási  pótadó fizetésére kötelesek, melynek alapja a szolgáltatás nyújtásából származó biztosítási  díj összege.

A pótadó konkrét mértéke az adott biztosítási ágazattól, valamint az adóévtől (2022. második  féléve, vagy 2023), tovább az adóalaprész sávjaitól függ. Adóelőleget ezen pótadó  kapcsán is kell fizetni, melyet a 2021. július 1-jétől 2022. június 30-ig elszámolt biztosítási díj  alapulvételével kell megállapítani és 2022. november 30-ig kell bevallani és megfizetni.

Jövedéki adó

A Kormányrendelet alapján 2022. július 1-jétől számos jövedéki termék esetében  magasabb adótétellel kell számolni. A teljesség igénye nélkül a következő termékek  kapcsán növekszik az adó mértéke:

 • a fűtőolajra tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén  4.655 Ft/ezer kg helyett 5.375 Ft/ezer kg-ra;
 • a villamos energiára 310,50 Ft/megawattóra helyett 358,5 Ft/megawattórára; • kisüzemi sörfőzdében előállított sör esetében 810 Ft helyett 900 Ft-ra, míg más sör  esetén 1.620 Ft helyett 1.800 Ft-ra hektoliterenként és tényleges alkoholtartalom  fokonként;
 • cigaretta esetén 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban 26.000 Ft  helyett 27.800 Ft / ezer db-ra és a kiskereskedelmi eladási ár 23 százaléka helyett 23,5  százalékára, de legalább 39.300 Ft helyett 40.800 Ft / ezer db-ra.

Kiskereskedelmi pótadó

A már hatályban lévő kiskereskedelmi adó mellett az adónemben érintett adóalanyoknak  2022. november 30-ig egyszeri, a 2021. évben kezdődő (utolsó) adóéve  kiskereskedelmi adójának az adóéve naptári napjai alapján 365 napra számított (évesített)  összege 80%-ával azonos összegű kiskereskedelmi pótadót kell megállapítania és  megfizetnie.

A 2023-as évtől kezdőden a kiskereskedelmi adó mértéke a következőképpen alakul (az adóalaptól függően):

 • 500 millió Ft alatt 0% (ez nem változott),
 • 500 millió Ft és 30 milliárd Ft között 0,15% (eddig 0,10%),
 • 30-100 milliárd Ft között 1,00% (eddig 0,40%),
 • 100 milliárd Ft felett 4,10% (eddig 2,70%).

Bányajáradék

Emelkedik és számítását tekintve is módosul a bányajáradék mértéke a 2022. és a 2023.  évben a hatósági engedély alapján kitermelt kőolaj és földgáz esetében. A kőolaj és  szénhidrogén földgázra megállapított mezők esetében a bányavállalkozó – műszaki,  földtani, vagy vis maior helyzet kivételével – a 2022. és a 2023. évben legalább a 2021.  évben kitermelt mennyiséggel azonos mennyiségű szénhidrogént köteles  kitermelni. Ellenkező esetben a bányafelügyelet legalább a ki nem termelt szénhidrogén mennyisége után számított bányajáradék összegével megegyező mértékű bírságot köteles  kiszabni.

Gyorsult az infláció Csehországban

Júliusban 17,5 százalékra nőtt az éves szintű infláció Csehországban a júniusi 17,2 százalékról - közölte a Cseh Statisztikai Hivatal (CSÚ) szerdán Prágában. A fogyasztói árak sorozatban immár 13 hónapja emelkednek.
2022. 08. 11. 17:00
Megosztás:

Mobil egészségügyi szűrővizsgálaton vehetnek részt a Balaton parti települések lakói

Mobil egészségügyi szűrésen vehetnek részt a Balaton parti települések lakói és az ott nyaralók - közölte szerdai csabrendeki sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos.
2022. 08. 11. 16:00
Megosztás:

A levegőminőség javításának lehetséges módjairól tart közösségi gyűlést a fővárosi önkormányzat

Lélegezz fel Budapest! címmel a levegőminőség javításának lehetséges módjairól szervez közösségi gyűlést a fővárosi önkormányzat - közölte a Főpolgármesteri Hivatal szerdán az MTI-vel.
2022. 08. 11. 15:00
Megosztás:

Tízmilliárd eurós adócsökkentést tervez a német pénzügyminisztérium

Tízmilliárd eurós adócsökkentést tervez a német pénzügyminisztérium az infláció hatásának ellensúlyozására, a szerdán ismertetett javaslat a tárca szerint több tízmillió ember helyzetét javítaná.
2022. 08. 11. 14:00
Megosztás:

Súlyos az aszály-helyzet Délkelet-Angliában

Súlyos a helyzet az aszály miatt Délkelet-Angliában, a megszokottnál melegebb idő és a szárazság miatt jelentősen csökkenő vízhozam környezetvédő szervezetek szerint a folyók élővilágát is komolyan befolyásolhatja - írta szerdán a BBC hírportálja.
2022. 08. 11. 13:00
Megosztás:

Erős eredményt közölt az OTP ma

Az OTP ma hajnalban publikálta második negyedéves eredményét, ami messze meghaladta a várakozásokat. A nettó eredmény 76 milliárd, míg a tisztított eredmény 162 milliárd forint volt, ami rendre 70 és 19 százalékkal haladta meg az elemzői várakozásokat.
2022. 08. 11. 12:00
Megosztás:

A pénzügyi appok a legnépszerűbbek a közösségi média után

A magyarok 73 százaléka használ valamilyen pénzügyi alkalmazást, amely így a második legnépszerűbb applikáció típus a közösségi média alkalmazások után – derül ki a Magyar Bankholding friss reprezentatív kutatásából[1]. Az online bankolás legnagyobb előnyeként a gyorsaságot és kényelmet nevezték meg, míg a személyes ügyintézésben leginkább a közvetlenséget és személyességet kedvelik. A válaszadók alig egyharmada jár rendszeresen bankfiókokba, viszont hiteltermékeket inkább személyesen szeretünk igényelni.
2022. 08. 11. 11:00
Megosztás:

Pluszban nyitottak az európai tőzsdék

Indexemelkedéssel nyugtázták a csütörtöki nyitásban az enyhülő amerikai inflációs adatokat a főbb európai tőzsdeindexek.
2022. 08. 11. 10:00
Megosztás:

Bérfeszültséget és növekvő fluktuációt is okozhat a munkaerő-kölcsönzés megkönnyítése

Könnyebbé vált harmadik országbeli állampolgárok, így akár az ázsiai térségből érkező munkavállalók minősített munkaerő-kölcsönzőkön keresztüli alkalmazása. Azon túl, hogy egyes szektorok munkaerőhiánya, valamint a bizonytalan gazdasági kilátások miatt a munkáltatók számára egyre előnyösebb munkaerőt kölcsönözni, az új rendelet akár kedvezőtlen következményekkel is járhat a munkaerőpiacon: növekedhet a bérfeszültség és a fluktuáció – hívja fel a figyelmet a Kapolyi Ügyvédi Iroda a nemrégiben életbe lépett kormányrendelettel kapcsolatos aggályokra.
2022. 08. 11. 09:00
Megosztás:

Több mint 1,3 milliárdos jóvátételt kap a Yettel közel 180 ezer ügyfele egy GVH-eljárás eredményeként

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárásának keretében a Yettel több mint 1,3 milliárdos értékű jóvátételi csomagot vállalt, amely közel 180 ezer fogyasztót kompenzál.
2022. 08. 11. 08:00
Megosztás:

Komoly HR problémákat okoz az energia- és az inflációs válság a vállalatoknak

Habár Magyarországon már eddig is érezhetők voltak a háborús konfliktus hatásai, a közgazdászok szerint a komolyabb nehézségek még csak most kezdenek begyűrűzni a hazai gazdaságba, amelynek egyik sarokpontja a bérköltség növekedése lehet. „A nagymértékű infláció nagyon nehéz helyzet elé állítja a vállalatokat, hisz, ha emelik a béreket, a termékek előállítása drágul, ami miatt az eladási árakat is emelniük kell. Ez viszont a vevőknek vagy a végfogyasztóknak jelent majd plusz költségeket. Ez egy olyan öngerjesztő folyamat, amit nagyon nehéz megállítani, valahogy azonban kezelni kell, ha hazánkban szeretnénk tartani a nagyvállalatok gyártását.” - vázolta fel Mihályi Magdolna a Jobtain HR szolgáltató ügyvezetője.
2022. 08. 11. 07:00
Megosztás:

Visszaesett az Erste Bank nyeresége

Jelentősen, 9,4 százalékkal 97,99 milliárd forintra nőtt az Erste Bank működési bevétele az első fél évben, ugyanakkor az adózott nyereség tizedére, 4,4 milliárd forintra esett vissza a rendkívüli tételek miatt - mondta Jelasity Radován elnök-vezérigazgató sajtótájékoztatón szerdán Budapesten.
2022. 08. 11. 06:00
Megosztás:

Hogyan lehetne megmenteni még több hitellel terhelt házat?

Tízezrek rettegnek attól Magyarországon, hogy adósságaik miatt elveszíthetik otthonukat. Ilyenkor jobb gyorsan cselekedni, mielőtt teljesen összecsapnak a hullámok a fejünk felett. Szakértő segít abban, hogy mi érdemes tenni ilyenkor.
2022. 08. 11. 05:00
Megosztás:

Így lehet trükközni a családi házak rezsijével, ha többgenerációs a ház

Mit lehet tenni egy többgenerációs családi ház esetében a változó rezsi-árak kapcsán, hogy megússzuk az akár több százezres számlákat? A rezsidíjak változásának bejelentését követően nagyon sok kérdés érkezett a többgenerációs házak villany-, és gázszámlájával kapcsolatban a Bankmonitor.hu-hoz. Nézzük, milyen megoldások vannak, mert vannak!
2022. 08. 11. 04:01
Megosztás:

Megkezdődött az energetikai takarékosság Olaszországban

Firenzében bírságot szabnak ki, ha a klimatizált üzletek nyitva hagyják ajtajaikat, máshol a közvilágítást szabályozták, miután Olaszország csatlakozott az Európai Unió augusztustól érvényes veszélyhelyzeti tervéhez, amely fogyasztáscsökkentést ír elő.
2022. 08. 11. 02:00
Megosztás:

Elektronikusan is intézhetnek közigazgatási ügyeket a Sziget fesztiválozók

A Sziget Fesztiválon is biztosítják az elektronikus ügyintézés lehetőségét: egy mesterséges intelligencia alapú, érintőképernyős eszköz segítségével önállóan, tíz ügytípus közül választva intézhetnek ügyeket a kilátogatók - közölte NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. szerdán az MTI-vel.
2022. 08. 11. 01:00
Megosztás:

Sok magyar cég hajtott végre energiamegtakarításra irányuló fejlesztést az utóbbi 3 évben

A hazai cégek 39 százaléka hajtott végre energiamegtakarításra irányuló fejlesztést az utóbbi 3 évben - közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. az MTI-vel.
2022. 08. 11. 00:05
Megosztás:

Így alakult a kínai és a japán infláció

Kína éves inflációs rátája júliusban 2,7%-ra emelkedett a júniusi 2,5%-ról, szemben a 2,9%-os piaci előrejelzésekkel.
2022. 08. 10. 23:00
Megosztás:

Miért érdemes prémium hálózsákot használni?

Vannak olyan kiegészítők, amiket még a baba megszületése előtt érdemes beszerezni. Többek között az alváshoz használt kellékek is ide tartoznak. Ezek nélkül ugyanis a pici nem tud kényelmesen pihenni, aludni. 
2022. 08. 10. 22:00
Megosztás:

Rezsikalkulátor: aki számol, jellemzően túlfizetés jön ki...

Az indulását követő 10 napban több, mint 80 ezer kalkulációt végeztek az ügyfelek a money.hu rezsikalkulátorával. Bár messzemenő következtetéseket egy ilyen, modellezést segítő eszköz adataiból nem lehet levonni, az azonban látszik, hogy a háztartások nagyobb része az átlag feletti fogyasztási értékekre kalkulál, többletfizetéssel számol.
2022. 08. 10. 21:00
Megosztás: