Nyugdíjváltozások 2023 - Nők 40 nyugdíja, Nyugdíjkorhatár 2023, 13. havi nyugdíj

A nyugdíj 2023 évi tudnivalókkal kapcsolatos legfontosabb jövő évi információkat foglalta össze szakmai blogjában Dr. Farkas Andras (Nyugdíjguru), érintve a Nők 40 nyugdíjat, a nyugdíjkorhatárt és a 13. havi nyugdíjat is.

Nyugdíjváltozások 2023 - Nők 40 nyugdíja, Nyugdíjkorhatár 2023, 13. havi nyugdíj

A nyugdíjjal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2023-ban

Nyugdíj korhatár 2023

A nyugdíjkorhatár nem változik, marad 65 év. 

Így jövőre az 1958. január 1. és december 31. között született személyek töltik be a nyugdíjkorhatárukat. 

2023-ban természetesen bármikor igényelheti a nyugdíját az, aki már korábban teljesítette annak feltételeit.

Nők kedvezményes nyugdíja 2023-ban

A nők kedvezményes nyugdíja feltételei nem változnak 2023-ban sem.

Eszerint egy nő a 65 éves nyugdíjkorhatára előtt jövőre is csak akkor igényelhet nyugdíjat, ha megszerzett legalább 40 évi jogosító időt, azon belül pedig legalább 32 év, munkával szerzett szolgálati időt.

Ez utóbbi feltétel 30 évre csökken, ha egy gyermeke súlyosan fogyatékosnak minősül. Az öt vagy több gyermekes édesanyák az ötödik gyermektől számítva egy-egy évvel, de összesen legfeljebb 7 évvel csökkenthetik a 32 év munkával szerzett szolgálati időre vonatkozó feltételt.

Sok félreértés forrása e kettős időfeltétel, mert sokan azt hiszik, elegendő a 32 évi munkaviszonyt felmutatni a kedvezményes nyugdíjra való jogosultsághoz. Ez azonban önmagában nem elegendő, a jogosító időnek minden esetben legalább 40 évnek kell lennie.

Tekintettel arra, hogy a nők kedvezményes nyugdíja bevezetésének évében, 2011-ben a nyugdíjkorhatár 62 év volt - és ehhez igazították az előírt jogosító idő legalább 40 éves hosszát -, amely azóta 65 évre emelkedett, továbbra sem zárható ki az a kockázat, hogy a későbbi években a 40 éves feltételt e 3 évi korhatár emelkedést tükrözve 43 évre emeljék. Erre azonban 2023-ban még nem kell számítani.

Nyugdíjmegállapítás 2023-ban

A 2023. január 1. és december 31. között megállapítandó nyugdíjak összegének számítása során új valorizációs szorzókat kell alkalmazni, amelyekről 2023. márciusában (legkésőbb április elején) jelenik majd meg kormányrendelet. E szorzók várhatóan 17,5%-kal magasabbak lesznek, mint a 2022-ben alkalmazott valorizációs szorzók voltak.

Nyugdíjemelés

2023. január 1-jétől a nyugdíjakat (és két tucatnyi egyéb ellátást) 15%-os mértékben emelik. 
Egy százalékpontnyi nyugdíjemelés jövőre 53 milliárd forintba kerül, így a 15%-os emelés a nyugdíjak tekintetében (a 13. havi nyugdíjat is beleértve) éves szinten 13 x 53 milliárd = 689 milliárd forintba, az összes nyugdíjszerű ellátással együtt a pénzügyminiszter posztja szerint 800 milliárd forintba kerül.

Ha a 2023. január-augusztus hónapokban mért tényleges inflációs adatokból becsülhető éves infláció mértéke (akár az általános, akár a nyugdíjas fogyasztói kosár szerint) meghaladná a januári emelés mértékét, akkor 2023. novemberében kiegészítő nyugdíjemelésre kerül sor.

Erre a tények ismeretében bizonyosan szükség lesz, hiszen a kormányzat januártól az előrejelzések szerinti lehető legalacsonyabb mértékben, azaz 15%-kal emeli csak a  nyugdíjakat, miközben az MNB 2022. december 20-án közzétett hivatalos inflációs előrejelzése a 15% és a 19,5% közötti sávban jelzi előre az infláció 2023. évi várható mértékét - és még ezzel is optimista jósnak bizonyulhat, figyelembe véve az élelmiszerárak és az energiaárak megállíthatatlannak tűnő megszaladását, amely már 2022 végére az egész Európai Unióban a legmagasabb szintre lökte föl  a magyar infláció mértékét.

Emiatt további évközi rendkívüli emelés is szükségessé válhat 2023. júniusában. 

Sajnos annak egyelőre semmi jele, hogy a kormányzat jövőre átalakítaná a nyugdíjemelési eljárást, és figyelembe venné az infláció mellett a nettó nemzetgazdasági átlagkereset növekedését is, továbbá valorizációs és szolidaritási korrekciós tényezőket alkalmazna a nyugdíjas társadalom relatív elszegényedésének lassítása érdekében, ahogyan annak sincs semmi jele, hogy átváltanának az inflációt gyorsan és hatékonyan követő havi (de legalább negyedéves) csúszó nyugdíjemelés rendszerére.

13. havi nyugdíj, 13. havi ellátás 2023-ban

A 2023. február havi nyugdíjjal együtt utalják a 2023. januári, már emelt összegű nyugdíj (vagy egyéb jogosító ellátás) 100%-ával megegyező összegű plusz juttatást 13. havi nyugdíjként vagy 13. havi ellátásként.

Ennek költségvetési vonzata az idei 371 milliárd forint után 2023-ban 481 milliárd forint lesz, ami 2024-ben már bőven meg fogja haladni az 500 milliárd forintot is - csak legyen rá minden évben fedezet...

Nyugdíjprémium 2023

Ha a 2023. évi várható GDP-növekedés meghaladná a 3,5%-ot (amire jelenleg nem látszik semmilyen esély, az MNB friss becslése szerint legfeljebb 1,5%-os lehet a GDP jövő évi növekedése), akkor 2023. novemberében a nyugdíjprémiumra ismét megnyílhatna a jogosultság. 

A nyugdíjprémium a ténylegesen várható GDP-növekedés 3,5%-ot meghaladó mértékének (mint szorzószámnak, ami legfeljebb 4 lehet) és a 2023. novemberi nyugdíj egynegyedének, de legfeljebb 20 ezer forintnak a szorzata lehetne - ennek azonban a jelen tudásunk szerint elenyészően kicsi a valószínűsége.

Annak sem látszik semmi jele, hogy a kormányzat a nyugdíjprémiumra esetleg félretett összeget inkább szolidaritási nyugdíjemelési célokra fordítaná és a legszegényebb háromszázezer nyugdíjas ellátását növelné. A nyugdíjprémium a 13. havi nyugdíj visszavezetésével lényegében okafogyottá vált, így nem lenne akadálya annak, hogy a legszegényebb nyugdíjasok támogatására fordítsák az eredetileg nyugdíjprémiumra szánt előirányzatot.

Nyugdíj melletti munkavégzés 2023-ban

A nyugdíj mellett bármilyen jogviszonyban folytatott keresőtevékenységgel szerzett kereset 2023-ban is járulékmentes (nem kell fizetni a nyugdíjasnak a jövőre is 18,5% mértékű társadalombiztosítási járulékot), viszont így a nyugdíj melletti munkavégzés jövőre sem jogosít nyugdíjnövelésre. 

A nyugdíjas munkakavállaló keresete mentes a jövőre 13%-os mértéken maradó szociális hozzájárulási adó alól is, ezért a munkáltatók, foglalkoztatók érdekében is áll a nyugdíjas munkaerő alkalmazása, megbízása.

A nyugdíj - a korbetöltött öregségi nyugdíj és a nők kedvezményes nyugdíja - mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett keresetet 2023-ban sem korlátozza semmi.

A nyugdíj mellett közalkalmazotti és bármely egyéb közszférás jogviszonyban folytatott keresőtevékenység esetén 2023-ban változatlanul szünetel a nyugdíj az érintett közszférás jogviszony fennállásának tartamára - ideiglenesen, 2023. augusztus 31-éig kivéve azon közalkalmazottak nyugdíját, akik szociális, gyermekvédelmi, gyermekellátási, közoktatási vagy szakképzési területen dolgoznak a nyugdíjuk mellett.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó nyugdíjas orvosok, ápolók esetén 2023-ban is fennmarad a nyugdíjpótló jövedelemkiegészítés rendszere, amely a szünetelő nyugdíjuk miatt kárpótolja az egészségügyi dolgozókat (nehogy otthagyják az egészségügyet).

E tekintetben viszont mielőbb szükséges egy olyan törvénymódosítás, amely a 13. havi nyugdíjra is kiterjesztené a jövedelemkiegészítést (a gyakorlatban 2022-ben a 13. havi nyugdíjjal egyező összegű plusz jövedelemkiegészítés kifizetése megtörtént, de a törvénymódosítás hiánya miatt az érintettek nem érezhetik teljes biztonságban magukat 2023-ban).

Természetesen a legcélszerűbb az lenne, ha a nyugdíj melletti munkavégzés minden korlátja megszűnne 2023-ban a közszférában is - erre a döntésre azonban a jelek szerint még mindig várni kell.

Egyéb ellátások melletti munkavégzés

A rokkantsági és a rehabilitációs ellátás mellett folytatott munkavégzésnek 2023-ban nincs semmilyen - sem időbeni, sem kereseti - korlátozása, sem a versenyszférában, sem a közszférában.
A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék és a bányászok egészségkárosodási járadéka mellett végzett munkával szerzett keresetre továbbra is vonatkozik a minimálbér 18-szorosával egyező összegű éves keretösszeg korlátozása (az éves keretösszeg 2022-ben 18 x 200.000 = 3.600.000 forint volt, a 2023. évi éves keretösszeg 18 x 232.000 = 4.176.000 forint lesz).

A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék és a bányászok egészségkárosodási járadéka mellett közalkalmazotti és bármely egyéb közszférás jogviszonyban folytatott keresőtevékenység esetén 2023-ban változatlanul szünetelnek ezek az ellátások az érintett közszférás jogviszony fennállásának tartamára, ideiglenesen, 2023. augusztus 31-éig kivéve azon közalkalmazottak fenti ellátását, akik szociális, gyermekvédelmi, gyermekellátási, közoktatási vagy szakképzési területen dolgoznak az ellátásuk mellett.

Természetesen e tekintetben is a legcélszerűbb az lenne, ha a felsorolt ellátások melletti munkavégzés minden korlátja megszűnne 2023-ban - erre a döntésre azonban a jelek szerint még szintén várni kell.

Korkedvezmény 2023-ban

A legkésőbb 2014. december 31-éig szerzett korkedvezmény (a honvédség, illetve a rendvédelmi szervek hivatásos állományának tagjai esetében a 2011. december 31-éig szerzett korkedvezmény) 2023-ban is érvényesíthető (korhatár előtti ellátás igényelhető).

Az EU által elfogadott magyar Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervben vállalt nyugdíjreform keretében szükséges lenne az egészségre különösen ártalmas vagy egyébként különösen megterhelő munkakörökben  dolgozó emberek nyugdíjjogosultságának rendezése is, mert a 2011. december 31-ével megszüntetett korkedvezményes nyugdíjak helyére nem lépett ezideig semmilyen kompenzáció az érintettek számára.

Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege

2023-ban sem változik a teljes öregségi nyugdíj legkisebb összege, amely jövőre 16. éve változatlanul 28.500 forint lesz.

Ennek a nyugdíjminimumnak a jelentősége a nyugdíjrendszeren belül minimális, lényegében csak  a nemzetközi nyugdíjmegállapítás során játszhat szerepet, miután a nyugdíjminimumra hivatkozás kikerült a méltányossági nyugdíjemelésre és az egyszeri segélyre vonatkozó szabályok köréből is.
A szociális törvény egyébként hatalmas vihart kavaró módosítása e tekintetben abszolút helyesen leválasztotta a nyugdíjminimumról számtalan szociális ellátás összegének meghatározását, bevezetve e célra a szociális vetítési alapot.

Az árvaellátás minimális összege 2023-ban is 50.000 forint marad. 

Az öregségi nyugdíjminimumot az árvaellátás minimális összegével egyező mértékűre, legalább 50 ezer forintra lenne célszerű emelni, majd mindkét minimumösszeget legalább az infláció mértékével automatikusan növelni kellene minden évben. Egyelőre mindkét intézkedés elmaradt.

További részletek a Nyugdíjguru.hu oldalán.

Az EU figyelmen kívül hagyja a szakmai észrevételeket

Az Európai Bizottság és az Euróai Unió az elmúlt év szankciós politikájában nem foglalkozott a számokkal, a szakmai figyelmeztetéseket folyamatosan figyelmen kívül hagyják - mondta Tóth Máté energiajogász az M1 esti híradójában.
2023. 02. 05. 02:00
Megosztás:

Mávinform: a Dunántúlon még vannak forgalomkorlátozások

A Dunántúlon szombat este is folytatódik a viharkárok miatti helyreállítás a vasútvonalakon, ezért továbbra is forgalomkorlátozásokra kell számítani - közölte a Mávinform az MTI-vel. Az Alföldön megszűntek a fennakadások a vasúti közlekedésben, estére ezeken a vonalakon helyreállt a menetrend.
2023. 02. 05. 01:00
Megosztás:

Ezeket a számokat húzták az ötös lottón

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki:
2023. 02. 05. 00:01
Megosztás:

Mintegy 60 ezer háztartás volt szombaton délben áram nélkül Csehországban

Mintegy 60 ezer háztartás volt szombaton délben áram nélkül a hó- és szélviharok következtében Csehországban - jelentette a CTK hírügynökség.
2023. 02. 04. 23:00
Megosztás:

A Dunántúlon és a fővárosban ad sok munkát az erős szél a tűzoltóknak

Sok munkát ad a viharos erejű szél a tűzoltóknak, a Dunántúlon és a fővárosban jellemzően kidőlt fákhoz és leszakadt vezetékekhez riasztják az egységeket - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szombat reggel a honlapján.
2023. 02. 04. 22:00
Megosztás:

Fejlesztette diagnosztikai technológiáját a szegedi Avidin Kft.

Uniós támogatással, több mint 305 millió forintos beruházással fluoreszcens technológián alapuló nagy érzékenységű megoldásokkal bővítette diagnosztikai palettáját a szegedi Avidin Kft. - tájékoztatta Puskás László ügyvezető az MTI-t.
2023. 02. 04. 21:00
Megosztás:

Megerősítette az EBRD "Aaa" osztályzatát a Moody's

Megerősítette az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) lehetséges legjobb, "Aaa" szintű, stabil kilátású osztályzatát a Moody's Investors Service, méltatva a bank rendkívül erőteljes likviditási helyzetét.
2023. 02. 04. 20:00
Megosztás:

Egymilliárd forintos fejlesztéssorozat kezdődik Tótkomlóson

Egymilliárd forintot meghaladó értékben kezdődnek fejlesztések a Békés vármegyei Tótkomlóson - közölte a térség országgyűlési képviselője a közösségi oldalán.
2023. 02. 04. 19:00
Megosztás:

Bölcsőde létesült a baranyai Szemely községben

Bölcsőde épült a Baranya vármegyei Szemelyben - tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t.
2023. 02. 04. 18:00
Megosztás:

Kiemelkedő volt a decemberi forgalom a szállodákban

A magyarországi szálláshelyek teljesítménye decemberben is a várakozáson felül, kiemelkedően jól alakult, az infláció erősödése és az orosz-ukrán háború ellenére - közölte a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) az eredményekről szóló összefoglalójában az MTI-vel.
2023. 02. 04. 17:00
Megosztás:

Törökországról és a magyar-török kapcsolatokról szól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tavaszi szabadegyeteme

A magyar-török kapcsolatok történetéről, a két ország napjainkban betöltött kapcsolatrendszeréről, illetve Törökország jelenkori történéseiről szól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Szabadegyetemének tavaszi szemesztere.
2023. 02. 04. 16:00
Megosztás:

A testünk vagy a lelkünk éhezik, amikor azt érezzük, ennünk kell?

Téves az a berögződés, hogy azért fogyókúrázunk, hogy vékonyok legyünk! A cél ugyanis nem ez kellene, hogy legyen, hanem az, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Ami pedig testsúlytól független. Az egészséges életmód sokkal érdemesebb cél, mert ha a minőségi táplálkozásnak köszönhetően tiszta lesz a testünk, akkor tiszták lesznek a gondolataink is, sokkal több energiával, motivációval, lelkesedéssel élhetjük a mindennapjainkat. Ehhez azonban le kell számolnunk néhány olyan hitrendszerrel, amelyek könnyen tévútra vihetnek. Az eligazodásban Pirner Alma, holisztikus egészség coach van segítségünkre, akinek március 1-jén induló, idén ötödik alkalommal megrendezett Bikini Body kihívás programjára február 5-e és 22-e között lehet jelentkezni.
2023. 02. 04. 13:00
Megosztás:

A globális nanotechnológiai piac értéke 2025-re elérheti a 306 milliárd eurót

A nanotechnológia vívmányai mára az élet és a tudomány minden területén jelen vannak a hétköznapi naptejektől az élelmiszer- és ruhaiparon át a génsebészetig. Az atomi szinten, a hétköznapitól gyökeresen eltérő tulajdonságú anyagokkal dolgozó technológia folyamatos és gyors fejlődése forradalmasítja az orvostudomány, az energetika, a gyártás és az anyagtudomány területeit, így egy innováció és tudásalapú gazdasági fejlődés motorja is lehet.
2023. 02. 04. 12:00
Megosztás:

Hiába a béremelés, nem kaphatunk azonnal több hitelt

Komoly bérharc folyik most a legtöbb cégnél, hiszen a tavalyi 14,5 százalékos éves átlagos infláció miatt ugyanaz a jövedelem mind kevesebbet ér, a munkavállalók pedig természetesen szeretnék, ha munkáltatójuk legalább ezt kompenzálná. A vállalkozások pénzügyi és piaci helyzete persze nem azonos, így a béralku sikeressége is változó kimenetelű lehet. De mire számíthat hitelfelvételnél az, akinek nem változott a jövedelme 2023-ban az előző évihez képest, és mi a helyzet akkor, ha jelentős mértékű béremelést sikerült kiharcolnia valakinek?
2023. 02. 04. 11:00
Megosztás:

Szerbia folytatja a koszovói helyzet rendezését célzó tárgyalásokat

Kétnapos, dulakodástól sem mentes vita után elfogadta a szerb képviselőház azt a jelentést, amely a Szerbia és Koszovó közötti tárgyalási folyamat utóbbi öt hónapjára vonatkozott. A parlamentben vérre menő vita folyt arról, hogy Szerbiának hogyan kell kezelnie a kialakult helyzetet.
2023. 02. 04. 10:00
Megosztás:

BKV: egységes szakszervezeti állásponttal folytatódtak a bértárgyalások

A BKV munkavállalói oldalát képviselő több szakszervezet egységes javaslattal érkezett a 2023-as bérmegállapodás megkötésére irányuló tárgyalássorozat újabb ülésére, amelyben a szakszervezetek több sávos, százalékos béremelésre tesznek javaslatot - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.
2023. 02. 04. 09:00
Megosztás:

Erősödött az euróövezeti gazdasági aktivitás

Januárban erősödésnek indult az euróövezet gazdasági aktivitása hat havi lassulás után a londoni S&P Global Market Intelligence piackutató intézet beszerzésimenedzser-indexe (BMI) alapján.
2023. 02. 04. 08:00
Megosztás:

A kulturális kínálatot bővítő turisztikai fejlesztés zajlik Pásztó történelmi városmagjában

A kulturális kínálatot bővítő turisztikai fejlesztésen dolgoznak a Nógrád vármegyei Pásztón, a történelmi városközpontban található középkori hangulatú "Romkert" területén. Lesz többek között Zsigmond király korát felidéző állandó kiállítás, középkori piac, szerveznek előadásokat és zenei fesztiválokat, megújítják a Csohány Galéria és a Gaál István emlékház épületeit, és rendezvényházat is kialakítanak - tájékoztatta a városháza az MTI-t.
2023. 02. 04. 07:00
Megosztás:

Nincs kibúvó az árstopszabályok alól

Nincs kibúvó az árstopszabályok alól, azok betartását a kormány továbbra is elvárja a kereskedőktől - mondta pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten a kormányszóvivő.
2023. 02. 04. 06:00
Megosztás:

Az Egyesült Államokban a vártnál jóval több új munkahely jött létre januárban

Az Egyesült Államokban az elemzők által vártnál jóval több új munkahely jött létre idén januárban a nem mezőgazdasági ágazatokban, miközben a munkanélküliségi ráta közel 54 éves mélypontra süllyedt.
2023. 02. 04. 05:00
Megosztás: