Családi adókedvezmény 2024 - Mennyi családi adókedvezmény jár 2024-ben?

Családi adókedvezmény 2024. Ki veheti igénybe a családi adókedvezményt 2024-ben? Mennyi családi adókedvezmény vehető igénybe 2024-ben? A családi adókedvezmény 2024 összege kedvezményezett eltartottanként 2024 évben. Családi adókedvezmény 2024 jogszabályi, törvényi háttér. Hogyan vehető igénybe a 2024 évi családi adókedvezmény? Családi adókedvezmény kalkulátor 2024.

Családi adókedvezmény 2024 - Mennyi családi adókedvezmény jár 2024-ben?

Ki veheti igénybe a kedvezményt 2024-ben?

Az a magánszemély, aki családi pótlékra jogosult, például:

- a házastársként, élettársakként együtt élő vér szerinti szülők,

- a szülővel együtt élő élettárs is, aki az érintett gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel élettársként legalább 1 éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy

- aki a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát a családi pótlék kérelmezése előtt legalább egy évvel kiállított közokirattal igazolja.

A gyermeküket jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján felváltva gondozó szülők, akik 50-50 százalékban jogosultak a családi kedvezményre, ha a családi pótlék összegének megosztását a családtámogatási szerv a szülők közös kérelmére határozattal megállapította és 50-50 százalékos arányban folyósítja.

családi adókedvezmény 2024 évben

- A kedvezményt a gyermeket felváltva gondozó szülők egymás között közösen nem érvényesíthetik, viszont a jelenlegi házastársukkal az általuk érvényesíthető kedvezményt közösen is igénybe vehetik.

A családi pótlékra jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastárs.

- Év közben is érvényesítheti a családi adókedvezményt az a magánszemély, aki nem jogosult ugyan családi pótlékra, de az arra jogosult házastársával közös háztartásban él. Például, ha a házastársak közül az egyik nevelőszülő, a vonatkozó szabályok alapján csak ő jogosult a nevelt gyermek után családi pótlékra, viszont házastársa is jogosult a házastársa által nevelt gyermek után járó családi kedvezmény érvényesítésére, így adóelőleg-nyilatkozatot tehet.

A várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa.

- A várandós nővel közös háztartásban élő élettárs a várandósság ideje alatt nem jogosult a kedvezményre, így azt év közben az élettársak nem érvényesíthetik közösen, viszont a várandós nőnek járó kedvezményt a várandós nő a bevallásában megoszthatja élettársával.

A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, továbbá a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

- Esetükben saját maga vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül közös döntéssel kiválasztott magánszemély érvényesíthet családi kedvezményt.

2024 évi családi adókedvezmény összege és igénylése

- Hozzátartozónak kell tekinteni a gyermek szüleinek hozzátartozóit is, így például az elhunyt szülő testvére is érvényesítheti a kedvezményt a vele közös háztartásban élő árván maradt gyermek után.

Az a magánszemély is érvényesítheti a családi kedvezményt, aki bármely külföldi állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult, ha az egyéb jogszabályi feltételek teljesülnek.

Mennyi családi adókedvezmény vehető igénybe 2024-ben?

A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkenti. Az adóelőleg-nyilatkozat alapján a munkáltató, rendszeres bevételt juttató kifizető az adóév folyamán az adóelőleg megállapításakor figyelembe veszi a családi kedvezményt.

Az igénybe vehető családi kedvezmény összege az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak számától függ.

mennyi családi adókedvezmény jár 2024 - ben?

Kedvezményezett eltartott:

- aki után a magánszemély a Cst. szerint családi pótlékra jogosult,

- aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,

- a rokkantsági járadékban részesülő személy,

- a magzat a fogantatás 91. napjától a világra jöttét megelőző hónapig az erről szóló orvosi igazolás alapján.

Eltartott:

a kedvezményezett eltartott,

- az, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne, akkor is,

- ha a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot, hanem rokkantsági járadékot folyósítanak,

- ha a kedvezményezett eltartott után családi pótlékot nem állapítanak meg,

- vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja, például tartósan beteg gyermek után járó emelt összegű családi pótlék.

A családi adókedvezmény 2024 összege kedvezményezett eltartottanként havonta:

- ha egy eltartott van a családban 66 670 forint,

- ha két eltartott van a családban 133 330 forint,

- ha három vagy annál több eltartott van a családban 220 000 forint.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a családi kedvezmény igénybevételével kedvezményezett eltartottanként havonta:

- ha egy eltartott van a családban 10 ezer forinttal,

- ha két eltartott van a családban 20 ezer forinttal,

- ha három vagy több eltartott van a családban 33 ezer forinttal

magasabb összegű nettó kereset áll a családok rendelkezésére - olvashatjuk a NAV hivatalos oldalán.

A felváltva gondozott gyermek után saját eltartottjaik számától függően 33 335 (a 66 670 fele), 66 665 (a 133 330 fele), vagy 110 000 (a 220 000 fele) forintot érvényesíthetnek.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kedvezményezett eltartott gyermek után a családi kedvezmény havi összege 66 670 forinttal emelt összegben vehető igénybe.

családi kedvezmény havi összege 2024

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az, aki:

- tizennyolc évesnél fiatalabb, és a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,

- tizennyolc évesnél idősebb, és a tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének betöltése előtt sem haladja meg az 50 százalékos mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

Jogszabályi háttér:

[1] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. §-a.

[2] A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről szóló 597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet.

[3] A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. (a továbbiakban: Cst.) 4. § f) pontja.

Milyen jövedelmek után vehető igénybe a családi adókedvezmény 2024 évben?

A magánszemély a családi kedvezménnyel az összevont adóalapját csökkentheti. Az összevont adóalap része az önálló tevékenységből származó jövedelem:

- például egyéni vállalkozásból, őstermelői tevékenységből, bérbeadásból származó jövedelem stb.,

- a nem önálló tevékenységből származó jövedelem, például: munkabér, adóköteles társadalombiztosítási ellátás, ezen belül a gyermekgondozási díj.

Mikor vehető igénybe a családi járulékkedvezmény 2024-ben?

A magánszemély az őt megillető családi kedvezményt a biztosítottként fizetendő társadalombiztosítási járulékból is elszámolhatja, ha azt az szja-alapból, adóelőleg-alapból nem lehetett teljes összegben érvényesíteni.

A családi járulékkedvezmény összege a családi adókedvezmény adóalappal, adóelőleg-alappal szemben nem érvényesített részének a 15 százaléka, de legfeljebb a magánszemély által fizetendő tb-járulék (bizonyos esetekben nyugdíjjárulék) összege.

A családi járulékkedvezményt a munkáltató, kifizető automatikusan figyelembe veszi, ha a magánszemély az adóelőleg-nyilatkozaton a családi kedvezmény érvényesítéséről nyilatkozik. Az adóelőleg-nyilatkozat nyomtatványán a magánszemély azt is kérheti, hogy a járulékkedvezményt a munkáltató, kifizető ne érvényesítse és a családi kedvezményre jogosító keretből csak azt az összeget számolja el, ami az szja-előlegből érvényesíthető.

hogyan vehető igénybe a családi adókedvezmény 2024-ben, családi kedvezmény kalkulátor 2024

Hogyan vehető igénybe a 2024 évi családi adókedvezmény?

A kedvezmény igénybe vehető:

- év közben, a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek adott adóelőleg-nyilatkozattal,

továbbá

- az adóévre vonatkozó szja-bevallásban is.

Az adóelőleg-nyilatkozatot legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet kitölteni és beküldeni a NAV-hoz, de a nyilatkozatok kitölthetők és leadhatók papíralapon is a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek.

A szülővel közös háztartásban élő, családi kedvezményre nem jogosult élettárssal a kedvezmény év közben közösen nem érvényesíthető, viszont az év végi szja-bevallásban a kedvezmény az élettárssal megosztható. Például megoszthatja a családi kedvezményt az szja-bevallásban az anya az élettársával, ha a korábbi kapcsolatából származó gyermekét élettársával közösen neveli. 

Ha a családi kedvezményre több magánszemély jogosult, az adólelőleg-nyilatkozaton és az szja-bevallásban közösen kell nyilatkozniuk a kedvezmény érvényesítéséről, akkor is, ha a kedvezményt teljes egészében a jogosultak egyike érvényesíti. Nem kell közös adóelőleg-nyilatkozatot benyújtani a felváltva gondozott gyermek vér szerinti szüleinek, mert ők a kedvezmény 50-50 százalékát a másik szülőtől függetlenül érvényesíthetik. Ha az őket megillető kedvezményt jelenlegi házastársukkal közösen érvényesítik, akkor jelenlegi házastársukkal kell közös adóelőleg-nyilatkozatot tenniük.

Hogyan vehető igénybe együtt, többféle szja-kedvezmény?

A kedvezményeket a következő sorrendben lehet igénybe venni:

- Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

- 25 év alatti fiatalok kedvezménye

- 30 év alatti anyák kedvezménye

- Személyi kedvezmény

- Első házasok kedvezménye

- Családi kedvezmény

- Családi járulékkedvezmény

Kapcsolódó cikkek:

Családi pótlék 2024

Mekkora lakást tud most venni egy átlagbérből élő ember ha hitelt vesz föl?

A bérek növekedése, a hitelkamatok csökkenése és az ingatlanárak növekedésének megtorpanása miatt 30 százalékkal több négyzetméter finanszírozható a helyi átlagbérre felvett hitelből, mint egy évvel korábban – summázta a BiztosDöntés.hu felmérését Gergely Péter, a portál pénzügyi szakértője, jelezve, hogy vármegyénként drasztikus eltérések vannak.
2024. 04. 21. 06:00
Megosztás:

Utcajogász: a lakcímbejelentés nemcsak lakásoknál érvényes

A Belügyminisztérium (BM) állásfoglalása szerint a lakcímbejelentés érvényes olyan ingatlanok esetében is, amelyek nem minősülnek lakásnak - tudatta az Utcajogász Egyesület közleményben az MTI-vel pénteken.
2024. 04. 21. 05:00
Megosztás:

Ne rohanj a munkahelyi étkezéssel!

A magyarok többsége tisztában van vele, hogy a napközbeni étkezés jelentősen javíthatja vagy épp ronthatja munkahelyi teljesítményünket, a gyakorlatban mégis hajlamosak vagyunk megfeledkezni erről – világít rá az Eisberg az Opinio felületén végzett Színes Tálak Kutatása. A reprezentatív kutatásban megkérdezettek háromnegyede legfeljebb fél órát szán az ebédre, ötödük még 15 percet sem. A kutatás azt is megmutatta, hogy a magyar munkavállalók többsége a munkahelyén is a házikosztra esküszik, legtöbben otthonról hozott étellel húzzák ki a napot és a többség saját bevallása alapján ritkán fogyaszt rágcsálnivalót napközben.
2024. 04. 21. 04:00
Megosztás:

Tovább fogynak a magánnyugdíjpénztárak, már csak kettő marad belőlük

Beolvadás beolvadást követ a megmaradt magánnyugdíjpénztáraknál, amelyek a több mint ötvenezer kitartó pénztártag csaknem 300 milliárd forintos vagyonát kezelik. Áprilistól már csak három működik, júliustól pedig kétszereplősre olvad a piac, mivel a legnagyobb vagyonú és létszámú Horizont beolvasztja a Szövetséget - írja a Bank360.hu.
2024. 04. 21. 03:00
Megosztás:

Gazdagság az égből: Heti horoszkóp a pénzről és szerencséről!

Fedezd fel, mit tartogatnak számodra a csillagok a következő hétre! A legfrissebb pénzügyi horoszkópunk segítségével megtudhatod, melyek lesznek a legjobb befektetési lehetőségek, szerencsejátékok, és mikor várhatók szerencsés találkozások. Tudd meg, mely napokon leszel a leginkább szerencsés, és mely számokat érdemes megjátszanod a lottón! Készülj fel a lehetőségekre és fordítsd előnyödre a csillagok üzeneteit!
2024. 04. 21. 02:00
Megosztás:

Nyugdíjazás - honnan tudhatom, hogy hány évem gyűlt már összeg?

Az öregségi nyugdíjhoz az évek „összeszámolása” megtörténik kérés nélkül is, a hivatalból történő adategyeztetési eljárás során a jogszabály által előírt időpontban, de nincs akadálya annak sem, hogy valaki ezt korábban kérje. A kérelem évente csak egyszer nyújtható be. Mutatjuk, hogyan.
2024. 04. 21. 01:00
Megosztás:

Élesedik a TON token a Lucky Block-on, 200%-os üdvözlő bónusz jár a belépőknek

A Toncoin árfolyama idén erőteljesen felértékelődött, csak az elmúlt három hónapban 182 százalékot emelkedett. A token a kilencedik legértékesebb kriptopénz lett a Coinmarketcap kriptoadat-gyűjtő oldal szerint, és jelenleg 6,27 dolláron áll.
2024. 04. 21. 00:01
Megosztás:

Folytatódik a Kölcsönkapott levegő program

A Kölcsönkapott levegő egy tavaly indult program, amelynek célja, hogy megismertessük a fiatalokkal ezt a láthatatlan közeget, amely az egészséges élet része - mondta az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára pénteken Budapesten, a programindító sajtótájékoztatón.
2024. 04. 20. 23:00
Megosztás:

A NATO további katonai támogatást nyújt Ukrajnának

A NATO védelmi miniszterei megállapodtak abban, hogy további katonai támogatást nyújtanak Ukrajnának, főképpen a légvédelem területén - jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár pénteken Brüsszelben.
2024. 04. 20. 22:00
Megosztás:

Ezekkel a számokkal nyerhettél az ötös lottón!

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 16. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
2024. 04. 20. 21:00
Megosztás:

Ez a legjobb megoldás a klímaváltozásra

Az erdőtelepítés, a fásítás az egyik legjobb eszköz a klímaváltozás negatív hatásainak kompenzálására - mondta az Agrárminisztérium (AM) agrárpiacért felelős helyettes államtitkára Balatonszárszón pénteken.
2024. 04. 20. 20:00
Megosztás:

A tehetségprogram célja a külföldön élő magyar fiatalok képzésének bővítése

A tehetségprogram elsődleges céljai között szerepel a külföldön élő egyetemista fiatalok megszólítása, és az, hogy hasznosítható képességeket nyújtson számukra - mondta a "Talent's Talk, a tehetségek fóruma" címmel megrendezett londoni program összegzéseként a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) fiatalokért felelős helyettes államtitkára.
2024. 04. 20. 19:00
Megosztás:

Mi lesz a Magyar Postával?

A kormány azt várja a Magyar Posta Zrt.-től, hogy legyen önfenntartó, folytassa a zöld és digitális átállást, szolgáltatásait pedig továbbra is biztosítsa mindenki számára lakóhelytől függetlenül - mondta a nemzetgazdasági miniszter pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten.
2024. 04. 20. 18:00
Megosztás:

Hamarosan kezdődik a fővárosi tavaszi nagytakarítás

Tavaszi nagytakarítást lesz április 21-én és 28-án a Nagykörúton és környezetében, továbbá a főváros számos forgalmas közterén és csomópontjában a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. és Budapesti Közlekedési Központ (BKK) együttműködésében.
2024. 04. 20. 17:00
Megosztás:

Ezért kapott bírságot az UniCredit Bank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt; a hiányosságok nem veszélyeztetik a hitelintézet biztonságos működését - közölte a jegybank pénteken az MTI-vel.
2024. 04. 20. 16:00
Megosztás:

Kiderült, mennyire produktívak a magyar cégek

A hibrid munkavégzésre hosszabb távon is fel kell készülnünk: a magyar szellemi munkát végzők több mint egyharmada legalább egy-két napot otthonról dolgozik – ez is kiderül Magyarország első országos reprezentatív produktivitás-kutatásából. A megkérdezettek negyede arra számít, hogy amikor a vállalati IT-helpdeskhez fordul, nem fogják érteni egymást, mert más nyelvet beszélnek. A többség sem közös tudástárat, sem kollaborációs eszközt nem vesz igénybe a munkája során, a feladatok nyilvántartására és átadására pedig legtöbben Excelt használnak az erre kifejlesztett alkalmazások helyett. A kutatás alapján felállított produktivitás-index számszerűen is megmutatja, mennyire dolgoznak hatékonyan a magyar fehérgallérosok.
2024. 04. 20. 15:00
Megosztás:

Megállapodást kötött a Duna House és az OTP Ingatlanpont

Együttműködési megállapodást írt alá a Duna House és az OTP Ingatlanpont, ezáltal a két országos közvetítői hálózat a kizárólagos megbízásaiknál keresztértékesítési lehetőséget biztosít egymásnak - közölte a két szervezet közös közleményben pénteken az MTI-vel.
2024. 04. 20. 14:00
Megosztás:

Mennyivel drágább a benzin Magyarországon?

Az EU Weekly Oil Bulletin legfrissebb adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára 640, míg a régiós országokban 620 forint volt. A magyarországi átlagár 3,2 százalékkal magasabb a régiós átlagértéknél. A dízel üzemanyag heti átlagos ára Magyarországon 654 forint volt, ami 31 forinttal, 5 százalékkal haladta meg a régiós 623 forintos átlagárat - jelentette pénteken első alkalommal kiadott kísérleti üzemanyagár-statisztikájában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
2024. 04. 20. 13:00
Megosztás:

Megnyitott Esztergom első McDonald’s étterme

A mai napon megnyílt Esztergom város első McDonald’s étterme. A beruházás megvalósítása közel kétszáz ember, több mint 7 hónapon át tartó összehangolt munkáját igényelte. A Simor János utcában kialakított egységben a „Jövő Élménye” koncepciónak megfelelően kiemelt szerepet kapott az innováció és a digitális fejlesztés. A korszerű étterem több mint 70 ember számára biztosít munkalehetőséget. Az akadálymentesített vendégtérben 90, a teraszon további 30 ülőhely várja a vendégeket, az új egységgel pedig a McCafé is megérkezett a városba.
2024. 04. 20. 12:00
Megosztás:

Bővült a falugazdász-hálózat és a kamarai tagoknak nyújtott szolgáltatások köre

Az új Közös Agrárpolitika jelentette kihívásokra reagálva átalakította és mintegy 700 fősre bővítette falugazdász-hálózatát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara; a falugazdászok 2024 áprilisától falugazdász tanácsadóként az eddigieknél is szélesebb körben támogatják majd a gazdálkodók munkáját - jelentette be pénteki közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
2024. 04. 20. 11:00
Megosztás: