Borúsan látják az idei évet az exportra termelő vállalatok

Habár mindenki hatalmas fellendülést várt, az Ukrajna elleni háború miatt a 2022-ben exportforgalmuk növekedésére számító vállalatok aránya 94%-ról 78%-ra esett vissza – derül ki az Allianz Trade globális kutatásából, melyben 3000 céget kérdeztek. A válaszadók jelentős kihívást látnak a magas energiaárakban, és úgy gondolják, a következő hat-tizenkét hónapban nőni fog a nemfizetési kockázat. Az Allianz Trade elemzőinek számításai szerint Magyarország a bruttó hazai termékének 2 százalékát elbukhatja, ha teljes szankciós zárlat alá vonják Oroszországot.

Borúsan látják az idei évet az exportra termelő vállalatok

Hogyan hat a jelenlegi nemzetközi környezet az exportőrökre és kereskedelmi hajlandóságukra? Erre a kérdésre kereste a választ az Allianz Trade, a világ vezető hitelbiztosítója, amely részletes kutatást végzett az Egyesült Államok, Kína, az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország és Németország vállalatai körében. A felmérés két szakaszban, az Ukrajna elleni invázió előtt, illetve utána zajlott mintegy 3000 vállalat bevonásával.

A háború jelentősen visszavetette a globális gazdasági fellendülést

Az ukrajnai inváziót követően az Allianz Trade elemzői jelentősen csökkentették a globális GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzésüket: 2022-ben +3,3%-ra, 2023-ban pedig +2,8%-ra (a 2021-es +5,9%-hoz képest), ami -0,8, illetve -0,4 százalékpontos csökkenést jelent. A lassuló növekedés javarészt a romló üzleti bizalomnak és az ellátási láncokat érintő sokkhatásoknak, kisebb részben pedig a magasabb nyersanyagáraknak tudható be. A globális infláció is magasabbnak és makacsabbnak bizonyul (6% 2022-ben, +1,9 százalékponttal magasabb, mint a korábban várt) a magasabb energiaárak és az ellátási lánc zavarok elhúzódása miatt.

„Bár az Ukrajna és Oroszország közötti béketárgyalások esélyt adnak a tűzszünetre, azonban nem zárható ki a további eszkaláció sem, ami még szigorúbb szankciókat és ellenszankciókat eredményezhet (többek között az energiaellátás terén). Egy ilyen kedvezőtlen forgatókönyv esetén a globális infláció idén 7%-ra szökne, míg a növekedés +2,5%-ra csökkenne, majd a világgazdaság 2023-ban recesszióba kerülne (-0,3%)” - hangsúlyozza Ana Boata, az Allianz Trade globális gazdaságkutatási vezetője.

Az Allianz Trade előrejelzése szerint a világkereskedelem volumenének növekedése 2022-ben legalább 2 százalékponttal +4 százalékra mérséklődik. Az üzleti bizalmi és keresleti sokkok következtében 2022-ben 480 milliárd dollárnyi exportveszteség keletkezik Oroszországban és az eurózóna országaiban. A közel-keleti és latin-amerikai nyersanyagexportőrök azonban profitálhatnak a magasabb nyersanyagárakból és Európa orosz energiahordozóktól való függetlenedési szándékából. A kereskedelmi költségek tekintetében a tartósan magasabb olajárak a második negyedévben új rekordot dönthetnek a szállítási díjakban (+40 százalék az előző csúcshoz képest). Továbbá a Kínában kitört Covid-19 járványok és a „zéró Covid” politika meghosszabbítják az ellátási láncok problémáit, a szállítási időket.

Ha Oroszországot mint a globális és regionális értékláncok beszállítóját tekintjük, Kelet-Európa továbbra is a leginkább veszélyeztetett. A kapcsolatok teljes megszakadása azt jelentené, hogy az euróövezet négy legnagyobb gazdasága GDP-jének akár 0,4 százalékát és exportjának 1,1 százalékát elveszítené. Ha azt nézzük, hogy az Oroszországban előállított energia-, fém- és agrár-élelmiszeripari alapanyagok mekkora része játszik jelentős szerepet más országok termelésében (közvetlen és közvetett kereskedelmi kapcsolatokon keresztül), megállapítható, hogy Bulgária (a GDP közel 9 százaléka), Litvánia (a GDP több mint 5 százaléka) és Magyarország (a GDP több mint 2 százaléka) a leginkább kitett országok.

Az olajkészletek világszerte csökkennek, a finomítói kapacitások túlterheltek, és az alacsony kéntartalmú (könnyebben finomítható) nyersolajat szállító termelők, mint például Nigéria, nehezen tudnak nagyobb mennyiséget a piacra juttatni. A dízelszűkösség esetén a közúti közlekedési ágazat tovább zavarhatja a globális ellátási láncokat. A becsült készletek nagyjából három hónapra elegendők Franciaország, Spanyolország vagy Magyarország számára, de Németország és Olaszország esetében a tartalék csak két hónapra, az Egyesült Királyság vagy az Egyesült Államok esetében pedig egy hónapra elég.

Pedig milyen jól indult minden!

A tavalyi év kivételes volt az exportőrök számára: a kutatásban résztvevők közül 10-ből 7 nyilatkozott úgy, hogy a vártnál nagyobb exportteljesítményt ért el. Az Egyesült Államokban és Németországban különösen erős volt a növekedés, ahol a vállalatok 75, illetve 76 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a vártnál nagyobb exportot ért el. Mindazonáltal az exportőröknek alkalmazkodniuk kellett az „új normálishoz” a kereskedelemben: a tartós járványügyi zárlatokhoz, a szállítási kapacitások szűkösségéhez

Az ukrajnai invázió előtt úgy tűnt, hogy 2022 még több lehetőséget hoz a vállalatok számára, mint 2021: összességében a vállalatok 94 százaléka számított exportforgalmának növekedésére, a legoptimistábbak Franciaországban és Olaszországban voltak (97%). A legtöbb exportőr azt tervezte, hogy 2022-ben új piacokra terjeszkedik (79%), különösen a kínai és az amerikai cégek várták ezt (92%, illetve 84%).

Az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió és az Oroszország ellen bevezetett súlyos szankciók azonban új helyzetet teremtettek. „Nem meglepő módon az exportforgalmuk növekedésére számító válaszadók aránya 94 százalékról 78 százalékra csökkent (-16 százalékpont). Még ha Oroszország és Ukrajna nem is kulcsfontosságú végső piacok az európai exportőrök számára, a háborús helyzet közvetett hatásokon keresztül (ellátási láncok, nyersanyagok, energia) befolyásolja a globális kereskedelmet, ami a cégek exportlehetőségeire is kihat” - teszi hozzá Françoise Huang, az Allianz Trade vezető közgazdásza.

Az energiaárak hullámvasútra ültették a vállalatokat, aztán jött a háború…

A világgazdaság 2021-es „nagy újranyitása” igazi hullámvasút volt a vállalatok számára, mivel a globális ellátási lánc zavarai a szállítási költségeket és az energiaárakat rekordmagasságba repítették. A megkérdezett vállalatok szerint a 2021-es exportnövekedést befolyásoló öt legfontosabb kockázat a Covid-19 miatti kereslet bizonytalansága (40%), a magas energiaárak (35%), a munkaerőhiány és bérköltségek (35%), a szállítási költségek (33%) és a nyersanyaghiány (30%) volt.

Az energiaárak már a háború kirobbanása előtt is messze a legnagyobb aggodalomra adtak okot: 72 százalék várta, hogy 2022-ben is kihívást jelentenek majd, és több mint egyharmaduk arra számított, hogy idén a tavalyinál még nagyobb kihívást jelentenek majd. Az ukrajnai invázió óta a magas energiaárak még nagyobb aggodalomra adnak okot az európai exportőrök számára.

Az európai válaszadók több mint fele számít arra, hogy a következő hat-tizenkét hónapban növekedni fog a nemfizetési kockázat

Az exportőrök nemfizetési kockázatnak való kitettsége az utóbbi időben megnőtt: a felmérés azt mutatja, hogy a nemfizetési problémák a cégek közel 60 százalékánál mérsékelt vagy jelentős hatással voltak az exporttevékenységre az elmúlt 12 hónapban. Továbbá, a 2021-es erőteljes gazdasági fellendülés, a sok vállalatnál tapasztalható készpénzfelhalmozás és a globális kereskedelem fellendülése ellenére a válaszadók fele nyilatkozott úgy, hogy a fizetési határidők 2021-ben meghosszabbodtak.

A nemfizetési kockázat 2022-ben is kiemelt probléma marad az exportőrök számára: az ukrajnai invázió előtt minden harmadik exportőr számított arra, hogy a fizetési határidők és a nemfizetési kockázat növekedni fog. Az invázió és annak világgazdaságra gyakorolt következményei láttán az európai válaszadók több mint fele számít arra, hogy a nemfizetési kockázat a következő hat-tizenkét hónapban növekedni fog. Hasonlóképpen, az európai exportőrök több mint 40 százaléka várja azt, hogy a háború miatt a fizetési határidők meghosszabbodnak.

Válaszreakció: az exportőrök a helyi termelést és az önfinanszírozást preferálják

A globalizáció végét előrevetítő jóslatok ellenére a Covid-19 válság nem indított el 2021-ben áttelepítési hullámot („reshoring”) a világban. A felmérésben részt vevő vállalatok többsége (79%) azonban a hazai termelést részesíti előnyben. A kutatás arra is kereste a választ, hogy miként fogják a vállalatok finanszírozni működésüket 2022-ben. Az ukrajnai invázió előtt az exportőrök több mint fele (53%) számára a készpénzforgalom volt a legfontosabb finanszírozási forrás, ezt követte a bankhitel (49%) és a beszállítóktól kapott hitel (36%). Az ukrajnai inváziót követően az európai exportőrök 44 százaléka mondta azt, hogy a korábban tervezettnél nagyobb hangsúlyt helyez majd a nemzetközi kapcsolatai építésére, valószínűleg azért, hogy diverzifikálják a piacokat ahelyett, hogy csökkentenék exportjukat.

Állami támogatás: életmentőből vállalati morfium?

A felmérésből kiderült, hogy az exportáló vállalatok többsége (54%) kapott valamilyen állami támogatást az elmúlt 12 hónapban, a legmagasabb arányban Kínában (70%) és Olaszországban (60%). A válaszadók kétharmada állította, hogy ez a támogatás részben segített vállalkozásának túlélni a válságot. A válaszadók körülbelül egynegyede számolt be arról, hogy ennek köszönhetően új termelési kapacitásokba is be tudott fektetni, és bővíteni tudta a beszállítói körét. Ötödük pedig azt állította, hogy csökkenteni tudta a beszállítókkal szembeni fizetési határidőket.

Hogyan támogathatják a kormányok a vállalatokat a továbbiakban? „Mivel Európában számos gazdaság küzd a szakképzett munkaerőhiánnyal, a francia cégek 44, a német cégek 45 és az olasz vállalatok 53 százaléka várja a kormányától, hogy fokozottan fordítson figyelmet a munkaerőképzésre és átképzésre. Ezen túlmenően nem meglepő, hogy néhány év enyhén protekcionista amerikai politika és egy évvel a Brexit után az amerikai és brit cégek közel fele azt szeretné, ha kormányuk új szabadkereskedelmi megállapodásokat kötne" - állítja Ana Boata, az Allianz Trade globális gazdaságkutatási vezetője.

Bár úgy tűnik, hogy a világjárvány legrosszabb időszaka már mögöttünk van, az európai exportőrök mintegy fele szerint további állami támogatás - több államilag garantált hitel és közvetlen támogatás formájában - segítené vállalkozásukat abban, hogy átvészeljék a háború hatásait. Valójában már a háború kitörése előtt is a megkérdezett cégek harmada számított arra, hogy 2022-ben állami támogatással fogja finanszírozni tevékenységét. Úgy tűnik, hogy a pénzügyi állami támogatás egyes cégek számára az „új normálissá” vált.

Emelkedett a BUX a kedvező európai hangulatban

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 666,08 pontos, 1,47 százalékos emelkedéssel, 45 883,27 ponton zárt szerdán.
2023. 02. 08. 18:30
Megosztás:

PwC Vezérigazgató Felmérés: Nem tervez létszámcsökkentést a magyar vezetők többsége

A magyarországi cégvezetők többsége a világ- és a magyar gazdaság növekedésének egyértelmű lassulására számít 2023-ban, azonban a hazai gazdaság helyzetét még törékenyebbnek érzik a globálisnál – derül ki a PwC Magyarországi Vezérigazgató Felméréséből. A gazdasági növekedésre leselkedő legnagyobb veszélynek az energiaválságot gondolják, melyet az infláció és a makrogazdasági volatilitás követ. Erre az évre 15%-os inflációs rátát és 421 forintos euróárfolyamot jósolnak. A pesszimista kilátások ellenére a hazai vezetők zöme nem tervez létszámleépítést és a javadalmazások mérséklését sem, ehelyett a működési költségek csökkentésével és az árak emelésével enyhítenék a válság hatásait.
2023. 02. 08. 18:00
Megosztás:

2 milliárd forintos bérfejlesztés a MediaMarkt-nál

A MediaMarkt a munkavállalói megtartásának érdekében 25 éves magyarországi fennállásának legnagyobb bérfejlesztésével válaszolt a koronavírus-járvány óta kialakult gazdasági helyzetre. A több lépcsőben megvalósított, összesen 2 milliárd forintos bérfejlesztés mellett a társaság általános munkáltatói márkaépítésbe, valamint külső és belső stratégiai megújulásba kezdett.
2023. 02. 08. 17:30
Megosztás:

Töretlen az arany népszerűsége

Több mint hárommilliárd forint értékben vásároltak befektetési célú aranyat 2022-ben a BÁV Zálog fiókhálózatában. Ez az érték a 2021-es forgalom háromszorosának felel meg, ami nagyrészt annak tudható be, hogy a bizonytalan gazdasági helyzetben, a magas inflációs környezetben a legbiztosabb eszközöket igyekeznek megtalálni a befektetők. Éppen ezért nemcsak az aranytömbök, hanem a használt és az új ékszerek forgalma is jelentősen, mintegy másfélszeresére nőtt egy év alatt.
2023. 02. 08. 17:00
Megosztás:

Az élelmiszeráremelkedés az életszínvonal-csökkenés fő okozója

A magyarok arra számítanak, hogy a következő egy évben tovább romlik az életszínvonaluk, az élelmiszer drágulása jelenti a legnagyobb problémát – többek között ez derül ki az Aegon friss, reprezentatív kutatásából, amiben a magyar embereket kérdezték anyagi helyzetükről, kilátásaikról. Miközben sokan látják elég borúsan a jövőt, a kihívásokkal teli gazdasági helyzet egyre inkább rávilágít arra, hogy mennyire fontos az anyagi tervezés, a megtakarítás és a hosszú távú öngondoskodás.
2023. 02. 08. 16:30
Megosztás:

Oktatási Hivatal: február 15-ig lehet jelentkezni az érettségire

Még egy hétig, 2023. február 15-ig lehet jelentkezni a május-júniusi érettségi vizsgákra - tudatta az Oktatási Hivatal (OH) szerdán az MTI-vel.
2023. 02. 08. 16:00
Megosztás:

Az általános iskolások környezettudatosságának növelését segítő program indul

A kormány kiemelt hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre és a szemléletformálásra, amelynek fontos pillérei a környezeti nevelési programok. A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége az Energiaügyi Minisztérium (EM) támogatásával, a Belügyminisztérium és az Országos Meteorológiai Szolgálat együttműködésével új szemléletformáló programot indít általános iskolások számára - közölte az Energiaügyi Minisztérium szerdán az MTI-vel.
2023. 02. 08. 15:30
Megosztás:

Tüzifa-csalót értek tetten a Nébih ellenőrei

Közös akcióban értek tetten egy facebookos tűzifa-csalót a Nógrád Vármegyei fogyasztóvédelmi hatóság és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei - közölte a hivatal az MTI-vel szerdán.
2023. 02. 08. 15:00
Megosztás:

154 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány decemberben

Tavaly decemberben az export euróban számított értéke 12, az importé 9,9 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. A termék-külkereskedelmi egyenleg 204 millió euróval javult - jelentette szerdán első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
2023. 02. 08. 14:30
Megosztás:

Közelebb került az uniós döntéshozatalhoz a magyar logisztika

Szövetségre lépett a hat meghatározó hazai logisztikai szakmai szervezet alkotta Magyar Logisztikai Kapcsolattartó Bizottság (MLKB) és az Európai Szállítmányozási, Szállítási, Logisztikai és Vámszolgáltatási Szövetség, a CLECAT, amelyet a logisztika szócsövének is hívnak az európai uniós intézményrendszerben.
2023. 02. 08. 14:00
Megosztás:

A Danone megnyitotta legnagyobb európai kutatási központját

2023 február 6-án nyílt meg a Danone új kutatási és innovációs központja, a Daniel Carasso Center a Paris-Saclay területén.
2023. 02. 08. 13:30
Megosztás:

Tovább emelkedik a kőolaj ára a kínai optimizmusra

A WTI 77,8, a Brent 83,9 dollár volt hordónként az áprilisi lejáratra, míg az Ural európai azonnali ára 55,1 dollárt tett ki.
2023. 02. 08. 13:00
Megosztás:

Tovább bővítette ipari területét a Continental Dohányipari Csoport Sátoraljaújhelyen

A 2022 novemberében sikeresen lezárt, közel 10 milliárd forint értékű beruházását követően folytatja növekedési terveinek megvalósítását a Continental Dohányipari Csoport. A január elején aláírt szerződés értelmében a hazai dohányipar meghatározó szereplője 8000 m2 ipari területtel gazdagodott, a társaság által birtokolt, több mint 130 éves múltra visszatekintő sátoraljaújhelyi dohánygyár közvetlen szomszédságában. A megvásárolt területet a bővülő előkészítési kapacitás következtében keletkező raktárkapacitási hiányok enyhítésére kívánja felhasználni a cégcsoport.
2023. 02. 08. 12:30
Megosztás:

Mi aggasztja a világ polgárait?

Bevonult a hétköznapok szókincsébe a „fenntarthatóság” kifejezés. Egy 34 országra kiterjedő kutatás szerint az embereket aggasztó problémák között a leggyakrabban elhangzó fogalmak – így a „környezetvédelem”, a „hulladék”, az „éghajlatváltozás”, valamint a „megfizethető és tiszta energia” – mind szorosan kapcsolódnak a fenntarthatóság ügyéhez. Suba Levente, a K&H Csoport fenntarthatósági programvezetője szerint minden egyénnek és vállalatnak először önmagán kell kezdenie a változást.
2023. 02. 08. 12:00
Megosztás:

Télen melegre vágynak a magyar utazók és Ausztriába

Ausztria bizonyult a legnépszerűbb utazási célpontnak a magyarok körében 2022 utolsó hónapjában a Bank360.hu utasbiztosítási adatai alapján. A legdrágább szerződést egy két hónapos ausztráliai tengerparti nyaralásra kötötték 160 ezerért két főnek, míg a legolcsóbbakat 225 forintért egynapos osztrák utakra.
2023. 02. 08. 11:34
Megosztás:

Vajon mi ez a nagy árzuhanás a vajon? A Lidl is beszáll a nagy vaj árcsökkentésbe!

A Lidl Magyarország a mai naptól jelentős mértékben és tartósan csökkenti a kínálatában található, legnépszerűbb vajak árát. Az intézkedésnek köszönhetően az érintett termékek 21, illetve 25 százalékkal olcsóbban érhetőek el a Lidl áruházakban, ami a fogyasztók számára jelentős megtakarítást eredményezhet.
2023. 02. 08. 11:30
Megosztás:

A Fed becsült kamatcsúcsa csak egy „puha érték”

Tegnap Jerome Powellé volt a főszerep, aki a Fed egy héttel ezelőtti kamatdöntő ülése óta először szólalt meg.
2023. 02. 08. 11:00
Megosztás:

Téveszmék, és tévhitek a téligumikról, melyeket soha nem szabad megfogadnunk, ha biztonságosan szeretnénk közlekedni

Nagyon sok téveszmét, és tévhitet lehet olvasni a különböző felületeken a téli gumikkal kapcsolatban, melyek sok veszélyt tartogatnak számunkra, ezért jobb őket eloszlatni, megelőzve a veszélyes balesetek kialakulását. Ahogy ősszel elkezd lehűlni a hőmérséklet, egyből elkezdenek innen-onnan előszivárogni a téli gumiabroncsokkal kapcsolatos tévhitek, melyek főleg arról szólnak, hogy felesleges a téli gumikat használni, vagy hogy csak akkor kell felszerelni azokat, ha már fagypont alatti hőmérséklet van odakint.
2023. 02. 08. 10:30
Megosztás:

Pozitív kezdés a főbb európai értékpapírpiacokon

Emelkedéssel indult a kereskedés szerdán a főbb európai értékpapírpiacokon.
2023. 02. 08. 10:00
Megosztás:

Használtautó-horror: minden második autónak vannak rejtett hibái

Bár szinte minden országban gyakoriak a visszaélések a használtautó-piacon, a legnagyobb gond mégis Közép- és Kelet-Európában mutatkozik, ahol számtalan nyugatról importált járművet kínálnak eladásra. Ezeknél az autóknál nagyobb a kockázata, hogy visszapörgetik a kilométerórát, eltitkolják a rejtett hibákat, vagy a félrevezetések egyéb formáját alkalmazzák. A magyarországi járműkereskedők meglehetősen komplex problémára keresik a megoldást: hogyan kerüljék el, hogy rossz állapotú autókhoz jussanak
2023. 02. 08. 09:30
Megosztás: