Az Allianz Csoport megerősíti kötelezettségvállalását a nettó zéró klímastratégia mellett

Az energiaipar középtávú dekarbonizációjának felgyorsítása érdekében, a vállalatcsoport a kőolajjal és földgázzal kapcsolatos üzleti tevékenységeire vonatkozó iránymutatást adott ki. Az Allianz Csoport célkitűzése, hogy a tervezettnél korábban, már 2030-ra elérje a nettó zéró kibocsátási szintet. A vállalat fenntarthatósági jelentése bemutatja az Allianz Csoport általános, ESG-vel kapcsolatos teljesítményét.

Az Allianz Csoport megerősíti kötelezettségvállalását a nettó zéró klímastratégia mellett

Az Allianz Csoport felgyorsítja klímastratégiájának végrehajtását, ezért alaptevékenységét és működését illetően új, ambiciózus kötelezettségvállalásokat jelentett be. A vállalat az eredetileg tervezett 2050-es dátum helyett már 2030-ra nettó zéróra csökkenti az Allianz Csoport több mint 70 piacon működő telephelyeiről és tevékenységeiből származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátását. Befektetési, illetve vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágát illetően, az Allianz Csoport 2023. január 1-től nem finanszíroz és nem biztosít egy telephelyen vagy önállóan folytatott, kőolajjal és egyes, földgázzal kapcsolatos tevékenységeket, az Északi- és a Déli-sarkvidéket érintő kőolajjal és földgázzal összefüggő tevékenységeket, illetve extranehéz kőolajjal kapcsolatos és ultramélytengeri tevékenységeket. 2025 elejére az Allianz Csoport a vállalati szintű biztosítások és befektetések előfeltételeként a legnagyobb szénhidrogén-termelőktől is határozott kötelezettségvállalást fog megkövetelni a 2050-re elérendő nettó zéró kibocsátást illetően.

„A jelenlegi geopolitikai helyzetre való tekintettel a háztartások és vállalatok megbízható energiaellátásának prioritását rövid távon újra kell gondolni. A politikai döntéshozóknak ebben a helyzetben együtt kell működniük az üzleti szférával, hogy olyan feltételeket határozhassanak meg, amelyek lehetővé teszik a tervezést, illetve a megújuló energiahordozók alkalmazásának globális szintű felgyorsítását is – nyilatkozta Gunther Thallinger, az Allianz Csoport befektetéskezelésért és fenntarthatóságért felelős igazgatósági tagja. – Mindeközben nem szabad szem elől tévesztenünk a klímaváltozás súlyos következményeit sem. Az új iránymutatással az Allianz Csoport megerősíti ígéretét, miszerint hozzájárul a gazdaság rendszerszintű szénmentesítéséhez.”

Az Allianz Csoport elkötelezett amellett, hogy aktívan előmozdítsa a megújuló energiaforrásokra való átállást, amelyhez a vállalatcsoport megújuló energiaforrásokra vonatkozó jelentős biztosítási és befektetési kapacitása, illetve kockázatvállalási hajlandósága is hozzájárul. Következésképpen a kőolaj- és földgázipari vállalatok zöldenergiával kapcsolatos projektjeit az Allianz Csoport semmilyen módon nem fogja korlátozni.

Az energiaipar középtávú dekarbonizációjának kezelése

Az Allianz Csoport 2015-ben kezdte korlátozni a szénalapú üzleti modellek finanszírozását, amelyet 2018-ban a biztosítások korlátozása követett, 2040-re pedig tervei szerint teljesen kivonul a szénalapú üzletágból. Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 1,5°C-ra csökkenthessük, a világgazdaságnak gyorsabban kell eltávolodnia a fosszilis tüzelőanyagok használatától. Egy újonnan kiadott jelentés szerint az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület úgy nyilatkozott, hogy 2030-ra az ÜHG-kibocsátásnak világszerte a felére kell csökkennie a 2020-as szinthez képest. A vállalatoknak és kormányoknak az ÜHG-kibocsátás egyik fő tényezője, a termikus szén kivezetése után a kőolajból és földgázból származó ÜHG-kibocsátás csökkentése érdekében is cselekedniük kell. Következésképpen, gondosan mérlegelve a geopolitikai fejleményeket is, az Allianz Csoport úgy döntött, hogy befektetési és kockázatvállalási stratégiáját a globális kőolaj- és földgázszektorhoz igazítja. Az új iránymutatás kiegészíti az Allianz Csoport meglévő ESG Integrációs Keretrendszerét és annak érzékeny ágazatokkal kapcsolatos megközelítését.

A kőolajjal és földgázzal kapcsolatos iránymutatás részletei:

1.    2023. január 1-től kezdve az Allianz Csoport nem köt egy telephelyre szóló vagy önálló vagyon- és felelősségbiztosítást (és 2023. július 1-től nem hosszabbítja meg a meglévő szerződéseit), valamint nem nyújt új finanszírozást az alábbiakkal kapcsolatos projektekhez:

•        új kőolaj- és földgázmezők feltárása és fejlesztése (upstream)

•        új, kőolajjal kapcsolatos midstream infrastruktúra építése

•        új olajtüzelésű erőművek építése

•        a következőkkel kapcsolatos tevékenységek: az Északi-sarkvidék (az AMAP, azaz az Északi-sarkvidéki Megfigyelő és Értékelő Program meghatározása szerinti tevékenységek, a norvég területek kivételével), a Déli-sarkvidék, szénhez kötött metán, extranehéz kőolaj és olajhomok, illetve ultramélytengeri munkálatok. Ez az új és a már meglévő projektekre/tevékenységekre egyaránt vonatkozik.

2.     2025. január 1-től kezdve csak azokat a kőolaj- és földgázipari vállalatokat biztosítja az Allianz Csoport és azokba fektet be, amelyek elkötelezettek amellett, hogy a 1,5 °C-os küszöb eléréséhez szükséges, tudományosan megalapozott megoldási pályákkal összhangban, 2050-re az üvegházhatású gázok kibocsátásának mindhárom területén elérjék a nettó zéró szintet. Ez azokra a nagy kőolaj- és földgázipari vállalatokra vonatkozik, amelyek 2020-ban több mint 60 millió hordó kőolaj-egyenértéknek megfelelő mennyiséget termeltek, és amelyek a becslések szerint a kőolaj- és földgázipar együttes szénhidrogén-termelésének mintegy 85 százalékát teszik ki. Ezenkívül ideális esetben a vállalatok a Climate Action 100+ nettó zéróra vonatkozó vállalati kritériumokban (Net-Zero Company Benchmark) megfogalmazott követelményekhez igazítják tevékenységeiket és adatszolgáltatásaikat.

3.     2025. január 1-től kezdve az Allianz Csoport szigorítja az olajhomokra vonatkozó megközelítését, és nem nyújt biztosítást, fakultatív viszontbiztosítást, illetve finanszírozást olyan vállalatoknak, amelyek esetében bármely üzletág bevételének több mint 10 százaléka (korábban 20 százaléka) olajhomokból származik.

4.     Az Allianz Csoport továbbra is támogatni fogja az elkülönített és önálló építkezésre és működtetésre vonatkozó biztosításokat, illetve a zöldenergiával és alacsony széndioxid-kibocsátású energiával kapcsolatos projektekbe való befektetéseket (ideértve a szárazföldi és tengeri szélenergiát, a napenergiát, a zöld hidrogént és a kék hidrogént is, amennyiben ez utóbbival kapcsolatos projektek teljes életciklusra számított kibocsátása igazoltan hasonló a zöld hidrogénéhez) annak érdekében, hogy elősegítse ezen technológiák mihamarabbi alkalmazását.

„Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogassuk ügyfeleinket a nettó zéró kibocsátásra történő átállással kapcsolatos terveikben, e változások ugyanis két év múlva lépnek életbe. Az energiaszektor pillanatnyilag jelentős átalakuláson megy keresztül, amelynek mozgatórugója a technológiai innováció, ami rendkívüli üzleti lehetőségeket teremt az új kockázatáthárítási megoldásokat és szolgáltatásokat illetően a megújuló energiák terén” – mondta Christopher Townsend, az Allianz Csoport globális biztosítási üzletágakért és az angolszász piacokért, a viszontbiztosításokért, a Közel-Keletért és Afrikáért felelős igazgatósági tagja.

Célunk, hogy tevékenységünk 2030-ra elérje a nettó zéró szintet

A fentieken túl az Allianz Csoport felgyorsította üzleti tevékenységeivel kapcsolatos klímacéljait, és tervei szerint 2025-re 50 százalékkal csökkenti ÜHG-kibocsátását a 2019-es szinthez képest. Az Allianz Csoport – annak érdekében, hogy 2030-ra elérje a nettózéró kibocsátásra vonatkozó célkitűzést – tervei szerint környezetgazdálkodásának megerősítésével és a teljes mértékben megújuló elektromos áramra való áttéréssel 2023-ra 70 százalékkal csökkenti kibocsátását a 2019-es mennyiséghez képest. Ennek fő hajtóereje egyrészt a 2030-ig megvalósuló, teljes mértékben elektromos vállalati gépjárműparkra való áttérés, másrészt pedig az utazási tevékenységekből származó ÜHG-kibocsátás 2025-ig történő 40 százalékos csökkentése lesz. Ami a további kibocsátásokat illeti, az Allianz Csoport olyan magasszintű megoldásokat fog alkalmazni, amelyek a nagymértékű széndioxid-eltávolítás elősegítését célozzák meg.

Ezenkívül az Allianz Csoport minden globális beszállítóját fel fogja szólítani, hogy nyilvánosan kötelezzék el magukat amellett, hogy az 1,5 °C-os limit elérésének forgatókönyvével összhangban 2025-re megvalósítják a nettó zéró ÜHG-kibocsátást. „Az elmúlt néhány évben már két fontos eszközt is alkalmaztunk az Allianz Csoport belső üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentése érdekében. Egyrészt az Allianz Csoport 155 ezer munkatársa nagymértékben elkötelezett személyes széndioxid-kibocsátásának csökkentése mellett, és ezzel kapcsolatban belső kampányokkal is érzékenyítjük kollégáinkat. Másrészt a létesítményeink, IT-eszközeink és gépjárműflottánk kezelése tekintetében előtérbe helyezzük a megújuló energiák használatát, valamint az üzleti célú utazások, a hulladék, az elektromos áram és a víz használatának csökkentését. Végül pedig még egy hatékony eszközt alkalmazunk: ambiciózus kibocsátási célkitűzéseinkben beszállítóinkkal is osztozunk. Ha egységes ökoszisztémaként működünk együtt, akkor nagyobb hatással lehetünk az éghajlatra, ezzel jelentős lépést téve a nettó zéró kibocsátás felé. – mondta Barbara Karuth-Zelle, az Allianz Csoport működésért felelős igazgatósági tagja.

A fenntarthatósági jelentés folyamatos fejlődésről tanúskodik

Az Allianz Csoport közzétette 21. fenntarthatósági jelentését, amely arról tanúskodik, hogy a Csoport továbbra is sikeresen kezeli az olyan sürgető kihívásokat, mint az éghajlatváltozás, az egyenlőtlenség és a kirekesztés. A fenntarthatóság a vállalat fő üzleti folyamatainak egyre mélyebben integrált része a munkahelyek sokszínűvé tételétől kezdve a környezeti hatások csökkentéséig és az ügyfelekre való odafigyelésig. 2021-ben a vállalati kultúrával kapcsolatos dolgozói elégedettség (inkluzív meritokrácia index) 84 pontra emelkedett a maximális 100-ból (2020-ban 78 volt). 2021-ben az ügyfelek is magas pontszámmal értékelték az Allianz Csoport tevékenységét: az Allianz-vállalatok 78 százaléka rendelkezett a piaci átlagnál magasabb ügyféltámogatottsági értékkel (Net Promoter Score, NPS), vagy volt az adott piacon ügyfélhűség tekintetében piacvezető.

Átalakítások a Disney-nél

5,5 milliárd dollár költséget tervez megtakarítani idén a Disney – mondta el Bob Iger vezérigazgató a gyorsjelentés publikálásakor.
2023. 02. 09. 13:00
Megosztás:

Lehull a lepel! Mennyi a január havi magyar infláció?

Holnap jön a januári inflációs adat. A piaci várakozások szerint a decemberi 24,5 százalék után januárban 25,2 százalékra nőhetett az áremelkedés üteme év per év összeghasonlításban - prognosztizálják az ERSTE elemzői.
2023. 02. 09. 12:30
Megosztás:

Pozitív női példaképekkel népszerűsíti az IKT szektort az IVSZ és a WiTH

Átadták az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és a Women in Technology Hungary Egyesület (WiTH) együttműködésében meghirdetett „40 év feletti női példaképek a digitális gazdaság területén” pályázat díjait. A felhívásra olyan 40 év feletti nőket lehetett ajánlani, akik példaképként szolgálhatnak a fiatalabb generációk és a karrierváltó nők számára, emellett munkájukon keresztül megismerhetjük a digitális gazdaság és a technológia (IKT) szektor lehetőségeit. A február 8-án, az EPAM Systems Székházban megrendezett gálán három kategóriában hirdettek nyertest, továbbá a szakmai zsűri egy különdíjat is átadott.
2023. 02. 09. 12:00
Megosztás:

A föderalizmus kőkemény kérdése: mi legyen a gyémántokkal?

Az Európai Unió legújabb, Oroszország elleni szankció csomagjának tervezetében sem szerepel az orosz gyémánt behozatalának tilalma.
2023. 02. 09. 11:30
Megosztás:

Művészetek Völgye 2023 - Íme a fellépők és a Nagyszínpad programja

Teljes a Panoráma Színpad programja és még három tucat előadót jelentett be a Művészetek Völgye, amely idén július 21. és 30. között várja a fesztiválozókat a nyár legszínesebb 10 napjára Kapolcsra, Vigántpetendre és Taliándörögdre.
2023. 02. 09. 11:26
Megosztás:

A MET Csoport új vezérigazgatót nevez ki spanyol leányvállalata élére

A MET Csoport Ángel Crespót nevezte ki a spanyolországi leányvállalata, a MET Energía España vezérigazgatói posztjára.
2023. 02. 09. 11:00
Megosztás:

Felgyorsítja digitális átalakulását a BMW-csoport

Kibővíti stratégiai együttműködését a BMW az SAP-val, hogy felgyorsítsa digitális fejlődését. A RISE with SAP bevezetésével a csoport teljes SAP-rendszere átalakul. A megoldás az üzleti folyamatok közös támogatásával rugalmasságot, gyors fejlődést és hosszútávú sikert biztosít a vállalatnak.
2023. 02. 09. 10:30
Megosztás:

Mennyivel tette tudatosabbá az ingatlanvásárlókat a dráguló energia?

Az elmúlt évben született kormányzati döntések többek között érintették a gáz, az elektromos áram és az üzemanyagok lakossági árát is. Az energiaárak növekedésének hatására sok ingatlantulajdonos kezdett tudatosabban viszonyulni az ingatlana energiafogyasztásához, illetve ez a tudatosság részben megjelent az ingatlanvásárlásoknál is.
2023. 02. 09. 10:00
Megosztás:

Mi hajtja az innovációt?

Nem szerepelt túl jól az EU innovációs eredménylistáján Magyarország. Bár a K&H innovációs index árnyalja a képet, sokkal jobb eredményt ez sem mutat. Arról, hogy mi lehet az oka a magyar vállalatok gyenge innovációs aktivitásának, Németh Balázst, a K&H Csoport innovációs vezetőjét kérdeztük.
2023. 02. 09. 09:40
Megosztás:

Minibölcsőde épül Vésztőn

Karakas Anikó (független) közölte, a forrást az úgynevezett Helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) uniós keretből nyerték el; a beruházás összegének 27 százalékát (az áfatartalmat) hazai forrásból biztosítják.
2023. 02. 09. 09:00
Megosztás:

Az USA megosztja a NATO-szövetségesekkel a kínai hírszerzés léggömbjéről szerzett információkat

Az Egyesült Államok már több tucat partnerországgal osztotta meg információit a múlt héten amerikai felségvizek fölött megsemmisített kínai hírszerző léggömbről, amelynek maradványait folyamatosan elemzik - közölte az amerikai külügyminiszter szerdán, miután Washingtonban tárgyalt a NATO főtitkárával.
2023. 02. 09. 08:30
Megosztás:

Korszerűsítik a városközpontot Kunszentmártonban

Korszerűsítik a városközpontot Kunszentmártonban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatán elnyert csaknem 500 millió forintból - közölte a több mint nyolcezer lakosú, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei település polgármestere az MTI-vel.
2023. 02. 09. 08:00
Megosztás:

Alig változott a forint árfolyama

Alig változott, kissé erősödött a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
2023. 02. 09. 07:30
Megosztás:

Kihirdette az idei díjazottjait a Magyar Precíziós Gazdálkodási Egyesület

A Magyar Precíziós Gazdálkodási Egyesület idén is díjakat ad át az agrárgazdasági digitalizáció terjesztésének elismeréseképp - közölte a társaság az MTI-vel szerdán.
2023. 02. 09. 07:00
Megosztás:

Januárban 3,9 százalékra nőtt a munkanélküliség Csehországban

Januárban 3,9 százalékra nőtt a munkanélküliség Csehországban a decemberi 3,7 százalékról - közölte a munkaügyi hivatal szerdán Prágában.
2023. 02. 09. 06:00
Megosztás:

Megemelt összeggel támogatja a Szerencsejáték Zrt. a Magyar Olimpiai Bizottságot

A Magyar Olimpiai Bizottság új stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Szerencsejáték Zrt.-vel, amelynek értelmében a társaság 2024 végéig megemelt összeggel, 80 millió forinttal támogatja a magyar versenyzők felkészülését
2023. 02. 09. 05:00
Megosztás:

Deloitte: Stabil a régiós bankpiac

A kelet-közép-európai bankpiac kiemelkedően stabil maradt a régió gazdaságait ért kihívások ellenére, ideértve a járványt, az orosz-ukrán háborút, valamint a jelenlegi magas inflációs környezetet - ismertette a Deloitte könyvvizsgáló sajtótájékoztatón Budapesten.
2023. 02. 09. 04:05
Megosztás:

Nyugdíj utalása 2023 - a hivatalos nyugdíjnaptár, nyugdíj kifizetési időpontok egész 2023-as évre!

Hazánkban jelenleg közel 2 millió öregségi nyugdíjas kapja vagy banki átutalással (bankszámlára) vagy postai kézbesítéssel a havi rendszeres nyugdíját 2023-ban, így fontos információ lehet az érintettek számára a nyugdíj utalási időpontja 2023-ban. Cikkünkben mutatjuk azokat a hivatalos nyugdíj kifizetési napokat (nyugdíj naptár 2023), mely napokon az adott hónap során jóváírásra kerül majd a havi nyugdíj 2023-ban.
2023. 02. 09. 03:00
Megosztás:

A NAV az idén is elkészíti több millió ember személyijövedelemadó-bevallási tervezetét

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is külön kérés nélkül elkészíti több millió ember személyijövedelemadó-bevallási tervezetét, a folyamat automatikus, éppen ezért nem kell a kedvezményekre jogosító igazolásokat beküldeni az adóhivatalhoz, és nem kell kérni a hivatalt a bevallás tervezetének elkészítésére sem - közölte a NAV szerdán az MTI-vel.
2023. 02. 09. 02:00
Megosztás:

Csökkent a műtrágya és a növényvédő szerek értékesítése tavaly az utolsó negyedévben

A műtrágya-értékesítés volumene tavaly az utolsó negyedévben 40 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, növényvédő szerekből pedig 54 százalékkal kevesebbet vásároltak a gazdák, mint 2021 utolsó három hónapjában - derül ki az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) összesítéséből.
2023. 02. 09. 01:30
Megosztás: