Könnyebb lesz innentől pereskedni?

2020. november 17-én elfogadta a parlament azon jogszabálymódosítást, amely 2021. január 1-től jelentősen módosít a polgári perekben irányadó eljárási szabályokon. Az újdonságokról dr. Bognár Alexandrával, a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda peres ügyvédjével beszélgetünk.

Könnyebb lesz innentől pereskedni?

Az előzményekről

A 2018-ban bevezetett polgári eljárási szabályok elsődleges célja az volt, hogy a perek hatékonyságát növeljék. Ezért, olyan rendszer került kialakításra, amelyben a pereskedő felek és a bíróság egyaránt minél előbb olyan helyzetbe kerülhetnek, melyben valamennyi állítás, nyilatkozat, bizonyíték, avagy legalább bizonyítási indítvány rendelkezésre áll. Ezt hívjuk perfelvételi, avagy perelőkészítő szakasznak. Az eljárás ezt követő, azaz második szakasza az érdemi eljárás, ahol a tárgyalásokon a bizonyítékok vizsgálatára, a tanúk meghallgatására vagy a szakértők bevonására kerül sor – itt tehát új állításokat, bizonyítékot, avagy arra indítványt csak nagyon szűk körben lehet tenni.

A jogszabály azért, hogy az eljárások ebben az osztott perszerkezetben hatékonyan folyjanak számos szigorú rendelkezést ír(t) elő arra vonatkozóan, hogy pontosan mit és hogyan kell tartalmaznia a bírósági beadványoknak, illetve azok mikor és hogyan terjeszthetők elő, mi történik akkor, ha valaki úgy nyilatkozik, hogy azt a bíróság külön nem engedélyezte, hogyan és mikor kell a bizonyítékokat benyújtani. "A 2018-as évtől kezdve a pereskedés ezért kihívásokkal teli, és sok esetben szerencse kérdése is volt, hiszen számos esetről hallhattunk, ahol a bíróságok már az eljárást megindító keresetleveleket visszautasították (azaz érdemi vizsgálat nélkül elvetették) azért, mert az nem felelt meg valamilyen formai vagy tartalmi követelménynek. Az elmúlt évek statisztikái szintén azt mutatták, hogy alábbhagyott a pereskedési kedv az országban." – hangsúlyozza dr. Bognár Alexandra.

Noha a 2018-tól alkalmazandó szabályok eleve nem tekinthetők régieknek, az azóta eltelt időszak jogalkalmazói tapasztalatai azt mutatták, hogy a szigorú szabályok néhol életszerűtlen eljárási buktatókhoz vezettek, ezért indokolttá vált a szabályozás finomítása és rugalmasabbá tétele. Mivel a legtöbb értelmezési probléma a perfelvétel körében merült fel, így a cikkünkben a perfelvételi szabályokat érintő módosításokról lesz szó.

Kevesebb kötelező tartalmi elem a keresetleveleknél

Az új szabályok tehermentesítik a felpereseket azzal, hogy néhány korábban kötelezően előírt tartalmat már nem kell szerepeltetni a keresetlevélben.

A keresetlevél felépítését tekintve abban már egységes a bírói gyakorlat, hogy nem szükséges, hogy szó szerint szerepeljenek a jogszabályban megnevezetett szerkezeti egységek; azaz az, hogy "bevezető-", "érdemi-", illetve "záró rész", úgyszintén abban is, hogy az egyes egységeken belüli tartalomnak nincs kötött sorrendje. Ezt ugyan a jogszabály korábbi szövegezése így nem is tartalmazta, a gyakorlatban mégis voltak ezzel kapcsolatosan eltérő bírói nézőpontok. Az új szabályok indokolása megerősíti, hogy valóban nincs ilyen kötöttség.

Újdonság, hogy keresethalmazatnál – azaz amikor a felperes egyszerre több keresetet terjeszt elő; például úgy érvényesít pénzbeli igényt, hogy ennek egy része kártérítés, míg másik része kötbér – az azonos tartalmat elegendő egyszer előadni. "A korábbi szabályok alapján a tényeket, valamint a jogi érvelést minden egyes keresetre vonatkozóan elő kellett adni, amely a gyakorlatban nem ritkán ésszerűtlen ismétlésekhez – ezáltal feleslegesen terjengős iratokhoz – vezetett." – tette hozzá dr. Bognár Alexandra. Az új szabályok alapján az egyező elemeket nem szükséges ismételni, helyette elegendő, ha egyszer levezeti a felperes.

Formaiságokat tekintve még: a keresetlevélben a perelt fél, vagyis az alperes adatai közül elegendő csak a nevét és a lakóhelyét, cég esetén a székhelyét feltüntetni, a további adatok megadása opcionális. Úgyszintén kikerül a kötelezők közül az, hogy cég alperes esetén a felperesnek már nem szükséges jogi indokolást kifejtenie arról, hogy a cég milyen alapon perelhető. Ezt már csak akkor kell kifejteni, ha az alperes olyan nem természetes személy, akinek az adatai közhiteles nyilvántartásban (például cégnyilvántartásban) nem szerepelnek – ilyen például a társasház.

A gyakorlatban a legtöbb értelmezési problémát a kereseti kérelem határozottsága okozta és ennek hiánya alapozta meg a keresetlevelek visszautasítását a legtöbbször. Értelmezési kérdésként merült fel, hogy sérti-e a kereseti kérelem határozottságát, ha vannak benne oda nem illő elemek, esetleg az, ha túl szabatos a megfogalmazás. Az új szabályok (és azok indokolása) most egyértelműsítik, hogy akkor jó a kereseti kérelem, ha abban a felperes megjelöli, hogy milyen döntést kér a bíróságtól, azaz, ha ez a kérés kétséget kizáróan megállapítható és világos. "Az ugyanakkor már nem célja a jogszabálynak, hogy mindez úgy legyen megfogalmazva, hogy egyszerűen "átemelhető" legyen az ítélet szövegébe, voltaképp leképezve a bíróság ítéletének rendelkező részét." – magyarázza dr. Bognár Alexandra.

A keresetlevél egyszerűsítését célzókhoz hasonló rendelkezések jelennek meg a keresetlevéllel szemben védekezésként benyújtott ellenkérelemnél is, így azokra részletesen nem térünk ki.

Több hiánypótlási lehetőség

Az új szabályok a visszautasítás helyett a hiánypótlásra helyezik a hangsúlyt – és szélesedik a mozgástér a keresetlevél tartalmi elemeinek, illetve alaki kellékeinek, mellékleteinek pótlására. Az új szabályok emellett kimondják azt is, hogy ha a felperes már eleget tett egy hiánypótlásnak, de a bíróság mégis újabb hibákat talál a keresetlevélben, akkor ezeket már az eljárás során, a perfelvétel körében szükséges pótolni. Azaz az újabb hibák megtalálása nem lehet gátja az eljárás megindulásának.

Az új szabályok alapján azok a kérdések, amelyek a per lényegét érintik, avagy az, hogy a felperes által bemutatott bizonyítékok vagy indítványok megfelelőek lesznek-e arra, hogy az állításait alátámasszák, nem vizsgálhatók a keresetlevél befogadhatósága szempontjából. Ennek kimondása azért üdvözlendő, mert a gyakorlatban sok példát láthattunk arra, amikor a bíróság túlterjeszkedett az előzetesen vizsgálható szempontokon, a keresetlevél vizsgálata ugyanakkor kizárólag a per megindítására vonatkozó akadályok feltérképezéséről szól. A módosítás tehát azt egyértelműsíti, hogy annak megítélése például, hogy "elég meggyőző-e", "elegendő-e", "releváns-e", mind az eljárás érdemére tartoznak, ezért nem vehetik elejét a jogkeresés lehetőségének.

Több írásbeli előkészítés

Az eljárási szabályok kellően szigorúak voltak abban, hogy limitálják az írásbeli beadványokat. Ezért például a tárgyalásokat előkészítő iratok körét (amely a legáltalánosabb elnevezése a per során beadott beadványnak) beszűkítette.

Előkészítő iratot csak akkor lehetett beadni, ha azt a bíróság szükségesnek tartotta a kereset vagy a védekezés szempontjából és felhívta rá a felet. A rugalmatlan szabály a gyakorlatban oda vezetett, hogy az ügyvédek egy külön írásbeli beadványban érveltek a bíróságon azért, hogy előkészítő iratot nyújthassanak be, azaz előre külön megindokolták, hogy miért szükséges, hogy előadhassák további érdemi érveiket, amit a bíróságok a legtöbbször engedélyeztek is egy külön végzésben.

Ezek a körök azonban sem a beadványok számát nem csökkentették, sem az eljárások gyorsítását nem szolgálták.

Az új szabályok ehhez képest rögzítik, hogy bírósági felhívás nélkül is be lehet nyújtani kereset- avagy ellenkérelem változtatást, de ezekkel összefüggő nyilatkozatokat is (pl. bizonyítási indítványt). Ezzel összefüggésben módosult a kereset- és ellenkérelem változtatás fogalma is, így innentől nem tekinthető eljárásjogi értelemben változtatásnak az, ha valaki a tényelőadásain módosít. Azt azonban az új szabályok sem engedik, hogy a felek önállóan új tényeket adjanak elő (bírói felhívás nélkül), így az iratok számának koncentrációja továbbra is megmarad.

A szabályok lazítása mindenképpen indokolt volt: egyrészt azért, mert a szabályok merev / szó szerinti betartása sajnos sok esetben a jogkeresők igényérvényesítését ásta alá, másrészt azért is, mert a szabályok alkalmazása az egyes bíróságokon nem volt egységes. "Márpedig, a jogbiztonság azt is jelenti, hogy az "ahány ház, annyi szokás" nem érvényesülhet, hiszen az igényérvényesítés nem múlhat azon, hogy melyik bíróságon indul az eljárás." – hangsúlyozza dr. Bognár Alexandra. Az értelmezési problémákat ugyan a bíróságok igyekeztek különböző munkaanyagokkal szinkronizálni (pl. kollégiumvezetői értekezlet), emellett a Kúria joggyakorlat elemző csoportja is adott ki összefoglaló véleményt; ám az elmúlt évek tapasztalatai alátámasztották, hogy indokolt a szabályozás egészének egyszerűsítése, rugalmasabbá tétele.

Hozzászólások

Ál-munkaerőközvetítők csalnak ki pénzt a Trenkwalder nevében

Külföldi munka ígéretével próbáltak pénzt kicsalni gyanútlan álláskeresőktől pénzt a Trenkwalder munkatársainak kiadó csalók az ország különböző pontjain az elmúlt napokban – figyelmeztet a Trenkwalder. A munkaerő-közvetítő és -kölcsönző cég az ügyben rendőrségi feljelentést tett.
2020. 12. 01. 13:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Magyar cég innovációja segíti a nemzetközi sportóriás terjeszkedését

Magyar fejlesztésű kasszákkal nyitott novemberben a Decathlon első lettországi üzlete. A világ legnagyobb sportszerforgalmazója korábban ausztriai és a szerbiai indulásában is a Laurel Cégcsoport megoldásaira támaszkodott. A döntést a korábbi jó tapasztalatokkal, a magyar szolgáltató rendszereinek rugalmasságával és a rekordgyorsaságú telepítéssel indokolták.
2020. 12. 01. 13:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Jövőre még nem tudja behozni az idei bukót a magyar gazdaság - mi lesz?

Bár a második negyedéves súlyos hanyatlás után javított a magyar gazdaság, minden terület – a felhasználási és termelési oldalon – a negatív tartományban maradt éves szinten. Az idén 6 százalékos lehet a visszaesés és a mostani kilátások szerint jövőre még nem tudja behozni a hátrányt a gazdaság.
2020. 12. 01. 11:00
Megosztás:
Hozzászólások:

A tavaszi fagy és a jégeső okozta idén a növénykárok 87%-át

A koronavírus-járvány ellenére a gazdák egész évben keményen dolgoztak, a szélsőséges időjárási jelenségek azonban idén is komoly kihívások elé állították őket. A Groupama Biztosító adatai szerint 2020-ban a legnagyobb károkat a mezőgazdaságban a jégeső mellett a tavaszi fagyok okozták. Jó hír, hogy a magyar gazdák egyre tudatosabbak, a vagyoni jellegű károk biztosítása is egyre elterjedtebb körükben. Idén a 7 milliárd forintra emelt állami mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás keretből az utóbbi évekhez képest kiemelkedő mértékű, 64%-os díjvisszatérítést kapnak a gazdák a legelterjedtebb „A” típusú növénybiztosítások esetében.
2020. 12. 01. 10:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Lengyelország és Magyarország az Európai Unió német soros elnökségének új javaslataira vár

Lengyelország és Magyarország az Európai Unió német soros elnökségének új javaslataira vár az uniós költségvetési csomag kapcsán - jelentette ki Piotr Müller lengyel kormányszóvivő hétfőn, Orbán Viktor magyar és Mateusz Morawiecki miniszterelnök varsói egyeztetése után.
2020. 12. 01. 05:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Így kellene adózniuk az influenszereknek

Hatékony marketingeszköz lehet a termékelhelyezés egy sokak által kedvelt influenszer közösségi oldalán, csatornáján. Ilyen reklámtevékenységgel akár komoly jövedelemre is szert lehet tenni, nem szabad azonban megfeledkezni az adózás kérdéséről. Hogyan adózzon egy influenszer? Milyen járulékterhei vannak? Mi minősül adóztatható juttatásnak? A Deloitte összefoglalója az influenszereknek és üzleti partnereiknek szól.
2020. 12. 01. 05:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Elsőként büszkélkedhet éles SAP S/4HANA Retail rendszerbevezetéssel a magyarországi Praktiker

Nemcsak a megrendelő Praktiker, hanem az SAP Hungary, valamint a bevezetést lebonyolító KPMG Tanácsadó Kft. és a Mind System Consulting Kft. életében is kivételes vállalkozás zárult le az első magyarországi SAP S/4HANA Retail vállalatirányítási rendszer kiépítésével. Az akár több százezer áruházi és webáruházi rendelés valós idejű lebonyolítására képes új rendszerrel, a mesterséges intelligenciát is alkalmazó, új generációs digitális portfólióval az immár magyar kézben levő barkácsáruházlánc komoly versenyelőnyre tesz szert, új szintre emeli a vevői és ügyfél&eacut e;lményt és a folyamatok hatékonyságát egyaránt.
2020. 12. 01. 03:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Mégis megrendezik a Vörösmarty téri karácsonyi vásárt?

Online várják az érdeklődőket a Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár kiállítói. A kezdeményezésben hat kategóriában csaknem ötven alkotó vesz részt.
2020. 12. 01. 03:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Mennyire állja a sarat a magyar bankrendszer?

Továbbra is erős a magyar bankrendszer sokkellenálló-képessége, a pénzügyi intézmények egy súlyos makrogazdasági sokk esetén is megfelelnének a szabályozói elvárásoknak - ismertette a jegybank hétfőn közzétett novemberi Pénzügyi stabilitási jelentését Dancsik Bálint, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) főosztályvezetője online sajtótájékoztatón.
2020. 12. 01. 02:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Közel 100 százalékkal nőtt itthon a lejárt számlák aránya, a cégek késve fizetnek a járvány miatt

Rekordmértékben, 23 százalékról 46 százalékra nőtt a lejárt vállalatközi (B2B) számlatartozások állománya a COVID-19 előtti időszakhoz képest Magyarországon. Egyebek mellett ez áll az Atradius hitelbiztosító elemzésében. Az 1400 magyar és kelet-európai vállalat bevonásával készült, Fizetési Szokások Barométere című tanulmány szerint a megkérdezett magyar cégek fele jelezte, hogy átlagosan 23 napos várakozás után tudták csak behajtani a kintlévőségeiket. A magyar válaszadók 57 százaléka szerint az árbevétel visszaesett az idén, 50 százalékuknál pedig a pénzforgalmat érte negatív hatás. (Ez a régióban 59 és 51 százalék.) A legtöbb magyarországi cég szerint jövőre javul a belföldi és a globális gazdasági helyzet.
2020. 12. 01. 01:30
Megosztás:
Hozzászólások:

A Graboplast 837 millió forintot fektet tatabányai üzemébe

A Graboplast 317 millió forintos állami hozzájárulással 837 millió forintot fektet tatabányai üzemébe - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a beruházás hétfői sajtótájékoztatóján, Tatabányán.
2020. 12. 01. 00:20
Megosztás:
Hozzászólások:

Tőkeemelésről és saját részvények vásárlásáról döntött az AutoWallis

Az Autowallis Nyrt. igazgatósága a cég alaptőkéjének maximum hatmilliárd forintra emelésének lehetőségéről és saját részvények vásárlására szóló felhatalmazásról is döntött hétfői ülésén - közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.
2020. 11. 30. 23:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Szépen nőtt az Opus Global eredménye

Több mint 9 milliárd forintos üzemi eredménnyel zárta konszolidált szinten az idei első háromnegyed évet az Opus Global Nyrt. - közölte a tőzsdei társaság a nemzetközi pénzügyi szabványok (IFRS) szerinti jelentésében a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.
2020. 11. 30. 21:00
Megosztás:
Hozzászólások:

A Mol és a Richter húzta le a BUX-ot

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 526,74 pontos, 1,34 százalékos csökkenéssel, 38 782,16 ponton zárt hétfőn.
2020. 11. 30. 18:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Aegon: új a tulajdonos, a minőség változatlan

Az Aegon Magyarország a jövőben a régió legnagyobb biztosítótársasága, a bécsi központtal működő Vienna Insurance Group (VIG) tagjaként működik. A tulajdonosváltás az Aegon ügyfeleit nem érinti, az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. és a Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ügyfélszerződései változatlan feltételekkel érvényesek. Az ügyfelek kiszolgálása és az új biztosítások értékesítése is az eddig megszokott rendben folytatódik.
2020. 11. 30. 16:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Járvány idején is könnyen bajba kerülhetnek az óvatlan cégek egy csoportos létszámleépítésnél

A koronavírus járvány második hulláma számos céget kényszeríthet megszorításokra, egy csoportos létszámleépítés azonban alapos körültekintést igényel a döntéshozók részéről. A folyamathoz komplex munkajogi követelményeket és pontos határidőket kell betartani. A szigorú szabályozási környezetben a munkáltatói kötelezettségek megszegése súlyos pénzügyi következményekkel járhat a vállalat számára – hívja fel a figyelmet a Bán és Karika Ügyvédi Társulás.
2020. 11. 30. 16:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Nyugdíjba vonul az OTP Egészségpénztár ügyvezetője

Közel két évtized után távozik posztjáról az OTP Egészségpénztár alapítótag-ügyvezetője, Studniczky Ferenc. Utódlásáról a szervezeten belülről gondoskodnak. A szakember az egészségügyi öngondoskodási piac meghatározó szereplőjének vezetése mellett visszavonul az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnökségéből is.
2020. 11. 30. 14:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Új hálózatfejlesztési igazgató a hazai McDonald’snál

Októbertől Varasdy Zsolt a Progress Étteremhálózat Kft., azaz a McDonald’s hazai Developmental Licensee Partnerének új hálózatfejlesztési igazgatója. Az ingatlanpiacon szerzett széleskörű, közel két évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező szakember a Pepco Hungary Kft. műszaki igazgatói pozíciójából érkezett a vállalathoz. Ezt megelőzően közel tíz éven át a H&M Hennes & Mauritz Kft.-nél construction és leasing területeken látott el vezetői feladatokat, illetve más neves ingatlanfejlesztő és építőipari cégeknél töltött be projektvezetői pozíciókat.
2020. 11. 30. 13:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Túl a csúcsokon - számos országban megvolt a járvány csúcsa

Úgy tűnik, hogy számos országban megvolt a mostani járványhullámnak a csúcsa. Az USA-ban is mintha tetőzött volna a járvány, amelyet felülírhat a Háladáskor útra kelő 50 millió ember vírusterjesztő képessége.
2020. 11. 30. 10:05
Megosztás:
Hozzászólások:

Üres helyiségek a járványhelyzetben: mekkora a mozgástér a bérleti szerződések módosítására?

A közelmúltban kihirdetett korlátozó intézkedések eltérnek a járvány első hulláma alatt bevezetett intézkedésektől, azonban ezek is érzékenyen érintik az ingatlanbérleti jogviszonyokat. Az üzletek, nemzeti dohányboltok, valamint lottózók kötelesek este hét órakor bezárni, egyes vendéglátó üzletekben kizárólag az ott foglalkoztatott személyek, illetve az elvitelre alkalmas ételek kiadásában és szállításában érintett személyek tartózkodhatnak, a szabadidős létesítmények látogatása tilos. Ismét felmerül a kérdés, hogy a bérlők jogosultak-e a bérleti díj elengedését, vagy legalább csökkentését kérni – a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértő jogászai összefoglalták a legfőbb tudnivalókat.
2020. 11. 30. 08:00
Megosztás:
Hozzászólások: