Versenyképesség és profit a fenntartható működés következményeként

A KPMG felmérése1 szerint a világ 250 legnagyobb vállalkozása közül 10-ből 9 vállalat készít már beszámolót az ESG (Enviromental/Környezeti, Social/Társadalmi, Governance/Vállalatirányítási) szempontoknak való megfelelésről. A KPMG rámutatott, hogy a klímaváltozási célok elérésének módja mellett a jelentéstételi gyakorlat is nagymértékben fejlesztendő. A beszámolókészítéshez ugyanis nem létezik még egy egységes standard, a vállalatok különböző módszertanokat alkalmaznak, ami lehetetlenné teszi az összehasonlítást regionálisan, szektoron belül és kívül és sokszor a vállalatok szintjén egyaránt.

Versenyképesség és profit a fenntartható működés következményeként

Lépések a fenntarthatósági jelentések egységesítése felé

Jelenleg száznál is több beszámolási módszertan létezik, amelyeket alkalmazhatnak a vállalatok a fenntarthatósági teljesítményük bemutatására. Ezek egymástól függetlenül vagy részben átfedve kerültek kialakításra. Eddig nem volt fenntarthatósági témában a pénzügyi beszámoló-készítéshez hasonló nemzetközi követelményrendszer (pl.: IFRS), ami segítené ennek a standardizálását. Ezt felismerve a Világgazdasági Fórum (WEF) és a Nemzetközi Üzleti Tanács (IBC — International Business Council) kezdeményezte egy olyan módszertan kidolgozását, amely általános érvényű és kvantitatív, pénzügyi mérőszámokat egyaránt tartalmaz, és amelyek a vállalatok által alkalmazott fenntarthatósági jelentési keretrendszerbe illeszthetőek. Következetes használatukkal pedig az eltérő alapokon születő beszámolók összehasonlíthatóvá válnak. A megkérdezett vállalatok2 90%-a üdvözölte egy általánosan elfogadott ESG metrika bevezetését a pénzpiac és a gazdaság egésze szempontjából.  

Miért ez a sokszínűség a módszereket illetően?

A fenntarthatósági beszámolók készítése legtöbbször nem szabályozói szintről indultak el, hanem nagyvállalati vagy szakmai szervezetek, mint például a GRI, a CDP a maguk fókuszának megfelelően dolgoztak ki módszereiket. A fenntarthatósági standardok alkalmazása korábban csak korlátozott mértékben voltak kötelezőek egyes országokban, meghatározott vállalati körben (pl.: tőzsdei társaságok, állami érdekeltségű vállalatok, stb). Korábban is voltak harmonizációs törekvések, de eddig nem valósult meg a teljes konvergencia és standardizáltság. Ebből fakadóan előfordult, hogy a jelentések nem voltak teljes mértékben tényszerűek, teljeskörűek, összehasonlíthatóak vagy kiegyensúlyozottak, legtöbbször hiányzott belőlük a befektetői szemléletmód.

Szemléletváltás a fenntarthatóságról való beszédben

A vállalatoknak egyre tudatosabbnak és egyre érzékenyebbnek kell lenniük, oda kell figyelniük tevékenységük minden érintettjére. A munkavállalói közösség, a befektetők, a vevők, a beszállítók, a szabályozók, a hatóságok, a társadalom, a természeti környezet érzékeny és empatikus kezelése részben morális kötelezettség, részben egyre többek által felismert üzleti lehetőség, valódi kihatással a vállalat bevétel- és eredménytermelő képességére. Az ideális az az állapot, amikor a vállalat értékteremtése és részvényesi érték termelése összhangban vannak egymással.

A ’nice-to have’, azaz a ’jó, ha van megközelítést’ napjainkban felváltja a kötelezettség a fenntartható gazdaságra történő átállás érdekében. Ma már a befektetők, a szabályozók, a munkavállalók és a vállalatok tágabb környezete is többet vár el a cégektől, mint pusztán a profittermelést. A ’stakeholder capitalism’, avagy a minden érintett érdekeit figyelembe vevő vállalati működés jogos elvárás: környezettudatos, a szűkebb és tágabb közösségre odafigyelő és a vállalatvezetésében is az egészséges és egyenlő környezetre érzékeny működést takar. Miként lehet ezeket a szempontokat objektíven, összehasonlíthatóan mérni, hogy a cégek a kedvező fejleményekről beszámolás mellett az igazi kihívásokról is valós és egységes képet adjanak?

Szabályozói és piaci ESG-nyomás a vállalatokon és a pénzintézeteken

Az európai szabályozásban az elmúlt időszakban több fenntarthatósággal, környezeti kockázatok mérésével, kezelésével kapcsolatos előírás jelent meg. Ezek közé tartozik például a Taxonómia rendelet, az SFDR vagy az EBA hitelezési folyamatokra vonatkozó iránymutatása, ami az ESG faktorok hitelezési folyamatokba való beépítéséről is szól.

Dinamikus változás megy végbe a pénzügyi világban, amelyben a transzparencia hiánya, a nem riportált fenntarthatósági adatok sokkal magasabb kockázati besorolást, és így magasabb finanszírozási költségeket jelenthetnek.

A hitelnyújtásról és hitelmonitoringról szóló EBA ajánlás részletesen foglalkozik a hitelnyújtási, hitelelbírálási folyamattal. Az ajánlás következtében a bankoknak be kell építeni az ESG tényezőket a kockázati keretrendszerükbe. Ennek elemeként többek között a kockázati stratégiában, a hitelkockázati politikában és a kockázatkezelési politikák és eljárásrendek felülvizsgálata során figyelembe kell venniük az ESG tényezőkkel kapcsolatos kockázatokat is, de különösen a környezeti tényezők és az éghajlatváltozás által a hitelfelvevők pénzügyi helyzetére gyakorolt lehetséges hatásokat. Ezen előírások azonban csak a kezdetét mutatják a zöld pénzügyek térnyerésének, az EU 2050-re célul tűzte ki a karbonsemlegesség elérését, ehhez azonban további intézkedések szükségesek.

2015-ben a G20 országok megállapodtak arról, hogy ösztönzik a cégeket arra, hogy mérjék fel és publikálják a klímaváltozás rájuk gyakorolt hatásait. A Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 2015-ben adta ki ajánlását arra vonatkozóan, hogy a vállalatok milyen módon mutassák be a klímaváltozással kapcsolatos hatásokat és azok pénzügyi vonatkozásait. Eljött az ideje annak, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű adattal értékeljék a cégek a beazonosított klímakockázatok negatív következményei megelőzésére hozott akcióikat.

WEF - IBC 21 alapmutatója négy pilléren alapul

Összhangban az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival a WEF IBC metrika négy pilléren alapul, 18 témát fed le és 21 kvantitatív mutatót nevez meg, mint kritikus jelentőségűt, amiről a vállalatok részben vagy egészben gyűjtenek adatokat. A cél az lenne, hogy ezen mutatókra vonatkozóan, egységesen, minden vállalati fenntarthatósági beszámoló tartalmazzon adatot és mutassa be tevékenységét előmozdítva ezzel a transzparenciát, a mérhetőséget és az összehasonlíthatóságot.

Vállalatirányítás. Hogyan, milyen felelősséggel vezetem a vállalatomat? Pozitívak és fenntarthatóak-e a célkitűzéseim?

A legfontosabb pillér, mivel vállalatirányítási szinten közelít az ESG szempontokhoz. Ez a pillér a vállalat küldetését, a stakeholderek bevonását, hosszú távú működésével kapcsolatos felelősségét, tevékenysége klímakockázat szempontjából való felmérését és tudatosságát jelenti.

Emberek. Miként teremtek egyenlő, egészséges, motiváló környezetet a munkavállalóim közösségének?

A vállalat felelőssége a munkatársai iránt ennek a pillérnek a lényege. Az ezen pillér alá sorolt témák, kulcsmutatók a biztonságos munkahelyet,  az esélyegyenlőséget, a jövedelemegyenlőség, a különbözőség elfogadását és az emberi jogok érvényesítését ölelik fel.

Bolygó. Hogyan segítem azt, hogy a termelésem, a működésem és a fogyasztásom ne terhelje meg a bolygó erőforrásait?

A jövő generációi számára egy élhető bolygó biztosítása. Az ide sorolt mutatók és mérőszámok az üvegházhatású gázok kibocsátására, a TCFD végrehajtására, a felelős vízfogyasztásra vonatkoznak.

Prosperitás. Mit tesz a vállalat a gazdasági fenntarthatóság és a társadalmi jó érdekében?

A vállalat tevékenysége, aktivitása, amellyel tágabb és szűkebb társadalmi környezetének társadalmi ügyeire reagál, gazdasági és technológiai fejlődéséért tesz. A témák és mutatók, amelyek ide tartoznak: a foglalkoztatás, a befizetett adó, a kutatás-fejlesztési tevékenység.

A Világgazdasági Fórum (WEF) Nemzetközi Üzleti Tanácsa (IBC) módszertani segédlete az összehasonlíthatóság érdekében - a különböző jelentéskészítési szabályozásokkal megfeleltethetően - egy olyan kompozit mérőszám, amely 21 mutatón alapul, a világ legjobb iparági gyakorlatait foglalva össze. Harmonizációs keretrendszerként szolgál, amelyhez több, mint 100 neves vállalatvezető (CEO) mellett a KPMG szakemberei is hozzájárultak és véleményeztek.

2021 a fordulat éve

Jobb riportolni, mint nem riportolni. Hiszen a tapasztalataink szerint egyetlen vállalat sem akar ad hoc adatközlési igényeknek megfelelni, ugyanakkor olcsóbb hitelt, finanszírozást és jobb ESG-besorolást szeretne elérni. Ha nincs elérhető és megbízható információ pl.: a CO2 kibocsátásukról, akkor az akár versenyhátrányt vagy működési hatékonytalanságot is eredményezhet számukra. – mondja Szabó István, a KPMG fenntarthatósági szolgáltatásaiért felelős regionális vezetője.   

A fenntarthatóságért folytatott közös erőfeszítésekben most az egyik legnagyobb kihívás a megbízható adatok elérhetősége. Sajnos jelenleg Magyarországon még mindig nem kötelező valamely nemzetközi standard (pl.: GRI) szerint jelentést készíteni még meghatározott vállalati körnek sem, de a BÉT ESG ajánlásai már tartalmaznak konkrét elvárásokat a kibocsátókkal szemben. Az Európai Unió szabályozásai (Taxonómiarendelet, SFDR, NFRD) ugyanakkor 2021-ben drámai fordulatot hozhatnak ebben a tekintetben.

A WEF és az IBC kezdeményezésére megszületett közös kulcsmutatók szerinti jelentésadás támogatást nyújt a cégeknek egy irányelv alkalmazására a már használt jelentéskészítési standardhoz igazodva. Egy objektív, közös és azonos módon mérhető mutatórendszer nagy előrelépés lenne, és azt, hogy ezt mi mennyire így gondoljuk, mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy a KPMG rögtön magán kezdte a megközelítésmód érvényesítését és ennek alapján elkészítette nemzetközi beszámolóját – fűzi hozzá Szabó István, a KPMG fenntarthatósági szolgáltatásaiért felelős regionális vezetője.   

A KPMG a felhalmozott tapasztalatokat egy szintén publikusan elérhető iránymutatásban foglalta össze, illetve felállított egy nemzetközi szakértői csapatot is, amely másoknak is támogatást tud nyújtani, igény szerint.

Hozzászólások

Egyetemi képzéseket támogat a Schneider Electric

Az Óbudai Egyetemen már letették a vizsgát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen pedig hamarosan végeznek az első hallgatók az intézmények és a Schneider Electric együttműködésében indított, az épületautomatizálásra és épületinformatikára fókuszáló kurzuson. A program révén gyakorlati, azonnal hasznosítható tudásra tesznek szert a frissen végzett fiatal szakemberek.
2021. 06. 23. 22:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Veszélyben a horvát turisztikai idény

Az alacsony átoltottság miatt veszélybe kerülhet a turisztikai idény - mondta Vili Beros horvát egészségügyi miniszter szerdán újságíróknak, a kabinet szűkebb körű ülését követően.
2021. 06. 23. 22:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Kéthetes munkaszünetet rendeltek el Burjátföldön

Az oroszországi Burjátföld vezetése bejelentette, hogy vasárnaptól július 11-ig munkaszünetet rendel el a járványhelyzet romlása miatt.
2021. 06. 23. 21:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Csökkent az új családi házak értékesítése az USA-ban

Jelentősen csökkent az új családi házak értékesítése az Egyesült Államokban májusban, immár a második egymást követő hónapban.
2021. 06. 23. 21:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Áramfogyasztási rekordot hozott a kánikula

Új történelmi rekordot ért el Magyarország nyári villamosenergia-fogyasztása kedden, június 22-én a rendszertehelés elérte a 6660 megawattot (MW), 27,7 Celsius-fokos napi átlaghőmérséklet mellett - közölte a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. az MTI-vel szerdán.
2021. 06. 23. 20:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Vegyesen zárt a forint árfolyama

Vegyesen mozgott a forint árfolyama a főbb devizákhoz képest a nemzetközi bankközi devizapiacon szerdán: az euróhoz és a svájci frankhoz képest kissé gyengült, míg a dollárral szemben erősödött.
2021. 06. 23. 20:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Mi az a Bitcoin, és hogyan kezdjen neki az ember?

Szinte a csapból is a Bitcoin, annak aktuális árfolyama, illetve az azzal való kereskedés folyik, nem véletlen, hogy a nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz egyre inkább elfogadott a pénzügyi világban. Mielőtt azonban nekikezd az ember a kereskedésnek, nem árt, ha pontosan megismeri, hogyan működik a Bitcoin rendszere.
2021. 06. 23. 19:30
Megosztás:
Hozzászólások:

A nemzetközi tőzsdékhez képest felülteljesített a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 431,16 pontos, 0,89 százalékos emelkedéssel, 48 624,32 ponton zárt szerdán.
2021. 06. 23. 19:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Pályázatot hirdet az MNB

Kreatív pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából; a Forint75 című megmérettetésre a 6-18 éves korosztály által készített rajzokat, képregényeket, fotókat, valamint videós műveket várnak - olvasható a jegybank az MTI-hez küldött szerdai közleményében.
2021. 06. 23. 18:30
Megosztás:
Hozzászólások:

A Nemzeti Múzeum vásárolta meg a koronázási palást egy darabját a BÁV aukcióján

A Magyar Nemzeti Múzeumba kerül a BÁV Centenáriumi aukciójának egyik különlegessége, a magyar koronázási palást töredéke. A történelmi ereklyét 21,25 millió forintért vásárolta meg a Múzeum, amely a Szent István király által adományozott miseruhából készült palástot is őrzi.
2021. 06. 23. 18:00
Megosztás:
Hozzászólások:

A magyarok majdnem fele tervez lakás- vagy házfelújítást

Magyarországon a lakosság 49 százaléka tervez lakás- vagy házfelújítást egy éven belül - közölte az újHÁZ Centrum építőanyag-kereskedelmi hálózat szerdán az MTI-vel a féléves Trendriportja alapján.
2021. 06. 23. 17:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Pluszban nyitottak az amerikai tőzsdék

Enyhe emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók szerdán, a pozitív hangulat továbbra is annak köszönhető, hogy Jerome Powell, az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) elnöke előző nap kongresszusi meghallgatásán világosan jelezte, hogy nem fognak túl gyorsan kamatot emelni pusztán inflációs félelmek miatt.
2021. 06. 23. 17:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Izraelben erősödik a járvány

Izraelben ismét erősödik a koronavírus-járvány, és megjelent a vírus fertőzőbb és veszélyesebb delta változata - jelentette a helyi média szerdán.
2021. 06. 23. 16:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Kisebb volt az államháztartás hiánya, mint egy évvel korábban

Májusban 269,0 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere, ami 55,1 milliárd forinttal kevesebb az egy évvel korábbinál. Az öthavi deficit 1312,6 milliárd forintot tett ki, ami 261,1 milliárd forinttal több, mint a múlt év azonos időszakában - erősítette meg szerdán kiadott részletes jelentésében a Pénzügyminisztérium.
2021. 06. 23. 16:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Jót tesz a májnak a kávézás?

A kávé fogyasztása csökkenti a krónikus májbetegségek kialakulásának kockázatát - állapították meg brit kutatók, akik a BMC Public Health orvosi folyóiratban publikálták tanulmányukat.
2021. 06. 23. 15:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Hogyan forgatja fel a technológia a biztosítási piacot?

Más iparágakkal összehasonlítva a biztosítási szektor nehezebben reagál a technikai újításokra, mégis, a fennmaradás érdekében elkerülhetetlen, hogy a biztosítási cégek is érdemben foglalkozzanak az innovatív megoldásokkal. A technikai vívmányok ugyanis lehetőséget adnak a biztosítóknak, hogy növeljék gazdasági és társadalmi hatásukat. Az Allianz Hungária a jelenben is odafigyel ügyfelei igényeire, a „Biztosítás 2030” című sorozatában most azt vizsgálja, hogy miképpen fokozható az ügyfél-elégedettség a jövőben, illetve a különböző technológiák hogyan alakítják át a biztosítási piacot.
2021. 06. 23. 15:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Tovább szigorodik az egyszer használatos műanyagtermékek szabályozása

A körforgásos gazdaságra való átállás érdekében el kell érni, hogy a magyar fogyasztók egyre inkább a környezetbarát, többször hasznosítható termékeket vegyék igénybe. Ezért - egyéb szigorítások mellett - a gyártóknak bizonyos műanyagtermékek esetében tájékoztatást kell nyújtaniuk a fogyasztók számára, összhangban az európai uniós szabályozással - jelentette ki Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.
2021. 06. 23. 14:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Élénkül a gazdaság az euróövezetben

A vártnál lényegesen nagyobb mértékben élénkült a gazdasági aktivitás júniusban az euróövezetben a járványvédelmi korlátozások fokozatos feloldásának köszönhetően a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet beszerzési menedzserek körében végzett felmérése alapján.
2021. 06. 23. 13:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Nyugtalanságot kelt az otthonokban a megnövekedett internethasználat

A koronavírus-járvány alatt jelentősen megnőtt az otthoni internethasználat, és sokakat aggaszt, hogy mindez miként hat az egészségükre és a személyes adataik biztonságára - mutat rá az EY 17 500 háztartás bevonásával készült nemzetközi kutatása. A szolgáltatóknak érdemes figyelembe venniük a fogyasztói aggályokat, különben a felhasználók egyre elutasítóbbá válhatnak az új termékekkel és megoldásokkal szemben.
2021. 06. 23. 13:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Segít az MNB, hogy ne legyen extra teher a moratórium

A money.hu korábban tett javaslataival lényegében megegyező módon szeretné megkönnyíteni azoknak az adósoknak a helyzetét a Magyar Nemzeti Bank, akik a hiteltörlesztési moratóriumból kikerülve megfelelő anyagi lehetőségekkel bírnak arra, hogy most némi pluszt vállalva mentesítsék magukat a szerződések futamidejének hosszú hónapokkal történő meghosszabbodásának hatásaitól.
2021. 06. 23. 12:30
Megosztás:
Hozzászólások: