Nyugdíjat kaphatsz külföldről, devizában! Mutatjuk hogyan

Egyre többen dolgoznak magyarok is külföldön, így joggal merül fel a kérdés: mi a helyzet ilyenkor a nyugdíjjal? Melyik ország fizeti a nyugdíjunkat? Mi van akkor, ha több országban is dolgozott valaki? Ha valaki élete folyamán több uniós országban is dolgozott, elképzelhető, hogy az érintett országok mindegyikében nyugdíjjogosultságot szerzett. Mi a helyzet ilyenkor a nyugdíj-korhatár kiszámításakor? Mennyi ideig kell egy adott országban dolgozni ahhoz, hogy megszerezzük a nyugdíj jogosultságunkat, azaz hány év szolgálati időre van szükség? Hogyan állapítják meg a nyugdíj összegét? Hogyan történik ilyen esetekben a nyugdíj kifizetése?

Nyugdíjat kaphatsz külföldről, devizában! Mutatjuk hogyan

Ha Ön élete folyamán több uniós országban is dolgozott, elképzelhető, hogy az érintett országok mindegyikében nyugdíjjogosultságot szerzett.

Nyugdíjigényléskor Önnek abban az országban kell kérelmével a nyugdíjhatósághoz fordulnia, ahol él , vagy ahol utoljára dolgozott. Ha Ön soha nem dolgozott abban az országban, ahol jelenleg él, akkor a lakhelye szerinti ország továbbítani fogja kérelmét annak az országnak, ahol Ön legutoljára dolgozott.

Ez az ország lesz felelős azért, hogy feldolgozza az Ön kérelmét, és összegyűjtse a befizetett nyugdíjjárulékokról szóló adatokat az összes olyan országból, ahol Ön élete folyamán dolgozott.

Egyes országokban a nyugdíjhatóságnak kell megküldenie Önnek az igénybejelentő lapot, mielőtt Ön eléri az adott országban érvényes nyugdíjkorhatárt. Ha Ön nem kapja meg az igénybejelentő lapot, érdeklődje meg az illetékes nyugdíjhatóságtól, hogy automatikusan megküldik-e majd Önnek a nyomtatványt.

-----

Figyelmeztetés! Önnek a nyugdíjba vonulás előtt legalább 6 hónappal érdemes tájékozódnia a nyugdíjigénylésről, mert a folyamat több ország érintettsége esetén hosszúra nyúlhat,

-----

Szükséges dokumentumok a külföldi nyugdíjhoz

Országonként változik, hogy milyen dokumentumokra van szükség az eljáráshoz, de Önnek rendes körülmények között meg kell adnia bankszámlaadatait, és valamilyen formában igazolnia kell személyazonosságát.

Ha részletesebben utána szeretni nézni a kérdésnek, vegye fel a kapcsolatot a nyugdíjkérelmét kezelő nyugdíjhatósággal.

Különbségek a nyugdíjkorhatár tekintetében

Egyes uniós országokban tovább kell várni a nyugdíjfolyósítás megkezdődésére, mint máshol.

Ön csak akkor kaphat nyugdíjat attól az országtól, ahol most él (vagy ahol utoljára dolgozott), amikor eléri az adott országban érvényes hivatalos nyugdíjkorhatárt. Ha Ön élete folyamán más országokban is nyugdíjjogosultságot szerzett, az ezek alapján a jogosultságok alapján Önnek járó nyugdíjhányadot csak akkor kapja meg, amikor ezekben az országokban eléri a hivatalos nyugdíjkorhatárt.

Ezért fontos, hogy mindazokban az országokban, ahol élete folyamán dolgozott, előzetesen megérdeklődje, mi vonatkozik Önre abban az esetben, ha megváltoztatja a nyugdíjfolyósítás kezdetének időpontját.

Ha ugyanis az egyik országban korábban kezd el nyugellátásban részesülni, az befolyásolhatja a kapott összeg nagyságát.

A kérdéssel kapcsolatban felvilágosítást és tanácsot kaphat az illetékes nyugdíjhatóságtól abban az országban, ahol jelenleg él, és/vagy azokban az országokban, ahol korábban dolgozott.

Nézzünk meg egy konkrét esetet!

(Ne feledje: a nyugdíjkorhatár országonként eltérő lehet - az is előfordulhat, hogy magasabb, mint az Ön országában!)

Caroline francia állampolgár, aki 15 éven át Dániában vállalt munkát, majd - pályája vége felé - visszaköltözött Franciaországba. Amikor betöltötte a 62. életévét, nyugdíjat igényelt a francia hatóságoktól a franciaországi szabályoknak megfelelően, a hatóságok azonban nagyon alacsony összegű nyugdíjat kezdtek el folyósítani a számára.

Ennek az az oka, hogy 62 évesen Caroline csak azt a nyugdíjhányadot kaphatja kézhez, amely a Franciaországban megszerzett jogosultság után jár neki. A Dániában ledolgozott évek után járó nyugdíjhányadot majd csak 67 éves korától kezdve kapja meg, mivel Dániában 67 év a hivatalos nyugdíjkorhatár.

Nyugdíj jogosultsági időszakok egyes uniós tagországokban

Egyes uniós országokban Ön csak akkor szerezhet nyugdíjjogosultságot, ha előzőleg meghatározott ideig az adott országban dolgozik (lásd: minimális szolgálati idő).

Ilyen esetekben a nyugdíjhatóságnak a nyugdíjjogosultság elbírálásakor mindazokat az időszakokat figyelembe kell vennie, amelyeknek során Ön más uniós országokban dolgozott, méghozzá úgy, mintha Ön ezen időszakok során a nyugdíjhatóság helye szerinti országban dolgozott volna (lásd: a biztosítási idők összesítésének elve).

Ha a hatóság nem így jár el, Ön segítséget kérhet segítségnyújtó szolgálatainktól ITT.

Nézzünk meg itt is egy konkrét esetet, hogy érthetőbb legyen!

Tom 4 éven keresztül Németországban, majd 32 éven át Portugáliában vállalt munkát.

Németországban csak az szerezhet nyugdíjjogosultságot, aki legalább 5 évig az országban dolgozott. Ebből következően Tom - rendes körülmények között - nem kaphatna nyugdíjat a német nyugdíjrendszerből, mivel csak 4 évig állt munkaviszonyban az országban.

Az uniós szabályok értelmében azonban a német nyugdíjhatóságnak figyelembe kell vennie azokat az éveket is, amelyek során Tom Portugáliában dolgozott. A német nyugdíjhatóság ennek megfelelően járt el: elismerte Tom nyugdíjjogosultságát, és nyugellátást folyósít a számára az után a 4 év után, amelynek során a férfi Németországban állt munkaviszonyban.

Ha a biztosítási időszak kevesebb, mint egy év...

Ha Ön egy adott országban egy évnél kevesebb ideig volt biztosítva, előfordulhat, hogy külön szabály vonatkozik az esetére, mivel egyes uniós országok rövid időszakok után nem folyósítanak nyugdíjat. Ön ennek ellenére nem veszíti el azt az időszakot, amelynek során biztosítottként vagy lakosként abban az országban tartózkodott, ahol rövid ideig dolgozott, azok az országok ugyanis, ahol Ön egy évet meghaladó ideig dolgozott, nyugdíjának kiszámításakor figyelembe veszik majd a kérdéses időszakot.

És talán a legfontosabb: a nyugdíj összegének megállapítása

Mindazoknak az uniós országoknak a nyugdíjhatóságai, ahol Ön élete folyamán dolgozott, megvizsgálják, hogy Ön összesen mennyi járulékot fizetett be a helyi nyugdíjrendszerbe, mekkora összegben fizetett járulékot a többi országban, és mennyi ideig dolgozott az érintett országok mindegyikében.

Az ekvivalens uniós nyugdíjmérték

Mindegyik nyugdíjhatóság kiszámítja, mekkora hányadot kell fizetnie az Önnek folyósítandó nyugdíjból. Ennek során a hatóságok az uniós országokban teljesített összes időszakot figyelembe veszik.

A hatóság összeadja az uniós országokban teljesített időszakokat, és kiszámítja, mekkora nyugdíjat kellene Önnek folyósítania abban az esetben, ha Ön egész idő alatt a hatóság helye szerinti ország nyugdíjbiztosítási rendszerébe fizetett volna járulékot (az így kiszámított összeget nevezzük elméleti összegnek).

Ezt követően az elméleti összeget kiigazítja azzal arányosan, hogy Ön ténylegesen mennyi ideig volt biztosítva az adott országban (ez a kiigazított összeg az ún. arányos ellátás).

A nemzeti nyugdíjmérték

Ha Ön - a más országokban esetlegesen teljesített időszakoktól függetlenül - teljesíti a feltételeket ahhoz, hogy az adott ország nyugdíjrendszeréből nemzeti nyugellátásban részesüljön, a nyugdíjhatóság ennek a nemzeti nyugdíjnak (más néven az ún. független ellátásnak) az összegét is kiszámítja.

Eredmény

Az adott uniós ország nemzeti nyugdíjhatósága ezt követően összehasonlítja az arányos ellátást és a független ellátást, és a kettő közül azt az összeget folyósítja majd Önnek nyugdíjként, amelyik magasabb.

Az Ön nyugdíjkérelmének elbírálását követően mindegyik érintett ország külön erre a célra szolgáló űrlapon - az ún. P1 formanyomtatványon - tájékoztatja Önt arról, milyen döntést hozott az ügyében.

Nézzünk egy konkrét számpéldát, így érthető lesz!

Rosa 20 évig Franciaországban, 10 évig pedig Spanyolországban dolgozott.

Mindkét ország 15 éves minimális szolgálati időt szab feltételül a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez. Mindkét ország ki fogja számítani a Rosának járó nyugdíj összegét:

A francia hatóság két kalkulációt végez el:

Egyfelől kiszámítja, mekkora nemzeti nyugdíj (független ellátás) járna Rosának az után a 20 év után, melynek során a hölgy Franciaországban dolgozott - a példa kedvéért legyen ez az összeg havi 800 euró.

Másfelől kiszámítja, mekkora az az elméleti összeg, amelyre Rosa akkor lenne jogosult, ha az egész idő alatt, azaz 30 éven keresztül végig Franciaországban dolgozott volna - tegyük fel, hogy ez az összeg havi 1500 eurót tesz ki. Ezt követően a hatóság meghatározza az arányos ellátás összegét, vagyis az elméleti összeget kiigazítja annak megfelelően, hogy Rosa ténylegesen hány évet dolgozott le Franciaországban - ez 20 x 1500 euró (a franciaországi évek alapján), azaz 30 000 euró, amit el kell osztani az összes év számával, vagyis 30-cal. Az így kapott összeg havi 1000 euró.

Rosa a két összeg - a 800 és az 1000 euró - közül a magasabbat, azaz havi 1000 euró összegű nyugdíjat jogosult kézhez kapni Franciaországtól.

A spanyol hatóság nem számítja majd ki a nemzeti nyugdíj összegét, mert Rosa az előírt minimális szolgálati időnél kevesebb ideig dolgozott Spanyolországban, hanem csak az ekvivalens uniós nyugdíjmértéket számítja ki. Ehhez első lépésben meghatározza az elméleti összeget, amelyre Rosa akkor lenne jogosult, ha egész idő alatt, azaz 30 éven keresztül végig Spanyolországban dolgozott volna - tegyük fel, hogy ez az összeg havi 1200 eurót tesz ki.

Ezt követően a hatóság kiszámítja az arányos ellátás összegét, vagyis az elméleti összeget kiigazítja annak megfelelően, hogy Rosa ténylegesen hány évet dolgozott le Spanyolországban - ez 10 x 1200 euró (a spanyolországi évek alapján), azaz 12 000 euró, amit el kell osztani az összes év számával, vagyis 30-cal. Az így kapott összeg havi 400 euró.

A két ország tehát együttesen havi 1400 euró összegű nyugdíjat folyósít majd Rosának.

A nyugdíjak kifizetése

Az Önnek nyugdíjat folyósító országok a megfelelő összeget általában a lakóhelye szerinti országban nyitott bankszámlájára utalják át Önnek, ha Ön az EU területén él.

Ha Ön nem az EU-ban él, akkor előfordulhat, hogy az Önnek nyugdíjat folyósító uniós országok mindegyikében bankszámlát kell nyitnia.

(forrás: europa.eu az Európai Unió hivatalos tájékoztató weboldala)

Már mától forgalomkorlátozások lesznek a fővárosi ünnepi előkészületek miatt

Már mától forgalomkorlátozások lesznek az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítő munkái miatt Budapesten.
2022. 08. 15. 09:00
Megosztás:

Hiszi a Piszi! Egymás után kétszer vitte el valaki a lottó főnyereményt!

Két hónapon belül kétszer is megütötte a főnyereményt egy férfi Maryland állam lottójátékán az Egyesült Államokban.
2022. 08. 15. 08:30
Megosztás:

Erősödött hétfő reggelre a forint

Erősödött a forint a hét végén a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
2022. 08. 15. 08:00
Megosztás:

Folytatódik a meleg idő

Folytatódik jövő héten a meleg, napsütéses, jellemzően száraz idő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.
2022. 08. 15. 06:00
Megosztás:

Heti Horoszkóp - Komoly veszély leselkedik a héten! De melyik csillagjegyre micsoda?

Heti horoszkópunk a 2022. augusztus 15. (hétfő) - augusztus 21. (vasárnap) közötti időszakra vonatkozóan megmutatja , hogy a csillagok állása alapján mi vár Rád a pénzügyeidben és az élet más területén. Lássuk, kinek van izgulnivalója és ki számíthat valami pozitív dologra!
2022. 08. 15. 04:01
Megosztás:

Átvette a Sopron Bank fiókjait a MagNet

Átvette a Sopron Bank fiókjait a MagNet Magyar Közösségi Bank, 2022 második felétől a Sopron Bank fiókhálózatával beolvadt a MagNet Bank Pest megyei fiókhálózatába.
2022. 08. 15. 01:00
Megosztás:

Ezekkel a számokkal nyerhettél a hatos lottón!

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
2022. 08. 14. 22:00
Megosztás:

Újabb amerikai kongresszusi delegáció utazott Tajvanra

Újabb amerikai kongresszusi delegáció utazott Tajvan fővárosába vasárnap, ami bő egy héten belül a második hivatalos és előre be nem jelentett amerikai látogatás a szigetre. Az előző, amelyet Nancy Pelosi házelnök vezetett, komoly diplomáciai konfliktust okozott az Egyesült Államok és a Tajvant egyik saját tartományának tartó Kína között.
2022. 08. 14. 21:00
Megosztás:

A szabályok enyhítését jelentette be az amerikai járványügyi központ a tanév kezdetén

Az Egyesült Államokban a diákoknak nem lesz kötelező karantén a hamarosan kezdődő tanévben, akkor sem, ha koronavírussal fertőzött személlyel voltak kapcsolatban - olvasható az Egyesült Államok járványügyi központjának (CDC) pénteken frissített ajánlásában.
2022. 08. 14. 20:00
Megosztás:

Légtérberepülést tart hétfőn a Magyar Honvédség

Légtérberepülést tart a Magyar Honvédség augusztus 15-én a kora délutáni órákban Budapesten, az augusztus 20-i légibemutató előkészítéseként - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap az MTI-vel.
2022. 08. 14. 19:00
Megosztás:

Most kell nagyon odafigyelni az életveszélyes mustgázra!

A mustgáz veszélyeire hívja fel a figyelmet a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) a Facebook-oldalára vasárnap feltöltött posztban.
2022. 08. 14. 18:00
Megosztás:

Szegeden rendezik meg a 60. Közgazdász-vándorgyűlést szeptemberben

Szegeden szervezi meg a 60. Közgazdász-vándorgyűlést a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) szeptember 22-23-án - közölte az MKT az MTI-vel.
2022. 08. 14. 15:00
Megosztás:

Erdőkért felelős államtitkár: ezután is szabályozott keretek között fog zajlani a fakitermelés

Az erdészeti, a természetvédelmi hatóság és a nemzeti parkok szakemberei a fakitermelés szabályozására vonatkozó rendelet módosítása után is ugyanúgy ellenőrizni fognak minden fakitermelést, mint eddig - erről az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára beszélt a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.
2022. 08. 14. 14:00
Megosztás:

Így alakult a héten a BUX

Csökkenő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 43 662,95 ponton zárt pénteken, 194,67 ponttal, 0,45 százalékkal magasabban, mint egy hete.
2022. 08. 14. 12:00
Megosztás:

GDP- és építőipari adatokat közölnek a jövő héten

Több statisztika is megjelenik a jövő héten, közöttük kiemelkedik a második negyedévi bruttó hazai termék (GDP) adata.
2022. 08. 14. 10:00
Megosztás:

A hőség miatt idén cserepes növényekből rakták ki a brüsszeli virágszőnyeget

Kánikulában ünnepli 51. születésnapját a brüsszeli főteret, a Grand Place-t beborító virágszőnyeg, amelyet ez alkalomból úgy készítettek el, hogy jobban ellenálljon a hőségnek.
2022. 08. 14. 08:00
Megosztás:

Egy amerikai bíróság visszaállította a szénbányászati moratóriumot

Egy amerikai szövetségi bíróság visszaállította a szénbányászati moratóriumot a szövetségi földterületeken pénteken.
2022. 08. 14. 06:00
Megosztás:

70 éves nyugdíjkorhatár Magyarországon? Igen, erre számítunk!

Kedvezőtlenebbé váltak a nyugdíjkilátások a K&H biztos jövő felmérése szerint, amely a 30-59 évesek körében nézte meg, mire számítanak időskorukban. A nyugdíjkorhatárt átlagosan 69 évre teszik, a küszöb a 70 éves szint a várakozásokat nézve. Mi ennek a realitása?
2022. 08. 14. 04:01
Megosztás:

Pusztító villámárvizekre készülhet Kalifornia a jövőben

Nagy területen pusztító villámárvizekkel kell szembenéznie a jövőben a ma történelmi szárazsággal küzdő Kaliforniának, amelyek nagyobb kárt okozhatnak majd, mint egy erős földrengés - állapították meg a Kaliforniai Egyetem (UCLA) kutatói.
2022. 08. 14. 03:00
Megosztás:

Olaszországban a nyári szezon csúcsnapjait élik a mostani hétvégén

Alig maradt üres szoba a szállodákban és bérelhető napernyő a strandokon Olaszországban az augusztus 15-i Nagyboldogasszony ünnepe előtti hétvégén, amely a pandémia előtti idegenforgalmi adatokat idézi a CNA kereskedelmi szövetség adatai szerint.
2022. 08. 14. 02:00
Megosztás: