Uzsorakölcsön - így szívatnak meg sok bajba jutott embert!

Uzsora kölcsönt miért vesznek fel az emberek? Mi számít uzsorának? Mit jelent az uzsora, uzsorakölcsön? Miért más az uzsora kamat, mint a bankok által nyújtott hitelek kamata? Hol tud valaki uzsora kölcsönhöz jutni? Milyen az uzsorahitel kamata? Mi az uzsorakamat mértéke? Miért számít bűncselekménynek az uzsorázás? Uzsora szerződés, hogy néz ki és mit tartalmaz? A Btk. és a Ptk. miként szabályozza az uzsorahitelt adót és a felvevőt 2023 évben? Hány évet lehet kapni uzsorázásért?

Uzsorakölcsön - így szívatnak meg sok bajba jutott embert!

Uzsora jelentése

A kölcsönadó személy kihasználva a kölcsönkérő személy szorult helyzetét, tapasztalatlanságát, könnyelműségét azzal, hogy feltűnően magas, aránytalan kamattal, feltételekkel ad kölcsönt, előleget vagy nyújt bármilyen szolgáltatást és ezzel feltűnően nagy előnyt realizál, amelyet szerződésben köt ki.

Mindig van, aki megszorul...

Amióta a világ létezik voltak szegények és gazdagok. Voltak olyanok, akik sok munkával, ügyességük, találmányuk által gazdagodtak meg. Voltak, akik találékonyságukkal, leleményesen, furfangokkal szerezték meg vagyonukat, amelyet folyamatosan gyarapítottak.

Voltak, akik a megszerzett vagyont tovább gyarapították és voltak olyanok, akik hosszabb vagy rövidebb idő alatt elveszítettek mindenünket.  Természetesen voltak és lesznek olyanok, akiknek napról- nap meg kell dolgozniuk a mindennapi betevő falatért. Azaz nincs félretett pénzük, vagyonuk, amelyet akár új vállalkozásba fektethet, vagy akár az élet számtalan területén felmerülő váratlan helyzetben azonnal elő tudnak teremteni.

A bankok előtt is volt hitelélet...

Amikor a bankok még nem léteztek az emberek úgy jutottak pénzhez, ahogy csak tudtak és olyan feltételekkel, amit az akkori piac diktált.

Ebben az időszakban volt a legjellemzőbb az, hogy szinte teljesíthetetlen feltételekkel adtak kölcsönt a megszorult helyzetbe került személynek, akinek sokszor semmilyen más lehetősége nem volt kilátástalan helyzetük megoldására csak az, ha aláírják a hitelező által megfogalmazott szerződést.

Láttunk sok példát erre a történelemben, amikor fillérekért egész vagyonukat felajánlottak a végtelenségig elkeseredett emberek.

Sajnos sok esetben a teljesíthetetlen feltételek, kikötések miatt el is veszítették mindenüket és földönfutóvá váltak. A kölcsönadók pedig ezzel az embertelen, kizsákmányoló, tisztességtelen szerződéssel aránytalanul nagy vagyonra tettek szert.

Feljegyzések szerint már az ókorban léteztek bankhoz hasonló funkciókat ellátó intézmények, mint például a templomok vagy királyi raktárházak, amelyek megőrizték a polgárok pénzét vagy egyéb értékeit. A bankrendszer őskorát a XII. - XIV. században élő olasz kereskedő családhoz kötik. Egy kis idő elteltével a”bankárok” már nem csak megőrizték a mások által náluk elhelyezett pénzt, hanem kölcsön is adták másoknak kamat ellenében.

Ezzel létrejöttek a ma is ismert klasszikus bankfunkciók: a betétgyűjtés és hitelkihelyezés.

A betétesek kamatot kaptak betétjeik után, amelyet a hitelt felvevő fizetett meg. Természetesen a bankárok a tranzakciókért díjat számítottak fel, ami pedig az ő hasznuk volt.

A bankárok voltak a felelősek azért, hogy a betétesek pénze biztonságban legyen és a hitelkihelyezés megtérüljön, azaz a kihelyezett pénzre legyen kamat és ezt a kamatot a hitelt felvevő meg is tudja fizetni. Ezért természetesen megvizsgálták az igénylő hátterét, mindezt tették azért, hogy megtudják vissza tudja-e fizetni a kölcsönt a szerződésben rögzített feltételekkel. Ez a mai napig is hasonlóan működik szerte a világban.

Sajnos sokan nem felelnek meg a bankok hitelkihelyezési feltételeink, ezért más lehetőség után kell nézniük, hogy adott sürgős anyagi helyzetüket orvosolni tudják. Ezt kihasználva kialakult egy olyan réteg, akik nem betétesként a bankra bízva az ügyintézést adják kölcsön pénzüket, hanem úgymond magánszemélyként adnak kölcsön az adott ország törvényeit megkerülve, jellemzően a banki hiteleknél irreálisan nagyobb kamatért.

Ezeknek az összegnek a visszafizetése sokszor a lehetetlen határát súrolja. Éppen ezért a hitelt felvevő sok esetben nem tudja visszafizetni a kölcsönt és további hitelekért folyamodik, amely által hitelspirálba kerül és onnan nagyon ritkán van kiút.

Mások szerencsétlenségének kihasználása természetesen nem etikus és humánus cselekedet, egyenesen embertelen és kizsákmányoló!

Uzsorahitel a világban

Minden országban jelen van az uzsorázás, amelyet az állam igyekszik törvényekkel szabályozni és azt betartatni.  Jól felépített demokratikus országokban ez remekül működik, de sajnos azokban az országokban, ahol a korrupció magas és az állami szerveknek sem áll érdekében annak visszaszorítása megoldhatatlan feladat az uzsora megszüntetése.

Magyarországon törvényt alkottak, azok védelmébe, akik szorult helyzetbe kerülnek és a törvény betartatásával kívánják megvédeni érdekeiket.

Hány évet lehet kapni uzsoráért?

A Büntető törvénykönyv 381.§ szerint az uzsora bűncselekmény.

„381. § (1) Aki más rászorult helyzetét kihasználva olyan különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amely alkalmas arra, hogy annak teljesítése a megállapodás kötelezettjét, a megállapodás kötelezettjének a vele közös háztartásban élő hozzátartozóját, illetve a megállapodás kötelezettje által tartási kötelezettség alapján eltartott személyt súlyos vagy további súlyos nélkülözésnek tegye ki, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az uzsora-bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

(3) Uzsora-bűncselekmény elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.

(4) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az uzsora-bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja.

A rendelkezés az uzsora-bűncselekmény törvényi tényállását szabályozza. A törvény átveszi az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXIV. törvénnyel elvégzett módosításokat.

Az uzsorázás újabb formái olyan jelleget öltöttek magukra, megjelenésükben – embertelenségük, kizsákmányoló jellegük miatt – olyan súlyos veszélyt jelentenek a társadalomra, hogy uzsora-bűncselekménykénti minősítésüket függetleníteni kellett attól, hogy a cselekményt üzletszerűen követik-e el, vagy sem.

Példaként hozható fel a kölcsönadással kombinált színlelt adásvételi szerződés aláíratása, mintegy a kölcsön „biztosítékául”, majd annak érvényesítése. Ez ugyanis önmagában olyan cselekmény, ami egyszeri elkövetés esetén is súlyos büntetőjogi szankciót kell, hogy maga után vonjon.

Az uzsora-bűncselekmény törvényi tényállása nem használja a szerződés fogalmat, ehelyett az ennél kevésbé formális megállapodás kifejezésre utal. A megállapodás kifejezés használatának indoka az, hogy az uzsoratevékenység jellemzően – bár kölcsönügyletek révén valósul meg az uzsorakölcsönök nyújtása – sok esetben más szerződésnek, vagy megállapodásnak van álcázva.

Amennyiben a tényállás kizárólag a szerződésekre, vagy még szűkebben, a kölcsönszerződésekre utalna, úgy a – pl. adásvételi célzat nélkül, kvázi fedezetként eladott vagyontárgyakra, gépjárműre, jószágra vonatkozó – színlelt adásvételi szerződések, vagy egyéb megállapodások esetén a büntetőbíróságnak kellene a megállapodások szerződés jellegét, vagy a szerződések színleltségét megállapítani.

A törvényi tényállás alapján azonban elegendő annak bizonyítása, hogy a sértett és az elkövető között létrejött egy uzsorás elemeket tartalmazó megállapodás.”

A törvény szigora ellenére az uzsorázás sajnos nagyon nehezen szorítható vissza állami beavatkozás nélkül, amely manapság csak a törvény szigorú betartatásában merül ki.

A kényszerhelyzetbe került emberek a fentebb említett okok miatt továbbra sem tudnak hitelért a bankokhoz fordulni, így az uzsorázás az elkövetkezendő időszakban is virágát fogja élni és az emberek egyre jobban süllyednek le egészen addig ameddig mindenüket elveszítik.

A digitális ellátási láncok védelme továbbra is szignifikáns üzleti kihívást jelent

A belső és külső kibervédelem területén iparágvezető BlueVoyant mai sajtóeseményén bemutatta legfrissebb kutatásának megállapításait. A vállalat harmadik alkalommal kiadott Az ellátási lánc kiberkockázat-kezeléséről szóló éves globális jelentésének (The State of Supply Chain Defense: Annual Global Insights Report)[1]eredményeit a Magyarországon másfél éve jelenlévő kiberbiztonsági vállalat szakértői ismertették.
2022. 12. 07. 18:00
Megosztás:

Visszakerült a fiókba a globális minimumadó terve az EU-ban, de nem marad ott örökre

Lekerült az európai pénzügyminiszterek tanácsának tegnapi napirendjéről a globális minimumadóról szóló vita. Az új adórendszer bevezetése több akadályba is ütközik, amely szakmai szempontból a részletszabályok hiányából, másrészt pedig a politikai síkon megjelenő nézeteltérésekből fakad. Ennek ellenére több jelentős uniós tagállam már korábban jelezte, hogy készen áll egységes európai álláspont nélkül is átültetni a minimumadó szabályait saját jogrendjébe.
2022. 12. 07. 17:30
Megosztás:

Virágoskert várja a szolnoki gyerekeket a legújabb akadálymentes játszótéren

Tulipánok, rózsák és pipacsok között ismerhetik meg jobban egymást az ép és fogyatékossággal élő gyerekek Szolnok legújabb játszóterén. A nemzeti lottótársaság játszótérépítési programjában a Lovas István utcában olyan befogadó tér nyitotta meg kapuit, ahol a fogyatékosság minden típusának megfelelő játékelemeket próbálhatnak ki a gyerekek. A Szerencsejáték Zrt. „A játék összeköt!” programjának részeként már a 22. befogadó játszótér nyílt meg.
2022. 12. 07. 17:00
Megosztás:

A cseh jegybank októberben 79 millió eurót fordított a korona árfolyamának erősítésére

A Cseh Nemzeti Bank (CNB) októberben 79 millió eurót fordított a korona árfolyamának erősítésére, illetve szinten tartására. A mostani intervenciós időszakban ez a legalacsonyabb havi összeg - derül ki a jegybank devizatartalékairól kiadott közleményből.
2022. 12. 07. 16:10
Megosztás:

Búcsú az ársapkától: jön a 25 százalék feletti infláció

Az üzemanyagok hatósági árának eltörlése 2-2,5 százalékponttal növelheti az inflációt, így 25 százalék fölé kerülhet a mutató. Emellett a kiskereskedelmi forgalom is bekerül a negatív tartományba, a vásárlóerő pedig még visszafogottabbá válhat.
2022. 12. 07. 15:30
Megosztás:

Az elszálló rezsiárak mellett a minősítési rendszer szigorodása is megtépázza a hazai turizmust

A bizonytalanság a turizmus területére is begyűrűzött, sorra zárnak be a szállodák és más vendéglátóhelyek. Nem tudhatjuk, hogy ha ma befizetjük akár csak néhány hétre előre a szállásunkat, valóban lesz-e lehetőségünk élvezni a pihenést, vagy addigra bezár és futhatunk a pénzünk után. Hogy ez ne fordulhasson elő, arra legnagyobb biztosítékot a szállodáktól független, kisebb apartmanok jelentik, amelyeket kevésbé sújtanak az egekbe szökött rezsiköltségek.
2022. 12. 07. 15:00
Megosztás:

Három lépés, hogy klímaálló legyen a vállalat

Egyre nagyobb a nyomás a vállalatokon, hogy tegyék közzé a klímaváltozással kapcsolatos kockázataikat. A valós kockázat hatékony értékeléséhez szükséges adatok megszerzése, megértése, számszerűsítése és kezelése viszont korántsem egyértelmű – hívja fel a figyelmet a brit Cambridge Econometrics kutatócég.
2022. 12. 07. 14:00
Megosztás:

Kiaknázni a kölesben rejlő potenciált az emberek és a környezet jóléte érdekében

Ahogy a globális élelmezési rendszereket egyre nagyobb kihívás elé állítja a növekvő világnépesség élelmezése, úgy értékelődik fel az ellenálló gabonafélék – mint a köles – termesztésének térnyerése, melyek olcsó és tápláló alternatívát jelentenek.
2022. 12. 07. 13:30
Megosztás:

Gyengén muzsikált a hazai ipar októberben

Az októberi ipari termelési adatokat ma reggel tette közzé a KSH.
2022. 12. 07. 13:00
Megosztás:

Legtöbb magyar nyelvű Google keresés 2022-ban - TOPLISTA

A Google Kereső hatalmas információs bázisának köszönhetően már évek óta segít a felhasználóknak megtalálni a számukra fontos tudnivalókat. A vállalat, összegyűjtve keresőmotorjának legfrissebb adatait, idén huszonötödik alkalommal ismét közzétette a leggyakoribb keresések listáit. A 2022. évet bemutató keresési trendek listái bemutatják, mi érdekelte leginkább a felhasználókat az elmúlt egy évben Magyarországon és az egész világon.
2022. 12. 07. 12:30
Megosztás:

Elon Musk rakétája viszi majd a világűrbe a magyar kisműholdat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) támogatásával elkészült és útjára indult az MRC-100, a legújabb műegyetemi kisműhold. A legújabb műegyetemi űreszköz 5x5x15 cm méretével a SMOG-sorozat legnagyobb darabja, ami a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék oktatói, kutatói és hallgatói hároméves közös munkájának eredményeként jött létre.
2022. 12. 07. 12:00
Megosztás:

A Miniszterelnöki Hivatal továbbra is a legnagyobb hirdető a hazai reklámpiacon

Rácáfolva a korábbi pesszimista várakozásokra a magyar reklámpiac - hasonlóan a többi közép-kelet-európai országhoz – növekedésnek indult tavaly. Köszönhetően főként az állami költéseknek. Hazánkban 9 százalékkal nagyobb, 844 millió eurós bevételre tett szert a hirdetési szektor 2021-ben, mint egy évvel korábban és ezzel az eredménnyel elértük a járvány előtti forgalom mértékét. A régióban ennél is nagyobb, 14 százalékos bővülést lehetett tapasztalni, ami 9,5 milliárd eurót elérő reklámköltést jelent a múlt esztendőre vetítve – állapítja meg a kelet-és közép-európai reklámpiacok folyamatait, trendjeit összefoglaló és elemző, online letölthető kiadvány, a CANnual Report idei kiadása, amelyet a 14 ország független reklámügynökségeiből – köztük a hazánkat képviselő Café Communications – álló hálózat, a weCAN jelentettet meg a közelmúltban.
2022. 12. 07. 11:30
Megosztás:

Két nemzetközi díjat is eredményezett a Hungrana és az SAP együttműködése

16 országból érkező digitalizációs vállalatfejlesztési projektek versenyében Digitális Úttörő kategóriában fődíjat (grand winner) és kiemelt helyezést (winner) is kiérdemeltek a Hungrana Kft-nél végrehajtott SAP modulbevezetések. A közép-kelet-európai régió országai számára kiírt SAP Quality Awards nem csupán a német szoftveróriás „háziversenye”, hanem az SAP rendszereket használó ügyfelek számára igazodási pont is jövőbeni fejlesztéseik magabiztos elhatározásához.
2022. 12. 07. 11:00
Megosztás:

Adócsalás vádjában bűnösnek találták Donald Trump két cégét

Adócsalás, valamint üzleti adatok éveken át tartó meghamisítása vádjában bűnösnek talált egy New York-i esküdtszék kedden Donald Trump volt amerikai elnökhöz köthető két vállalatot. Donald Trump szerint a cége elleni eljárás politikailag motivált "boszorkányüldözés".
2022. 12. 07. 10:30
Megosztás:

Vége a 480 Ft-os magyar üzemanyagárnak - a kormány levette az ársapkát

A magyar kormány azonnali hatállyal eltörölte az üzemanyagár plafont.
2022. 12. 07. 10:15
Megosztás:

Átfogó együttműködési programot indított a brit és az amerikai kormány

Átfogó együttműködési programot indított az energiaellátás biztosítására a brit és az amerikai kormány. A kezdeményezést, amelynek keretében az Egyesült Államok már jövőre jelentősen megemelt mennyiségű cseppfolyósított földgázt (LNG) szállít Nagy-Britanniának, Rishi Sunak brit miniszterelnök és Joe Biden amerikai elnök jelentette be szerdai közös nyilatkozatában.
2022. 12. 07. 10:00
Megosztás:

Év végi hajrá az ingatlanpiacon? Ez az év nem erről szól

A kivárás jellemző most az ingatlanpiacra, egyrészt a gazdasági helyzet miatti bizonytalanság, másrészt annak okán, hogy sok vevő az ingatlanárak esésében reménykedik.
2022. 12. 07. 09:30
Megosztás:

10 százalékkal nőtt a Bács-Kiskun megyei vállalkozások árbevétele 2021-ben

A Bács-Kiskun megyei székhelyű, kettős könyvvitelt vezető vállalkozások nettó árbevétele 9,8 százalékkal 5008,4 milliárd forintra nőtt 2021-ben, ez több mint 495 milliárd forint összegű növekedés az előző évhez képest - ismerteti a TOP 100 - Bács-Kiskun Megye Gazdasága 2022 című kiadvány, amelyet kedden mutattak be Kecskeméten.
2022. 12. 07. 09:00
Megosztás:

Nagyobb állami támogatást kapnak a nem olimpiai sportágak 2023-ban

Jövőre nagyobb állami támogatást kapnak a nem olimpiai sportágak - mondta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) keddi évzáró ünnepségén.
2022. 12. 07. 08:30
Megosztás:

A fejlesztések éve volt az idei Zalaegerszegen

Ez az év alapvetően a nagy fejlesztések átadásáról szólt, de az energiaválság ellenére jövőre is újabb beruházások készülnek Zalaegerszegen - közölte évértékelő sajtótájékoztatóján kedden a zalai megyeszékhely polgármestere.
2022. 12. 07. 08:00
Megosztás: