Nyugdíjat kaphatsz külföldről, devizában! Mutatjuk hogyan

Egyre többen dolgoznak magyarok is külföldön, így joggal merül fel a kérdés: mi a helyzet ilyenkor a nyugdíjjal? Melyik ország fizeti a nyugdíjunkat? Mi van akkor, ha több országban is dolgozott valaki? Ha valaki élete folyamán több uniós országban is dolgozott, elképzelhető, hogy az érintett országok mindegyikében nyugdíjjogosultságot szerzett. Mi a helyzet ilyenkor a nyugdíj-korhatár kiszámításakor? Mennyi ideig kell egy adott országban dolgozni ahhoz, hogy megszerezzük a nyugdíj jogosultságunkat, azaz hány év szolgálati időre van szükség? Hogyan állapítják meg a nyugdíj összegét? Hogyan történik ilyen esetekben a nyugdíj kifizetése?

Nyugdíjat kaphatsz külföldről, devizában! Mutatjuk hogyan

Ha Ön élete folyamán több uniós országban is dolgozott, elképzelhető, hogy az érintett országok mindegyikében nyugdíjjogosultságot szerzett.

Nyugdíjigényléskor Önnek abban az országban kell kérelmével a nyugdíjhatósághoz fordulnia, ahol él , vagy ahol utoljára dolgozott. Ha Ön soha nem dolgozott abban az országban, ahol jelenleg él, akkor a lakhelye szerinti ország továbbítani fogja kérelmét annak az országnak, ahol Ön legutoljára dolgozott.

Ez az ország lesz felelős azért, hogy feldolgozza az Ön kérelmét, és összegyűjtse a befizetett nyugdíjjárulékokról szóló adatokat az összes olyan országból, ahol Ön élete folyamán dolgozott.

Egyes országokban a nyugdíjhatóságnak kell megküldenie Önnek az igénybejelentő lapot, mielőtt Ön eléri az adott országban érvényes nyugdíjkorhatárt. Ha Ön nem kapja meg az igénybejelentő lapot, érdeklődje meg az illetékes nyugdíjhatóságtól, hogy automatikusan megküldik-e majd Önnek a nyomtatványt.

-----

Figyelmeztetés! Önnek a nyugdíjba vonulás előtt legalább 6 hónappal érdemes tájékozódnia a nyugdíjigénylésről, mert a folyamat több ország érintettsége esetén hosszúra nyúlhat,

-----

Szükséges dokumentumok a külföldi nyugdíjhoz

Országonként változik, hogy milyen dokumentumokra van szükség az eljáráshoz, de Önnek rendes körülmények között meg kell adnia bankszámlaadatait, és valamilyen formában igazolnia kell személyazonosságát.

Ha részletesebben utána szeretni nézni a kérdésnek, vegye fel a kapcsolatot a nyugdíjkérelmét kezelő nyugdíjhatósággal.

Különbségek a nyugdíjkorhatár tekintetében

Egyes uniós országokban tovább kell várni a nyugdíjfolyósítás megkezdődésére, mint máshol.

Ön csak akkor kaphat nyugdíjat attól az országtól, ahol most él (vagy ahol utoljára dolgozott), amikor eléri az adott országban érvényes hivatalos nyugdíjkorhatárt. Ha Ön élete folyamán más országokban is nyugdíjjogosultságot szerzett, az ezek alapján a jogosultságok alapján Önnek járó nyugdíjhányadot csak akkor kapja meg, amikor ezekben az országokban eléri a hivatalos nyugdíjkorhatárt.

Ezért fontos, hogy mindazokban az országokban, ahol élete folyamán dolgozott, előzetesen megérdeklődje, mi vonatkozik Önre abban az esetben, ha megváltoztatja a nyugdíjfolyósítás kezdetének időpontját.

Ha ugyanis az egyik országban korábban kezd el nyugellátásban részesülni, az befolyásolhatja a kapott összeg nagyságát.

A kérdéssel kapcsolatban felvilágosítást és tanácsot kaphat az illetékes nyugdíjhatóságtól abban az országban, ahol jelenleg él, és/vagy azokban az országokban, ahol korábban dolgozott.

Nézzünk meg egy konkrét esetet!

(Ne feledje: a nyugdíjkorhatár országonként eltérő lehet - az is előfordulhat, hogy magasabb, mint az Ön országában!)

Caroline francia állampolgár, aki 15 éven át Dániában vállalt munkát, majd - pályája vége felé - visszaköltözött Franciaországba. Amikor betöltötte a 62. életévét, nyugdíjat igényelt a francia hatóságoktól a franciaországi szabályoknak megfelelően, a hatóságok azonban nagyon alacsony összegű nyugdíjat kezdtek el folyósítani a számára.

Ennek az az oka, hogy 62 évesen Caroline csak azt a nyugdíjhányadot kaphatja kézhez, amely a Franciaországban megszerzett jogosultság után jár neki. A Dániában ledolgozott évek után járó nyugdíjhányadot majd csak 67 éves korától kezdve kapja meg, mivel Dániában 67 év a hivatalos nyugdíjkorhatár.

Nyugdíj jogosultsági időszakok egyes uniós tagországokban

Egyes uniós országokban Ön csak akkor szerezhet nyugdíjjogosultságot, ha előzőleg meghatározott ideig az adott országban dolgozik (lásd: minimális szolgálati idő).

Ilyen esetekben a nyugdíjhatóságnak a nyugdíjjogosultság elbírálásakor mindazokat az időszakokat figyelembe kell vennie, amelyeknek során Ön más uniós országokban dolgozott, méghozzá úgy, mintha Ön ezen időszakok során a nyugdíjhatóság helye szerinti országban dolgozott volna (lásd: a biztosítási idők összesítésének elve).

Ha a hatóság nem így jár el, Ön segítséget kérhet segítségnyújtó szolgálatainktól ITT.

Nézzünk meg itt is egy konkrét esetet, hogy érthetőbb legyen!

Tom 4 éven keresztül Németországban, majd 32 éven át Portugáliában vállalt munkát.

Németországban csak az szerezhet nyugdíjjogosultságot, aki legalább 5 évig az országban dolgozott. Ebből következően Tom - rendes körülmények között - nem kaphatna nyugdíjat a német nyugdíjrendszerből, mivel csak 4 évig állt munkaviszonyban az országban.

Az uniós szabályok értelmében azonban a német nyugdíjhatóságnak figyelembe kell vennie azokat az éveket is, amelyek során Tom Portugáliában dolgozott. A német nyugdíjhatóság ennek megfelelően járt el: elismerte Tom nyugdíjjogosultságát, és nyugellátást folyósít a számára az után a 4 év után, amelynek során a férfi Németországban állt munkaviszonyban.

Ha a biztosítási időszak kevesebb, mint egy év...

Ha Ön egy adott országban egy évnél kevesebb ideig volt biztosítva, előfordulhat, hogy külön szabály vonatkozik az esetére, mivel egyes uniós országok rövid időszakok után nem folyósítanak nyugdíjat. Ön ennek ellenére nem veszíti el azt az időszakot, amelynek során biztosítottként vagy lakosként abban az országban tartózkodott, ahol rövid ideig dolgozott, azok az országok ugyanis, ahol Ön egy évet meghaladó ideig dolgozott, nyugdíjának kiszámításakor figyelembe veszik majd a kérdéses időszakot.

És talán a legfontosabb: a nyugdíj összegének megállapítása

Mindazoknak az uniós országoknak a nyugdíjhatóságai, ahol Ön élete folyamán dolgozott, megvizsgálják, hogy Ön összesen mennyi járulékot fizetett be a helyi nyugdíjrendszerbe, mekkora összegben fizetett járulékot a többi országban, és mennyi ideig dolgozott az érintett országok mindegyikében.

Az ekvivalens uniós nyugdíjmérték

Mindegyik nyugdíjhatóság kiszámítja, mekkora hányadot kell fizetnie az Önnek folyósítandó nyugdíjból. Ennek során a hatóságok az uniós országokban teljesített összes időszakot figyelembe veszik.

A hatóság összeadja az uniós országokban teljesített időszakokat, és kiszámítja, mekkora nyugdíjat kellene Önnek folyósítania abban az esetben, ha Ön egész idő alatt a hatóság helye szerinti ország nyugdíjbiztosítási rendszerébe fizetett volna járulékot (az így kiszámított összeget nevezzük elméleti összegnek).

Ezt követően az elméleti összeget kiigazítja azzal arányosan, hogy Ön ténylegesen mennyi ideig volt biztosítva az adott országban (ez a kiigazított összeg az ún. arányos ellátás).

A nemzeti nyugdíjmérték

Ha Ön - a más országokban esetlegesen teljesített időszakoktól függetlenül - teljesíti a feltételeket ahhoz, hogy az adott ország nyugdíjrendszeréből nemzeti nyugellátásban részesüljön, a nyugdíjhatóság ennek a nemzeti nyugdíjnak (más néven az ún. független ellátásnak) az összegét is kiszámítja.

Eredmény

Az adott uniós ország nemzeti nyugdíjhatósága ezt követően összehasonlítja az arányos ellátást és a független ellátást, és a kettő közül azt az összeget folyósítja majd Önnek nyugdíjként, amelyik magasabb.

Az Ön nyugdíjkérelmének elbírálását követően mindegyik érintett ország külön erre a célra szolgáló űrlapon - az ún. P1 formanyomtatványon - tájékoztatja Önt arról, milyen döntést hozott az ügyében.

Nézzünk egy konkrét számpéldát, így érthető lesz!

Rosa 20 évig Franciaországban, 10 évig pedig Spanyolországban dolgozott.

Mindkét ország 15 éves minimális szolgálati időt szab feltételül a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez. Mindkét ország ki fogja számítani a Rosának járó nyugdíj összegét:

A francia hatóság két kalkulációt végez el:

Egyfelől kiszámítja, mekkora nemzeti nyugdíj (független ellátás) járna Rosának az után a 20 év után, melynek során a hölgy Franciaországban dolgozott - a példa kedvéért legyen ez az összeg havi 800 euró.

Másfelől kiszámítja, mekkora az az elméleti összeg, amelyre Rosa akkor lenne jogosult, ha az egész idő alatt, azaz 30 éven keresztül végig Franciaországban dolgozott volna - tegyük fel, hogy ez az összeg havi 1500 eurót tesz ki. Ezt követően a hatóság meghatározza az arányos ellátás összegét, vagyis az elméleti összeget kiigazítja annak megfelelően, hogy Rosa ténylegesen hány évet dolgozott le Franciaországban - ez 20 x 1500 euró (a franciaországi évek alapján), azaz 30 000 euró, amit el kell osztani az összes év számával, vagyis 30-cal. Az így kapott összeg havi 1000 euró.

Rosa a két összeg - a 800 és az 1000 euró - közül a magasabbat, azaz havi 1000 euró összegű nyugdíjat jogosult kézhez kapni Franciaországtól.

A spanyol hatóság nem számítja majd ki a nemzeti nyugdíj összegét, mert Rosa az előírt minimális szolgálati időnél kevesebb ideig dolgozott Spanyolországban, hanem csak az ekvivalens uniós nyugdíjmértéket számítja ki. Ehhez első lépésben meghatározza az elméleti összeget, amelyre Rosa akkor lenne jogosult, ha egész idő alatt, azaz 30 éven keresztül végig Spanyolországban dolgozott volna - tegyük fel, hogy ez az összeg havi 1200 eurót tesz ki.

Ezt követően a hatóság kiszámítja az arányos ellátás összegét, vagyis az elméleti összeget kiigazítja annak megfelelően, hogy Rosa ténylegesen hány évet dolgozott le Spanyolországban - ez 10 x 1200 euró (a spanyolországi évek alapján), azaz 12 000 euró, amit el kell osztani az összes év számával, vagyis 30-cal. Az így kapott összeg havi 400 euró.

A két ország tehát együttesen havi 1400 euró összegű nyugdíjat folyósít majd Rosának.

A nyugdíjak kifizetése

Az Önnek nyugdíjat folyósító országok a megfelelő összeget általában a lakóhelye szerinti országban nyitott bankszámlájára utalják át Önnek, ha Ön az EU területén él.

Ha Ön nem az EU-ban él, akkor előfordulhat, hogy az Önnek nyugdíjat folyósító uniós országok mindegyikében bankszámlát kell nyitnia.

(forrás: europa.eu az Európai Unió hivatalos tájékoztató weboldala)

Hárommilliárd forint felett az Ötöslottó főnyereménye

Közel három és fél hónapja halmozódik az Ötöslottó főnyereménye, így a szerencsevadászok ezen a héten már 3,03 milliárd forintért szállhatnak versenybe. A 3 milliárdos határ átlépése elég ritka, az Ötöslottó elmúlt 67 éves játéktörténelmében ez csupán a 14. alkalom.
2024. 06. 12. 18:00
Megosztás:

A Richter eszközöket vásárol a Mithra Pharmaceuticalstól

A Richter sikeresen lezárta a tárgyalásokat, és megállapodott a Mithra Pharmaceuticals SA („Mithra”) és leányvállalata, a Mithra Recherche et Développement SA („Mithra R&D”) belgiumi eszközeinek megvásárlásáról.
2024. 06. 12. 17:30
Megosztás:

Jelentős pluszban indítottak az amerikai tőzsdék

Erősödéssel nyitottak az amerikai értékpapírpiacok szerdán.
2024. 06. 12. 16:30
Megosztás:

Stagnált a brit gazdaság áprilisban

Áprilisban stagnált, az áprilissal zárult három hónapban viszont élénk ütemben nőtt a brit gazdaság teljesítménye.
2024. 06. 12. 15:30
Megosztás:

Májusban gyorsult a németországi infláció

Gyorsult májusban a németországi infláció az előző havi három éves mélypontról a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis végleges adatokat publikáló szerdai jelentése alapján.
2024. 06. 12. 15:00
Megosztás:

Kínában nem gyorsult az infláció májusban

Kínában az elemzők által várt gyorsulás helyett az áprilisival megegyező volt a fogyasztói árak emelkedése májusban, ezzel már a negyedik egymást követő hónapban jegyeztek föl emelkedést.
2024. 06. 12. 14:30
Megosztás:

Átlagosan 10-15 százalékkal nőttek a nyári táborok árai

A Taborfigyelo.hu adatai szerint átlagosan 10-15 százalékkal nőttek a nyári táborok árai, így egy napközis tábor átlagára valamivel 50 ezer forint felett van, míg egy ottalvós táborért átlagosan 80 ezer forintot kell fizetnie a családoknak; a táborok átlagárai között régiónként akár 10 százalékos eltérés is lehet.
2024. 06. 12. 14:00
Megosztás:

Megújul Tiszafüred belvárosa

Megújul Tiszafüred belvárosa, a projekt megvalósítása során egyebek mellett zöldfelületek újulnak meg, játszótéri játékokat telepítenek, új burkolatot kap több út és kerékpártámaszokat helyeznek el - közölte a kommunikációért felelős cég az MTI-vel.
2024. 06. 12. 13:30
Megosztás:

Már kevésbé hatásosak a hagyományos vásárlásösztönző reklámok

Egyre tudatosabb a vevők, akikre már kevésbé hatnak a hagyományos vásárlásösztönző reklámok, a véleményvezérekre is csak akkor hallgatnak a követőik, ha szakmai érvekkel keresik a figyelmüket - derül ki az EY legfrissebb, globális fogyasztói felméréséből, amelynek eredményeiről közleményben tájékoztatták az MTI-t.
2024. 06. 12. 13:00
Megosztás:

Kanadai cégre bízta Románia a cernavodai atomerőmű korszerűsítését

A Canadian Nuclear Partners (CNP) részvénytársaságra bízta a romániai atomerőművet működtető Nuclearelectrica (SNN) a jelenleg két blokkal működő cernavodai erőmű 700 megawattos egyes blokkja korszerűsítésének projektmenedzsmentjét - közölte az Agerpres hírügynökség kedden.
2024. 06. 12. 12:30
Megosztás:

A Költségvetési Tanács elnöke szerint indokolt a fegyelmezett költségvetés tartása

Indokolt a nagyon fegyelmezett költségvetés, illetve annak folyamatos monitorozása, hogy tartható-e a 4,5 százalékos hiánycél - mondta a Költségvetési Tanács (KT) elnöke a Magyar Közgazdasági Társaság meghívására tartott online előadásában kedden.
2024. 06. 12. 12:00
Megosztás:

Budapesten tanácskoznak a világ legnagyobb ipari paradicsomfeldolgozói

A globális ipari paradicsomfeldolgozói és -termelői szektor legnagyobb szereplői érkeztek Budapestre az Ipari Paradicsom Világtanács (WPTC) és a Nemzetközi Kertészettudományi Társaság (ISHS) 15. világkongresszusára, 17. szimpóziumára - közölte az Univer Product Zrt., az esemény kiemelt támogatója az MTI-vel kedden.
2024. 06. 12. 11:30
Megosztás:

Megújul a 135 éves múltra visszatekintő vasúti képzés

Megújul a 135 éves múltra visszatekintő vasúti képzés, egységesebbé, rugalmasabbá és hatékonyabbá válik a vasúti alapképzések és a folyamatos időszakos oktatások rendszere - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kedden az MTI-vel.
2024. 06. 12. 11:00
Megosztás:

Megindult a forgalom az M44 gyorsforgalmi út két új felüljáróján

Megindult a forgalom az M44 gyorsforgalmi út két új felüljáróján - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kedden az MTI-vel.
2024. 06. 12. 10:30
Megosztás:

Egyre kevesebben járnak napi nyolc órában munkába

Egyre elterjedtebb jelenség, hogy a cégek nem a megszokott, napi nyolcórás, helyi munkavégzésben, hanem alternatív módon foglalkoztatják a munkavállalóikat. Az atipikus munkavégzés elterjedését a 2020-as koronavírus-járvány korábban sosem látott mértékben gyorsította fel. A már megszokottnak mondható home office és távmunka mellett még számos alternatíva létezik – derül ki a Profession.hu adataiból.
2024. 06. 12. 10:00
Megosztás:

Kormányzati segítséggel cigányzenétől lesznek hangosak az ország éttermei

97 prímás, 45 hegedűs, 60 brácsás, 8 csellós, 73 nagybőgős, 19 klarinétos és 58 cimbalmos zenél majd országszerte az éttermekben - jelentős túljelentkezéssel zárult a Muzsikáló Magyarország 2024 program pályázati időszaka.
2024. 06. 12. 09:41
Megosztás:

Kis emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén

Kis emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, miután kedden negatív korrekció történt a hazai részvénypiacon.
2024. 06. 12. 09:00
Megosztás:

6 milliárdos részvényvisszavásárlást jelentett be a GM

A General Motors 6 milliárd dollár értékű részvényvisszavásárlási programot jelentett be, mivel a korábbi 10 milliárdos program várhatan kifut ebben a negyedévben.
2024. 06. 12. 08:30
Megosztás:

Óvatosan költekezünk: a fogyasztók 43%-a tart attól, hogy az anyagi helyzete romlani fog

A folyamatosan növekvő inflációs nyomás nemcsak a fogyasztói trendeket rendezi át, de egyes igényeket is felerősít. Megváltoztak a kiskereskedőkkel szembeni elvárások és a generatív MI a vásárlás terén is egyre kiemeltebb szerephez jut – derül ki a Capgemini Research Institute legfrissebb kutatásából.
2024. 06. 12. 08:10
Megosztás:

Elérhetetlen a Filecoin 10 dolláros célára? Az Angry Pepe Fork célja, hogy túlszárnyalja a Bonkot és a Dogecoint

Radiants elindította a Bonkathont, egy hackathont, amely a Bonk (BONK) ökoszisztéma fejlesztését célozza, növelve ezzel a projekt vonzerejét, de ennek ellenére értéke 20%-kal csökkent. Eközben a Dogecoin (DOGE) értéke is esett, és a Filecoin (FIL) küzd a 10 dolláros árhatár eléréséért.
2024. 06. 12. 07:40
Megosztás: