Mit kell tudni a kábítószer-szabályozásról?

Az emberiség már a kezdetektől fogva használ olyan növényeket, készítményeket, amelyek tudat módosító hatással rendelkeznek. Ugyanakkor, ahogy fejlődött a tudomány egyre jobban ismerték fel ezen anyagok negatív hatását az emberi szervezetre, amely azt idézte elő, hogy egyre szélesebb körben szabályozza a jog a kábítószerrel kapcsolatos tevékenységet.

Mit kell tudni a kábítószer-szabályozásról?

Az első jogi normát hazánkban egy 1894-es miniszteri rendelet tartalmazza, amely az ópium kereskedelmet szabályozta. Mára már egy igen szerteágazó és komplex szabályrendszerrel találkozhatunk, melyek okán joggal merülhetnek fel olyan kérdések, hogy mik is tartoznak a kábítószer kategóriájába, mi minősül „drogkereskedelemnek”, vagy hogyan is büntetik azokat a személyeket, akik esetében bebizonyosodik a kábítószerrel való visszaélés? Jelen cikkben igyekszünk az olvasó számára válaszokat adni a témában leggyakrabban felmerülő kérdésekre.

Első vizsgálati szempontként érdemes megtekinteni, hogy miket is tekint a Btk. kábítószernek. Ehhez kapcsolódó bűncselekmények esetében az elkövetési tárgyat számos háttérszabály konkretizálja és határozza meg, hogy mit is tekintünk kábítószernek. Ebbe a körbe tartoznak olyan egyezmények, mint az Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékében meghatározott anyagok, vagy a 2005. évi XCV. tv.- ben részletezett pszichotróp anyagók. Ezek közül a legnagyobb gyakorisággal a heroinnal, kokainnal vagy a cannabissal találkozhat az ember. Felmerül a kérdés, hogy mi történik, ha egy-egy anyag kémiai szerkezetét megváltoztatják, aminek következtében nem tekinthető kábítószernek, de a hatásában megegyezik? A jogalkotó ezt a lehetőséget felismerve alkotta meg az új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűncselekményét, amelynek köszönhetően az úgynevezett dizájner drogok is büntethetőek, annak ellenére, hogy nem minősülnek kábítószernek.

Mindezek után érdemes rátérni az e körbe tartozó deliktumok részletezésére. A jellemzően előforduló eseteket két kategóriára lehet osztani. Az első a kábítószer kereskedelem körébe tartozó magatartások, míg a második a kábítószer birtoklásának bűntetteként értékelhető cselekmények. Elsőnek nézzük meg a kereskedelemmel kapcsolatos szabályozási rendszert. A Btk. szerint az valósítja meg a kábítószer kereskedelmet, aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik. Jól látható, hogy jelen bűncselekmény négy elkövetési magatartással valósítható meg, de mit is jelentenek ezek? A kínálás esetében az elkövető egy tőle különböző, konkrét személyt hív fel a kábítószer átvételére. Fontos, hogy az elkövető felhívása nem vezethet eredményre, mivel abban az esetben egy másik fordulat, nevezetesen az átadás valósulna meg. Mindkét esetben nincs jelentősége, hogy van e haszonszerzési célzat, vagy ingyenesen valósul meg az elkövetési magatartás. Ugyanakkor az átadás esetében determináló jelentősége van, hogy a kábítószer egy meghatározott személyhez kerüljön, aki saját fogyasztása céljából szerezze meg, mivel, ha több személyhez kerül a kábítószer már a forgalomba hozatal, vagy a kereskedés elkövetési magatartása kerülhet megállapításra. A forgalomba hozatal esetében sem szükségszerű az ellenérérték, annál inkább az a kritérium, hogy az elkövető több személyhez juttattja el a kábítószert. Ez történhet közvetlenül, vagy akár egy közvetítő személyen keresztül is. Végezetül pedig ahhoz, hogy az utolsó lehetséges elkövetési magatartás kerüljön megállapításra, az szükséges, hogy az elkövető tevékenysége rendszeresen valósuljon meg és anyagi haszon megszerzésére irányuljon. Ezeken túl érdemes megemlíteni, hogy vizsgált bűncselekményt az a személy is megvalósítja, aki az előbb tárgyalt magatartásokhoz anyagi eszközöket szolgáltat. Ez alatt számos dolog érthető, akár egy autó, amelyet a tevékenység könnyítésére adnak oda, de értelemszerűen a pénz is ide sorolandó.

A másik esetkörbe tartozó cselekményekkel a kábítószer birtoklásának törvényi tényállását valósítják meg. Itt is több elkövetési magatartást határozott meg a jogalkotó, amelyek a termesztés, előállítás, megszerzés, tartás, az ország területére történő behozatal, kivitel vagy átszállítás. A termesztés és előállítás alatt a kábítószer létrehozása értendő csupán az adott kábítószer fajtája dönti el, hogy melyik magatartást valósítja meg, mivel a termesztés meghatározott növényekre vonatkozik, az előállítás pedig azokat a műveleteket foglalja magába, amelyek eredménye a fogyasztható kábítószer. Amíg megszerzésen a tiltott szer mástól történő birtokbavételét kell érteni, addig a tartás egy hosszabb ideig tartó birtoklási állapotot foglal magában és az előző elkövetési magatartások közül valamelyiknek kell megelőznie. Akárcsak az előző bűncselekményt, úgy itt is elkövetőnek minősül, aki anyagi eszközöket szolgáltat. Ugyanakkor a kábítószer birtoklásának vétségét fogyasztás, illetve e célból csekély mennyiségű szer megszerzése, vagy tartása esetében is meg kell állapítani.

Fontos említést tenni arról, hogy maga a törvény külön büntethetőséget megszüntető okként jeleníti meg azt az esetet, amikor az a személy, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez, tart, vagy ilyen kábítószert fogyaszt az elsőfokú ügydöntő határozatig igazolja, hogy legalább egy 6 hónapos kábítószerrel ellátásban vett részt. Felmerül a kérdés, hogy mit is tekint a jogalkotó csekély mennyiségnek? Akárcsak más értékhatároknak úgy itt is lépcsőzetesen haladnak a különböző szintek. Ugyanakkor a kábítószer mennyiségét nem olyan egyszerű megállapítani mint, ahogy elsőnek gondolnánk. Ez azzal magyarázható, hogy nem az épp aktuális tudat módosító szer grammjára van meghatározva az érték küszöb, hanem főszabály szerint a kábítószer tiszta hatóanyagát kell alapul venni, ennek megállapításához pedig különleges szakértelem szükséges.  Ezek közül példaként hozható fel a metamfetamin 0,5 g-ig, míg a kokainnál 2 g-ig „csekély mennyiségű” a tiszta hatóanyag.  Ez alól kivételt képez az az eset, ha a kannabisz növény képezi az eljárás tárgyát. Ilyenkor nem a hatóanyagot veszik alapul a hatóságok, hanem a növényegyedeket. Ebben az esetben a „csekély mennyiséget” az 5 növény jelenti, ugyanakkor csak az olyan növényt lehet figyelembe venni, amely már önállóan képes a fejlődésre.  A további kategóriák a csekély mennyiség felső határához igazodnak, így a „jelentős” mennyiség ennek az értéknek a 20-szorosa, míg a „különösen jelentős érték” az adott felső határ 200-szorosa. Ezeknek a mennyiségi megállapításoknak a büntetési tétel kiszabásánál is igen nagy jelentősége van, mivel minél nagyobb kategóriát állapítanak meg, annál súlyosabb a büntetés is.

Az előző gondolatot folytatva érdemes kitérni arra, hogy jelen bűncselekmények esetében a jogalkotó milyen minősítő körülményeket határozott meg. Ilyen körülmény az üzletszerűség, amely akkor valósul meg, ha ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik az elkövető. További súlyosbító körülmény a bűnszövetségben történő elkövetéshez az szükséges, hogy két vagy több személy bűncselekményt szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, és legalább egy deliktum elkövetését megkísérlik, ugyanakkor fontos, hogy a bűnszervezet nem jöhet létre. Ugyancsak súlyosabban büntetik az elkövetőt, ha hivatalos – pl. ügyész - vagy közfeladatot – pl. tanár - ellátó személy valósítja meg ezt a minőségét felhasználva. Ezeken túl érdemes említést tenni arról, hogy a törvénykönyvben, mind a kereskedelemnél, mind a birtoklásnál még súlyosabban rendeli büntetni, ha a 18. életévét betöltött személy a korábban tárgyalt elkövetési magatartásokat egy kiskorú irányába, vagy felhasználásával fejti ki. Ezeket az eseteket a jogalkotó olyan súlyosnak ítélte meg, hogy külön szakasz alatt rendeli büntetni.

Összefoglalva jól látható, hogy a kábítószerrel kapcsolatos magatartásokat a jogalkotó igen komolyan veszi és igyekszik represszív módon visszaszorítani az efféle jellegű bűncselekmények számát.

Forrás:

Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – Sinku Pál: Büntetőjog II. – Különös Rész. HVG Orac Lap – és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2019.

A Richter eszközöket vásárol a Mithra Pharmaceuticalstól

A Richter sikeresen lezárta a tárgyalásokat, és megállapodott a Mithra Pharmaceuticals SA („Mithra”) és leányvállalata, a Mithra Recherche et Développement SA („Mithra R&D”) belgiumi eszközeinek megvásárlásáról.
2024. 06. 12. 17:30
Megosztás:

Jelentős pluszban indítottak az amerikai tőzsdék

Erősödéssel nyitottak az amerikai értékpapírpiacok szerdán.
2024. 06. 12. 16:30
Megosztás:

Stagnált a brit gazdaság áprilisban

Áprilisban stagnált, az áprilissal zárult három hónapban viszont élénk ütemben nőtt a brit gazdaság teljesítménye.
2024. 06. 12. 15:30
Megosztás:

Májusban gyorsult a németországi infláció

Gyorsult májusban a németországi infláció az előző havi három éves mélypontról a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis végleges adatokat publikáló szerdai jelentése alapján.
2024. 06. 12. 15:00
Megosztás:

Kínában nem gyorsult az infláció májusban

Kínában az elemzők által várt gyorsulás helyett az áprilisival megegyező volt a fogyasztói árak emelkedése májusban, ezzel már a negyedik egymást követő hónapban jegyeztek föl emelkedést.
2024. 06. 12. 14:30
Megosztás:

Átlagosan 10-15 százalékkal nőttek a nyári táborok árai

A Taborfigyelo.hu adatai szerint átlagosan 10-15 százalékkal nőttek a nyári táborok árai, így egy napközis tábor átlagára valamivel 50 ezer forint felett van, míg egy ottalvós táborért átlagosan 80 ezer forintot kell fizetnie a családoknak; a táborok átlagárai között régiónként akár 10 százalékos eltérés is lehet.
2024. 06. 12. 14:00
Megosztás:

Megújul Tiszafüred belvárosa

Megújul Tiszafüred belvárosa, a projekt megvalósítása során egyebek mellett zöldfelületek újulnak meg, játszótéri játékokat telepítenek, új burkolatot kap több út és kerékpártámaszokat helyeznek el - közölte a kommunikációért felelős cég az MTI-vel.
2024. 06. 12. 13:30
Megosztás:

Már kevésbé hatásosak a hagyományos vásárlásösztönző reklámok

Egyre tudatosabb a vevők, akikre már kevésbé hatnak a hagyományos vásárlásösztönző reklámok, a véleményvezérekre is csak akkor hallgatnak a követőik, ha szakmai érvekkel keresik a figyelmüket - derül ki az EY legfrissebb, globális fogyasztói felméréséből, amelynek eredményeiről közleményben tájékoztatták az MTI-t.
2024. 06. 12. 13:00
Megosztás:

Kanadai cégre bízta Románia a cernavodai atomerőmű korszerűsítését

A Canadian Nuclear Partners (CNP) részvénytársaságra bízta a romániai atomerőművet működtető Nuclearelectrica (SNN) a jelenleg két blokkal működő cernavodai erőmű 700 megawattos egyes blokkja korszerűsítésének projektmenedzsmentjét - közölte az Agerpres hírügynökség kedden.
2024. 06. 12. 12:30
Megosztás:

A Költségvetési Tanács elnöke szerint indokolt a fegyelmezett költségvetés tartása

Indokolt a nagyon fegyelmezett költségvetés, illetve annak folyamatos monitorozása, hogy tartható-e a 4,5 százalékos hiánycél - mondta a Költségvetési Tanács (KT) elnöke a Magyar Közgazdasági Társaság meghívására tartott online előadásában kedden.
2024. 06. 12. 12:00
Megosztás:

Budapesten tanácskoznak a világ legnagyobb ipari paradicsomfeldolgozói

A globális ipari paradicsomfeldolgozói és -termelői szektor legnagyobb szereplői érkeztek Budapestre az Ipari Paradicsom Világtanács (WPTC) és a Nemzetközi Kertészettudományi Társaság (ISHS) 15. világkongresszusára, 17. szimpóziumára - közölte az Univer Product Zrt., az esemény kiemelt támogatója az MTI-vel kedden.
2024. 06. 12. 11:30
Megosztás:

Megújul a 135 éves múltra visszatekintő vasúti képzés

Megújul a 135 éves múltra visszatekintő vasúti képzés, egységesebbé, rugalmasabbá és hatékonyabbá válik a vasúti alapképzések és a folyamatos időszakos oktatások rendszere - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kedden az MTI-vel.
2024. 06. 12. 11:00
Megosztás:

Megindult a forgalom az M44 gyorsforgalmi út két új felüljáróján

Megindult a forgalom az M44 gyorsforgalmi út két új felüljáróján - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kedden az MTI-vel.
2024. 06. 12. 10:30
Megosztás:

Egyre kevesebben járnak napi nyolc órában munkába

Egyre elterjedtebb jelenség, hogy a cégek nem a megszokott, napi nyolcórás, helyi munkavégzésben, hanem alternatív módon foglalkoztatják a munkavállalóikat. Az atipikus munkavégzés elterjedését a 2020-as koronavírus-járvány korábban sosem látott mértékben gyorsította fel. A már megszokottnak mondható home office és távmunka mellett még számos alternatíva létezik – derül ki a Profession.hu adataiból.
2024. 06. 12. 10:00
Megosztás:

Kormányzati segítséggel cigányzenétől lesznek hangosak az ország éttermei

97 prímás, 45 hegedűs, 60 brácsás, 8 csellós, 73 nagybőgős, 19 klarinétos és 58 cimbalmos zenél majd országszerte az éttermekben - jelentős túljelentkezéssel zárult a Muzsikáló Magyarország 2024 program pályázati időszaka.
2024. 06. 12. 09:41
Megosztás:

Kis emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén

Kis emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, miután kedden negatív korrekció történt a hazai részvénypiacon.
2024. 06. 12. 09:00
Megosztás:

6 milliárdos részvényvisszavásárlást jelentett be a GM

A General Motors 6 milliárd dollár értékű részvényvisszavásárlási programot jelentett be, mivel a korábbi 10 milliárdos program várhatan kifut ebben a negyedévben.
2024. 06. 12. 08:30
Megosztás:

Óvatosan költekezünk: a fogyasztók 43%-a tart attól, hogy az anyagi helyzete romlani fog

A folyamatosan növekvő inflációs nyomás nemcsak a fogyasztói trendeket rendezi át, de egyes igényeket is felerősít. Megváltoztak a kiskereskedőkkel szembeni elvárások és a generatív MI a vásárlás terén is egyre kiemeltebb szerephez jut – derül ki a Capgemini Research Institute legfrissebb kutatásából.
2024. 06. 12. 08:10
Megosztás:

Elérhetetlen a Filecoin 10 dolláros célára? Az Angry Pepe Fork célja, hogy túlszárnyalja a Bonkot és a Dogecoint

Radiants elindította a Bonkathont, egy hackathont, amely a Bonk (BONK) ökoszisztéma fejlesztését célozza, növelve ezzel a projekt vonzerejét, de ennek ellenére értéke 20%-kal csökkent. Eközben a Dogecoin (DOGE) értéke is esett, és a Filecoin (FIL) küzd a 10 dolláros árhatár eléréséért.
2024. 06. 12. 07:40
Megosztás:

Micsoda?! Senki által nem tudott adatok láttak napvilágot a lakásbiztosításokról

Hihetetlen mértékben nőtt a lakásbiztosítási szerződések száma az első negyedévben. A több mint 840 ezer új szerződés döntő része azonban nem új biztosítás volt, hanem a meglévő ügyfelek kaptak az egyik biztosítónál egy szép kis ajándékot - írja a Bank360.hu.
2024. 06. 12. 07:30
Megosztás: