Jelentősen átalakul a pénzügyi digitalizáció 2025-ben

A COVID-19 előre nem látható, erőteljes hatással bírt a pénzügyekre és üzletmenetre: felgyorsította az üzleti innovációt, tesztelte a 100%-os távmunka koncepcióját, katalizálta az iparágak közeledését. A pénzügyi folyamatok sem lassultak: 2021 első öt hónapjában a globális M&A-tevékenység elérte a rekordot jelentő 2,4 billió dollárt. A vállalatok az elmúlt évben több tőkét vontak be, mint korábban bármikor, 2021 első negyedévének zárásakor az S&P 500 nem pénzügyi vállalatai több mint 2 billió dollár készpénztartalékkal rendelkeztek. A Deloitte frissített Finance 2025 tanulmánya a változásokat vizsgálta és az ezek alapján kialakuló kulcsfontosságú trendeket határozta meg.

Jelentősen átalakul a pénzügyi digitalizáció 2025-ben

2018-ban a pénzügyi szektor átalakulását a digitális diszrupció indította el. A Deloitte akkori Finance 2025 jelentésében megjósolta az irányadó pénzügyi trendeket, a COVID-19 azonban jelentősen megbolygatta az események várható menetét.

Ennek alapján a mostani, frissített jelentésben a Deloitte is elérkezettnek látta az időt a jóslatok felülvizsgálatára. Hogyan változtatták meg feltételezéseinket a közelmúlt piaci körülményei? Mi a jelenlegi legjobb elképzelésünk arról, hogy merre tart a pénzügy a közeljövőben? Mit tehetnek most a pénzügyi vezetők, hogy megragadják a felmerülő lehetőségeket és csökkentsék a kockázatokat? A cél annak felmérése, hogy a változások mit jelentenek a jövőre nézve, és ezek alapján a pénzügyi vezetők hogyan tervezhetik hosszútávú stratégiájukat.

Ahogy John Maynard Keynes is fogalmazott: "Ha a tények megváltoznak, megváltoztatom a véleményemet. És Ön mit tesz, uram?"

Big data, prediktív modellek és analitikus eszközök segíti a pénzügyi vezetőket

2025-re a stratégiai feladatokon kívül, valamennyi ismétlődő pénzügyi folyamatot automatizálni fogja a legtöbb versenyképes vállalat. Az ERP-rendszerek, a big data és a blockchain technológia lesz az automatizálás kulcsa. A pandémia után, a szabványosított folyamatokba és az adatarchitektúrába való befektetés hiánya lassította ugyan az automatizálást, ennek ellenére ez gyors ütemben halad. A pénzügyi folyamatok automatizálása egyre inkább a több üzleti területet érintő, végponttól végpontig tartó folyamatokat célozza meg. Ugyan a blockchain a költségek és bizonyított felhasználási területek hiánya miatt nem terjed olyan gyorsan, mint korábban vélhető volt, kiberbiztonsági és automatizálási előnyei miatt több pénzügyi vezető továbbra is felkarolja a technológiát. A pénzügyi folyamatokban az üzleti stratégia és a döntések megalapozására egyre inkább a támaszkodnak a big data, analitikus eszközök és a prediktív modellezés használatára. Ezeket az adatokat felhasználva automatizálják az ERP-rendszerek a pénzügyi folyamatok jelentős részét, melyek 2025-re még nagyobb súllyal fognak rendelkezni a vállalatok működésében. Az ERP gyártók évente több nagyobb rendszerfrissítést végeznek, amelyekbe olyan kognitív funkciókat építenek be, mint a mesterséges intelligencia, az ML, a robotika és a blockchain megoldások a hatékonyság növelése és a kiberkockázatok mérséklése érdekében.

„Érdemes felgyorsítani a felhőalapú ERP-rendszerre való átállást, ugyanis a technológiai fejlettség állandó fenntartását, a kulcsfontosságú üzleti folyamatok automatizálását és a teljes adatbiztonságot is ez a technológia képes biztosítani” – mondta el Láng Bálint, a Deloitte könyvvizsgálati tanácsadás üzletágának igazgatója.

Eltűnőben a ciklikusan ismétlődő pénzügyi folyamatok a posztpandemikus gazdaságban

A valós időben rendelkezésre álló pénzügyi adatoktól ugyan még messze vagyunk, de a trend továbbra is az, hogy a jövőben a pénzügyi zárási folyamattól független jelentések egyre nagyobb szerepet kapnak.  

A posztpandemikus gazdaságban időszerűbb információkra van szükség a döntések meghozatalához, az iparágak konvergenciája, az új üzleti modellek kialakulása, valamint az ellátási lánc, a technológia és a munkaerő korlátainak gyors kezelése miatt. „Vannak már erőfeszítések ugyan a zárás felgyorsítására, de ez még mindig legfeljebb havi folyamat, a legfontosabb információk ugyanis csak ekkor állnak rendelkezésre. A folyamatos könyvelés koncepcióján alapuló valós idejű jelentés, ahol nincs zárás, és minden információ valós időben kerül könyvelésre, eddig kevésbé nyert teret, a felhőalapú megoldások segítségével, azonban ez is közelebb kerül a valósághoz” – tette hozzá Láng Bálint.

Az igazi adat a megtisztított adat

Még fontosabbak lettek szabványosított, kiváló minőségű adatok, mivel ezek képezik az üzleti döntések és az automatizálás alapjait. Miközben szinte mindenki panaszkodik az adatok minőségére, kevesen jutottak el a megoldásig. A vállalatok 2025-ben is küzdeni fognak ezzel a problémával: ha rossz adatok áramlanak az automatizált AI-rendszerekbe, az nem teremt hatékonyságot és nem eredményez gyakorlati üzleti meglátásokat, jó adatokhoz azonban folyamat és szervezeti változásokra van szükség. A pénzügyi folyamatokban az adattisztítási erőfeszítések mértéke 2025-re megduplázódik és azok a vezetők kerülnek előtérbe, akik biztosítani tudják az adatok integritását és megfelelő adat stratégiát határoznak meg.

Milyen trendekkel számoljon ezután pénzügyi vezetőként?

Finance factory

Bár a pénzügyi folyamatok automatizációja még mindig fókuszban van, már nem csak az operatív tranzakcionális folyamatok, hanem az üzleti elemzések és adatok előállításának automatizálása is kiemelt szerepet kapott.

Az üzleti stratégia és döntések megalapozása érdekében egyre inkább támaszkodunk a big data, analitikus eszközök és a prediktív modellezés használatára

A várakozásokkal ellentétben, a blockchain technológia nem épült olyan mértékben be a pénzügyi folyamatokba a költségvonzatának és a tényleges már a gyakorlatban is kipróbált hatékony felhasználás mintáknak hiányának köszönhetően. Azonban az igény a technológia által nyújtott megoldásokra továbbra is fennáll.

A pénzügy szerepe

Továbbra is fenntartjuk, hogy a pénzügy az általa az üzleti és támogató területeknek nyújtott szolgáltatásokra, analitikákra és üzleti elemzésekre fókuszál.

A CEO a pénzügyi területhez fordul, ha egy átfogó képet szeretne kapni a vállalat teljesítményéről (ahogy ez sok esetben a pandémia időszaka alatt is felmerült).

Ehhez továbbra is elengedhetetlen a megfelelő adatstruktúra és technológia rendelkezésre állása, valamint az újonnan felmerülő kompetenciák fejlesztése a pénzügyi területen belül.

Ciklikus pénzügyi folyamatok

A valós időben rendelkezésre álló pénzügyi adatok előállítása még sok esetben nem valósul meg, de a trend továbbra is az, hogy a jövőben a pénzügyi zárási folyamattól független jelentések egyre nagyobb szerepet kapnak.  

Az új üzleti modellek kialakulása, az ellátási láncbéli, technológiai és munkaerővel kapcsolatos gyors változások mind alapvető információk lehetnek a pontos és gyors döntéshozatalhoz.

Ehhez azonban elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra, adatmenedzsment és a standardizált folyamatokon keresztül történő működés. Mivel sok esetben ezeknek az alapvető feltételeknek a megteremtése kezdeti stádiumban van, ezért a fókusz a kereskedelmi döntéseket támogató előrejelzésekre és analitikus elemzésekre helyeződött át.

Self-service

A pénzügy egyre inkább nyit a különböző jelentéskészítő megoldások irányába és sok esetben akár már telefonon is elérhetők a rendszeresen előálló jelentések és elemzések. Bár az automatikusan generált jelentések és azok különböző eszközökön való hozzáférésének biztosítása nagymértében csökkentették a pénzügy leterheltségét, azonban a self-service mint szolgáltatás és technológia, még további lehetőségeket tartogat.

Ugyanis, az ügyfél-élmény jövője a push technológiáról és a vizualizációs eszközökről szól. Előbbi már azelőtt tudja, hogy mire van szüksége az ügyfélnek, mielőtt az jelezné, utóbbi pedig segít értelmezni az összetett adatokat.

Működési modellek

A költségcsökkentés történelmileg az egyik legfőbb ok a pénzügy működési modelljének a fejlesztésére. Azonban az pénzügy szerepével együtt a működési modell is változik. Az igény a pénzügyi területre bevont újabb kompetenciákra és a társterületekkel történő még szorosabb együttműködésre, újfajta megközelítést tesz szükségessé szervezett működési modell átalakításakor.

Ezt támogatják a multifunkciós és egymással kompatibilis együttműködési eszközök és folyamatok, melyek válsághelyzetben gyors, jól megalapozott pénzügyi döntéseket segítenek meghozni, valamint az ügyfeleket, partnereket megfelelően támogatni.

Vállalatirányítási rendszerek (ERP)

Az vállalatirányítási rendszereket fejlesztő nagyvállalatok továbbra is a piac meghatározó szereplői lesznek, köszönhetően a folyamatos fejlesztéseknek, valamint a célzott megoldásokat biztosító applikációk felvásárlásainak és beépítésének.

Az felhő alapú megoldások teret hódítanak az on-premise vagy hybrid megoldásokkal szemben, azonban a nagymértékben szabályozott iparágakban az átmenet lassabban történik meg.

Az ERP-k továbbra is a pénzügyi automatizálás és a digitális átalakulás motorjai lesznek. Ha egy ERP-frissítés új képességeket vezet be, a szervezetek ezeket könnyebben átveszik, és használják.

Data

A standardizált és minőségi adat alapvető feltétele a pontos üzleti elemzéseknek és az automatizációnak. Ebből kifolyólag még hangsúlyosabb lesz, hogy az adattisztaságot a tranzakció rendszerben rögzítésének pillanatában biztosítani lehessen. A pénzügyi funkció a társterületekkel együttműködve még nagyobb erőfeszítéseket tesz majd a megfelelő folyamatok és a vállalati adatstratégia kialakítására.

Munkaerő és munkahely

Több adatszakértőre van szükség a pénzügyi területen is, hogy az adatintegráció és elemzés területén együtt tudjanak működni a pénzügyi szakemberekkel. Az informatikától való függőség csökkentése érdekében a pénzügynek olyan szakértőkre van szüksége, akik képesek lesznek a digitális eszközök konfigurálásával és testre szabásával értékes üzleti meglátásokat generálni.

Ahogy közeledünk a 2025-ös évhez egyre biztosabban határozhatók meg a trendek, de természetesen senki sem lát a jövőbe. Ami viszont biztos, hogy az ügyvezetés valamennyi vállalatnál a pénzügyet a piaci versenyelőny elérésének egyik fontos pillérének tekinti.

Az információ rendelkezésre állása és annak a megfelelő formában öntése, ami végül a gyors és megbízható döntéshozatalt támogatja már alapvető elvárás a sikeres működéshez.

Az olyan fogalmak, mint a: self-service, a finance factory vagy data/data strategy már régóta a köztudatban vannak, de hogy pontosan milyen formában és eszközökkel építésük ezeket a gyakorlatba a vezetői egyeztetések folyamatos témái.

Viszont ezeknek a fogalmaknak és a folyamatosan fejlődésnek köszönhetően válik a pénzügy még izgalmasabb területté.

Mire számíthatunk ma a magyar tőzsdén?

A reggeli negatív nemzetközi hangulat miatt eséssel nyithat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint. A BUX 309,95 pontos, 0,56 százalékos emelkedéssel, 55 959,41 ponton zárt kedden.
2023. 10. 04. 09:30
Megosztás:

Költözz németbe! 10%-kal zuhantak az ingatlanárak Németországban

Komoly ütést kaptak a lakásárak, még a covid idején sem csattant el ekkora pofon. Leginkább a német ingatlan-árak szakadtak nagyot.
2023. 10. 04. 09:00
Megosztás:

Gyengült a forint reggelre

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd kora esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
2023. 10. 04. 08:30
Megosztás:

Több mint 100 éve nem volt ilyen meleg szeptemberünk

Az idei szeptember a legmelegebb volt 1901 óta; a hónap jelentős részében anticiklonok határozták meg az időjárást, amik a száraz és napos idő mellett segítették a tartósan magas, nyári hőmérsékletek fennmaradását, ami végül egy átlagos júniussal felérő hőmérsékletű szeptembert eredményezett - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a honlapján.
2023. 10. 04. 08:00
Megosztás:

Még mindig népszerűbbek a boltok a webshopoknál

Az e-commerce megoldások felfutása miatt sokan gondolhatták úgy a kereskedelemben, hogy a hagyományos üzleteknek bealkonyul. A vásárlók azonban, úgy tűnik, másként vélekednek és nem hajlandóak lemondani arról az élményről, amit csak a bevásárlóközpontokban élhetnek át. Az igények, az elvárások folyamatosan változnak, a látogatók egyre inkább komplexitásra vágynak, amelybe a vásárlás mellett a szórakozás és a szabadidő eltöltése is egyaránt beletartozik.
2023. 10. 04. 07:30
Megosztás:

Nyugat-Európában terjeszkedik a B+N Referencia

Kelet-Közép-Európán kívül is folytatja nemzetközi jelenlétének erősítését a létesítményüzemeltető B+N Referencia Zrt., a magyar tulajdonban lévő társaság az olasz Sagad felvásárlásával új iparági ismeretekkel, jelentős nyugat-európai tapasztalatokkal és ügyfélkörrel is gazdagodott - tájékoztatta a vállalat kedden az MTI-t.
2023. 10. 04. 07:00
Megosztás:

Az EP támogatja a médiaszabályozásról szóló javaslatot

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén támogatta az Európai Bizottság által előterjesztett, a tömegtájékoztatás szabadságáról, illetve a belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról szóló jogszabályjavaslat elfogadását - tájékoztatott az uniós parlament kedden.
2023. 10. 04. 06:30
Megosztás:

Kiemelkedően jó évet zárhat idén az üzleti turizmus

Kiemelkedően jónak számít a 2023-as év üzleti utazások szempontjából Európában, ahol ismét a személyes találkozókat helyezik előtérbe az üzleti szférában, így nő a szállodák és szállodai konferenciahelyszínek szerepe - ismertetett kedden egy friss nemzetközi turisztikai jelentést a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége.
2023. 10. 04. 06:00
Megosztás:

ChatGPT és MI: a magyarok hallottak már róla, de kevesen használják

A magyarok jelentős többsége, 91 százaléka hallott már a mesterséges intelligenciáról, ugyanakkor mindössze 12 százalékuk használt olyan nyelvi modellekre épülő programot, mint például a ChatGPT – derül ki a FaceKom országos reprezentatív kutatásából. A mesterséges intelligencia elmúlt időszakban történő ugrásszerű fejlődését sokan (83%) ismerik, és hazánkban leginkább a személyes adataikat, valamint a munkájukat féltik az emberek az új technológiától.
2023. 10. 04. 05:30
Megosztás:

Bizonytalanok az üzleti élet szereplői a klímacélok elérésében

A Siemens nemzetközi felmérésben vizsgálta a nettó zéró CO2 kibocsátáshoz szükséges infrastrukturális átállás jelenlegi helyzetét és jövőbeni kilátásait.
2023. 10. 04. 05:00
Megosztás:

Az alkalmazottak 48 százaléka elégedetlen a fizetésével, és Ön?

A vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók 48 százaléka elégedetlen a fizetésével. 62 százalékuk érzékel idén romlást anyagi helyzetében, és 53 százaléknyian érzik úgy, hogy tavalyhoz képest beszűkültek a munkaerőpiaci lehetőségeik – derült ki a Trenkwalder szeptember végén lefolytatott munkaerőpiaci kutatásából.
2023. 10. 04. 04:40
Megosztás:

A lottón sosem nyersz semmi komolyat? Ne csodálkozz, mutatjuk a titkot!

Évek óta folyamatosan játszol és mégsem jön be semmi komolyabb nyeremény a lottón? Ötös lottó, hatos lottó, skandináv lottó... Bármelyiken is próbálkozol sosem jön be semmi?! Nem érzed, hogy valami nem stimmel? Az állami lottó biznisz titka nem más, mint az, hogy minél több lottót adnak el, annál többet nyer az, aki a lottót üzemelteti. Azaz az állam.
2023. 10. 04. 04:00
Megosztás:

Rekordévet zárt a fegyveripar Csehországban

Rekordévet zártak tavaly a cseh fegyvergyártók.
2023. 10. 04. 03:30
Megosztás:

Kamatplafon nélkül is viszik a személyi kölcsönt, mint a cukrot

A friss adatok szerint ennyiért nem nagyon kell a lakáshitel az ügyfeleknek, a személyi kölcsönt viszont akár ilyen drágán is felveszik. A kormány által egyelőre csak javasolt 8,5 százalékos lakáshitel THM-plafon eléréséhez még a legjobb ajánlatokat adó bankoknak is lejjebb kellene menniük az áraikkal, a többségnek pedig 1-2 százalékot is vágni kellene a kamataiból - derül ki a Bank360.hu elemzéséből.
2023. 10. 04. 03:00
Megosztás:

Elindult a Rail Cargo Group vasúti árufuvarozási szolgáltatása Bécs és Kijev között

Elindult a Rail Cargo Group vasúti árufuvarozási szolgáltatása Bécs és Kijev között, az első tesztvonat közlekedtetésének tapasztalatait felhasználják majd a rendszeres összeköttetés kialakításában - közölte a Rail Cargo Group(RCG) kedden az MTI-vel.
2023. 10. 04. 02:50
Megosztás:

A nyugdíjad a szolgálati idő hosszától függ! Így kérhetsz róla igazolást, hogy tudd, mennyi pénz jár neked

Gyakorta előfordul, hogy a nyugdíjkorhatár betöltésétől még hosszú évekre lévő személy is készülődni kezd a nyugdíjba menetelhez, és ahogy köznyelvben mondani szokták: összeszámolja, hogy hány éve van meg eddig. Különösen fontos ez azoknak a nőknek, akik a nők kedvezményes nyugellátását, a „nők 40”-et tervezik igénybe venni. Cikkünkben ezt atémát járjuk körbe, ami azok számára is érdekes lehet, akik már most nyugdíjban vannak.
2023. 10. 04. 02:01
Megosztás:

Az online tér veszélyeire készítik fel a sportfogadókat és felhasználókat

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) és a Szerencsejáték Zrt. - az Európai Kiberbiztonsági Hónap keretein belül - októberben együtt készíti fel a sportfogadókat és felhasználókat az online tér veszélyeire - közölte az SZTFH kedden az MTI-vel.
2023. 10. 04. 01:47
Megosztás:

Sportfogadás a Parimatch-tól Ukrajnában

A Parimatch az első legális bukméker Ukrajnában, sokéves tapasztalattal és kiváló hírnévvel. A Parimatch Ukrajna honlapja egyszerű navigációval és világos felülettel rendelkezik.
2023. 10. 04. 01:24
Megosztás:

Betilthatják az energiaitalok vásárlását és fogyasztását 18 éves kor alatt

Az energiaitalok vásárlásának és fogyasztásának 18 éves kor alatti betiltását javasolja Hollik István és Nacsa Lőrinc, a kormánypárti frakciószövetség két képviselője; ezt a politikusok közös keddi videónyilatkozatukban jelentették be.
2023. 10. 04. 01:00
Megosztás:

Immunis az inflációra az internet- és a TV előfizetés

Nem mondanak le a széles sávú internetről és a streamingről a háztartások a gazdasági nehézségek ellenére sem – mutat rá az EY több mint 21 000 fogyasztó bevonásával készült nemzetközi felmérése. Szolgáltatóváltásra elsősorban a gyenge térerő és az instabil hálózati kapcsolat készteti az előfizetőket.
2023. 10. 04. 00:30
Megosztás: