Az Allianz Csoport újra erős eredménnyel zárta a negyedévet

2021 harmadik negyedévében a teljes díjbevétel növekedésének üteme 9,5 százalék volt. A 2021. harmadik negyedévi működési eredmény 11,3 százalékkal, 3,2 milliárd euróra nőtt. 2021 harmadik negyedévében a részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 2,3 százalékkal, 2,1 milliárd euróra nőtt. 2021 első 9 hónapjának 9,9 milliárd eurós működési eredménye a teljes évre tervezett 12 milliárd eurós eredmény 82 százalékát éri el. 2021 első 9 havi, részvényesek számára megtermelt adózott eredménye 38,3 százalékkal, 6,9 milliárd euróra emelkedett. A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató 207 százalék. Így a 2021. évi működési eredmény várhatóan a 12 milliárd eurós céltartomány felső határán lesz, plusz/mínusz 1 milliárd euró

Az Allianz Csoport újra erős eredménnyel zárta a negyedévet

Vezetői összefoglaló: erős negyedév az összes üzletágban

2021-ben az Allianz Csoport a harmadik negyedévben is erős működési teljesítményt mutatott fel az összes üzletágában. Ez azt bizonyítja, hogy az üzleti modellünk jól működik, segítségével ki tudjuk használni a globális gazdasági környezet és a pénzügyi piacok helyreállásából eredő lehetőségeket. 2021 első kilenc hónapjában a Csoport a teljes évre kitűzött 12 milliárd eurós eredmény 82 százalékát érte el, amihez mindhárom üzletág hozzájárult. A vagyonkezelési és az élet- és egészségbiztosítási üzletágak minden idők legjobb harmadik negyedéves működési eredményéről számoltak be, míg a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág megőrizte erős mögöttes eredményességét, még a heves természeti katasztrófák által jellemzett környezetben is.

A belső bevétel növekedésének árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított mértéke 9,0 százalék volt 2021 harmadik negyedévében, amihez az összes üzletág hozzájárult. A teljes díjbevétel 9,5 százalékkal, 34,4 milliárd euróra emelkedett (2020 harmadik negyedévében ez 31,4 milliárd euró volt). A működési eredmény az előző évi 2,9 milliárd euróhoz képest 11,3 százalékkal, 3,2 milliárd euróra nőtt, elsősorban a vagyonkezelési és az élet- és egészségbiztosítási üzletágainknak köszönhetően. A vagyonkezelési üzletágban a működési eredmény a magasabb teljes kezelt vagyonból származó bevételeknek és a javuló költség-bevétel aránynak köszönhetően nőtt. Az élet- és egészségbiztosítási üzletágunk emelkedést könyvelt el a működési eredményben, ami jelentős mértékben a magasabb befektetési nyereségnek köszönhető. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye nagyjából változatlan maradt, mivel a biztosítástechnikai eredmény javulását ellensúlyozta az alacsonyabb befektetési eredmény. A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 2,3 százalékkal 2,1 (2,1) milliárd euróra nőtt 2021 harmadik negyedévében. A működési eredmény erőteljes növekedését jelentős mértékben ellensúlyozta a nem működési célú befektetési eredmény csökkenése.

Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 37,8 százalékkal 16,64 (12,07) euróra nőtt 2021 első kilenc hónapjában. Az éves szintre kivetített sajáttőke-arányos nyereség (RoE) 14,8 százalék volt (2020 teljes év: 11,4 százalék). A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutatóa 2021 második negyedév végi 206 százalékhoz képest 207 százalék volt 2021 harmadik negyedévének végén.

2021 első kilenc hónapjában a működési eredmény 27,2 százalékkal, 9,9 (7,8) milliárd euróra nőtt. Az élet- és egészségbiztosítási üzletágunk működési eredménye a javuló befektetési nyereségességnek, valamint a magasabb  díj- és költségfedezetnek köszönhetően nőtt. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredményének emelkedése a magasabb biztosítástechnikai eredménynek tudható be. Vagyonkezelési üzletágunkban a működési bevételek növekedése és a folytatódó költséghatékonyság eredményezte a működési eredmény növekedését. A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény kétszámjegyű, 38,3 százalékos emelkedése a működési eredménynek köszönhető.

Az Allianz 2021. augusztus 5-én új, 750 milliárd euró összegű részvény-visszavásárlási programot jelentett be. 2021. október 22-ig 3,8 millió részvény vásárlására került sor, ami a kinnlevő tőke 0,93 százalékának felel meg.

„Ez minden idők legerősebb harmadik negyedéve volt. Számomra mindez megerősítés arra vonatkozóan, hogy az ügyfeleket és a befektetőket egyaránt képesek vagyunk kiszolgálni. A rendkívüli időjárási események és a gyors makrogazdasági változások rávilágítanak arra, hogy mekkora társadalmi jelentősége van a biztosítók és a vagyonkezelők szerepének. Stabil mutatóink pedig arról tanúskodnak, hogy mindezt ezt megbízható pénzügyi teljesítmény mellett tudjuk megtenni.” – mondta Oliver Bäte, az Allianz Csoport vezérigazgatója. –

„Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az összes üzletágunk jó állapotban van. Véleményem szerint az Allianz jó úton halad afelé, hogy a céltartomány felső határához közeli működési eredményt érjen el.” – mondta Giulio Terzariol, az Allianz Csoport pénzügyi vezetője.

Vagyon- és felelősségbiztosítás: erős belső növekedés

A teljes díjbevétel 9,0 százalékkal, 14,1 (12,9) milliárd euróra emelkedett 2021 harmadik negyedévében. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedési ráta 7,2 százalék volt, ami elsősorban az 5,0 százalékos pozitív volmumen hatás és az 1,5 százalékos pozitív árhatás eredménye. A növekedéshez elsősorban az Allianz Partners, az AGCS és az Euler Hermes járultak hozzá.
    
A működési eredmény lényegében nem változott, 1,3 (1,3) milliárd eurós szintet ért el 2021 harmadik negyedévében. A biztosítástechnikai eredmény enyhe emelkedését ellensúlyozta a befektetések alacsonyabb eredménye. A természeti katasztrófákból eredő magasabb kárigényeket nagyjából ellensúlyozta a magasabb lebonyolítási eredmény és az átlagos károk alacsonyabb mértéke. A költséghányad stabilan 26,7 százalék (26,7 százalék) volt.

A kombinált hányad enyhén, 0,2 százalékponttal 94,7 (94,5) százalékra emelkedett 2021 harmadik negyedévében.

„Büszke vagyok arra, hogy jelentős pénzügyi támogatást nyújtottunk az idei szélsőséges időjárási események által sújtott ügyfeleinknek, miközben jó működési eredményt értünk el – mondta Giulio Terzariol. – A kár- és balesetbiztosítási üzletágunk erős, és továbbra is a kockázatvállalási fegyelemre és a termelékenységre összpontosítunk, hogy az eddigi növekedési és nyereségességi pályán maradjunk.”

2021 első kilenc hónapjában a teljes díjbevétel 47,7 (46,7) milliárd euróra nőtt. A devizaátszámítási és a konszolidációs hatások kiszűrésével számított belső növekedési ráta mértéke 2,3 százalék volt, ami elsősorban az Allianz Partners, az AGCS és Kína hozzájárulásának tudható be. A működési eredmény az előző év azonos időszakához képest 19,2 százalékkal 4,2 (3,5) milliárd euróra ugrott. A biztosítástechnikai eredmény jelentősen nőtt a természeti katasztrófákból eredő magasabb kárigények ellenére is. Ez főként a Covid19-hez kapcsolódó minimális veszteségnek és a lényegesen jobb lebonyolítási eredménynek volt köszönhető. Összességében az első kilenc hónap kombinált hányada 2,1 százalékponttal 93,9 (96,0) százalékra javult.

Élet- és egészségbiztosítás: dinamikus értékesítés és kiváló működési eredmény

2021 harmadik negyedévében az új értékesítésből származó díjbevétel jelenértéke (PVNBP) 19,7 (12,9) milliárd euróra ugrott. Ehhez pozitívan járult hozzá az értékesítés élénkülése az Egyesült Államokban, a meglévő szerződésállomány kezelése Franciaországban és a befektetési egységekhez kötött termékek továbbra is magasabb eladásai Olaszországban.
    
Az új szerzés nyereségessége (NBM) 3,4 (2,9) százalékra nőtt 2021 harmadik negyedévében a németországi és franciaországi javuló portfólió összetételnek, valamint a kedvezőbb gazdasági környezetnek köszönhetően. Az új értékesítés értéke (VNB) 2021 harmadik negyedévében 665 (371) millió euróra ugrott.
    
2021 harmadik negyedévében a működési eredmény 1,3 (1,1) milliárd euróra emelkedett, ami a befektetési nyereség növekedésének és a kedvezőbb biztosítástechnikai árrésnek tudható be. Az olaszországi befektetési egységekhez kötött életbiztosítási üzletág magasabb díj- és költségfedezete  tovább javított ezen az eredményen.

„Az élet- és egészségbiztosítási üzletágunk dinamikusan bővül, és árrésünk folyamatosan nő a javuló gazdasági környezetben kifejtett hatékony üzleti tevékenységünknek köszönhetően” – mondta Giulio Terzariol. – Ez megbízható jele a Csoport eredményeihez való fenntartható és számottevő hozzájárulásunknak.”

2021 első kilenc hónapjában a PVNBP 58,9 (42,5) milliárd euróra nőtt, elsősorban a franciaországi és olaszországi értékesítések fellendülésének és a meglévő szerződésállomány kezelésének köszönhetően. A működési eredmény 3,7 (2,9) milliárd euróra ugrott, elsősorban a javuló befektetési nyereségráta, valamint a magasabb díj-k és költségfedzetetek eredményeképpen. Az új szerzés nyereségessége 3,2 (2,9) százalékra nőtt, ezáltal az új értékesítés értékét 1,9 (1,2) milliárd euróra emelve.

Vagyonkezelés: kiváló teljesítmény és rekord magas kezelt vagyon

A harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon (AuM) 2021 második negyedévének végéhez képest 51 milliárd euróval, 1.881 milliárd euróra nőtt 2021 harmadik negyedévében. Ez a fejlemény elsősorban a 25,7 milliárd eurós erőteljes nettó beáramlásnak és a 29,5 milliárd eurós pozitív devizaárfolyam-hatásnak volt köszönhető. Ezt a 4,7 milliárd eurót kitevő piaci hatások ellensúlyozták.
    
A teljes kezelt eszközállomány 2021 harmadik negyedévének végére 2 548 milliárd euróra emelkedett, összhangban a harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon növekedésével. A növekedéshez az összes térség és eszközosztály hozzájárult.
    
2021 harmadik negyedévében a működési eredmény 30,2 százalékkal 882 (677) millió euróra nőtt az előző év azonos időszakához képest. A bevétel növekedése elsősorban a harmadik felektől származó magasabb átlagos kezelt vagyon eredménye, amit az Allianz Real Estate integrációja is támogatott. Az árfolyamhatásoktól megtisztított működési eredmény 31,0 százalékkal nőtt. Ennek eredményeképpen a költség-bevétel arány (CIR) 2020 harmadik negyedévéhez képest 4,2 százalékponttal, 57,7 százalékra javult 2021 harmadik negyedévében.

„A PIMCO és az Allianz Global Investors egyaránt magas nettó vagyonbeáramlást tapasztal, míg a kezelt vagyon újabb csúcsot ért el – mondta Giulio Terzariol. – A folyamatosan javuló befektetési teljesítmény, a bevételek erőteljes növekedése és a termelékenység emelkedése támogatja a vagyonkezelési üzletágunk jövedelemtermelő képességét.”

2021 első kilenc hónapjában a működési bevételek 12,3 százalékkal, 5,9 milliárd euróra emelkedtek, a bevétel teljes kezelt vagyon növekedésének köszönhető emelkedése és a magasabb sikerdíjak eredményeként. Költség-bevétel arányunk 58,5 (62,1) százalékra javult. A működési eredmény 23,0 százalékkal, 2 454 (1 996) millió euróra nőtt. Az árfolyamhatásoktól megtisztított működési eredmény 28,9 százalékkal nőtt. A harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon 9,9 százalékkal, vagyis 169 millió euróval 1 881 millió euróra emelkedett 2020 végéhez képest, ami a magas nettó vagyonbeáramlásnak, a kedvező árfolyamhatásoknak és piaci hatásoknak tudható be.

Ismét megjelent a madárinfluenza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Ismét megjelent a magas patogenitású madárinfluenza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a vírust ezúttal Csengerújfaluban, egy 37 ezer egyedet számláló pecsenyekacsa-tartó gazdaságban mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma - közölte honlapján a hatóság.
2022. 01. 19. 15:30
Megosztás:

Többé már nem lehet elbújni – nyilvános lesz a cégtulajdonos személye

A tényleges tulajdonosokra vonatkozó központi nyilvántartást magában foglaló jogszabályt – az Európai Uniós Irányelvekkel összhangban - 2021 májusában hirdették ki, ugyanakkor több fontos pontja idén lép hatályba. 2022. február 1-ével bővül azok köre, akik hozzáférhetnek a nyilvántartáshoz, július 1-ével pedig teljes lesz a transzparencia: bárki betekintést nyerhet és megnézheti, ki egy adott vállalkozás tulajdonosa. - hívta fel a figyelmet a Niveus Consulting Group.
2022. 01. 19. 15:00
Megosztás:

Az ország minden sarkában megjelentek már a lakásvásárlók és -eladók

Az ingatlan.com saját adatain alapuló kutatásából kiderül, hogy az elmúlt öt évben 5 százalékkal nőtt azon települések száma, ahol eladásra hirdettek meg lakóingatlanokat. Tavaly 2869 helységben adtak fel eladó lakóingaltan-hirdetést, ami az összes település 91 százaléka. 2021-ben az ország településének 94 százalékában érdeklődtek konkrét eladó lakás vagy ház iránt a vevők, szemben a 2016-os 90 százalékos szinttel. Az ingatlanpiaci körforgásba bekapcsolódó területek bővülése nagy mértékben köszönhető a 2019-ben indult falusi csok támogatásnak.
2022. 01. 19. 14:30
Megosztás:

Nőtt az építőipari termelés az EU-ban

Nőtt az építőipari termelés az Európai Unióban novemberben havi és éves összevetésben.
2022. 01. 19. 14:00
Megosztás:

Nagy keretű uniós támogatásra pályázik a Békés Megyei Önkormányzat

Több milliárd forint uniós támogatásra adott be pályázatot a Békés Megyei Önkormányzat - tájékoztatta Zalai Mihály elnök szerdán az MTI-t.
2022. 01. 19. 13:30
Megosztás:

Nem okoz hátrányt a az élelmiszerár-stop a hazai termelőknek

A meghatározott élelmiszerek februártól érvényes rögzítése nem okoz hátrányt a hazai termelőknek, beszállítóknak, alapvetően a kiskereskedelmet érinti, és csak a profitjuk kis százalékát - hangsúlyozta szerdai közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
2022. 01. 19. 13:00
Megosztás:

Harminc éves csúcson a decemberi német infláció

Csaknem harminc éve a legmagasabb infláció alakult ki decemberben Németországban a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis szerdán közölt végleges számai szerint.
2022. 01. 19. 12:30
Megosztás:

Megugrott az elmúlt években az agrárium teljesítménye

A magyar mezőgazdaság területi termelékenysége 2010 és 2021 között 161 százalékkal bővült - közölte Nagy István agrárminiszter szerdán közösségi oldalán.
2022. 01. 19. 12:00
Megosztás:

Rekordon a brit infláció

A várakozásokat is meghaladó rekordütemre gyorsult decemberben az éves infláció Nagy-Britanniában, az EU-n kívüli legnagyobb európai gazdaságban.
2022. 01. 19. 11:45
Megosztás:

Nyugat-Európában tetőzhet, Németországban most robban a járvány

Németországban több, mint 112 ezer koronavírusos megbetegedést regisztráltak, ezzel először lépve át a 100 ezres lélektani határt. Ugyanakkor további erőteljes emelkedés várható, hiszen Angliában, Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban lakosságszám arányosan 2-3-szorosa volt a megbetegedettek száma, mint most Németországban.
2022. 01. 19. 11:00
Megosztás:

Csökkent a turizmus közvetlen hozzájárulása a GDP-hez 2020-ban

A nemzetgazdaság bruttó kibocsátásán belül a turizmusra jellemző tevékenységek aránya a 2020. évi előzetes adatok szerint 5,1 százalékra esett vissza, míg a pandémia előtti évben, 2019-ben még 6,4 százalékkal járult hozzá az ágazat a GDP-hez - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi, Turizmus-szatellitszámlák, 2019-2020 című kiadványából.
2022. 01. 19. 10:30
Megosztás:

Több nemzetközi légitársaság törölte járatait az Egyesült Államokba az 5G miatt

Több nemzetközi légitársaság bejelentette, hogy szerdától törölte járatait egyes amerikai repülőterekre, mivel attól tartanak, hogy az ott kiépített 5G hálózatok megzavarhatják a repülőgépek kritikusan fontos berendezéseit.
2022. 01. 19. 10:00
Megosztás:

Újabb ellenőrzést tartott a fogyasztóvédelem

Új időszámítás kezdődött a jótállásban Magyarországon a bő másfél évtizedig változatlan szabályozás tavalyi év elején életbe lépett, átfogó korszerűsítésével. A vásárlók jogait erősítő új rendelkezések betartását januártól decemberig több mint 1100 helyszínen ellenőrizte a fogyasztóvédelmi hatóság. A vevőknek szóló tájékoztatásokban még javítottak is az üzletek 2020-hoz képest, a jótállási jeggyel összefüggő több mulasztás miatt összesített teljesítményük azonban romlott. Pedig idén januártól uniós irányelv alapján további, bár ezúttal kisebb léptékű változásokhoz kell alkalmazkodniuk - tájékoztatott szerdai közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).
2022. 01. 19. 09:30
Megosztás:

Nagy megtakarítást eredményeztek a pótdíjfizetési könnyítések tavaly

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) adatai szerint minimum 1,3 milliárd forint megtakarítást eredményeztek a tavaly év elején bevezetett pótdíjfizetési könnyítések, ennek legnagyobb része a közlekedők zsebében maradt, de a szolgáltató is tudott spórolni.
2022. 01. 19. 09:00
Megosztás:

Minden második megváltozott munkaképességű ember dolgozik

Ma már csaknem minden második megváltozott munkaképességű ember dolgozik Magyarországon - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára kedden Bonyhádon.
2022. 01. 19. 08:30
Megosztás:

Minuszban nyitottak az ázsiai tőzsdék

Gyengüléssel zártak a vezető ázsiai tőzsdék szerdán, és a térségben még nyitva tartó börzék is mind mínuszban álltak.
2022. 01. 19. 08:00
Megosztás:

Vegyes forintmozgás reggel

A kedd esti jegyzésekhez képest vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a nemzetközi bankközi devizapiacon.
2022. 01. 19. 07:30
Megosztás:

A marosvásárhelyi repülőtér eddigi legnagyobb léptékű fejlesztéséről írtak alá szerződést

A marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér eddigi legnagyobb léptékű fejlesztéséről írt alá szerződést kedden Sorin Grindeanu szállításügyi miniszter és Peti András, a repülőtér igazgatója - közölte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).
2022. 01. 19. 07:00
Megosztás:

Megnyílt a jövő téli tüzelőanyag-pályázat

Megnyílt a jövő téli tüzelőanyag-pályázat, a központi költségvetésről szóló törvény - a múlt évhez hasonlóan - 2022-ben is ötmilliárd forintot biztosít a települési önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához - közölte a Belügyminisztérium (BM) kedden az MTI-vel.
2022. 01. 19. 06:30
Megosztás:

Az Egyesült Államok további félmillió adag koronavírus elleni antitest készítményt vásárol az AstraZeneca-tól

Az Egyesült Államok bejelentette, hogy – a korábbi 700 ezres megrendelésen túl - további 500 ezer adag Evusheld elnevezésű hosszú hatású antitest-kombinációt vásárol az AstraZenecatól. Az Evusheld az egyetlen antitest-kombináció, melyet az Egyesült Államokban engedélyeztek a COVID-19 fertőzés megelőzésére. Az újabb 500 000 adag szállítása 2022 első negyedévében várható.
2022. 01. 19. 06:00
Megosztás: