7 tipp, amellyel megőrizhető a vállalatok stabilitása infláció idején

Az infláció világszerte nyomást gyakorol a gazdaságra, és előrejelzések szerint a helyzet a közeljövőben sem fog javulni. A vállalati szektor komoly kihívások elé néz és a Covid okozta gazdasági krízishez hasonlóan ezúttal is a túlélést és a növekedést egyszerre biztosító stratégiákat kell kidolgozniuk. Ebben segít a Grant Thornton nemzetközi üzleti- és adótanácsadó cég szakértői által összeállított 7 pontos javaslat csomag, amely a túlélést és a növekedési lehetőségek kiaknázását szolgáló alapvető intézkedéseket foglalja össze.

7 tipp, amellyel megőrizhető a vállalatok stabilitása infláció idején

A Grant Thornton nemzetközi felmérésének eredménye igencsak aggasztó, ha a kulcsfontosságú költségkategóriákat nézzük, hiszen azok világszerte rekord magasak. A megvizsgált 28 ország középméretű vállalkozásai az elmúlt 12 hónapot tekintve átlagosan 21%-os nyersanyagár-növekedésről számoltak be, de az energia/közművek és a szállítási költségek terén is 20%-os a drágulás. A banki/kamatköltségek eközben 16%-kal, a különböző típusú adók pedig 17%-kal emelkedtek.

Nem kérdés, hogy a drasztikus költségnövekedés felborítja a már működő üzleti folyamatokat, és rövid és középtávon is alapjaiban írja felül a működési modelleket. A túlélés és a növekedés kulcsa az alkalmazkodás. Ennek érdekében a Grant Thornton kidolgozott egy úgynevezett cselekvési tervet, amelyet nemzetközi irodáinak tapasztalataira és piaci ismereteire alapozva készített el. Szarka Gábor, a Grant Thornton magyarországi irodájának ügyvezető partnere úgy fogalmazott, hogy „talán kevesen gondolták volna, hogy a COVID utáni időszak nem a megszokottak szerinti fellendülés időszaka lesz. Sőt, a jelenlegi helyzet talán a legnagyobb kihívások elé állítja a gazdaságot és a vállalatokat, hiszen egyszerre kell megküzdeni a munkaerőhiánnyal, az extrém magas energiaárakkal, amellyel párhuzamosan egy háború árnyékában a recesszió felé halad a világgazdaság. Mindeközben pedig azt látjuk, hogy az infláció apasztja a vállalati marzsokat és bérnövekedési nyomást idéz elő. A jó hír az, hogy a Grant Thornton globális hálózatának legkiemelkedőbb szakértőinek tudását adjuk közre azért, hogy segítséget nyújtsunk a vállalatoknak a stabilitás mellett a növekedés feltételeinek megteremtésére.”

Az inflációs kockázatok azonosítása és mérséklése

Nagyon kevés olyan vállalat van, amely tudatosan készült az extrém inflációs kockázatok mérséklésére. Tévedés azt hinni, hogy az infláció csak bizonyos szegmenseit érinti egy középvállalatnak. Ezért a válságkezelés egyik alappillére, hogy a lehető legszélesebb spektrumban vizsgáljuk a vállalatot, annak érdekében, hogy lássuk ténylegesen mely pontokon érinti a szervezetet és működését az infláció. A Grant Thornton szerint a topmenedzsment szintű problémamegoldás nem lesz hatékony ebben az esetben, tehát a szervezet valamennyi döntési szintjére ki kell terjeszteni a vizsgálatot. 

Az inflációs kockázatok azonosítása és mérséklése érdekében fontos a rendszeres felülvizsgálat, hogy így a krízis mértékével, jellegével mindig összhangban legyen a tervezés. 

Az eddigi pénzügyi tervezés gyakorlatát is felül kell vizsgálni, mert jelenleg az infláció rohamtempóban erodálhatja a marzsokat. Tehát gyakrabban és szélesebb körben kell az eredményvárakozásokat vizsgálni, illetve modellezni.

Beszállítói költségek optimalizálása

Több lehetőség áll egy vállalat rendelkezésére, ha a beszállítói költségek optimalizálása a cél, márpedig jelen helyzetben ez elkerülhetetlen. Az árak rögzítése, a nagytételben történő vásárlás, a feltételek újratárgyalása a partnerekkel, illetve a beszállítóváltás is egy-egy módja a költségek korlátozásának, valamint az árrés-mérték megőrzésének. Fontos felismerni, hogy az inflációs nyomás ugyan növeli a költségeket, de arra nem minden beszállító reagál azonos arányú emeléssel. A kulcs a beszállítókkal való együttműködés, ami az ellátási láncokban jelenleg tapasztalható súlyos feszültségek miatt kiemelten fontos. Azonban a nagy tételben történő árubeszerzés, valamint az előzetes rendelések nagy nyomást gyakorolnak a készletekre, a forgótőkére, valamint a tárolási kapacitásokra, így minden szemszögből meg kell vizsgálni a lehetőségeket, sőt, a Grant Thornton azt tanácsolja, hogy a beszállítói költségek csökkentésére több különböző stratégiát építsenek fel a vállalatok, hogy rugalmasan reagálhassanak a kialakult helyzetekre.

Outsourcing a költségek csökkentése és a munkaerőhiány javítása érdekében

Az outsourcing (kiszervezés) több aspektusból is jó megoldás lehet a problémák megoldására, elsősorban a költségcsökkentés és a munkaerőhiány kezelésének szempontjából.
Ehhez azonban meg kell vizsgálni a folyamatok felépítését, az optimalizálási, automatizálási lehetőségeket, és olyan technológiai megoldások alkalmazásának lehetőségeit is, amelyek egyszerűbbé, hatékonyabbá és pontosabbá tehetik a működési mechanizmust. Ezt követően szükséges felmérni a humán erőforrás igényt, és például pénzügyi, IT, HR vagy marketing területen bevonni külsős szakértőket – e szakterületek esetében a munka kiszervezésre már Magyarországon is van gyakorlat.

Megérteni a folyamatokat, a működés költségeit

A Grant Thornton szakértői egyetértenek abban, hogy a legtöbb közepes méretű vállalat még mindig nem számítja ki pontosan és rendszeresen az általuk kiszolgált, egyes ügyfelekre fordított időt és költségeket, valamint a nyereség arányát. Krízis idején különösen fontos az ügyfelek szegmentálása, és a kategóriáknak megfelelő kezelése, hiszen a vállalat profitabilitása elsődleges.
Az ügyfélkategóriák meghatározását követően az egyes szegmensek kiszolgálására eső költségek elemzésére kell helyezni a hangsúlyt az összes költségelemet azonosítva, pl. ellátási lánc, értékesítés és marketing, ügyfél-elégedettség növelésére fordított költségek stb. Ez kevésbé a pontosságról, sokkal inkább a következetességről szól. Nincs tökéletes képlet, ami alapján ez kiszámolható, a lényeg, hogy évről évre ugyanazt a formulát alkalmazzuk az összehasonlíthatóság érdekében. A cél, hogy megértsük és átlássuk saját és ügyfeleink működését, a piac reakcióit, valamint azt, hogy partnereink kiszolgálása mennyibe kerül, és ezek fényében változtassunk ott, ahol szükséges.

Árstratégia módosítása összhangban a költségnövekedéssel

A Grant Thornton felmérésének eredménye alapján jól látható, hogy számos vállalat milyen gyorsan emelte az árait az elmúlt 12 hónapban. A globális cégek mintegy 52%-a pontosan a költségekkel összhangban korrigálta a díjait, további 35%-uk pedig a költségeknél nagyobb mértékben növelte tarifáit. Ez a fajta árképzés csábító lehet a vezetők számára, hiszen azt gondolják, hogy a jövőben is működhet, azonban ez a fajta stratégia tévútra vihet. Habár a vállalatok kezében az áremelés továbbra is olyan eszközt jelent, amivel kell is élniük, de egy bizonyos ponton túl erre már csak mérsékelten kerülhet sor, hiszen a közelmúltbeli áremeléseket az erős kereslet és kínálati hiány sajátos kombinációja támogatta, de ez nem tart örökké. Az áremelések az ügyfelek és a versenyképesség elvesztésének kockázatával járnak. Az árak kiigazítása előtt fel kell térképezni a termékekkel, szolgáltatásokkal járó teljes, valamint a vásárlói élményhez kapcsolódó költségstruktúrát, és ha egy ügyfélszegmens veszteségesnek minősül, a nyereségesség védelme érdekében az áremelés helyett az ügyfélélmény minőségén is változtathatunk. Ha mégis a tarifaemelés mellett döntünk, több tényezőt kell mérlegelni: milyenek a meglévő szerződéses feltételek, mikorra időzíthető egy emelés, milyen természetűek voltak a legutóbbi emelések, hogyan változtak a szolgáltatások, kik fizetnek magasabb díjat, az áremelések összekapcsolhatók-e új, kevésbé rendszerigényes szolgáltatásokkal, valamint, hogy milyen az ügyfelek fizetési hajlandósága, van-e olyan, amit eddig grátisz kaptak. A vállalatok túl gyakran az alapján hoznak meg árképzési döntéseket, hogy milyen piaci folyamatok érintik őket. A 7%-os költségnövekedés ellensúlyozására 7%-kal emelik az árakat. De ha módosítani kívánjuk az árat, ne csak azért tegyük, hogy fedezzük a kiadásokat, mert az kontraproduktív lehet. Igyekezzünk inkább az ügyfelek fizetési hajlandóságának megfelelő mértékben módosítani azokat.

Intézkedések a tőkeszerkezet javítása érdekében

Válság esetén nemcsak a ráfordítási költségek nőnek, hanem a tőkeköltségek is, mivel a kamatlábak emelkednek az inflációs nyomás visszaszorítása érdekében. A vállalatoknak optimalizálniuk kell tőkeköltségeiket, és meg kell vizsgálniuk a forgótőke mértékének növelését vagy csökkentését, szükségleteik kielégítése érdekében. Rövidtávon, ha a vállalkozások kiegyensúlyozottan működnek és nagyobb mértékű készpénzzel rendelkeznek, akkor érdemes fontolóra venni a felvásárlást és készletezést az infláció leküzdése érdekében. Ha az ellenkezője igaz, akkor megoldást jelenthet további tőke bevonása, valamint más adósságkezelési stratégia kidolgozása. Minél korábban foglalkozik egy cég a tőkekérdésekkel, annál könnyebb, és annál több lehetőség van kezelni azokat. A bankok a jelenlegi gazdasági környezetben lényegesen óvatosabbak a hitelezési kérdéseket illetően, valamint az sem biztos, hogy egyetlen intézményen keresztül juthatunk hozzá a legideálisabb forrásokhoz. A sokrétű tájékozódás szintén elengedhetetlen, ha a szervezetek viszonylag jó feltételekkel rendelkező finanszírozási formát szeretnének maguknak találni. 

Belső hatékonyság növelése, költségek, veszteségek csökkentése

A „többet kevesebből” elv egyik mozgatórugója a technológia. A Grant Thornton nemrégiben megvizsgálta, hogy miként segítheti a digitális technológia a közepes vállalatok hatékonyságának növelését, és mely területet érdemes fejleszteni a legnagyobb haszon érdekében. Nem meglepő, hogy az automatizálás, a robotika és a gépi tanulás a termelékenység javításának kulcseszközei.

Napjainkban a vállalatok számára kiemelten fontos a kockázatok és a befektetések megtérülésének értékelése, mielőtt jelentős befektetéseket hajtanának végre. Ez nemcsak egy technológiai projekt, hanem egy változásmenedzsment-projekt is, ugyanis a technológiai fejlődés a szervezet, valamint a folyamatok átalakításával jár. A veszteségek minimalizálása a másik olyan gyakorlat, amelyet kevesen alkalmaznak. 

A Grant Thornton legutóbb idén május-júniusban mérte fel közel 5000 közepes méretű vállalat bevonásával, hogy milyen lépéseket tettek vagy terveznek megvalósítani a magasabb költségek és az infláció erodáló erejének érdemi kezelése érdekében. 

Az eredmények biztatóak, ugyanis csak kis számban lelhető fel olyan vállalat, ami nem tesz semmit. A középvállalatok többsége javarészt a Grant Thornton cselekvési tervében szereplő pontoknak megfelelően cselekszik, és jellemzően a tevékenységek nagyobb arányú kiszervezésére fektetnek kisebb hangsúlyt.

A mai gazdasági adatok is elszomorítóak

A briteknél 40 éves mélypontra esett a fogyasztói bizalom a -44 pontos értékével a júniusi -41 pontot követően. Egyre csúnyábban fest a szigetország gazdasága.
2022. 08. 19. 12:00
Megosztás:

Melyik a legnépszerűbb használtautó ma Magyarországon?

A DataHouse előzetes adatai szerint a hazai használtautó-piacon 498 800 személygépkocsi cserélt gazdát július végéig. Ez az érték 5,8 százalékkal haladja meg a tavalyi első hét hónap volumenét. A minden korábbi évnél aktívabb időarányos forgalom azt is jelenti, hogy jó eséllyel megdől a tavalyi piaci csúcs, amikor éves szinten 817 ezer használt autó belföldi átírása zajlott le.
2022. 08. 19. 11:00
Megosztás:

Gyengültek nyitáskor a vezető nyugat-európai tőzsdék

Gyengüléssel indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék pénteken.
2022. 08. 19. 10:00
Megosztás:

Ennyivel nőtt a háztartások pénzügyi vagyona a második negyedévben

A pénzügyi eszközök 837 milliárd, a kötelezettségek 145 milliárd forintos emelkedésének eredőjeként az idei második negyedévben 692 milliárd forinttal nőtt a háztartások nettó pénzügyi vagyona - derül ki a pénzügyi számlák előzetes adataiból, amelyek csütörtökön jelentek meg az MNB honlapján.
2022. 08. 19. 09:00
Megosztás:

Történelmi csúcsra emelkedett az infláció az euróövezetben

Az euróövezet éves inflációs rátája júliusban új rekordra, 8,9 százalékra emelkedett a júniusi 8,6 százalékról; az EU-ban 9,8 százalékot jegyeztek fel a júniusi 9,6 százalékot követően - derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat előzetes adatokon alapuló csütörtöki jelentéséből.
2022. 08. 19. 08:00
Megosztás:

Alacsony a bizalom a használtautó-értékesítők iránt Magyarországon

Magyarországon az egyik legalacsonyabb a bizalom a használtautó-értékesítők iránt - derül ki a carVertical 17 országban, 4500 ember megkérdezésével készített felméréséből.
2022. 08. 19. 07:00
Megosztás:

Több mint félmilliárd forint jogdíjat fizet ki az EJI a színészeknek

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) 543 millió forint jogdíjat fizet ki több mint 11 ezer - 95 százalékban magyar - előadóművésznek műsoraik televíziós ismétlése után.
2022. 08. 19. 06:00
Megosztás:

Természetkárosítás nélkül is kielégíthető a tűzifaszükséglet

A magyarországi erdészetek a megnövekedett tűzifaszükségletet is ki tudják elégíteni természetkárosítás nélkül - hangsúlyozza a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) csütörtöki közleményében.
2022. 08. 19. 05:00
Megosztás:

Nyugdíj számítás pontos képlete - elmagyarázzuk végre, hogyan is jön ki a nyugdíj összege

Az öregségi nyugdíjak kiszámításának menete, módszertana sokak számára teljesen ismeretlen terep, pedig érdemes tisztában lenni a törvényi szabályozással. Hiszen mindenkinek az életében egy fontos állomás az, mikor az aktív munkavégzés után nyugdíjba vonul és idős korában már a nyugdíjából kell fenntartani magát.
2022. 08. 19. 04:01
Megosztás:

Romániában kelendőbb volt az elektromos autó mint a dízel

Romániában több új elektromos és hibrid személygépkocsit adtak el idén, mint dízelt - közölte a román Környezetvédelmi Vízügyi és Erdészeti Minisztérium csütörtökön.
2022. 08. 19. 03:00
Megosztás:

Az EMA megkezdte a Skycovion nevű oltóanyag vizsgálatát

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) megkezdte a német-dél-koreai SK Chemicals biotechnológiai vállalat Skycovion nevű, koronavírus ellen kifejlesztett vakcinájára vonatkozó feltételes forgalombahozatali engedély iránti kérelem vizsgálatát - közölte az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű uniós ügynökség csütörtökön.
2022. 08. 19. 02:00
Megosztás:

Lengyel és Cseh megállapodás a szlovák légtér közös őrizetéről

Lengyelország és Csehország jövő héten, augusztus 27-én megállapodást ír alá a szlovák légtér közös őrizetéről - jelentette be Jana Cernochová cseh védelmi miniszter csütörtökön Varsóban, miután a lengyel hivatali partnerével, Mariusz Blaszczakkal tárgyalt.
2022. 08. 19. 01:00
Megosztás:

Kilőttek az olajárak az OPEC-főtitkár nyilatkozata után

Meredeken emelkedett az olaj ára azt követően, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) főtitkár túlzónak nevezte a kőolajkereslet visszaesésével kapcsolatos aggodalmakat. Az interjú után az amerikai könnyűolaj típus, a WTI jegyzése 2,6 százalékkal 90,3 dollárra, a Brent ára 2,7 százalékkal 96,2 dollárra ugrott.
2022. 08. 19. 00:01
Megosztás:

Hogyan lehet jövőálló a befektetésünk?

A környezetvédelem, a társadalmi kérdések kezelése és a jó vállalatirányítás (ESG) szempontjai a magántőkealapokon keresztüli befektetések során is egyre inkább előtérbe kerülnek. A befektetési döntések meghozatala előtt az alapoknak érdemes a jogi környezetet részletesen felmérni. A greenwashing, valamint a közzétételi kötelezettségek teljesítésének elmaradása okozta veszélyek a befektetésünk jövőbeli értékét is jelentősen negatív irányba befolyásolhatják – hívja fel a figyelmet a Baker McKenzie.
2022. 08. 18. 23:00
Megosztás:

Tovább emelkedtek a lakásárak, de a kérdőjelek is sokasodnak

Az év első három hónapjában tovább emelkedtek a lakásárak, azonban az előzetes adatok alapján a hazai ingatlanpiaci forgalom már nem bővült tovább. Uniós összehasonlításban Magyarország 2015. évi bázishoz viszonyított összevont lakáspiaci árindexe továbbra is a legmagasabb (234%), azonban az éves növekedés értékét tekintve Csehország és Észtország is megelőzte hazánkat. Az OTP Ingatlanpont szakértője a KSH és az MNB legfrissebb lakásárindexei alapján 2022. I. negyedévének ingatlanpiaci változásait vizsgálja.
2022. 08. 18. 22:00
Megosztás:

A legbefolyásosabb afroamerikai cégvezetők között a Unisys alelnöke

A vállalat szenior alelnökét és vezető jogtanácsosát, Claudius Sokenu-t 2022 legbefolyásosabb színesbőrű vállalatvezetői közé választotta a Savoy című amerikai magazin.
2022. 08. 18. 21:00
Megosztás:

Védjegyek a metaverzumban

1996. júniusában, a Szomszédok című legendás sorozat 239. részében Vágási Feri elhatározta, hogy "beszáll az internetbe". Szavait manapság mémek ezrei örökítik meg. Ám ha a szavak mögé pillantunk, e szállóige rámutat a technológiai fejlődés őrületes ütemére az elmúlt 25 év alatt. Mára az internet mindennapi életünk szerves részévé vált, és a fejlődés egy új mérföldköveként elkezdte szárnyait bontogatni a metaverzum. Ezt sok ember hasonló szkepticizmussal figyel, mint Vágási Feri idejében az internetet. De mi is az a metaverzum, és hogy jön egyáltalán képbe a védjegyjog? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Kovács Márkkal, a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda ügyvédjével.
2022. 08. 18. 20:00
Megosztás:

A Corteva közzétette pénzügyi jelentését

Éves szinten ~7%-os osztalékemelés a harmadik negyedévtől kezdődően. A stratégiai portfolió felülvizsgálatával kapcsolatos struktúra átalakítási program bejelentése.
2022. 08. 18. 19:00
Megosztás:

Megbírságolta a jegybank a D.A.S Jogvédelmi Biztosítót

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 10 millió forint bírságot szabott ki a D.A.S Jogvédelmi Biztosítóra, egyebek mellett egyes szerződési feltételeinek hiányosságai, a belső ellenőrzés fogyatékosságai, a számviteli vezető befektetési területhez való kapcsolódása, illetve az informatikai és a kárrendezési tevékenység problémái miatt.
2022. 08. 18. 18:00
Megosztás:

A kamatpiacok agresszíven átárazzák az Egyesült Királyság kamatkilátásait

Az Egyesült Királyság piacai agresszíven átárazták a BoE-kamatláb-kilátásokat, miután júliusban 40 év óta először lett kétszámjegyű az infláció.
2022. 08. 18. 17:00
Megosztás: