Válás 2023-ban - ügyvéd nélkül is megoldható a válás, és így olcsóbb!

Kötelező ügyvédet fogadni a váláshoz? Mit kell tennie annak, aki válni akar 2023-ban? Milyen dokumentumok kellenek egy váláshoz? Mi a bíróság szerepe a válás jogi folyamatában? A válás keresetlevelét hogyan kell benyújtani és mit kell becsatolni hozzá 2023-ban? Mennyibe kerül a válás, mennyi az illetéke 2023-ban?

Válás 2023-ban - ügyvéd nélkül is megoldható a válás, és így olcsóbb!

Mit kell tennie annak, aki válni akar 2023-ban?

A házasság felbontására irányuló pert személyesen kell megindítani a másik házastárs ellen. A megindításhoz keresetlevelet kell benyújtani a járásbírósághoz - olvashatjuk a magyarorszag.hu hivatalos tájékoztatásában.

A bíróság bonthatja fel a házasságot

A házasságot a bíróság – a közös kiskorú gyermek érdekét figyelembe véve – bármelyik házastárs kérelmére felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlását állapítja meg a bíróság különösen abban az esetben, ha a házastársak között az életközösség megszűnt, és annak helyreállítására – az életközösség megszűnéséhez vezető folyamat, illetve a férj és feleség különélésének időtartama alapján – nincs kilátás.

A házastársak a bontóper megindítása előtt vagy a – bíróság kezdeményezésére – a bontóper során a vitás kérdések rendezésére közvetítői eljárást vehetnek igénybe.

Ha a házasfelek ún. „közös megegyezéssel” szeretnének elválni, akkor a következő járulékos kérdésekben meg kell egymással egyezniük:

- a közös gyermekük tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása (ki fogja a gyermeket a válást követően gondozni, vagyonát kezelni, törvényes képviselőként dönteni az ügyeiben stb.),

- a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás,

- a gyermek tartása,

- a házastársi közös lakás használata, valamint

- ha a rászorult házastárs ezt igényli, a házastársi tartás kérdése.

Ha a házastársak közös szülői felügyeletben állapodnak meg, vagyis abban, hogy a gyermekkel kapcsolatos minden kérdésben a válást követően is együtt döntenek, akkor a gyermekkel való kapcsolattartás kérdésében nem kell megegyezniük. De ebben az esetben is meg kell állapodniuk abban, hogy melyikük lakóhelyén lesz a gyermek lakóhelye.

Ha a felek a házasságot közös megegyezéssel szeretnék felbontani, a keresetlevélhez csatolni kell a fent említett valamennyi kérdésben a felek közös álláspontját tartalmazó megállapodást, ha ez a keresetlevél előterjesztésekor már rendelkezésre áll.

Ahhoz, hogy a házastársak közös megegyezéssel elváljanak, a fent jelzett járulékos kérdésekben kötött perbeli egyezségüket a bíróságnak jóvá kell hagynia. A bíróság az egyezséget akkor hagyja jóvá, ha az a jogszabályoknak megfelel.

Milyen dokumentumok kellenek egy váláshoz?

A keresetlevélben a következőket kell feltüntetni:

Bevezető részben:

- az eljáró bíróság megnevezését,

- a felek nevét, perbeli állását, a felperes azonosító adatait, az alperes ismert azonosító adatait, de legalább lakóhelyét,

- a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt jogi képviselő nevét.

Érdemi részben:

- a bíróság ítéleti rendelkezésére irányuló határozott kereseti kérelmet,

- az érvényesíteni kívánt jogot a jogalap megjelölése útján,

- az érvényesíteni kívánt jogot és a kereseti kérelmet megalapozó tényeket,

- az érvényesíteni kívánt jog, a tényállítás és a kereseti kérelem közötti összefüggés levezetésére vonatkozó jogi érvelést, és

- a tényállításokat alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat.

Záró részben:

- a per tárgyának értékét, valamint a meghatározásakor figyelembe vett tényeket, ha a pertárgyérték nem meghatározható, az arra történő hivatkozást

- a bíróság hatáskörét és illetékességét – ha az ügyben külföldi elem van, a joghatóságát is – megalapozó tényeket és jogszabályhelyet,

- a megfizetett illeték összegét és megfizetési módját, vagy az eljárási illeték megfizetésének hiányában a költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelemre, illetve jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén az arra történő hivatkozást,

- közhiteles nyilvántartásból elérhető azonosító adat hiányában a nem természetes személy fél perbeli jogképességét alátámasztó adatokat

- azt, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el.

A keresetlevélhez a következőket kell csatolni:

- a meghatalmazást (ha van képviselője a felperesnek)

- az ügyhöz kapcsolódó bizonyítékokat

- a keresetlevél záró részében hivatkozott költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet vagy jogszabályon alapuló költségkedvezmény esetén a jogszabályban előírt iratokat, továbbá, ha a keresetlevél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is..

A házassági bontóper esetében ezeken kívül még meg kell jelölni:

- a házasság megkötésére és a házasságból származó, életben levő gyermekek születésére vonatkozó adatokat és

- azokat az adatokat, amelyekből a keresetindításra való jogosultság megállapítható
az életközösség fennállásának időtartamát annak kezdő és befejező időpontjának megjelölésével, kivéve, ha azt a házassági vagyonjogi per bírósága az eljárást befejező érdemi határozatában vagy közbenső ítéletében már megállapította.

A keresetlevélhez csatolni kell:

- a fenti adatokat igazoló okiratokat,

- ha pedig a házasfelek közös megegyezéssel szeretnének elválni, a keresetlevélhez csatolni kell a közös megegyezéssel történő váláshoz fent részletezett valamennyi járulékos kérdésben [Ptk. 4:21. § (3) bekezdése] a felek közös álláspontját tartalmazó megállapodást, ha ez a keresetlevél előterjesztésekor már rendelkezésre áll.

Kell-e ügyvéd, jogi képviselő a váláshoz?

A jogi képviselő nélkül eljáró felperesnek a keresetlevelét az erre rendszeresített nyomtatványon kell előterjesztenie. A nyomtatvány célja, hogy segítse az igényérvényesítést, mivel a nyomtatvány egyfajta sorvezetőül szolgál a felperesnek, hogy minden szükséges tartalmi elem megjelenjen a keresetlevelében.

Válási eljárást megindító nymtatvány IDE kattintva

A jogi képviselő nélkül eljáró felperesnek a keresetlevélben a keresetlevél kötelező tartalmi elemei közül nem kell feltüntetnie a jogalapot, a jogi érvelést.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes igényérvényesítését az is segíti, hogy a keresetet a lakóhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, az erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.

Mennyibe kerül a válóper illetéke 2023-ban?

Fizetési kötelezettség: a házassági bontóper illetéke 30 000 forint.

Eljáró szerv

A perre az a járásbíróság illetékes, amelynek területén az alperes lakik. Belföldi lakóhely hiányában az illetékesség az alperes tartózkodási helyéhez igazodik; ha az alperes tartózkodási helye ismeretlen, vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely irányadó, ha pedig ez nem állapítható meg, vagy az alperesnek belföldön lakóhelye nem is volt, az illetékességet a felperes lakóhelye, illetőleg ennek hiányában a felperes tartózkodási helye alapítja meg. Emellett a házassági perre az a bíróság is illetékes, amelynek területén a házastársak utolsó közös lakóhelye volt.

Felettes szerv/jogorvoslat

Törvényszék. Az ítélet ellen fellebbezéssel lehet élni a törvényszék előtt.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

- a fellebbezéssel támadott ítélet számát, valamint az ítéletnek a fellebbezéssel támadott rendelkezését vagy részét,

- határozott kérelmet arra, hogy az elsőfokú ítélet kifogásolt rendelkezését vagy az ítélet valamely részét a másodfokú bíróság mennyiben változtassa meg, vagy helyezze hatályon kívül, vagyis a fellebbezésben egyértelművé kell tenni, hogy a fél mivel és mennyiben nem ért egyet,

- azt az anyagi vagy eljárási jogszabálysértést, amelyre a fellebbező a fellebbezést alapítja, kivéve, ha a felülbírálati jogkör gyakorlásának nem feltétele a jogszabálysértés.

Ha a fél jogi képviselő nélkül jár el, a fellebbezést az elsőfokú bíróságon, az erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban is előadhatja és a fellebbezésben a fellebbezés alapjául szolgáló jogszabálysértés feltüntetése során mellőzhető a jogszabályhelyre hivatkozás.

A házasságot felbontó ítélet ellen perújítás és felülvizsgálat nem lehetséges.

A magyarok döntő többsége még mindig Orbán Viktort támogatja

A biztos szavazók jelentős többsége, 58 százaléka Orbán Viktor miniszterelnököt támogatja, míg egykori kihívóját, Márki-Zay Pétert a megkérdezettek 18 százaléka szeretné kormányfői pozícióban látni - derült ki az Alapjogokért Központ legfrissebb, ezer ember megkérdezésével készült közvélemény-kutatásából, amelynek eredményéről szombaton tájékoztatták az MTI-t.
2023. 04. 01. 18:00
Megosztás:

Több millió kilométert tettek meg a 3-as metró pótlóbuszai

A 3-as metró felújítása alatt a pótlásban részt vevő buszok 22 902 495 kilométert tettek meg utasaikkal - közölte a BKV Zrt. szombaton az MTI-vel.
2023. 04. 01. 17:05
Megosztás:

Kezdődik a 10. Színházi Olimpia

Szombaton kezdődik a 10. Színházi Olimpia, amelyen 58 ország 400 társulata 750 produkcióval és 7500 fellépővel várja az érdeklődőket. A programok július 1-jéig országszerte csaknem 100 helyszínen valósulnak meg.
2023. 04. 01. 16:00
Megosztás:

Egyre népszerűbbek a részmunkaidős állások

Egyre népszerűbbek a részmunkaidős állások – derült ki a Profession.hu saját adatbázisa alapján elkészített legújabb elemzéséből. Évről-évre emelkedik a részmunkaidős állásokra vonatkozó hirdetések száma: míg 2020-ban éves átlagot nézve 4,07 százaléka vonatkozott ilyen munkakörre, egy évvel később már 4,97%, 2022-ben pedig 7,34%.
2023. 04. 01. 15:00
Megosztás:

Rögzített áron jutnak áramhoz is a jogosult intézmények

A földgáz után április elsejétől már az áramot is fixált áron kapják egyes állami, önkormányzati és egyházi intézmények, alapítványi egyetemek - tudatta az Energiaügyi Minisztérium (EM) az MTI-vel.
2023. 04. 01. 14:00
Megosztás:

Közel 1 milliárdos kulturális fejlesztés Nyíregyházán

Csaknem 950 millió forintos európai uniós támogatásból újíthatta meg Nyíregyháza többi között a város szívében található egykori Helyőrségi Művelődési Otthont, amely immár a Szindbád nevet viseli - tájékoztatta a megyeszékhely önkormányzata az MTI-t.
2023. 04. 01. 13:00
Megosztás:

1,4 kilométeres szakasszal bővült a kerékpárúthálózat Szolnokon

Újabb 1,4 kilométeres szakasszal bővült a kerékpárúthálózat Szolnokon, a közlekedésfejlesztés részeként buszforduló, parkoló, út- és járdaszakaszok is megújultak - közölte a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. az MTI-vel.
2023. 04. 01. 12:00
Megosztás:

Szinte ingyen mehetnek szabadegyetemre fiatal felnőttek

Augusztus 21. és 27. között Csórompusztán, a Balaton-felvidéken rendezik meg azt a Szabadegyetemet, amely egy civil szerveződés keretében az Erasmus+ támogatásával jön létre. A táborban mintegy hetven fiatal kaphat helyet, akik egy nem mindennapi feladatban is részt vehetnek.
2023. 04. 01. 11:00
Megosztás:

A külföldi munkaerő mellett erősebben kell támaszkodni a hazai munkaerőpiaci tartalékokra is

A következő években jelentkező több százezres munkaerőigény kielégítéséhez elkerülhetetlen a külföldi munkaerő alkalmazása – hangzott el a Trenkwalder által szervezett második Munkaerőpiaci Kerekasztal rendezvényen csütörtökön. Hatékonyabban kell ugyanakkor kihasználni a hazai munkaerő-tartalékot is, ennek érdekében pedig szükség van többek között a munkaerő mobilitási lehetőségeinek javítására, a munkaerőpiac szakképzési igényeinek pontosabb előrejelzésére, valamint a jelenleginél tervezhetőbb szabályozási környezetre is.
2023. 04. 01. 10:00
Megosztás:

Félmillió ember hiányzik a munkaerőpiacról

A magyar munkaerőpiacon 500 ezer emberre van szükség, akiket lehetőleg Magyarországon kell megtalálni, utána jöhetnek csak a vendégmunkások - mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács ülésén Budapesten pénteken.
2023. 04. 01. 09:00
Megosztás:

Nőttek a személyi jövedelmek és kiadások az Egyesült Államokban

Februárban nőttek a személyi jövedelmek és kiadások az Egyesült Államokban a washingtoni kereskedelmi minisztérium, a Bureau of Economic Analysis pénteki jelentése alapján.
2023. 04. 01. 08:00
Megosztás:

Indul a tavi viharjelzési szezon

Szombaton indul a tavi viharjelzési szezon a Balatonon, a Velencei- és a Tisza-tavon - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján.
2023. 04. 01. 07:00
Megosztás:

Akár pénzügyi csődöt is okozhat egy megörökölt lakáshitel

Az emberek sokszor meglepődnek azon, hogy a felvett lakáshitel öröklődik, amennyiben a hitelfelvevővel tragédia történik. Ebben az esetben a hitelt a családnak kell visszafizetnie, máskülönben elveszítik az otthonukat. A Bankmonitor szakértői sorba vették a megoldási lehetőségeket, amelyekkel kivédhető ez a helyzet.
2023. 04. 01. 06:00
Megosztás:

Százmilliós bírságot kapott a SET GROUP

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 105 millió forint bírságot szabott ki a SET GROUP Nyrt.-re a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre, illetve a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt - közölte a jegybank az MTI-vel pénteken.
2023. 04. 01. 05:00
Megosztás:

Özvegyi nyugdíjak 2023 - házastárs vagy élettárs? Nem mindegy!

A hozzátartozói nyugellátásokhoz, ezáltal az özvegyi nyugdíjhoz is jogosultsági előfeltétel, hogy az elhalálozott jogszerző nyugdíjasként haljon meg, vagy a jogszabályban meghatározott mértékű szolgálati idővel rendelkezzen - olvashatjik az ado.hu szakportál blogbejegyzésében. De mi a különbség a házastárs és az élettárs esetében? Elmagyarázzuk!
2023. 04. 01. 04:00
Megosztás:

Az első becslésnél jobban teljesített a brit gazdaság

Az első becslésnél jobban teljesített a brit gazdaság a tavalyi negyedik negyedévben.
2023. 04. 01. 03:00
Megosztás:

Kedvezményes közlekedési bérletet vezetnek be Németországban

Hozzájárult a német törvényhozás tartományi kormányokat összefogó kamarája (Bundesrat) pénteken az általános drágulás hatásainak ellensúlyozását szolgáló kedvezményes közlekedési bérlet intézményének felújításához, a helyi és a térségi közösségi közlekedésben országszerte érvényes bérletet így májustól bevezetik.
2023. 04. 01. 02:00
Megosztás:

Lassult az infláció Olaszországban

Olaszországban márciusban az elemzők által várt 8,2 százalék helyett 7,7 százalékkal nőttek a fogyasztói árak éves szinten, miután februárban 9,1 százalékos emelkedést mértek - közölte az olasz statisztikai hivatal, az Istat előzetes adatok alapján pénteken.
2023. 04. 01. 01:00
Megosztás:

Digitalizálta az első tízezer oldalnyi zenetudományos emléket az OSZK

Elkészült a digitalizálása annak az első tízezer oldalnyi, 18-19. századi zenetudományos emléknek, amelyet az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és a Haydneum - Magyar Régizenei Központ együttműködésének keretében készítettek elő.
2023. 04. 01. 00:01
Megosztás:

Vádat emeltek Donald Trump ellen

Vádat emeltek Donald Trump ellen hallgatási pénz fizetésének ügyében helyi idő szerint csütörtökön New Yorban - erősítette meg a volt elnök ügyvédje.
2023. 03. 31. 23:00
Megosztás: