TB igazolás kérése CSOK-hoz - hogyan lehet társadalombiztosítási igazolást igényelni CSOK-hoz

A lakáscélú állami támogatások (CSOK, otthonteremtési kamattámogatás, vagy babaváró kölcsön) igénybevételének feltétele, hogy a hitelt igénylő, vagy annak házastársa/élettársa meghatározott időtartamon át, folyamatosan biztosított legyen és szerepeljen az egészségbiztosító (TB) nyilvántartásában is. Az erről szóló igazolást a lakóhelye szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal adja ki. TB igazolás igénylés folyamata a CSOK-hoz. Ki minősül TB biztosítottnak? Hol lehet kérni a TB biztosítási jogviszonyról szóló igazolás kiállítását? Milyen dokumentumok kellenek a TB igazolás ügyintézéséhez?

TB igazolás kérése CSOK-hoz - hogyan lehet társadalombiztosítási igazolást igényelni CSOK-hoz

Ki minősül TB biztosítottnak? Kinek adható ki TB igazolás?

A biztosítottak – fő szabály szerint – a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek, így lehetőségük van a természetbeni ellátásokon túl a pénzbeli ellátások igénybe vételére is, ezzel biztosítva lehetőséget a betegség és anyaság esetén fellépő keresetveszteség enyhítésére is.  A biztosítás az alapul szolgáló jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn, tehát, amíg a lentebb felsorolt alapjogviszonyban áll valaki, úgy a társadalombiztosítás szempontjából biztosítottnak tekintendő. Egyes esetekben azonban az ellátások teljes körére jogosultságot nyújtó biztosítási kötelezettség létrejöttéhez az alapul szolgáló jogviszonyon felül (pl: szövetkezeti tagság, mezőgazdasági őstermelő) további jövedelmi, vagy egyéb feltételek is szükségesek.

Ki minősül biztosítottnak? 

1. alkalmazottként dolgozó 

2. szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag 

3. álláskeresési támogatásban részesülők 

4. egyéni és társas vállalkozók

5. egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek

6. egyházi személyek 

7. mezőgazdasági őstermelő 

8. főállású kisadózók

9. állami projektértékelők 

10. köztársasági elnök házastársa

11. választott tisztségviselők

12. Biztosítottnak minősül még az is, akire az európai közösségi szabályok szerint a magyar tb jogot kell alkalmazni

A CSOK-hoz szükséges a fennálló biztosításról az egészségbiztosító által kiállított hatósági bizonyítvány csatolása.

CSOK - új lakás építése, vásárlása esetén

Családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) új lakás építéséhez, vásárlásához (egy vagy két gyermek után), ideértve a két vagy több gyermekes családok számára nyújtható otthonteremtési kamattámogatást is. Ebben az esetben az igénylőnek (házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik félnek) azt kell hatósági bizonyítvánnyal igazolnia, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában:

1. a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerint biztosított (kivéve a közfoglalkoztatott), vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

2. a biztosítási, hallgatói jogviszonya legalább 180 napja folyamatosan fennáll (ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van).

Az egy vagy két gyermek után új lakásra igényelt támogatás esetén a közfoglalkoztatási jogviszony nem vehető figyelembe, és a közfoglalkoztatási jogviszony által szerzett biztosítási idő nem számít bele a 2. pont szerinti 180 napos biztosítási időbe.

Ha az igénylő a korábbi kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, úgy annak igazolását az ügyfélnek közvetlenül kell beszereznie az illetékes külföldi hatóságtól vagy nemzetközi szervezettől.

Mikor NEM kell TB jogviszonyt igazolni?

Nem kell a biztosítotti jogviszonyt igazolni, ha legalább az egyik kérelmező fél az illetékes külföldi hatóság vagy nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar szabályok szerinti biztosítotti jogviszonyba lép.

CSOK használt lakás bővítéséhez, vásárlásához esetén

Ebben az esetben az igénylőnek (együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylőnek) azt kell hatósági bizonyítvánnyal igazolnia, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában:

a) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerint biztosítottnak minősül (kivéve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató személyt), és

b) a biztosítási, hallgatói jogviszonya legalább 180 napja folyamatosan fennáll (ideértve azt is, ha a legalább 180 napja folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van).

A használt lakás bővítéséhez igényelt támogatás esetén a közfoglalkoztatási jogviszony is figyelembe vehető és a 180 napos biztosítási időbe is beleszámít, ugyanakkor a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok ideje nem vehető figyelembe.

Ha az igénylő a korábbi kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, úgy annak igazolását az ügyfélnek közvetlenül kell beszereznie az illetékes külföldi hatóságtól vagy nemzetközi szervezettől.

Felhívják a figyelmet arra, hogy valamennyi fentebb felsorolt támogatás esetében amennyiben a biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon belül bekövetkező megszakítás történt, úgy a veszélyhelyzet megszűnését követően további 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Ha az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követően - de legkésőbb a megszűnéstől számított 90 napos határidőn belül – törvényben meghatározott, újabb, biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát – használt lakás vásárlása bővítése esetén, valamint új lakás vásárlása esetén a 600.000,- Ft vagy 2.600.000,- Ft összegben igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetében 90 napot - biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

Hol lehet kérni a TB biztosítási jogviszonyról szóló igazolás kiállítását?

A hatósági bizonyítvány igénylésére a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti kormányhivatalnál, illetve e-Papír szolgáltatáson keresztül van lehetőség, továbbá postai úton is feladható az igénylőlap.

A postai úton történő beküldéskor az igénylőlaphoz másolatban mellékelni kell a szükséges – a következő pontban felsorolt – dokumentumokat, azzal, hogy az igazolványokról másolatot, a meghatalmazásból eredeti okiratot kell csatolni.

Milyen dokumentumok szükségesek az ügyintézéshez?

A kitöltött igénylőlap mellett az alábbi dokumentumok szükségesek:

- személyazonosításra alkalmas igazolvány,

- lakcímkártya,

- TAJ kártya,

- meghatalmazás (amennyiben nem a hatósági bizonyítványt igénylő jár el az ügyben)

Mennyibe kerül a bizonyítvány kiadása?

A lakáscélú állami támogatás igénylésével kapcsolatos eljárások tárgyi illetékmentességére tekintettel az eljárásért nem kell fizetni.

Meddig használható fel a hatósági bizonyítvány a biztosítási jogviszony igazolására?

A hatósági bizonyítvány a lakáscélú támogatás igényléséhez a kiállítása napjától számított 30 napig használható fel.

Hozzászólások

Újabb gyorssegélyt kapnak a művészek

Harmadik alkalommal döntött a járvány kezdete óta rendkívüli szociális támogatási keretről az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI). Ezúttal 60 millió forintot különítettek el a meghosszabbított hatósági korlátozó intézkedések következtében nehéz helyzetbe került előadóművészek megsegítésére.
2021. 03. 02. 05:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Nutex elemzés

2021. 03. 02. 04:00
Megosztás:
Hozzászólások:

4IG elemzés

2021. 03. 02. 04:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Magyar Telekom elemzés

2021. 03. 02. 04:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Richter elemzés

2021. 03. 02. 04:00
Megosztás:
Hozzászólások:

MOL elemzés

2021. 03. 02. 04:00
Megosztás:
Hozzászólások:

OTP elemzés

2021. 03. 02. 04:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Mik az ismert mellékhatásai a kínai vakcinának?

A kínai oltóanyag a vírus teljes, elölt változatát tartalmazó vakcina, amely sok fehérjét, a vírus burkát, örökítőanyagát tartalmazza inaktivált állapotban - magyarázta el a napokban a Sinopharm vakcina lényegét Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos azt is elmondta, hogy az oltóanyag fertőzést, megbetegedést nem tud okozni, de széles antigén palettája sokkal jobban 'megmozdítja' az immunrendszert. De mik a Sinopharm kínai vakcina lehetséges mellékhatásai? Cikkünkben összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.
2021. 03. 02. 04:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Szigorítják az óvintézkedéseket Szlovákiában

Szlovákiában a következő napokban tovább szigorítják, illetve módosítják a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére szolgáló óvintézkedéseket - döntött vasárnap este az Igor Matovic miniszterelnök vezette koalíciós kormány.
2021. 03. 02. 03:42
Megosztás:
Hozzászólások:

Kis nyugdíj matek - miért nagy szívás az infláció a nyugdíjasoknak?

Van ugye az infláció, ami egy elég összetett kérdéskör, olyannyira, hogy 977 tételből áll. És van az un. nyugdíjas infláció is, mely igyekszik másképp modellezni a fogyasztói árakat. De ki érti ezt egyáltalán? Szerintünk egy kisnyugdíjast leginkább az érdekel, hogy a nyugdíjából mire futja, ha leballag a közértbe vagy épp a piacra vásárolni. Mennyi áremelkedést érez egy kisnyugdíjas és mire elég egy 3%-os mértékű nyugdíjemelés? Erre próbálunk logikus választ adni cikkünkben.
2021. 03. 02. 03:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Folytatódnak a fejlesztések a Magyar falu programban

Folytatódik a helyi életminőséget javító beruházások sora a falvakban a Magyar falu programban - mondta hétfői budapesti sajtótájékoztatóján a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.
2021. 03. 02. 02:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Ismét nőtt a szennyvízmintákban a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja

Az elmúlt héten országos átlagban ismét nőtt a szennyvízmintákban a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja - közölte a koronavirus.gov.hu hétfőn.
2021. 03. 02. 02:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Minden eddiginél több optikai elérést épített a Telekom

Tavaly a Magyar Telekom minden eddiginél több, 377 ezer új optikai elérést épített, 117 ezer kábeles elérési pontot pedig gigabit-képessé fejlesztett, ezzel csaknem 2,5 millióra nőtt hálózatán a gigabites elérések száma - közölte a vállalat az MTI-vel hétfőn.
2021. 03. 02. 01:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Kinyitottak a horvát vendéglátóhelyek teraszai

Kinyitottak a kávézók és éttermek teraszai hétfőn Horvátországban, a vendéglátósok mintegy 75 százaléka élt ezzel a lehetőséggel a korlátozások feloldását követően - közölte a helyi sajtó hétfőn.
2021. 03. 02. 01:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Kormányzati támogatást kap a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

Százhuszonhárommillió forint támogatást kap a magyar kormánytól a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak enyhítésére - jelentette be a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) elnöke hétfőn, Szolnokon.
2021. 03. 02. 00:20
Megosztás:
Hozzászólások:

Népszerűnek bizonyul az MVM startup versenye

Minden korábbi kiírást felülmúlva idén több mint 260 projekttel jelentkeztek az ötletgazdák az MVM Edison startup-versenyre - közölték a szervezők az MTI-vel hétfőn.
2021. 03. 01. 23:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Év végére 4093 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg Magyarországon

Tavaly a negyedik negyedévben 4093 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg Magyarországon, 4,8 százalékkal több mint az előző negyedévben - közölte a pénzügyminiszter hétfőn a Facebookra feltöltött posztjában.
2021. 03. 01. 23:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Jelentősen bővül az ökológiai gazdálkodás területe Magyarországon

Világviszonylatban is jelentősnek számít az ökológiai gazdálkodásba vont terület nagyságának bővülése Magyarországon - közölte az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) hétfőn az MTI-vel.
2021. 03. 01. 22:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Oroszország kiléphet az Európai Tanácsból

Oroszországnak készen kell állnia az Európa Tanácsból (ET) való kilépésre, ha a szervezetnél az alapokmány megsértése címén kezdeményezik háromoldalú megfigyelési mechanizmus beindítását vele szemben - jelentette ki hétfőn Moszkvában Pjotr Tolsztoj, az orosz parlament és az Európa Tanács Parlementi Közgyűlésének (PACE) elnökhelyettese.
2021. 03. 01. 22:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Szlovákia kétmillió adag orosz vakcinát vásárolt

Szlovákia kétmillió adag, koronavírus-elleni Sputnyik V orosz vakcinát vásárolt, s az első szállítmány hétfőn este meg is érkezett Kassára a szlovák hadsereg különgépén - jelentette be Igor Matovic miniszterelnök a kassai repülőtéren tartott sajtóértekezletén.
2021. 03. 01. 21:30
Megosztás:
Hozzászólások: