ÁFA 2024, KIVA adó 2024, Társasági adó 2024, TB járulék 2024, Szochó 2024 - adózási változások 2024-ben

KIVA adó változása 2024-ben. Társasági adó változása 2024. ÁFA szabályok változása 2024-ben. TB járulék és SZJA változások 2024. Ágazati különadókat érintő változások 2024-ben. DRS (Deposit Refund System) - kötelező visszaváltási rendszer 2024 szabályai. Szochó 2024 változások. A Niveus Consulting Group összefoglalta a parlament által elfogadott adócsomag legfontosabb változásait.

ÁFA 2024, KIVA adó 2024, Társasági adó 2024, TB járulék 2024, Szochó 2024 - adózási változások 2024-ben

Bagdi Lajos, a Niveus Consulting Group partnere kiemelte, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezethez képest a végül elfogadott adócsomag több ponton is módosult, az adóváltozások egyes személyekre, ágazatokra, cégcsoportokra kifejezetten jelentős hatással lesznek.

Kisvállalati adó (KIVA) 2024

A KIVA törvény módosítása Bagdi Lajos szerint jelentősnek tekinthető, ugyanis az elfogadott őszi adócsomag alapján megnyílik a lehetőség KIVA-s cégek átstrukturálására.

A kisvállalati adó (KIVA) jelenlegi szabályai alapján a KIVA szerint adózó cégek nem egyesülhetnek más céggel, nem válhatnak szét, különben elveszítik a KIVA szerinti adózás lehetőségét, és két évig nem is választhatják újra ezt a kedvező adózási módot. Ezt módosította az őszi adócsomag, amelynek újdonsága, hogy szűk körben megnyitja a lehetőséget a KIVA-s cégek átstrukturálására.

Bagdi Lajos szerint a KIVA alapján adózó cégek átalakulásának korlátozása számos cégcsoport életét nehezítette meg. Az elfogadott törvény szerint a jövőben lenne egy új kivételszabály, amely ugyan szűk körben, de lehetővé tenné a KIVA-val adózó cégek egyesülését, szétválását.

KIVA 2024

Globális minimumadó 2024

Az egyik legjelentősebb változás a külön jogszabályban megjelenő globális minimumadó szabályozás. Bagdi Lajos szerint ez a közel 80 oldalas jogszabály Magyarországon közel 3 ezer vállalkozást érint és jelentős adminisztratív terhet ró a cégekre.

A törvény értelmében a kiegészítő adó alanyai azon vállalatcsoportok magyarországi tagjai lesznek, melyeknek a végső anyavállalat összevont (konszolidált) pénzügyi beszámolója szerinti éves bevétele legalább két egymást követő évben meghaladja a 750 millió eurót. A kormányzat várakozásai szerint közel 100 milliárd forint bevételt várnak ezen kiegészítő adóból.

A kiegészítő adót azon cégeknek kellene megfizetni, amelyek effektív magyarországi adókulcsa nem éri el az elvárt 15%-os minimumadót. Fontos megjegyezni, hogy a tényleges termelési tevékenységet jelentős létszámmal végző cégek kedvezményeket kapnának, egyúttal a tervezet egyértelművé teszi, hogy az effektív adókulcs számításánál lefedett adónak kell tekinteni különösen a társasági adót, a helyi iparűzési adót, az energiaellátók jövedelemadóját, és az innovációs járulékot.

globális minimumadó 2024

Társasági adó 2024

Érdekesség, hogy a globális minimumadó jogszabállyal együtt került elfogadásra egy társasági adótörvényt érintő új kedvezmény, a francia modell alapján előkészített kutatás-fejlesztési (K+F) adókedvezmény, amely a globális minimumadó számítása során elismert kedvezmény lesz.

A piaci szereplők már régóta szorgalmaztak egy ilyen típusú adókedvezményt, mert ezzel olyan tényleges kutatási tevékenységet végző cégeket is ösztönözhetnek, amelyeknek nem volt eddig (elegendő) adófizetési kötelezettsége, így nem volt miből igénybe venni a K+F adóalap kedvezményt.

Az elfogadott jogszabály alapján a K+F adóalap-csökkentő tétel helyett, 5 évre szóló adózói választás alapján kutatás-fejlesztési adókedvezmény igénybevételét teszi lehetővé a rendelkezés.

Az adókedvezmény az elszámolható költség felmerülésének adóévében és az azt követő három adóévben érvényesíthető. Az elszámolható költség felmerülésének adóévét követő negyedik adóév végén a maradvány (fel nem használt kedvezmény) az adózónak készpénzben kifizetésre kerül.

Az adókedvezmény mértéke az elszámolható költség 10 százaléka lesz, de fontos megjegyezni, hogy bizonyos ráfordítások nem minősülnek majd „elismert ráfordítás”-nak.

társasági adó 2024

A társasági adót érintő változás, hogy szigorodnak az energiahatékonysági adókedvezményre vonatkozó rendelkezések. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi gyakorlathoz képest jelentősen kevesebb kedvezményt érvényesíthetnek a cégek (energiatermelő tárgyi eszközre nem is igényelhető a jövőben ilyen adókedvezmény), ráadásul sokkal összetettebb lesz a szabályrendszer (pl. külön kedvezményszámítás vonatkozik az épületekkel kapcsolatos energiahatékonysági beruházásokra). Ez azt is eredményezi, hogy sokkal átgondoltabb tervezésre és esetlegesen tanácsadó bevonására lehet szükség, hogy az igénybevehető kedvezményt maximalizálják a cégek.

Fontos változás továbbá, hogy a fejlesztési adókedvezmény mértéke bizonyos beruházások esetén emelkedik és kevesebb esetben kell engedélyt kérni az Európai Bizottságtól.

Általános forgalmi adó (ÁFA) 2024

A Niveus Consulting Group szerint ÁFA szempontból a jogszabály egyik legnagyobb újdonsága a közösségen belüli értékesítéssel kapcsolatos alanyi mentesség választhatósági szabályainak átültetése.

Mit is jelent ez a gyakorlatban? 2021-ben jelentősen változtak a közösségen belüli távértékesítés szabályai. Azaz jellemzően, ha egy magyar adóalany a közösség területére értékesít nem adóalany (tehát tipikusan magányszemély) részére, akkor be kell jelentkeznie az OSS (egyablakos) rendszerbe, és azon keresztül az adott tagállam szerinti ÁFÁ-val kell számláznia a vásárlójának.

Ez most annyiban változna meg, hogy magyar adóalany is választhatja az adott tagállamban az alanyi adómentességet, ha megfelel az ottani feltételeknek, és az uniós (tehát az egész közösségen belüli) árbevétele nem haladja meg a 100 000 EUR-t. Ezzel együtt bevezetnék azt is, hogy a külföldi cégek is választhatják az alanyi adómentességet Magyarországon.

TB 2024

Mivel a magyar feltételeket ismerjük, nézzük, hogy ez mit jelent egy külföldi cég esetén: Ha például egy német cég magyar magánszemélyeknek ad el termékeket távértékesítéssel Németországból 2024-ben, valamint elektronikusan nyújtott szolgáltatásokat nyújt szintén Németországból, az eddigi szabályok alapján be kellett jelentkeznie az OSS rendszerbe és ezt magyar ÁFÁ-val kellett számláznia.

Azonban, ha a teljes közösségi értékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó árbevétele nem éri el a 100 000 EUR-t, és a magyarországi pedig a 12 000 000 Ft-ot (és ezt 2023-ban sem érte el), akkor választhatja a Magyarországon teljesülő termékértékesítései és szolgáltatásnyújtásai esetén az alanyi adómentesség alkalmazását.

Ennek az intézkedésnek Bagdi Lajos szerint az a jelentősége, hogy a kisebb, ám EU-s piacra betörni készülő vállalkozások nem kerülnek hátrányba a helyi, alanyi adómentes vállalkozásokkal szemben.

Érdekességképpen a Niveus Consulting Group kiemelte, hogy az adócsomagból hiányzik az alanyi adómentesség felső értékhatárának megemelése (a jelenlegi 12 millió forintról 18 millió forintra.

A másik említésre méltó hír az, hogy bekerült a törvénybe a NAV által elkészített ÁFA-bevallásról szóló rendelkezés, aminek elindításának határidejét többször módosították, a jelenlegi céldátum 2024. január 1.

A javaslat ételmében jövőre a NAV az szja bevallások mellett már az áfabevallások tervezetét is elkészíti, és kiajánlja a rendelkezésére álló adatok felhasználásával. Azok az adózók, akik elfogadják majd a kiajánlott bevallást, egyúttal nem lesznek kötelesek belföldi összesítő jelentés készítésére sem, ami jelentős adminisztratív könnyebbség lehet.

Érdemes továbbá a megbízható adózó minősítésre törekedni, ugyanis az a megbízható adózó, amely az áfabevalláshoz a gépi interfész alkalmazást választja, a bevallás esedékességétől számított tizenöt napig mentesül az ellenőrzés alól. Ezen idő alatt az esetleges hibák és eltérések javíthatóak, ráadásul még az önellenőrzési pótlékot sem kell megfizetnie a vállalkozásnak.

A törvény az adómegfeleléssel kapcsolatos folyamatok digitális átalakítását célzó eNyugta projekt törvényi szintű szabályozását is tartalmazza, amivel a Pénzügyminisztérium sajtóközleménye szerint „Magyarország elsőként teheti általánossá az e-nyugtát az Európai Unióban”. Az e-nyugta lényege, hogy minden egyes bevásárlás nyugtája elérhető lesz a vásárló számára egy digitális gyűjtőhelyen.

Változik a kedvezményes áfa kulcsú és az adómentes termékek és szolgáltatások köre. A javaslat 2024. január 1-jétől 18%-os áfa kulcs alá sorolja többek között a Túró Rudit is (mint desszert jellegű sajtkészítmény).

Személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó, társadalombiztosítási járulék 2024

A jogszabályban kezelték az USA-magyar egyezmény megszűnése kapcsán keletkező kedvezőtlen jogkövetkezményt, így az értékpapírból és kamatból származó jövedelmekre nem kell alkalmazni az egyéb jövedelemre vonatkozó előírásokat, ha a jövedelem juttatója OECD tagállamban (így pl. az USA-ban) székhellyel rendelkező személy. Egyúttal ellenőrzött tőkepiaci ügylet marad a tranzakció akkor is, ha OECD országban (így pl. USA-ban) tevékenységet folytató befektetési szolgáltató közreműködésével történik.

szja 2024 személyi jövedelemadó 2024

Fontos adminisztratív könnyítés, hogy a kifizetőt terhelő adó a jelenlegi haviról negyedéves bevallású lesz főszabály szerint. Ahogyan a sajtóban korábban már megjelent, a borengedélyestől vásárolt bor juttatása a törvény erejénél fogva adómentes lesz.

Jelentősebb változás még, hogy az előadói, művészeti és sporttevékenységekből származó jövedelem adóját a tevékenység végzésének helye szerinti államban kell megfizetni.

A munkaerőpiacra lépők után igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezmény szűkül és kizárólag már csak a magyar állampolgárok, illetve a Magyarországgal határos nem EGT-állam (így Szerbia és Ukrajna) polgárai után lenne igénybe vehető 2024-től. 

Érdekes változás továbbá, hogy a benyújtott javaslat alapján adómentes lesz a számsorsolásos játékokon (pl. lottó, kenó, stb.) elért nyeremény.

Adózás rendjéről szóló törvény 2024

Az egyik legszembetűnőbb változás, hogy a nagy összegű adóhiánnyal és / vagy adótartozással rendelkező adózók közzététele egységesen 100 millió forint felett merülhet csak fel (ez a természetes személyek esetében jelenleg 10 millió forint). Továbbá, a helyi adók vonatkozásában az érték szintén egységes lenne, az 500 ezer forint lenne (jelenleg természetes személyek esetében 50 ezer, egyébként 100 ezer forint).

DRS (Deposit Refund System) - kötelező visszaváltási rendszer 2024

A 2024-től bevezetésre kerülő kötelező visszaváltási rendszerrel összefüggésben a számviteli elszámolást pontosítják, ennek megfelelően a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasznosítható termék esetében a MOHU-val szembeni kötelezettséget (50 Ft / db) nem az árukkal, hanem az egyéb ráfordításokkal szemben kell könyvelni. 

Ágazati különadókat érintő változások 2024

2024. január 1-jétől a távközlési vállalkozásokat érintően a közművezetékek adója tárgyi hatálya alól kikerülnek a hírközlési vezetékek, egyúttal 2025. január 1-jétől hatályát veszti a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény.

A törvény további egy évvel meghosszabbítja a reklámadó felfüggesztésének határidejét, így az a bizonytalanság is eloszlani látszik, hogy ez az adó esetleg újra terheli-e az érintett ágazat szereplőit.

A kiskereskedelmi adó kapcsán jelentően növekszik (20-szorosára!) az 500 millió forint forgalmat meghaladó, de 100 milliárd forint forgalmat el nem érő benzinkutak adóterhelése.

Egyéb változások

A törvény tartalmazza, hogy jövőre a könyvvizsgáló cég könyvvizsgálói tevékenységre történő megválasztásával egyidejűleg a könyvvizsgálat végrehajtásáért személyében felelős könyvvizsgálót is meg kell választani.

A törvény a bizalmi vagyonkezelés szabályaiban is jelentős változást tartalmaz, ugyanis az idén 2023. szeptembertől átalakított szabályozás megváltozik és a bemeneti oldal adózása helyett a kimeneti oldalt adóztatja, azt is csak bizonyos feltételek teljesülése esetén. Így újra megnyílhat a tervezési lehetőség ezen konstrukció tekintetében.

Egy igazi horoszkóp ami a rossz híreket is megjósolja!

Horoszkópunk rendhagyó módon nem kizárólag a jó dolgokra fókuszál, hanem megmutatja az élet árnyoldalait is és rámutat a problémákra, gondokra és az élet szomorúbb kilátásaira is. Csak akkor olvasd el, ha kellően bátor vagy!
2024. 02. 22. 01:00
Megosztás:

Mire költenének idén a magyarok?

A magyarok 63 százalékának vannak olyan céljai az idei évre, amihez nagyobb anyagi forrás szükséges, a legtöbbet utazásra adnák ki, és a lakásfelújítás is sokaknak fontos cél - derült ki a Cofidis Hitel Monitor reprezentatív kutatásából.
2024. 02. 22. 00:30
Megosztás:

Csontváry festménnyel nyílik meg az ingyenes Róma - Budapest kiállítás a Virág Judit Galériában

Óriási meglepetés: Csontváry Kosztka Tivadar felbecsülhetetlen értékű, a nagyközönség által régóta nem látott, Holdtölte Taorminában című festményét is kiállítja a Virág Judit Galéria a február 22-én nyíló, ingyenes, Róma - Budapest tárlatán.
2024. 02. 22. 00:05
Megosztás:

Át kell formálni az étkezési szokásainkat

Az étkezési kultúra megváltoztatása segítheti a fenntarthatóságot a WWF legfrissebb, Közép-Európában végzett felmérése szerint.
2024. 02. 21. 23:30
Megosztás:

Ezekkel a számokkal nyerhettél a Skandináv lottón!

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a február 21-én megtartott 8. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
2024. 02. 21. 23:00
Megosztás:

Nagyon gyenge évet zárt Kelet-Közép Európa ingatlanpiaca

A 2008-as válság óta a leggyengébb évét zárta Kelet-Közép Európa ingatlanpiaca: az ingatlan tranzakciók volumene tavaly az első három negyedévben 3,2 milliárd dollárt ért el, ez mindössze a 2022-es egész évi forgalom 30 százaléka - ez derült ki a KPMG 10 országot felölelő Property Landing Barometer kutatásból.
2024. 02. 21. 22:30
Megosztás:

Kevesli a hatósági munkaügyi ellenőrzést a Magyar Szakszervezeti Szövetség

Kevésnek tartja a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) a hatósági munkaügyi ellenőrzések gyakoriságát, és érdemi változást sürget.
2024. 02. 21. 22:00
Megosztás:

2900 milliárd forintot kap a magyar agrárium - kik élveznek most előnyt?

Megkezdődött a vidékfejlesztési- és agrárpályázatok kiírása előtti társadalmi egyeztetés, így egy-egy részlet még változhat, de már most látszik, hogy összességében mintegy 2900 milliárd forint juthat a hazai mezőgazdaságnak 2027-ig. A nagyon különböző célú és formájú pályázatok egyik közös vonása, hogy többségükben kiemelt figyelmet kapnak az ökológiai szempontok, így az ökogazdálkodást, vagy csak a fenntarthatóság emelt kritériumait vállaló pályázók jelentős előnyöket élveznek majd.
2024. 02. 21. 21:30
Megosztás:

Megjelent a Mazars és a Mergermarket közös Közép- és Kelet-Európa 2023-24. évi M&A jelentése

A KKE-régió érettségét mutatja, hogy 2023-ban nem rendült meg a globális kihívások hatására, sőt az M&A ügyletek száma és összértéke meghaladta a járvány előtti időszak szintjét – áll a Mazars és a Mergermarket közös idei jelentésében. Magyarországon 21 százalékos csökkenés figyelhető meg azonban, és a legnagyobb magyarországi tranzakciók mögött továbbra is az állam áll. A magyar gazdaságban a magánegészségügy és az informatikai szektor emelkedik ki, valamint a megújuló energiaforrások is egyre nagyobb érdeklődést váltanak ki a külföldi befektetők körében.
2024. 02. 21. 21:00
Megosztás:

Kezdetét vette a TwinEU

Elindult az Európai Unió innovációs keretrendszerének egyik legnagyobb projektje, a TwinEU, amelynek célja, hogy kidolgozza az európai villamosenergia-rendszer digitális másának koncepcióját; a konzorciumban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) kiemelt szerepet játszik - tájékoztatta az egyetem kedden az MTI-t.
2024. 02. 21. 20:30
Megosztás:

Megállítható-e a képzett munkaerő külföldre áramlása?

A brain drain, magyarul az „agyelszívás” a magasan képzett munkavállalók elvándorlását jelenti egy szerényebb megélhetést adó, alacsonyabb fejlettségű országból egy fejlettebb, magasabb életszínvonalat biztosító országba. Így humán tőkéjüket (tudásukat, képességeiket, kreativitásukat) immáron egy másik gazdaságban kamatoztatják, serkentve ezzel a fogadó ország gazdaságát. Magyarországon a magasan képzettek elvándorlási rátája jelenleg közel 7%.
2024. 02. 21. 20:00
Megosztás:

Kevéssé változott szerdán a forint árfolyama

Vegyesen alakult, csekély mértékben változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest szerdán a bankközi piacon.
2024. 02. 21. 19:30
Megosztás:

Többségében nyereséggel zártak az európai indexek

A európai indexek vegyesen, többségükben nyereséggel zártak szerdán.
2024. 02. 21. 19:00
Megosztás:

Ismét történelmi rekordon zárt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 403,23 pontos, 0,61 százalékos emelkedéssel 66 344,17 ponton, újabb történelmi rekordon zárt szerdán.
2024. 02. 21. 18:30
Megosztás:

Nyoma van a lengyel gazdák mozgolódásának

Közlekedési nehézségeket okoztak kedden Lengyelország-szerte az Európai Unió zöld megállapodása és az ukrán áruk behozatala ellen tiltakozó gazdák közúti blokádjai, az egyik ukrán határátkelőn a tüntetők ukrán gabonát eresztettek ki egy tehervonat vagonjaiból - közölte a Polsat News hírtelevízió.
2024. 02. 21. 18:00
Megosztás:

Nem hagyják esni a hatóságok a kínai tőzsdét, ismét közbeléptek a részvénypiacokon Kínában

Ismét közbeléptek a kínai hatóságok, hogy növeljék a kínai részvénypiacba vetett bizalmat.
2024. 02. 21. 17:30
Megosztás:

Folytatódik a párizsi balhé

Folytatódott az Eiffel-torony dolgozóinak sztrájkja kedden, Párizs legismertebb turistalátványossága az egymást követő második napon nem nyitott ki.
2024. 02. 21. 17:00
Megosztás:

Négyen kikerültek az EU feketelistájáról

Az Európai Unió illetékes tanácsa felülvizsgálta és frissítette az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek uniós jegyzékét, a Bahama-szigeteket, Belize-t, a Seychelle-szigeteket, valamint a Turks- és Caicos-szigeteket törölte onnan, így a lista 12 szereplősre apadt.
2024. 02. 21. 16:30
Megosztás:

A TLE reménykedik a változásban

A Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület (TLE) álláspontja szerint az év elején életbe lépett átalakított családtámogatási rendszer - csok plusz, megemelt falusi csok és babaváró kölcsön - akkor tudja mérsékelni a lakáspiaci visszaesést, ha kiszámítható módon, hosszú távon fennmarad.
2024. 02. 21. 16:00
Megosztás:

Szigorítottak a románok

Romániában nagy többséggel megszavazta a képviselőház kedden azt a törvénytervezetet, amely betiltja az energiaitalok forgalmazását kiskorúak számára.
2024. 02. 21. 15:30
Megosztás: