Könnyebb lesz innentől pereskedni?

2020. november 17-én elfogadta a parlament azon jogszabálymódosítást, amely 2021. január 1-től jelentősen módosít a polgári perekben irányadó eljárási szabályokon. Az újdonságokról dr. Bognár Alexandrával, a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda peres ügyvédjével beszélgetünk.

Könnyebb lesz innentől pereskedni?

Az előzményekről

A 2018-ban bevezetett polgári eljárási szabályok elsődleges célja az volt, hogy a perek hatékonyságát növeljék. Ezért, olyan rendszer került kialakításra, amelyben a pereskedő felek és a bíróság egyaránt minél előbb olyan helyzetbe kerülhetnek, melyben valamennyi állítás, nyilatkozat, bizonyíték, avagy legalább bizonyítási indítvány rendelkezésre áll. Ezt hívjuk perfelvételi, avagy perelőkészítő szakasznak. Az eljárás ezt követő, azaz második szakasza az érdemi eljárás, ahol a tárgyalásokon a bizonyítékok vizsgálatára, a tanúk meghallgatására vagy a szakértők bevonására kerül sor – itt tehát új állításokat, bizonyítékot, avagy arra indítványt csak nagyon szűk körben lehet tenni.

A jogszabály azért, hogy az eljárások ebben az osztott perszerkezetben hatékonyan folyjanak számos szigorú rendelkezést ír(t) elő arra vonatkozóan, hogy pontosan mit és hogyan kell tartalmaznia a bírósági beadványoknak, illetve azok mikor és hogyan terjeszthetők elő, mi történik akkor, ha valaki úgy nyilatkozik, hogy azt a bíróság külön nem engedélyezte, hogyan és mikor kell a bizonyítékokat benyújtani. "A 2018-as évtől kezdve a pereskedés ezért kihívásokkal teli, és sok esetben szerencse kérdése is volt, hiszen számos esetről hallhattunk, ahol a bíróságok már az eljárást megindító keresetleveleket visszautasították (azaz érdemi vizsgálat nélkül elvetették) azért, mert az nem felelt meg valamilyen formai vagy tartalmi követelménynek. Az elmúlt évek statisztikái szintén azt mutatták, hogy alábbhagyott a pereskedési kedv az országban." – hangsúlyozza dr. Bognár Alexandra.

Noha a 2018-tól alkalmazandó szabályok eleve nem tekinthetők régieknek, az azóta eltelt időszak jogalkalmazói tapasztalatai azt mutatták, hogy a szigorú szabályok néhol életszerűtlen eljárási buktatókhoz vezettek, ezért indokolttá vált a szabályozás finomítása és rugalmasabbá tétele. Mivel a legtöbb értelmezési probléma a perfelvétel körében merült fel, így a cikkünkben a perfelvételi szabályokat érintő módosításokról lesz szó.

Kevesebb kötelező tartalmi elem a keresetleveleknél

Az új szabályok tehermentesítik a felpereseket azzal, hogy néhány korábban kötelezően előírt tartalmat már nem kell szerepeltetni a keresetlevélben.

A keresetlevél felépítését tekintve abban már egységes a bírói gyakorlat, hogy nem szükséges, hogy szó szerint szerepeljenek a jogszabályban megnevezetett szerkezeti egységek; azaz az, hogy "bevezető-", "érdemi-", illetve "záró rész", úgyszintén abban is, hogy az egyes egységeken belüli tartalomnak nincs kötött sorrendje. Ezt ugyan a jogszabály korábbi szövegezése így nem is tartalmazta, a gyakorlatban mégis voltak ezzel kapcsolatosan eltérő bírói nézőpontok. Az új szabályok indokolása megerősíti, hogy valóban nincs ilyen kötöttség.

Újdonság, hogy keresethalmazatnál – azaz amikor a felperes egyszerre több keresetet terjeszt elő; például úgy érvényesít pénzbeli igényt, hogy ennek egy része kártérítés, míg másik része kötbér – az azonos tartalmat elegendő egyszer előadni. "A korábbi szabályok alapján a tényeket, valamint a jogi érvelést minden egyes keresetre vonatkozóan elő kellett adni, amely a gyakorlatban nem ritkán ésszerűtlen ismétlésekhez – ezáltal feleslegesen terjengős iratokhoz – vezetett." – tette hozzá dr. Bognár Alexandra. Az új szabályok alapján az egyező elemeket nem szükséges ismételni, helyette elegendő, ha egyszer levezeti a felperes.

Formaiságokat tekintve még: a keresetlevélben a perelt fél, vagyis az alperes adatai közül elegendő csak a nevét és a lakóhelyét, cég esetén a székhelyét feltüntetni, a további adatok megadása opcionális. Úgyszintén kikerül a kötelezők közül az, hogy cég alperes esetén a felperesnek már nem szükséges jogi indokolást kifejtenie arról, hogy a cég milyen alapon perelhető. Ezt már csak akkor kell kifejteni, ha az alperes olyan nem természetes személy, akinek az adatai közhiteles nyilvántartásban (például cégnyilvántartásban) nem szerepelnek – ilyen például a társasház.

A gyakorlatban a legtöbb értelmezési problémát a kereseti kérelem határozottsága okozta és ennek hiánya alapozta meg a keresetlevelek visszautasítását a legtöbbször. Értelmezési kérdésként merült fel, hogy sérti-e a kereseti kérelem határozottságát, ha vannak benne oda nem illő elemek, esetleg az, ha túl szabatos a megfogalmazás. Az új szabályok (és azok indokolása) most egyértelműsítik, hogy akkor jó a kereseti kérelem, ha abban a felperes megjelöli, hogy milyen döntést kér a bíróságtól, azaz, ha ez a kérés kétséget kizáróan megállapítható és világos. "Az ugyanakkor már nem célja a jogszabálynak, hogy mindez úgy legyen megfogalmazva, hogy egyszerűen "átemelhető" legyen az ítélet szövegébe, voltaképp leképezve a bíróság ítéletének rendelkező részét." – magyarázza dr. Bognár Alexandra.

A keresetlevél egyszerűsítését célzókhoz hasonló rendelkezések jelennek meg a keresetlevéllel szemben védekezésként benyújtott ellenkérelemnél is, így azokra részletesen nem térünk ki.

Több hiánypótlási lehetőség

Az új szabályok a visszautasítás helyett a hiánypótlásra helyezik a hangsúlyt – és szélesedik a mozgástér a keresetlevél tartalmi elemeinek, illetve alaki kellékeinek, mellékleteinek pótlására. Az új szabályok emellett kimondják azt is, hogy ha a felperes már eleget tett egy hiánypótlásnak, de a bíróság mégis újabb hibákat talál a keresetlevélben, akkor ezeket már az eljárás során, a perfelvétel körében szükséges pótolni. Azaz az újabb hibák megtalálása nem lehet gátja az eljárás megindulásának.

Az új szabályok alapján azok a kérdések, amelyek a per lényegét érintik, avagy az, hogy a felperes által bemutatott bizonyítékok vagy indítványok megfelelőek lesznek-e arra, hogy az állításait alátámasszák, nem vizsgálhatók a keresetlevél befogadhatósága szempontjából. Ennek kimondása azért üdvözlendő, mert a gyakorlatban sok példát láthattunk arra, amikor a bíróság túlterjeszkedett az előzetesen vizsgálható szempontokon, a keresetlevél vizsgálata ugyanakkor kizárólag a per megindítására vonatkozó akadályok feltérképezéséről szól. A módosítás tehát azt egyértelműsíti, hogy annak megítélése például, hogy "elég meggyőző-e", "elegendő-e", "releváns-e", mind az eljárás érdemére tartoznak, ezért nem vehetik elejét a jogkeresés lehetőségének.

Több írásbeli előkészítés

Az eljárási szabályok kellően szigorúak voltak abban, hogy limitálják az írásbeli beadványokat. Ezért például a tárgyalásokat előkészítő iratok körét (amely a legáltalánosabb elnevezése a per során beadott beadványnak) beszűkítette.

Előkészítő iratot csak akkor lehetett beadni, ha azt a bíróság szükségesnek tartotta a kereset vagy a védekezés szempontjából és felhívta rá a felet. A rugalmatlan szabály a gyakorlatban oda vezetett, hogy az ügyvédek egy külön írásbeli beadványban érveltek a bíróságon azért, hogy előkészítő iratot nyújthassanak be, azaz előre külön megindokolták, hogy miért szükséges, hogy előadhassák további érdemi érveiket, amit a bíróságok a legtöbbször engedélyeztek is egy külön végzésben.

Ezek a körök azonban sem a beadványok számát nem csökkentették, sem az eljárások gyorsítását nem szolgálták.

Az új szabályok ehhez képest rögzítik, hogy bírósági felhívás nélkül is be lehet nyújtani kereset- avagy ellenkérelem változtatást, de ezekkel összefüggő nyilatkozatokat is (pl. bizonyítási indítványt). Ezzel összefüggésben módosult a kereset- és ellenkérelem változtatás fogalma is, így innentől nem tekinthető eljárásjogi értelemben változtatásnak az, ha valaki a tényelőadásain módosít. Azt azonban az új szabályok sem engedik, hogy a felek önállóan új tényeket adjanak elő (bírói felhívás nélkül), így az iratok számának koncentrációja továbbra is megmarad.

A szabályok lazítása mindenképpen indokolt volt: egyrészt azért, mert a szabályok merev / szó szerinti betartása sajnos sok esetben a jogkeresők igényérvényesítését ásta alá, másrészt azért is, mert a szabályok alkalmazása az egyes bíróságokon nem volt egységes. "Márpedig, a jogbiztonság azt is jelenti, hogy az "ahány ház, annyi szokás" nem érvényesülhet, hiszen az igényérvényesítés nem múlhat azon, hogy melyik bíróságon indul az eljárás." – hangsúlyozza dr. Bognár Alexandra. Az értelmezési problémákat ugyan a bíróságok igyekeztek különböző munkaanyagokkal szinkronizálni (pl. kollégiumvezetői értekezlet), emellett a Kúria joggyakorlat elemző csoportja is adott ki összefoglaló véleményt; ám az elmúlt évek tapasztalatai alátámasztották, hogy indokolt a szabályozás egészének egyszerűsítése, rugalmasabbá tétele.

Hozzászólások

Újabb keretmegállapodás nyerteseként hirdette ki a Delta Systems Kft.-t a Digitális Kormányzati Ügynökség

Konzorciumi tagként keretmegállapodást köthet a Delta Technologies Nyrt. 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalata, a Delta Systems Kft. a Digitális Kormányzati Ügynökséggel. A megállapodás értelmében a társaságot mobiltelefonok beszerzésével és kiszállításával bízhatják meg.
2021. 07. 23. 17:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Nőhet az újlakások ára a mindennél kedvezőbb lakáshitellel

Új hitelprogramot hirdetett meg az MNB októbertől: a Zöld Otthon Program legfeljebb 2,5 százalékos kamat mellett kínál lakáshitelt mindazoknak, akik magas energiahatékonyságú, legalább BB besorolású, zöld szempontoknak megfelelő házat építenének vagy új ingatlant vásárolnának. Kiss Tamás, a GV Hitelközpont országos hitelközvetítő hálózat értékesítési vezetője arról beszélt, a bejelentés hatására sokan kivárnak a lakásvétellel, ugyanakkor aki használt ingatlant szeretne venni, annak teljesen felesleges a tranzakciót halogatni. A szakértő hozzátette, nőni fog a kereslet az újlakás-piacon, ennek hatására pedig az árak is emelkedhetnek majd.
2021. 07. 23. 16:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Megkezdték munkájukat a Magyar Bankholding új üzleti vezérigazgató-helyettesei

A Magyar Bankholding Zrt. a márciusban elfogadott stratégiája újabb állomásaként két felső vezető kezdte meg munkáját a bankcsoportban: Ginzer Ildikó a standard, Szabó Levente pedig az egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettesként csatlakozott a menedzsmenthez, jelenlegi pozíciójuk megtartása mellett.
2021. 07. 23. 15:00
Megosztás:
Hozzászólások:

A munkavállalók tizede idén először nem kapott semmilyen béren kívüli juttatást

A magyar munkavállalók 46 százaléka részesül rendszeresen béren kívüli juttatásban, egytizedük azonban idén nem kapott cafeteriát munkáltatójától a pandémia és a gazdasági visszaesés miatt – derül ki abból az átfogó online kutatásból, amelyet a Nemzeti Utalvány készített el, több mint 1200 fő megkérdezésével. A munkavállalók számára az elmúlt időszakban azok a juttatások értékelődtek fel, amelyeket mindennapi szükségleteikre fordíthatnak – a nyári szezonban például az iskolakezdéshez kapcsolódó kiadások fedezésére.
2021. 07. 23. 14:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Az Allianz digitális szolgáltatásokkal segíti a viharok utáni milliárdos összegre rúgó károk rendezését

A júliusi, országszerte tömegesen jelentős károkat okozó viharok nem érték meglepetésként az Allianz Hungáriát. A biztosító mindent megtesz annak érdekében, hogy érintett ügyfelei a lehető leghamarabb a szerződés szerinti kártérítéshez jussanak, ehhez pedig fejlesztéseit és a pandémia során szerzett tapasztalatait is hasznosítja.
2021. 07. 23. 13:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Rossz számlával bukhatjuk az otthonfelújítási támogatást

Alaposan felpörgette az építőipart az utóbbi idők egyik legnagyobb volumenű lakásfelújítási támogatási programja. A 2021. január 1-jével startolt otthonfelújítási támogatással együtt a lakásfelújítási szakmunkákhoz kapcsolódó számlázási kérdések is előtérbe kerültek.
2021. 07. 23. 12:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Átlépte az 1400 forintos szintet a fizikai átlagórabér

Az idei második negyedévben első ízben került 1400 fölé a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére – derül ki a Trenkwalder közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó elemzéséből. A jelenlegi 1 407 forintos átlagórabér 4 százalékkal haladja meg a tavalyi év hasonló időszakában tapasztalt 1 352 forintos szintet. A felsőbb kategóriákban ismét gyorsul a bérnövekedés üteme: a Moore Hungary több mint 60, zömmel nemzetközi tulajdonú hazai vállalat mintegy 500 középvezetője esetében 2020 második negyedévéhez képest 4,4 százalékos bérnövekedést tapasztalt.
2021. 07. 23. 11:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Nem számítanak már súlyos járványhelyzetre a kkv-k

Ha jön is negyedik hullám, négyből három kkv már nem számol a tavaszihoz hasonló súlyosságú járványhelyzettel. Az újabb korlátozások helyett inkább a vírus előtti működési teljesítményük visszaállítására fókuszálnak – derül ki a K&H felméréséből.
2021. 07. 23. 09:15
Megosztás:
Hozzászólások:

Két üzletet is felújított a Spar

Több mint egymilliárd forintból korszerűsítette nagykanizsai és gyáli áruházát a Spar, energiahatékonysági és környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve - tájékoztatta a kereskedelmi cég csütörtökön az MTI-t.
2021. 07. 23. 08:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Vigyázat, így lehet elveszíteni az otthonfelújítási támogatást!

Elveszíthetik az otthonfelújítási támogatást az ügyfelek, ha nem megfelelő számlával rendelkeznek - figyelmeztet a Deloitte nemzetközi tanácsadó az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.
2021. 07. 23. 07:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Magyar találmány: kerékpárra építhető nyomkövetőt szabadalmaztatnak

Filutás Viktor országúti kerékpáros magyar bajnok is tesztelte az új magyar szabadalmat, azt a lakosság által is használható nyomkövető berendezést, amivel a kerékpárok nem csupán lopásbiztossá válnak, hanem a teljesítményünkről, útvonalunkról is pontos képet kapunk általa.
2021. 07. 23. 06:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Elindult a főszezon – tippek bérlőknek és bérbeadóknak

Ma dördül el a startpisztoly a felsőoktatásban, azonban a következő két hónap nemcsak a frissen felvett hallgatók, hanem sok pályakezdő és munkahelyet váltó számára is egyet jelent az aktív lakáskereséssel. A megnövekedett kereslet miatt a lakástulajdonosok számára is kiváló időszak ez a bérbeadáshoz, ám kezdőként az ideális bérlemény és ideális bérlő megtalálása is sok fejtörést okozhat. Az OTP Ingatlanpont összegyűjtött néhány jó tanácsot, hogy mindenki felkészülten vághasson neki az idei lakásbérleti főszezonnak.
2021. 07. 23. 05:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Igencsak rögös lehet az út, ha podcast adásban éri jogsérelem cégünket

Különösen nehéz helyzetben találhatja magát az a vállalat, amely egy podcast adásban hamis állítások miatt jogsérelmet szenved el. Ugyanis igencsak problémás lehet a helyreigazítás kérése, hiszen egy podcast nem minden esetben sajtótermék, így a tartalom közzététele sem minősül mindig médiaszolgáltatásnak – mutat rá az act Bán és Karika Ügyvédi Társulás.
2021. 07. 23. 02:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Mobiltelefonok beszerzésére kaphat állami megbízást a Delta Systems Kft.

Mobiltelefonok beszerzésére kaphat állami megbízást a Delta Technologies Nyrt. leányvállalata, a Delta Systems Kft. - közölte az nyrt. az MTI-vel csütörtökön.
2021. 07. 23. 00:05
Megosztás:
Hozzászólások:

Az ELTE InnoChange projektje nyerte az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 400 ezer eurós támogatását

Az ELTE Informatikai Kar vezette InnoChange: Változások előmozdítása és kapacitásépítés; úton az innovatív és vállalkozó egyetemek felé projekt célja, hogy bővítse a felsőoktatási intézmények vállalkozói és innovációs kapacitását, erősítse ilyen irányú hajlandóságukat, valamint megerősítse a közép- és kelet-európai innovációs ökoszisztémákat, hogy jobban beillesszék és bekapcsolják azokat az európai körforgásba. A partnerek különböző és egymást kiegészítő szakértelme szilárd alapot teremt majd a tudásháromszög alapú innovációs oktatás megvalósításához.
2021. 07. 22. 23:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Alulteljesített a magyar tőzsde, mínuszban zárt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 125,68 pontos, 0,26 százalékos csökkenéssel, 47 756,88 ponton zárt csütörtökön.
2021. 07. 22. 19:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Vizsgálja az SMS-díjakat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jelzése alapján hazánkban a szolgáltatók feltehetően egységes árazási gyakorlatot folytatnak az SMS-végződtetés és a tömeges SMS-ek (pl. banki tranzakciókról értesítő üzenetek) terén, ugyanis díjaik mértéke megközelítőleg azonos és nemzetközi összehasonlításban is magas. Ezért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) úgynevezett ágazati vizsgálatot indít, melynek eredményei alapján eldönti, hogy a területen szükség van-e szabályozói vagy egyéb beavatkozásra.
2021. 07. 22. 15:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Meghaladta az 1400 forintot a fizikai dolgozók átlagos órabére

A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 1407 forint volt a második negyedévben, 4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi 1352 forintos szintet - derül ki a Trenkwalder és a Moore Hungary elemzéséből, amelyről közleményben tájékoztatták az MTI-t csütörtökön.
2021. 07. 22. 08:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Indul a főszezon - Emelkednek-e az albérletárak?

Az albérletpiacon csütörtöktől, a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével indul a főszezon, amelyben idén ugyan nem várható jelentős emelkedés az albérletárakban, a fiataloknak azonban két- vagy akár háromhavi kaucióval is számolniuk kell a lakáspiaci szakértők szerint.
2021. 07. 22. 07:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Alkoholos italt hív vissza az Aldi

Visszahívja az Aperitivo Sprizz boralapú koktélt az Aldi, mert üvegdarabok lehetnek benne - olvasható az áruházlánc szerdán közzétett vásárlói tájékoztatójában.
2021. 07. 22. 06:00
Megosztás:
Hozzászólások: