ÁFA 2024, KIVA adó 2024, Társasági adó 2024, TB járulék 2024, Szochó 2024 - adózási változások 2024-ben

KIVA adó változása 2024-ben. Társasági adó változása 2024. ÁFA szabályok változása 2024-ben. TB járulék és SZJA változások 2024. Ágazati különadókat érintő változások 2024-ben. DRS (Deposit Refund System) - kötelező visszaváltási rendszer 2024 szabályai. Szochó 2024 változások. A Niveus Consulting Group összefoglalta a parlament által elfogadott adócsomag legfontosabb változásait.

ÁFA 2024, KIVA adó 2024, Társasági adó 2024, TB járulék 2024, Szochó 2024 - adózási változások 2024-ben

Bagdi Lajos, a Niveus Consulting Group partnere kiemelte, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezethez képest a végül elfogadott adócsomag több ponton is módosult, az adóváltozások egyes személyekre, ágazatokra, cégcsoportokra kifejezetten jelentős hatással lesznek.

Kisvállalati adó (KIVA) 2024

A KIVA törvény módosítása Bagdi Lajos szerint jelentősnek tekinthető, ugyanis az elfogadott őszi adócsomag alapján megnyílik a lehetőség KIVA-s cégek átstrukturálására.

A kisvállalati adó (KIVA) jelenlegi szabályai alapján a KIVA szerint adózó cégek nem egyesülhetnek más céggel, nem válhatnak szét, különben elveszítik a KIVA szerinti adózás lehetőségét, és két évig nem is választhatják újra ezt a kedvező adózási módot. Ezt módosította az őszi adócsomag, amelynek újdonsága, hogy szűk körben megnyitja a lehetőséget a KIVA-s cégek átstrukturálására.

Bagdi Lajos szerint a KIVA alapján adózó cégek átalakulásának korlátozása számos cégcsoport életét nehezítette meg. Az elfogadott törvény szerint a jövőben lenne egy új kivételszabály, amely ugyan szűk körben, de lehetővé tenné a KIVA-val adózó cégek egyesülését, szétválását.

KIVA 2024

Globális minimumadó 2024

Az egyik legjelentősebb változás a külön jogszabályban megjelenő globális minimumadó szabályozás. Bagdi Lajos szerint ez a közel 80 oldalas jogszabály Magyarországon közel 3 ezer vállalkozást érint és jelentős adminisztratív terhet ró a cégekre.

A törvény értelmében a kiegészítő adó alanyai azon vállalatcsoportok magyarországi tagjai lesznek, melyeknek a végső anyavállalat összevont (konszolidált) pénzügyi beszámolója szerinti éves bevétele legalább két egymást követő évben meghaladja a 750 millió eurót. A kormányzat várakozásai szerint közel 100 milliárd forint bevételt várnak ezen kiegészítő adóból.

A kiegészítő adót azon cégeknek kellene megfizetni, amelyek effektív magyarországi adókulcsa nem éri el az elvárt 15%-os minimumadót. Fontos megjegyezni, hogy a tényleges termelési tevékenységet jelentős létszámmal végző cégek kedvezményeket kapnának, egyúttal a tervezet egyértelművé teszi, hogy az effektív adókulcs számításánál lefedett adónak kell tekinteni különösen a társasági adót, a helyi iparűzési adót, az energiaellátók jövedelemadóját, és az innovációs járulékot.

globális minimumadó 2024

Társasági adó 2024

Érdekesség, hogy a globális minimumadó jogszabállyal együtt került elfogadásra egy társasági adótörvényt érintő új kedvezmény, a francia modell alapján előkészített kutatás-fejlesztési (K+F) adókedvezmény, amely a globális minimumadó számítása során elismert kedvezmény lesz.

A piaci szereplők már régóta szorgalmaztak egy ilyen típusú adókedvezményt, mert ezzel olyan tényleges kutatási tevékenységet végző cégeket is ösztönözhetnek, amelyeknek nem volt eddig (elegendő) adófizetési kötelezettsége, így nem volt miből igénybe venni a K+F adóalap kedvezményt.

Az elfogadott jogszabály alapján a K+F adóalap-csökkentő tétel helyett, 5 évre szóló adózói választás alapján kutatás-fejlesztési adókedvezmény igénybevételét teszi lehetővé a rendelkezés.

Az adókedvezmény az elszámolható költség felmerülésének adóévében és az azt követő három adóévben érvényesíthető. Az elszámolható költség felmerülésének adóévét követő negyedik adóév végén a maradvány (fel nem használt kedvezmény) az adózónak készpénzben kifizetésre kerül.

Az adókedvezmény mértéke az elszámolható költség 10 százaléka lesz, de fontos megjegyezni, hogy bizonyos ráfordítások nem minősülnek majd „elismert ráfordítás”-nak.

társasági adó 2024

A társasági adót érintő változás, hogy szigorodnak az energiahatékonysági adókedvezményre vonatkozó rendelkezések. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi gyakorlathoz képest jelentősen kevesebb kedvezményt érvényesíthetnek a cégek (energiatermelő tárgyi eszközre nem is igényelhető a jövőben ilyen adókedvezmény), ráadásul sokkal összetettebb lesz a szabályrendszer (pl. külön kedvezményszámítás vonatkozik az épületekkel kapcsolatos energiahatékonysági beruházásokra). Ez azt is eredményezi, hogy sokkal átgondoltabb tervezésre és esetlegesen tanácsadó bevonására lehet szükség, hogy az igénybevehető kedvezményt maximalizálják a cégek.

Fontos változás továbbá, hogy a fejlesztési adókedvezmény mértéke bizonyos beruházások esetén emelkedik és kevesebb esetben kell engedélyt kérni az Európai Bizottságtól.

Általános forgalmi adó (ÁFA) 2024

A Niveus Consulting Group szerint ÁFA szempontból a jogszabály egyik legnagyobb újdonsága a közösségen belüli értékesítéssel kapcsolatos alanyi mentesség választhatósági szabályainak átültetése.

Mit is jelent ez a gyakorlatban? 2021-ben jelentősen változtak a közösségen belüli távértékesítés szabályai. Azaz jellemzően, ha egy magyar adóalany a közösség területére értékesít nem adóalany (tehát tipikusan magányszemély) részére, akkor be kell jelentkeznie az OSS (egyablakos) rendszerbe, és azon keresztül az adott tagállam szerinti ÁFÁ-val kell számláznia a vásárlójának.

Ez most annyiban változna meg, hogy magyar adóalany is választhatja az adott tagállamban az alanyi adómentességet, ha megfelel az ottani feltételeknek, és az uniós (tehát az egész közösségen belüli) árbevétele nem haladja meg a 100 000 EUR-t. Ezzel együtt bevezetnék azt is, hogy a külföldi cégek is választhatják az alanyi adómentességet Magyarországon.

TB 2024

Mivel a magyar feltételeket ismerjük, nézzük, hogy ez mit jelent egy külföldi cég esetén: Ha például egy német cég magyar magánszemélyeknek ad el termékeket távértékesítéssel Németországból 2024-ben, valamint elektronikusan nyújtott szolgáltatásokat nyújt szintén Németországból, az eddigi szabályok alapján be kellett jelentkeznie az OSS rendszerbe és ezt magyar ÁFÁ-val kellett számláznia.

Azonban, ha a teljes közösségi értékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó árbevétele nem éri el a 100 000 EUR-t, és a magyarországi pedig a 12 000 000 Ft-ot (és ezt 2023-ban sem érte el), akkor választhatja a Magyarországon teljesülő termékértékesítései és szolgáltatásnyújtásai esetén az alanyi adómentesség alkalmazását.

Ennek az intézkedésnek Bagdi Lajos szerint az a jelentősége, hogy a kisebb, ám EU-s piacra betörni készülő vállalkozások nem kerülnek hátrányba a helyi, alanyi adómentes vállalkozásokkal szemben.

Érdekességképpen a Niveus Consulting Group kiemelte, hogy az adócsomagból hiányzik az alanyi adómentesség felső értékhatárának megemelése (a jelenlegi 12 millió forintról 18 millió forintra.

A másik említésre méltó hír az, hogy bekerült a törvénybe a NAV által elkészített ÁFA-bevallásról szóló rendelkezés, aminek elindításának határidejét többször módosították, a jelenlegi céldátum 2024. január 1.

A javaslat ételmében jövőre a NAV az szja bevallások mellett már az áfabevallások tervezetét is elkészíti, és kiajánlja a rendelkezésére álló adatok felhasználásával. Azok az adózók, akik elfogadják majd a kiajánlott bevallást, egyúttal nem lesznek kötelesek belföldi összesítő jelentés készítésére sem, ami jelentős adminisztratív könnyebbség lehet.

Érdemes továbbá a megbízható adózó minősítésre törekedni, ugyanis az a megbízható adózó, amely az áfabevalláshoz a gépi interfész alkalmazást választja, a bevallás esedékességétől számított tizenöt napig mentesül az ellenőrzés alól. Ezen idő alatt az esetleges hibák és eltérések javíthatóak, ráadásul még az önellenőrzési pótlékot sem kell megfizetnie a vállalkozásnak.

A törvény az adómegfeleléssel kapcsolatos folyamatok digitális átalakítását célzó eNyugta projekt törvényi szintű szabályozását is tartalmazza, amivel a Pénzügyminisztérium sajtóközleménye szerint „Magyarország elsőként teheti általánossá az e-nyugtát az Európai Unióban”. Az e-nyugta lényege, hogy minden egyes bevásárlás nyugtája elérhető lesz a vásárló számára egy digitális gyűjtőhelyen.

Változik a kedvezményes áfa kulcsú és az adómentes termékek és szolgáltatások köre. A javaslat 2024. január 1-jétől 18%-os áfa kulcs alá sorolja többek között a Túró Rudit is (mint desszert jellegű sajtkészítmény).

Személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó, társadalombiztosítási járulék 2024

A jogszabályban kezelték az USA-magyar egyezmény megszűnése kapcsán keletkező kedvezőtlen jogkövetkezményt, így az értékpapírból és kamatból származó jövedelmekre nem kell alkalmazni az egyéb jövedelemre vonatkozó előírásokat, ha a jövedelem juttatója OECD tagállamban (így pl. az USA-ban) székhellyel rendelkező személy. Egyúttal ellenőrzött tőkepiaci ügylet marad a tranzakció akkor is, ha OECD országban (így pl. USA-ban) tevékenységet folytató befektetési szolgáltató közreműködésével történik.

szja 2024 személyi jövedelemadó 2024

Fontos adminisztratív könnyítés, hogy a kifizetőt terhelő adó a jelenlegi haviról negyedéves bevallású lesz főszabály szerint. Ahogyan a sajtóban korábban már megjelent, a borengedélyestől vásárolt bor juttatása a törvény erejénél fogva adómentes lesz.

Jelentősebb változás még, hogy az előadói, művészeti és sporttevékenységekből származó jövedelem adóját a tevékenység végzésének helye szerinti államban kell megfizetni.

A munkaerőpiacra lépők után igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezmény szűkül és kizárólag már csak a magyar állampolgárok, illetve a Magyarországgal határos nem EGT-állam (így Szerbia és Ukrajna) polgárai után lenne igénybe vehető 2024-től. 

Érdekes változás továbbá, hogy a benyújtott javaslat alapján adómentes lesz a számsorsolásos játékokon (pl. lottó, kenó, stb.) elért nyeremény.

Adózás rendjéről szóló törvény 2024

Az egyik legszembetűnőbb változás, hogy a nagy összegű adóhiánnyal és / vagy adótartozással rendelkező adózók közzététele egységesen 100 millió forint felett merülhet csak fel (ez a természetes személyek esetében jelenleg 10 millió forint). Továbbá, a helyi adók vonatkozásában az érték szintén egységes lenne, az 500 ezer forint lenne (jelenleg természetes személyek esetében 50 ezer, egyébként 100 ezer forint).

DRS (Deposit Refund System) - kötelező visszaváltási rendszer 2024

A 2024-től bevezetésre kerülő kötelező visszaváltási rendszerrel összefüggésben a számviteli elszámolást pontosítják, ennek megfelelően a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasznosítható termék esetében a MOHU-val szembeni kötelezettséget (50 Ft / db) nem az árukkal, hanem az egyéb ráfordításokkal szemben kell könyvelni. 

Ágazati különadókat érintő változások 2024

2024. január 1-jétől a távközlési vállalkozásokat érintően a közművezetékek adója tárgyi hatálya alól kikerülnek a hírközlési vezetékek, egyúttal 2025. január 1-jétől hatályát veszti a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény.

A törvény további egy évvel meghosszabbítja a reklámadó felfüggesztésének határidejét, így az a bizonytalanság is eloszlani látszik, hogy ez az adó esetleg újra terheli-e az érintett ágazat szereplőit.

A kiskereskedelmi adó kapcsán jelentően növekszik (20-szorosára!) az 500 millió forint forgalmat meghaladó, de 100 milliárd forint forgalmat el nem érő benzinkutak adóterhelése.

Egyéb változások

A törvény tartalmazza, hogy jövőre a könyvvizsgáló cég könyvvizsgálói tevékenységre történő megválasztásával egyidejűleg a könyvvizsgálat végrehajtásáért személyében felelős könyvvizsgálót is meg kell választani.

A törvény a bizalmi vagyonkezelés szabályaiban is jelentős változást tartalmaz, ugyanis az idén 2023. szeptembertől átalakított szabályozás megváltozik és a bemeneti oldal adózása helyett a kimeneti oldalt adóztatja, azt is csak bizonyos feltételek teljesülése esetén. Így újra megnyílhat a tervezési lehetőség ezen konstrukció tekintetében.

Új Volánbusz-gyorsjáratok indulnak az M1-esen Páty térségéből a fővárosba

Új Volánbusz-gyorsjáratok indulnak az M1-esen Páty térségéből a fővárosba - közölte a Volánbusz Zrt. pénteken az MTI-vel.
2024. 06. 24. 11:30
Megosztás:

Varga Mihály a lengyel pénzügyminiszterrel tárgyalt

A magyar EU-elnökség célja, hogy az Európát érintő legfontosabb kérdésekben előrelépést érjen el - jelentette ki Varga Mihály, miután Andrzej Domanski lengyel pénzügyminiszterrel tárgyalt Luxemburgban a Pénzügyminisztérium (PM) pénteki közleménye szerint.
2024. 06. 24. 11:00
Megosztás:

Vegyesen nyitottak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Vegyesen indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn.
2024. 06. 24. 10:30
Megosztás:

Gyengülés az ázsiai tőzsdék többségén

Jórészt gyengültek a vezető ázsiai tőzsdék hétfőn. A tajvani tőzsde 1,77 százalék, az ausztrál börze pedig 0,78 százalék mínuszban fejezte be a napot.
2024. 06. 24. 10:00
Megosztás:

Nem várhatók nagy elmozdulások nyitáskor

Nem várhatók nagy elmozdulások a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hétfői nyitásakor, ám hosszabb távon az OTP és a Mol árfolyama is jelentős mértékben változhat - írta az MTI-nek küldött hétfői előrejelzésében az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.
2024. 06. 24. 09:30
Megosztás:

Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
2024. 06. 24. 09:00
Megosztás:

Elemzők értékelik a mém-coinokat: PEPE, Raboo és BOME

PEPE, Raboo és BOME pozitív fejleményeket tapasztalnak, amelyek nem maradtak észrevétlenek. E fejleményekre reagálva, néhány vezető kriptoelemző úgy döntött, hogy áttekintést készít annak érdekében, hogy meghatározzák a meme érmék jövőbeli kilátásait a jelenlegi fejlemények tükrében.
2024. 06. 24. 07:45
Megosztás:

Csökkent a Conference Board amerikai gazdasági teljesítményindexe májusban

Májusban már a harmadik egymást követő hónapban csökkent az amerikai Conference Board gazdaságkutató intézet összetett teljesítményindexe, miután februárban két éve először emelkedett.
2024. 06. 24. 07:00
Megosztás:

Csökkentek az amerikai használtlakás-eladások májusban

Csökkent az Egyesült Államokban az eladott használt lakások száma májusban.
2024. 06. 24. 06:00
Megosztás:

Az uniós versenyképesség javítása lesz a legfőbb célunk

Mivel az elmúlt években Európa lemaradt a globális versenyben az Egyesült Államokhoz és Kínához képest, az Európai Unió Tanácsának féléves, július elsején kezdődő magyar elnöksége egyik legfontosabb prioritása az uniós versenyképesség javítása lesz - jelentette ki a magyar pénzügyminiszter pénteken Luxembourgban.
2024. 06. 24. 05:00
Megosztás:

Ez a 3 altcoin megváltoztathatja a kriptoipart – a DTX Exchange vezet SHIB, LINK és WLD előtt

A piaci korrekció közepette a legtöbb altcoin veszteségeket szenved el, köztük a Shiba Inu (SHIB), a Chainlink (LINK) és a Worldcoin (WLD) is. Ezen a héten a Shiba Inu (SHIB) 15%-ot esett, a Chainlink (LINK) 6,54%-ot, és a Worldcoin (WLD) 12,54%-ot. Mindhárom érme erős medvepiaci nyomás alatt áll.
2024. 06. 24. 04:00
Megosztás:

Dogecoin árfolyam előrejelzés: Elérheti Elon Musk kedvenc érméje az 1 dollárt? A szakértők inkább az Algotechre fogadnak

A Dogecoin (DOGE), az a népszerű kriptovaluta, amelyet gyakran emleget a technológiai mogul, Elon Musk, ezzel megragadva a befektetők és rajongók képzeletét is. Az útja a mém érmétől a kriptopiacon komoly versenyzővé válásig felveti az izgalmas kérdést: elérheti-e a Dogecoin (DOGE) ára az áhított 1 dolláros szintet?
2024. 06. 24. 03:00
Megosztás:

Durva adósságot cipel Nagy-Britannia - mi lesz a vége?!

A pénteken ismertetett legfrissebb közfinanszírozási adatok szerint jelentős növekedéssel száz százalék közvetlen közelébe emelkedett a hazai össztermékhez (GDP) mért brit államadósságráta a májussal zárult egy évben. Legutóbb több mint hat évtizede mértek ennél magasabb közadósságot Nagy-Britanniában.
2024. 06. 24. 02:30
Megosztás:

Gyógyszerek, amit tilos bevenni reggel, mert nagy bajt okozhat!

A gyógyszerek szedésekor nemcsak az adagolásra, hanem az időzítésre is különösen oda kell figyelni. Bizonyos gyógyszerek bevétele reggel, éhgyomorra kifejezetten káros hatásokkal járhat, súlyosbíthatja a mellékhatásokat vagy ronthatja a gyógyszer hatékonyságát. Íme, néhány gyógyszer, amit jobb, ha nem reggel veszel be.
2024. 06. 24. 02:00
Megosztás:

Válaszd ki a születésnapodat és megtudod, mikor leszel gazdag! Pénzhoroszkóp

Kíváncsi vagy, hogy milyen anyagi lehetőségek és szerencsés fordulatok várnak rád ezen a héten? Fedezd fel részletes horoszkópunkat, amely izgalmas és váratlan eseményeket ígér minden csillagjegy számára! Legyen szó váratlan pénzügyi nyereségről, szerencsés találkozásokról vagy épp kreatív befektetési ötletekről, itt mindent megtalálsz, amit tudnod kell. Tudd meg, melyik nap érdemes lottót játszanod, és melyik állattal való találkozás hozhat különleges szerencsét! Olvasd el a heti horoszkópodat, és készülj fel a szerencse rád váró csodáira!
2024. 06. 24. 01:00
Megosztás:

Három népszerű kriptojáték, amivel még pénzt is kereshetsz

Játszani mindenki szeret, főleg akkor, ha még fizetnek is érte. A kriptojátékok piacán rendkívül széles a kínálat, de a paly-to-earn (játssz és keress pénzt) modell szinte az első perctől népszerű a blokklánc játékok között.
2024. 06. 24. 00:01
Megosztás:

Még egy hétig lehet pályázni családbarát munkahelyek kialakítására

Július 1-jéig lehet jelentkezni a családbarát munkahelyek kialakítására kiírt pályázatra - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.
2024. 06. 23. 23:00
Megosztás:

Államháztartási, idegenforgalmi, ipari és foglalkoztatási adatok jelennek meg jövő héten

Jövő hétfőn a Pénzügyminisztérium (PM) részletes tájékoztatót tesz közzé az államháztartás központi alrendszerének május végi helyzetéről, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken a foglalkoztatás és munkanélküliség, az ipari termelői árak, valamint a turisztikai szálláshelyek fogalmának májusi adatait közli.
2024. 06. 23. 22:00
Megosztás:

Meghatározó szerepünk lesz a nemzetközi olimpiai mozgalom megújulásában

Magyarország meghatározó szerepet kap a nemzetközi olimpiai mozgalom megújulásában, mivel most Sanghaj mellett Budapest rendezi az új, modern, úgynevezett városi sportágak kvalifikációs versenyeit az idei párizsi ötkarikás játékokra - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.
2024. 06. 23. 21:00
Megosztás: