Publikálta idei eredmény-számait az ERSTE Csoport

Az Erste Csoport első kilenc havi eredményét az üzleti teljesítmény jelentős növekedése jellemzi. Az ügyfélhitelek állománya két százalékkal nőtt az időszakban, elősorban az új vállalati kihelyezések növekedésének köszönhetően. Az ügyfélbetétek állománya erőteljesen emelkedett, az első kilenc hónap során 5,3 százalékkal. A kihívásokkal teli tőzsdei környezet ellenére az értékpapír-megtakarítási programok száma ötödével bővült az előző év azonos időszakához képest. A digitális csatornák igénybevétele is magasabb, George-nak 9,5 millió felhasználója van csoportszinten, miközben a digitális megoldások részesedése bőven meghaladja az egyharmadot teljes termékértékesítésből.

Publikálta idei eredmény-számait az ERSTE Csoport

“A gazdasági környezet jelentősen romlott az év során. Ennek ellenére sikerült növelnünk a hitelállományunkat az első kilenc hónapban. Hitelportfóliónk minősége továbbra is kitűnő, a nem teljesítő hitelek aránya pedig történelmi mélyponton van a piacainkon, két százalék körül. Stabil tőkehelyzetünk, jó kockázati teljesítményünk, és a folyamatos költségvetési fegyelem biztosítja, hogy sikeresen megfeleljünk a kihívásoknak és kihasználjunk az előttünk álló lehetőségeket” – mondta Willi Cernko, az Erste Group vezérigazgatója.

“Erőteljes működési eredményről számolunk be az év első kilenc hónapjában. Ez a magasabb kamatszint mellett növekvő hitelezési volumennek köszönhető. Ugyanakkor a nettó díj- és jutalékbevételekben is jelentős bővülést sikerült elérnünk, stratégiai céljainknak megfelelően – közölte Stefan Dörfler, az Erste Group pénzügyi igazgatója.

A 2023 január-szeptemberi pénzügyi eredményeket a 2022 január-szeptemberi adatokkal, a mérleg tételeinél pedig a 2023. szeptember 30-ai adatokat a 2022. december 31-ei pozíciókkal vetjük össze

Bevételnövekedés a nettó kamatbevétel és a díj- és jutalékbevételek emelkedése nyomán

A nettó kamatbevétel jelentősen, 5422,3 millió euróra nőtt (+23,7%; 4385,2 millió euróról), leginkább Ausztriában, az emelkedő piaci kamatszint, valamint a hitelezés bővülése nyomán. A nettó díj- és jutalékbevétel 1937,6 millió euróra emelkedett (+5,9%; 1829,9 millió euróról). Szinte minden elsődleges piacon növekedés volt tapasztalható, különösen a pénzforgalmi szolgáltatásoknál, de a vagyonkezelés területén is. A nettó kereskedési eredmény 337,4 millió euróra nőtt (-848,5 millió euróról); a piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök eredménye -17,7 millió euróra csökkent (743,3 millió euróról). E két tétel alakulása elsősorban átértékelési hatásoknak tulajdonítható. A működési bevétel 7852,8 millió euróra emelkedett (+25,2%; 6270,7 millió euróról).

A költség/bevétel ráta 46,8%-ra javult, a növekvő működési eredménynek köszönhetően

Az általános igazgatási költségek 3674,6 millió euróra nőttek (+8,7%; 3381,3 millió euróról). A személyi jellegű ráfordítások 2195,4 millió euróra emelkedtek (+11,6%; 1967,2 millió euróról), elsősorban a fizetésemelések miatt. Az egyéb adminisztratív költségek 1062,0 millió euróra nőttek (+5,8%; 1003,4 millió euróról) főként a magasabb IT- és marketing-költségek miatt. Az egyéb adminisztratív költségekben szereplő – és az egész 2023-as évre már elszámolt – betétbiztosítási alapokba fizetendő hozzájárulások 119,0 millió euróra csökkentek (158,4 millió euróról) leginkább Magyarországon (ahol 2022 hasonló időszakában a Sberbank Europe ügyéhez kapcsolódó rendkívüli befizetés magasabb betétbiztosítási kiadásokat eredményezett). Az amortizációs és értékcsökkenési leírás 417,3 millió euró volt (+1,6%; 410,7 millió euróról). Összességében a működési eredmény jelentősen, 4178,1 millió euróra nőtt (+44,6%; 2889,4 millió euróról). A költség/bevétel ráta 46,8 százalékra javult (53,9 százalékról).

Az NPL ráta változatlanul a történelmi mélypontot jelentő 2,0 százalékos szinten

A pénzügyi eszközökre elszámolt nettó értékvesztés (a kockázati költség) -127,5 millió eurót, vagyis az átlagos bruttó ügyfélhitelek állományának arányában 8 bázispontot tett ki (az előző évi -158,3 millió euró és 11 bázispont volt). Horvátország kivételével minden elsődleges piacon a hitelekkel és előlegekkel szemben nettó céltartalékképzés történt. Pozitív hozzájárulást jelentettek a kötelezettségvállalásokra és garanciákra képzett céltartalékok felszabadításai, valamint a már leírt hitelek megtérüléséből származó bevételek (mindkét esetben elsősorban Ausztriában). A bruttó ügyfélhitelekhez viszonyított NPL-ráta stabilan 2,0 százalékon állt (2,0 százalék után). Az NPL-fedezettségi mutató (biztosítékok nélkül) 96,7 százalékra emelkedett (94,6 százalékról).

Az erős működési eredmény és az alacsony kockázati költségek a nettó nyereség növekedését eredményezik

Az egyéb működési eredmény -326,9 millió eurót tett ki (-246,5 millió euró után). Az ebben a sorban szereplő szanálási alapokba fizetendő hozzájárulás 113,5 millió euróra csökkent (139,1 millió euróról) – főleg Ausztriában és a Cseh Köztársaságban –, és már a teljes 2023. évi összeget tartalmazza. A jelenleg két elsődleges piacon fizetendő bankadó összege 147,8 millió euróra emelkedett (133,2 millió euróról). Ebből 118,9 millió eurót Magyarországon vetettek ki. Ausztriában a bankadó 28,9 millió euróra nőtt (24,8 millió euróról). Mindemellett az egyéb működési eredményt negatívan befolyásolták az átértékelési hatások is.

Az eredményt terhelő adók 669,6 millió eurót tettek ki (434,5 millió euró után). A kisebbségi részesedések utáni jövedelem 740,9 millió euróra emelkedett (332,6 millió euróról), leginkább a takarékpénztárak lényegesen jobb eredménye miatt, ami elsősorban a magasabb nettó kamatbevétel következménye. Az anyavállalat tulajdonosaira jutó nettó eredmény (nettó nyereség) 2309,6 millió euróra nőtt (1647,0 millió euróról) az erőteljes működési eredménynek és az alacsony kockázati költségeknek köszönhetően.

Az ügyfélhitelek állománya minden elsődleges piacunkon bővült

Az alaptőke – AT1 tőkeinstrumentumok nélkül – 25,3 milliárd euróra nőtt (23,1 milliárd euróról). A szabályozói levonások és a CRR-nek megfelelő szűrés után az elsődleges tier 1-es alaptőke (CET1, végleges) 21,4 milliárd euróra nőtt (20,4 milliárd euróról), a (végleges) szavatolótőke pedig 27,7 milliárd euróra (26,2 euróról). Míg az első féléves időközi eredmény szerepel a fenti adatokban, a harmadik negyedévi nyereség nem. A teljes kockázati kitettség (a kockázattal súlyozott eszközök, ideértve a hitelezési, piaci, és működési kockázatokat - a CRR szerint végleges) 148,0 milliárd euróra nőttek (143,9 milliárd euróról). Az elsődleges tier 1-es alaptőkeráta (CET1) 14,5 százalék volt (14,2 százalék után), a teljes tőkeráta pedig 18,7 százalékon állt (18,2 százalék után).

A mérlegfőösszeg 337,2 milliárd euróra nőtt (+4,1%; 323,9 milliárd euróról). Eszközoldalon a készpénz- és pénzeszközök 31,9 milliárd euróra csökkentek (35,7 milliárd euróról), a hitelintézeteknek nyújtott hitelek és előlegek állománya 28,1 milliárd euróra emelkedett (18,4 milliárd euróról), leginkább Ausztriában és Csehországban. Az ügyfeleknek nyújtott hitelek és követelések állománya az összes elsődleges piacon nőtt a múlt év vége óta, 206,2 milliárd euróra (+2,0%; 202,1 milliárd euróról), miközben a lakossági és a vállalati hitelek állománya egyaránt növekedett. Forrásoldalon a hitelintézetek által elhelyezett betétek állománya 23,2 milliárd euróra csökkent (28,8 milliárd euróról). Az ügyfélbetétek állománya majdnem minden elsődleges piacunkon bővült – a legnagyobb mértékben Ausztriában és Csehországban – 235,8 milliárd euróra (+5,3%; 224,0 milliárd euróról). A hitel/betét ráta 87,4 százalékra esett (90,2 százalékról).

Előrejelzés

Az elemzői várakozások szerint az Erste Csoport elsődleges piacai elkerülik a recessziót 2023-ban, és reál-GDP növekedést érnek el. Az inflációs nyomás 2023-ban várhatóan mérséklődik, miután 2022-ben kétszámjegyű szintet ért el a rendkívül magas energiaárak miatt. A továbbra is erős munkaerőpiac támogatja a gazdasági teljesítmény növekedését az Erste Csoport összes piacán. A folyó fizetési mérlegek, amelyek 2022-ben jelentősen romlottak az elszabaduló energiaárak következtében, 2023-ban várhatóan javulnak az energiapiacokon bekövetkezett fordulatnak köszönhetően. Az államháztartási egyenlegek hasonló konszolidációja várható a 2022-es jelentős költségvetési hiányokat követően. A GDP-arányos államadósság az Erste Csoport összes piacán az előrejelzések szerint nagyjából stabil lesz, és így lényegesen az eurózóna átlaga alatt marad.

Ilyen környezetben az Erste Csoport 5 százalék körüli nettó hitelnövekedésre számít. A fent ismertetett makrokilátások alapján a kockázati költségek alacsony szinten maradnak 2023-ban. Habár a jelenlegi alacsony kockázati költségszintek mellett nehéz pontos előrejelzést adni, az Erste Csoport arra számít, hogy 2023-ban a kockázati költségek az átlagos bruttó ügyfélhitelek 10 bázispontja alatt lesznek.

Az Erste Csoport célja 15 százalékot meghaladó ROTE (Return On Tangible Equity) elérése 2023-ban. Az Erste Csoport CET1 mutatója várhatóan erős marad. Ennek megfelelően az Erste Csoport részvényenként 2,70 euró osztalék kifizetését javasolja a 2023-as pénzügyi évre. A legfeljebb 300 millió eurós részvény-visszavásárlás folyamata jól alakul, a keretösszeg már levonásra került a tőkéből.

Javuló gazdasági környezetet feltételezve az Erste Csoport célkitűzése 2024-re is a 15 százalék körüli ROTE elérése.

1,1 milliárd forintból újítottak fel egy egészségházat Sopronban

Mintegy 1,1 milliárd forint kormányzati támogatásból korszerűsítették a Lenkey utcai egészségházat Sopronban.
2023. 12. 04. 01:00
Megosztás:

Orbitális pályára állhat a Dogecoin

A Dogecoin árfolyama egy nap leforgása alatt 2,72%-ot nőtt, és a cikk írásakor 0,08421 dolláron állt.
2023. 12. 04. 00:01
Megosztás:

Borult időnk lesz a napokban

Jobbára felhős, borult idő várható a jövő héten, de kisebb-nagyobb szakadozások lehetnek a felhőzetben. Többfelé kell havazásra, havas esőre, esőre számítani, reggelente sokfelé lehet fagy, pénteken hajnalban a hófödte tájakon akár mínusz 10 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála, és a legmelegebb órákban sem emelkedik 8 Celsius-fok fölé a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.
2023. 12. 03. 23:00
Megosztás:

Terjed a szamárköhögés-járvány Horvátországban

Szamárköhögés-járvány ütötte fel a fejét Horvátországban, mert bár van ellene kötelező védőoltás, az alacsony átoltottság miatt a fertőzöttek aránya egyre nő - jelentette be Bernard Kaic, a horvát közegészségügyi intézet illetékese.
2023. 12. 03. 22:00
Megosztás:

Technikai recesszióban az osztrák gazdaság

A harmadik negyedévi GDP-adatok alapján az osztrák gazdaság technikai recesszióba esett az osztrák statisztikai hivatal, a Statistik Austria pénteki jelentése alapján.
2023. 12. 03. 21:00
Megosztás:

Ezekkel a számokkal nyerhettél a hatos lottón!

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
2023. 12. 03. 20:00
Megosztás:

Csökkent az amerikai feldolgozóipari szektor teljesítménye

Az előző havival megegyező ütemben csökkent az Egyesült Államok feldolgozóipari aktivitása novemberben az Ellátásilánc-menedzsment Intézet (Institute for Supply Management - ISM) pénteken közzétett adatai alapján.
2023. 12. 03. 19:00
Megosztás:

Budán is nyitott adományozói pontot a Mikulásgyár

Budán is nyitott egy adományozói pontot az ország egyik legnagyobb jótékonysági rendezvénye, a Mikulásgyár, amely idén is több ezer gyermek karácsonyi ajándékáról gondoskodik - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
2023. 12. 03. 18:00
Megosztás:

Meglévő gyerekekre is jár kamattámogatott hitel a falusi CSOK mellé 2024-ben

Jövőre is lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni a meglévő gyerekekre, amennyiben az érintettek falusi CSOK-os településeken élnek vagy oda szeretnének költözni. Ráadásul a kedvezményes CSOK-hitellel akkor is számolhatnak ezek a családok, ha nem vállalnak újabb gyermeket - derül ki a money.hu és az ingatlan.comközös összefoglalójából.
2023. 12. 03. 16:00
Megosztás:

Heves havazás nehezíti a közlekedést Moszkvában

Hétfő reggelig tartó heves havazás nehezíti a közlekedést Moszkvában, a hóréteg vastagsága várhatóan 8-10 centiméterrel növekszik - közölte az Interfax hírügynökséggel Roman Vilfand, az Oroszországi Hidrometeorológiai Központ tudományos vezetője.
2023. 12. 03. 15:00
Megosztás:

Ennyivel lesz több a minimálbér nettója 2024-től

A megemelt minimálbér és a garantált bérminimum után megnövekedett közterhek hatására 2024-es évben összesen 175 milliárd forinttal nő a költségvetés bevétele – számolta ki a Niveus Consulting Group.
2023. 12. 03. 14:00
Megosztás:

Miskolcon vásári forgatag, koncertek és ünnepi díszbe öltözött villamos várja az érdeklődőket

Vásári forgataggal, korcsolyapályával, koncertekkel és adventi villamossal várják az ünnepre készülőket Miskolcon több helyszínen, Lillafüredtől Miskolctapolcáig az adventi időszakban.
2023. 12. 03. 13:00
Megosztás:

Elnökjelölti kampánya idejére szünetelteti uniós biztosi tevékenységét Jutta Urpilainen

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ideiglenesen felmentette feladatainak ellátása alól Jutta Urpilainen nemzetközi partnerségekért felelős uniós biztost, aki szombaton tájékoztatta a biztosi testületet, hogy jelöltént indul a 2024-es finn elnökválasztáson - közölte az Európai Bizottság.
2023. 12. 03. 12:00
Megosztás:

Kiskereskedelmi, ipari és inflációs adatok a jövő héten

A jövő héten jelenik meg a kiskereskedelem októberi statisztikája, az októberi ipari termelésről szóló statisztika és a novemberi inflációs adat.
2023. 12. 03. 11:00
Megosztás:

Emelkedő forgalomban erősödött a BUX a héten

Emelkedő forgalom mellett erősödött a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 58 010,99 ponton zárt pénteken, 1919,62 ponttal, 3,42 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.
2023. 12. 03. 10:10
Megosztás:

Magyarország is csatlakozott a nukleáris egyezményhez

Magyarország is aláírta a globális nukleárisenergia teremelő kapacitás megháromszorozására vonatkozó egyezményt szombaton az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciáján (COP28) Dubajban.
2023. 12. 03. 09:00
Megosztás:

A legjobb film díját nyerte a Semmelweis Torontóban

A Koltai Lajos rendezésben készült semmelweis-film lett a Torontói EU Filmfesztivál legjobbja és elnyerte a közönségdíjat - közölte az MTI-vel szombaton a Nemzeti Filmintézet (NFI).
2023. 12. 03. 08:00
Megosztás:

630 milliós turisztikai fejlesztés zárult le Miskolctapolcán

Lezárult Miskolctapolca 628 millió forintos komplex turisztikai fejlesztése - tájékoztatta az MTI-t Miskolc polgármesteri hivatalának sajtóosztálya pénteken.
2023. 12. 03. 07:00
Megosztás:

Átadták az idei Prima Primissima Díjakat

Idén is tíz kategóriában vehették át a Prima Primissima Díjakat a magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselői a Müpában megtartott pénteki gálaesten.
2023. 12. 03. 06:00
Megosztás:

Világvezető logisztikai vállalat költözteti hazai operációját Pátyra

A világ egyik legjelentősebb logisztikai szolgáltatója, a DHL Group részét képező DHL Supply Chain 2024 január elején veszi birtokba 20 ezer négyzetméteres bérleményét Budapest környékének legnagyobb egybefüggő modern ipari épületében. A HelloParks Páty megapark 58 ezer négyzetméteres, „zero ready” PT1-es raktárcsarnokát úgy készítették elő, hogy akár a nettó nulla kibocsátású működést is lehetővé teszi, aminek köszönhetően a logisztikai cég már most teljesítheti 2025-re kitűzött vállalati elvárásait. Az üzlet megkötése fontos mérföldkő, hiszen ez az első karbonsemleges operációra alkalmas épülete a társaságnak a régióban.
2023. 12. 03. 05:00
Megosztás: