Nyugdíjat kaphatsz külföldről, devizában! Mutatjuk hogyan

Egyre többen dolgoznak magyarok is külföldön, így joggal merül fel a kérdés: mi a helyzet ilyenkor a nyugdíjjal? Melyik ország fizeti a nyugdíjunkat? Mi van akkor, ha több országban is dolgozott valaki? Ha valaki élete folyamán több uniós országban is dolgozott, elképzelhető, hogy az érintett országok mindegyikében nyugdíjjogosultságot szerzett. Mi a helyzet ilyenkor a nyugdíj-korhatár kiszámításakor? Mennyi ideig kell egy adott országban dolgozni ahhoz, hogy megszerezzük a nyugdíj jogosultságunkat, azaz hány év szolgálati időre van szükség? Hogyan állapítják meg a nyugdíj összegét? Hogyan történik ilyen esetekben a nyugdíj kifizetése?

Nyugdíjat kaphatsz külföldről, devizában! Mutatjuk hogyan

Ha Ön élete folyamán több uniós országban is dolgozott, elképzelhető, hogy az érintett országok mindegyikében nyugdíjjogosultságot szerzett.

Nyugdíjigényléskor Önnek abban az országban kell kérelmével a nyugdíjhatósághoz fordulnia, ahol él , vagy ahol utoljára dolgozott. Ha Ön soha nem dolgozott abban az országban, ahol jelenleg él, akkor a lakhelye szerinti ország továbbítani fogja kérelmét annak az országnak, ahol Ön legutoljára dolgozott.

Ez az ország lesz felelős azért, hogy feldolgozza az Ön kérelmét, és összegyűjtse a befizetett nyugdíjjárulékokról szóló adatokat az összes olyan országból, ahol Ön élete folyamán dolgozott.

Egyes országokban a nyugdíjhatóságnak kell megküldenie Önnek az igénybejelentő lapot, mielőtt Ön eléri az adott országban érvényes nyugdíjkorhatárt. Ha Ön nem kapja meg az igénybejelentő lapot, érdeklődje meg az illetékes nyugdíjhatóságtól, hogy automatikusan megküldik-e majd Önnek a nyomtatványt.

-----

Figyelmeztetés! Önnek a nyugdíjba vonulás előtt legalább 6 hónappal érdemes tájékozódnia a nyugdíjigénylésről, mert a folyamat több ország érintettsége esetén hosszúra nyúlhat,

-----

Szükséges dokumentumok a külföldi nyugdíjhoz

Országonként változik, hogy milyen dokumentumokra van szükség az eljáráshoz, de Önnek rendes körülmények között meg kell adnia bankszámlaadatait, és valamilyen formában igazolnia kell személyazonosságát.

Ha részletesebben utána szeretni nézni a kérdésnek, vegye fel a kapcsolatot a nyugdíjkérelmét kezelő nyugdíjhatósággal.

Különbségek a nyugdíjkorhatár tekintetében

Egyes uniós országokban tovább kell várni a nyugdíjfolyósítás megkezdődésére, mint máshol.

Ön csak akkor kaphat nyugdíjat attól az országtól, ahol most él (vagy ahol utoljára dolgozott), amikor eléri az adott országban érvényes hivatalos nyugdíjkorhatárt. Ha Ön élete folyamán más országokban is nyugdíjjogosultságot szerzett, az ezek alapján a jogosultságok alapján Önnek járó nyugdíjhányadot csak akkor kapja meg, amikor ezekben az országokban eléri a hivatalos nyugdíjkorhatárt.

Ezért fontos, hogy mindazokban az országokban, ahol élete folyamán dolgozott, előzetesen megérdeklődje, mi vonatkozik Önre abban az esetben, ha megváltoztatja a nyugdíjfolyósítás kezdetének időpontját.

Ha ugyanis az egyik országban korábban kezd el nyugellátásban részesülni, az befolyásolhatja a kapott összeg nagyságát.

A kérdéssel kapcsolatban felvilágosítást és tanácsot kaphat az illetékes nyugdíjhatóságtól abban az országban, ahol jelenleg él, és/vagy azokban az országokban, ahol korábban dolgozott.

Nézzünk meg egy konkrét esetet!

(Ne feledje: a nyugdíjkorhatár országonként eltérő lehet - az is előfordulhat, hogy magasabb, mint az Ön országában!)

Caroline francia állampolgár, aki 15 éven át Dániában vállalt munkát, majd - pályája vége felé - visszaköltözött Franciaországba. Amikor betöltötte a 62. életévét, nyugdíjat igényelt a francia hatóságoktól a franciaországi szabályoknak megfelelően, a hatóságok azonban nagyon alacsony összegű nyugdíjat kezdtek el folyósítani a számára.

Ennek az az oka, hogy 62 évesen Caroline csak azt a nyugdíjhányadot kaphatja kézhez, amely a Franciaországban megszerzett jogosultság után jár neki. A Dániában ledolgozott évek után járó nyugdíjhányadot majd csak 67 éves korától kezdve kapja meg, mivel Dániában 67 év a hivatalos nyugdíjkorhatár.

Nyugdíj jogosultsági időszakok egyes uniós tagországokban

Egyes uniós országokban Ön csak akkor szerezhet nyugdíjjogosultságot, ha előzőleg meghatározott ideig az adott országban dolgozik (lásd: minimális szolgálati idő).

Ilyen esetekben a nyugdíjhatóságnak a nyugdíjjogosultság elbírálásakor mindazokat az időszakokat figyelembe kell vennie, amelyeknek során Ön más uniós országokban dolgozott, méghozzá úgy, mintha Ön ezen időszakok során a nyugdíjhatóság helye szerinti országban dolgozott volna (lásd: a biztosítási idők összesítésének elve).

Ha a hatóság nem így jár el, Ön segítséget kérhet segítségnyújtó szolgálatainktól ITT.

Nézzünk meg itt is egy konkrét esetet, hogy érthetőbb legyen!

Tom 4 éven keresztül Németországban, majd 32 éven át Portugáliában vállalt munkát.

Németországban csak az szerezhet nyugdíjjogosultságot, aki legalább 5 évig az országban dolgozott. Ebből következően Tom - rendes körülmények között - nem kaphatna nyugdíjat a német nyugdíjrendszerből, mivel csak 4 évig állt munkaviszonyban az országban.

Az uniós szabályok értelmében azonban a német nyugdíjhatóságnak figyelembe kell vennie azokat az éveket is, amelyek során Tom Portugáliában dolgozott. A német nyugdíjhatóság ennek megfelelően járt el: elismerte Tom nyugdíjjogosultságát, és nyugellátást folyósít a számára az után a 4 év után, amelynek során a férfi Németországban állt munkaviszonyban.

Ha a biztosítási időszak kevesebb, mint egy év...

Ha Ön egy adott országban egy évnél kevesebb ideig volt biztosítva, előfordulhat, hogy külön szabály vonatkozik az esetére, mivel egyes uniós országok rövid időszakok után nem folyósítanak nyugdíjat. Ön ennek ellenére nem veszíti el azt az időszakot, amelynek során biztosítottként vagy lakosként abban az országban tartózkodott, ahol rövid ideig dolgozott, azok az országok ugyanis, ahol Ön egy évet meghaladó ideig dolgozott, nyugdíjának kiszámításakor figyelembe veszik majd a kérdéses időszakot.

És talán a legfontosabb: a nyugdíj összegének megállapítása

Mindazoknak az uniós országoknak a nyugdíjhatóságai, ahol Ön élete folyamán dolgozott, megvizsgálják, hogy Ön összesen mennyi járulékot fizetett be a helyi nyugdíjrendszerbe, mekkora összegben fizetett járulékot a többi országban, és mennyi ideig dolgozott az érintett országok mindegyikében.

Az ekvivalens uniós nyugdíjmérték

Mindegyik nyugdíjhatóság kiszámítja, mekkora hányadot kell fizetnie az Önnek folyósítandó nyugdíjból. Ennek során a hatóságok az uniós országokban teljesített összes időszakot figyelembe veszik.

A hatóság összeadja az uniós országokban teljesített időszakokat, és kiszámítja, mekkora nyugdíjat kellene Önnek folyósítania abban az esetben, ha Ön egész idő alatt a hatóság helye szerinti ország nyugdíjbiztosítási rendszerébe fizetett volna járulékot (az így kiszámított összeget nevezzük elméleti összegnek).

Ezt követően az elméleti összeget kiigazítja azzal arányosan, hogy Ön ténylegesen mennyi ideig volt biztosítva az adott országban (ez a kiigazított összeg az ún. arányos ellátás).

A nemzeti nyugdíjmérték

Ha Ön - a más országokban esetlegesen teljesített időszakoktól függetlenül - teljesíti a feltételeket ahhoz, hogy az adott ország nyugdíjrendszeréből nemzeti nyugellátásban részesüljön, a nyugdíjhatóság ennek a nemzeti nyugdíjnak (más néven az ún. független ellátásnak) az összegét is kiszámítja.

Eredmény

Az adott uniós ország nemzeti nyugdíjhatósága ezt követően összehasonlítja az arányos ellátást és a független ellátást, és a kettő közül azt az összeget folyósítja majd Önnek nyugdíjként, amelyik magasabb.

Az Ön nyugdíjkérelmének elbírálását követően mindegyik érintett ország külön erre a célra szolgáló űrlapon - az ún. P1 formanyomtatványon - tájékoztatja Önt arról, milyen döntést hozott az ügyében.

Nézzünk egy konkrét számpéldát, így érthető lesz!

Rosa 20 évig Franciaországban, 10 évig pedig Spanyolországban dolgozott.

Mindkét ország 15 éves minimális szolgálati időt szab feltételül a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez. Mindkét ország ki fogja számítani a Rosának járó nyugdíj összegét:

A francia hatóság két kalkulációt végez el:

Egyfelől kiszámítja, mekkora nemzeti nyugdíj (független ellátás) járna Rosának az után a 20 év után, melynek során a hölgy Franciaországban dolgozott - a példa kedvéért legyen ez az összeg havi 800 euró.

Másfelől kiszámítja, mekkora az az elméleti összeg, amelyre Rosa akkor lenne jogosult, ha az egész idő alatt, azaz 30 éven keresztül végig Franciaországban dolgozott volna - tegyük fel, hogy ez az összeg havi 1500 eurót tesz ki. Ezt követően a hatóság meghatározza az arányos ellátás összegét, vagyis az elméleti összeget kiigazítja annak megfelelően, hogy Rosa ténylegesen hány évet dolgozott le Franciaországban - ez 20 x 1500 euró (a franciaországi évek alapján), azaz 30 000 euró, amit el kell osztani az összes év számával, vagyis 30-cal. Az így kapott összeg havi 1000 euró.

Rosa a két összeg - a 800 és az 1000 euró - közül a magasabbat, azaz havi 1000 euró összegű nyugdíjat jogosult kézhez kapni Franciaországtól.

A spanyol hatóság nem számítja majd ki a nemzeti nyugdíj összegét, mert Rosa az előírt minimális szolgálati időnél kevesebb ideig dolgozott Spanyolországban, hanem csak az ekvivalens uniós nyugdíjmértéket számítja ki. Ehhez első lépésben meghatározza az elméleti összeget, amelyre Rosa akkor lenne jogosult, ha egész idő alatt, azaz 30 éven keresztül végig Spanyolországban dolgozott volna - tegyük fel, hogy ez az összeg havi 1200 eurót tesz ki.

Ezt követően a hatóság kiszámítja az arányos ellátás összegét, vagyis az elméleti összeget kiigazítja annak megfelelően, hogy Rosa ténylegesen hány évet dolgozott le Spanyolországban - ez 10 x 1200 euró (a spanyolországi évek alapján), azaz 12 000 euró, amit el kell osztani az összes év számával, vagyis 30-cal. Az így kapott összeg havi 400 euró.

A két ország tehát együttesen havi 1400 euró összegű nyugdíjat folyósít majd Rosának.

A nyugdíjak kifizetése

Az Önnek nyugdíjat folyósító országok a megfelelő összeget általában a lakóhelye szerinti országban nyitott bankszámlájára utalják át Önnek, ha Ön az EU területén él.

Ha Ön nem az EU-ban él, akkor előfordulhat, hogy az Önnek nyugdíjat folyósító uniós országok mindegyikében bankszámlát kell nyitnia.

(forrás: europa.eu az Európai Unió hivatalos tájékoztató weboldala)

Lengyelországban 76 kis moduláris nukleáris reaktort létesítenének 2038-ig

Lengyelországban 76 SMR típusú kis moduláris nukleáris reaktort létesítenének 2038-ig - jelentette be kedden Daniel Obajtek, a PKN Orlen állami tulajdonú energetikai nagyvállalat vezérigazgatója.
2023. 02. 01. 07:30
Megosztás:

Közlekedési fennakadásokat, baleseteket okoztak az újabb téli viharok az Egyesült Államok középső részén

Fagyott és ónos eső miatt több ezer légijáratot töröltek kedden az Egyesült Államok középső és déli részén, több államban az iskolák is zárva maradtak.
2023. 02. 01. 07:00
Megosztás:

BKV: a forrás rendelkezésre áll, a bértárgyalások folytatódnak

A BKV munkavállalói a vállalatvezetés döntésének értelmében bérmegállapodás nélkül is emelt összegű januári bért kapnak, a tárgyalások lezárásához szükséges egyeztetések tovább folytatódnak - közölte a társaság kedden az MTI-vel.
2023. 02. 01. 06:30
Megosztás:

A BME kutatója csaknem 2 millió eurós támogatást nyert az ERC Consolidator Grant pályázatán

Makk Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) szilárdtest fizikával foglalkozó kutatója öt évre csaknem 2 millió eurós (mintegy 778 millió forint) támogatást nyert az Európai Kutatási Tanács (European Research Council - ERC) Consolidator Grant pályázatán - közölte az egyetem kedden az MTI-vel.
2023. 02. 01. 06:00
Megosztás:

BKK: idén is folytatódik az utastájékoztatás megújítása

Idén is folytatják a kiemelt fővárosi csomópontok utastájékoztató elemeinek korszerűsítését, először január végén a Blaha Lujza tér környéki megállók oszlopait újították fel, ahol a korábbiakhoz képest bővebb, informatívabb és korszerűbb táblákkal találkozhatnak az utasok - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.
2023. 02. 01. 05:30
Megosztás:

Sikeresen zárult a Vodafone Magyarország felvásárlás

Sikeresen zárult a Vodafone Magyarország felvásárlása, a magyar állam 49 százalékos részesedést szerzett a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül - közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium kedden az MTI-vel.
2023. 02. 01. 05:00
Megosztás:

Az európaiak az egészségügyre fordítanák a legtöbb helyreállítási forrást

Az európaiak az egészségügy, az energiaellátás, a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, valamint a foglalkoztatás területeire fordítanák a legtöbb támogatást a Next Generation EU nevű uniós helyreállítási eszköz keretéből - derült ki az Európai Bizottság által kedden közzétett Eurobarométer-felmérésből.
2023. 02. 01. 04:30
Megosztás:

Technikai recesszióba került Csehország

A tavalyi utolsó negyedévben 0,3 százalékkal visszaesett Csehország bruttó hazai terméke (GDP) az előző negyedévhez viszonyítva, ezzel technikai recesszióba került az ország, miután a GDP két egymást követő negyedévben is csökkent - jelentette a CTK hírügynökség a Cseh Statisztikai Hivatal közleményére hivatkozva.
2023. 02. 01. 04:00
Megosztás:

Lesz baj! Megszűnhet a TB-finanszírozott fogorvosi ellátás több helyen

Komoly problémával néznek farkasszemet az alapellátásban dolgozó fogorvosok, hiszen a praxisok rezsitámogatását jelentősen meg kellene emelni, mert annak hiányában nagyon sok fogorvos jelenthet csődöt a közeljövőben – nyilatkozta a Napi.hu-nak Iványi József budapesti alapellátó fogorvos.
2023. 02. 01. 03:00
Megosztás:

A csornai szerelvénygyártó Farkas Kft. több mint 300 millió forintból növeli hatékonyságát

A csornai székhelyű Farkas Szerelvénygyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 334,66 millió forintos fejlesztéssel növeli hatékonyságát; a beruházáshoz 234,26 millió forintos, feltételesen vissza nem térítendő uniós támogatást nyert el a Széchenyi Terv Plusz programban - közölte a társaság kedden az MTI-vel.
2023. 02. 01. 02:30
Megosztás:

Béremelést követelnek a közszolgálati dolgozók szakszervezetei

Tizenharmadik havi juttatást és további bérfejlesztést követelnek a közszolgálatban dolgozó szakszervezetek - jelentette be Boros Péterné, az Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) elnöke az érdekvédők Állj ki magadért és állj le 5 percre január 31-én! címmel megrendezett hétfői, közös sajtótájékoztatóján, Budapesten.
2023. 02. 01. 02:00
Megosztás:

Több mint 26 ezerrel kevesebb magyart regisztráltak Hargita megyében a 2011-es népszámláláshoz képest

Több mint 26 ezerrel kevesebb magyart írtak össze tavaly Hargita megyében a 2011-es cenzushoz képest, mégis csaknem egy százalékponttal nőtt a magyarság aránya Románia "legmagyarabb" megyéjében - derült ki a román statisztikai intézet keddi közleményéből, amelyben területi bontásban közölt ideiglenes adatokat a tavalyi népszámlálásról.
2023. 02. 01. 01:30
Megosztás:

NAV: igazolásokkal ellenőrizhető az szja-bevallási tervezet

Február közepéig mindenki megkapja a tavalyi jövedelme és az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási befizetései után a munkáltatói, kifizetői és pénztári igazolásokat, ezek alapján ellenőrizhető a személyi jövedelemadó bevallási tervezete és a pénztárakba befizetett összegek után járó adóvisszatérítés összege - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) keddi közleményében.
2023. 02. 01. 01:00
Megosztás:

Duna House: az idei év a felújításokról szólhat

A megugró energiaköltségek miatt az idei év a felújítások éve lehet az ingatlanpiacon, de a dráguló kivitelezési és anyagköltségek finanszírozására sok esetben elengedhetetlen lesz a pénzügyi segítség - írta a Duna House az MTI-nek eljuttatott közleményében kedden.
2023. 02. 01. 00:01
Megosztás:

Végleg leállítja a Tihange 2 atomreaktort Belgium

Belgium kedden éjfélkor, 40 év után végleg leállítja a kelet-belgiumi Huy Tihange nevű városrészében található atomerőmű 2-es blokkját - jelentette a Le Soir című francia nyelvű belga napilap kedden.
2023. 01. 31. 23:30
Megosztás:

A negyedik negyedévben a várakozásokra rácáfolva nőtt az euróövezeti GDP

A csökkenést jelző várakozásokkal ellentétben a bruttó hazai termék emelkedett kissé a negyedik negyedévben az euróövezetben az előző negyedévhez mérve - közölte kedden az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat előzetes adatok alapján.
2023. 01. 31. 23:00
Megosztás:

Jelentősen verte a várakozásokat az UniCredit

Az UniCredit 2,46 milliárd eurós adózott eredménnyel zárta a negyedik negyedévet, messze felülmúlva az 1,03 milliárd eurós várakozást - olvashatjuk az ERSTE hazai elemzői anyagában.
2023. 01. 31. 22:30
Megosztás:

Óva intenek a friss inflációs adatok - Mégsincs vége a drágulásnak?!

Tegnap a januári spanyol infláció, ma pedig a francia mutatott negatív meglepetést.
2023. 01. 31. 22:00
Megosztás:

Jelentősen nőtt az utasbiztosítások iránti kereslet

Több mint 21 ezer utasbiztosítást kötöttek az utazás előtt állók tavaly december elejétől idén január közepéig, ami 85 százalékos emelkedés éves összevetésben - közölte saját adatai alapján a Netrisk.hu. online biztosításközvetítő kedden az MTI-vel.
2023. 01. 31. 21:30
Megosztás:

Építőipari kilátások 2023-ra

2022-vel kétségkívül nehéz évet tudhatunk magunk mögött. A háború kitörése, a forint elszabaduló inflációja és az alapanyagárak emelkedése az építőiparra is kihatott. A 2023-as évre vonatkozóan nézve is sok a kérdés. Cikkünkben áttekintjük, mi az, ami már most, elöljáróban látszik az építőipar idei évére vonatkozóan.
2023. 01. 31. 21:00
Megosztás: