Családi adókedvezmény 2024 - Mennyi családi adókedvezmény jár 2024-ben?

Családi adókedvezmény 2024. Ki veheti igénybe a családi adókedvezményt 2024-ben? Mennyi családi adókedvezmény vehető igénybe 2024-ben? A családi adókedvezmény 2024 összege kedvezményezett eltartottanként 2024 évben. Családi adókedvezmény 2024 jogszabályi, törvényi háttér. Hogyan vehető igénybe a 2024 évi családi adókedvezmény? Családi adókedvezmény kalkulátor 2024.

Családi adókedvezmény 2024 - Mennyi családi adókedvezmény jár 2024-ben?

Ki veheti igénybe a kedvezményt 2024-ben?

Az a magánszemély, aki családi pótlékra jogosult, például:

- a házastársként, élettársakként együtt élő vér szerinti szülők,

- a szülővel együtt élő élettárs is, aki az érintett gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel élettársként legalább 1 éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy

- aki a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát a családi pótlék kérelmezése előtt legalább egy évvel kiállított közokirattal igazolja.

A gyermeküket jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján felváltva gondozó szülők, akik 50-50 százalékban jogosultak a családi kedvezményre, ha a családi pótlék összegének megosztását a családtámogatási szerv a szülők közös kérelmére határozattal megállapította és 50-50 százalékos arányban folyósítja.

családi adókedvezmény 2024 évben

- A kedvezményt a gyermeket felváltva gondozó szülők egymás között közösen nem érvényesíthetik, viszont a jelenlegi házastársukkal az általuk érvényesíthető kedvezményt közösen is igénybe vehetik.

A családi pótlékra jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastárs.

- Év közben is érvényesítheti a családi adókedvezményt az a magánszemély, aki nem jogosult ugyan családi pótlékra, de az arra jogosult házastársával közös háztartásban él. Például, ha a házastársak közül az egyik nevelőszülő, a vonatkozó szabályok alapján csak ő jogosult a nevelt gyermek után családi pótlékra, viszont házastársa is jogosult a házastársa által nevelt gyermek után járó családi kedvezmény érvényesítésére, így adóelőleg-nyilatkozatot tehet.

A várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa.

- A várandós nővel közös háztartásban élő élettárs a várandósság ideje alatt nem jogosult a kedvezményre, így azt év közben az élettársak nem érvényesíthetik közösen, viszont a várandós nőnek járó kedvezményt a várandós nő a bevallásában megoszthatja élettársával.

A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, továbbá a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

- Esetükben saját maga vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül közös döntéssel kiválasztott magánszemély érvényesíthet családi kedvezményt.

2024 évi családi adókedvezmény összege és igénylése

- Hozzátartozónak kell tekinteni a gyermek szüleinek hozzátartozóit is, így például az elhunyt szülő testvére is érvényesítheti a kedvezményt a vele közös háztartásban élő árván maradt gyermek után.

Az a magánszemély is érvényesítheti a családi kedvezményt, aki bármely külföldi állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult, ha az egyéb jogszabályi feltételek teljesülnek.

Mennyi családi adókedvezmény vehető igénybe 2024-ben?

A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkenti. Az adóelőleg-nyilatkozat alapján a munkáltató, rendszeres bevételt juttató kifizető az adóév folyamán az adóelőleg megállapításakor figyelembe veszi a családi kedvezményt.

Az igénybe vehető családi kedvezmény összege az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak számától függ.

mennyi családi adókedvezmény jár 2024 - ben?

Kedvezményezett eltartott:

- aki után a magánszemély a Cst. szerint családi pótlékra jogosult,

- aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,

- a rokkantsági járadékban részesülő személy,

- a magzat a fogantatás 91. napjától a világra jöttét megelőző hónapig az erről szóló orvosi igazolás alapján.

Eltartott:

a kedvezményezett eltartott,

- az, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne, akkor is,

- ha a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot, hanem rokkantsági járadékot folyósítanak,

- ha a kedvezményezett eltartott után családi pótlékot nem állapítanak meg,

- vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja, például tartósan beteg gyermek után járó emelt összegű családi pótlék.

A családi adókedvezmény 2024 összege kedvezményezett eltartottanként havonta:

- ha egy eltartott van a családban 66 670 forint,

- ha két eltartott van a családban 133 330 forint,

- ha három vagy annál több eltartott van a családban 220 000 forint.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a családi kedvezmény igénybevételével kedvezményezett eltartottanként havonta:

- ha egy eltartott van a családban 10 ezer forinttal,

- ha két eltartott van a családban 20 ezer forinttal,

- ha három vagy több eltartott van a családban 33 ezer forinttal

magasabb összegű nettó kereset áll a családok rendelkezésére - olvashatjuk a NAV hivatalos oldalán.

A felváltva gondozott gyermek után saját eltartottjaik számától függően 33 335 (a 66 670 fele), 66 665 (a 133 330 fele), vagy 110 000 (a 220 000 fele) forintot érvényesíthetnek.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kedvezményezett eltartott gyermek után a családi kedvezmény havi összege 66 670 forinttal emelt összegben vehető igénybe.

családi kedvezmény havi összege 2024

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az, aki:

- tizennyolc évesnél fiatalabb, és a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,

- tizennyolc évesnél idősebb, és a tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének betöltése előtt sem haladja meg az 50 százalékos mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

Jogszabályi háttér:

[1] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. §-a.

[2] A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről szóló 597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet.

[3] A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. (a továbbiakban: Cst.) 4. § f) pontja.

Milyen jövedelmek után vehető igénybe a családi adókedvezmény 2024 évben?

A magánszemély a családi kedvezménnyel az összevont adóalapját csökkentheti. Az összevont adóalap része az önálló tevékenységből származó jövedelem:

- például egyéni vállalkozásból, őstermelői tevékenységből, bérbeadásból származó jövedelem stb.,

- a nem önálló tevékenységből származó jövedelem, például: munkabér, adóköteles társadalombiztosítási ellátás, ezen belül a gyermekgondozási díj.

Mikor vehető igénybe a családi járulékkedvezmény 2024-ben?

A magánszemély az őt megillető családi kedvezményt a biztosítottként fizetendő társadalombiztosítási járulékból is elszámolhatja, ha azt az szja-alapból, adóelőleg-alapból nem lehetett teljes összegben érvényesíteni.

A családi járulékkedvezmény összege a családi adókedvezmény adóalappal, adóelőleg-alappal szemben nem érvényesített részének a 15 százaléka, de legfeljebb a magánszemély által fizetendő tb-járulék (bizonyos esetekben nyugdíjjárulék) összege.

A családi járulékkedvezményt a munkáltató, kifizető automatikusan figyelembe veszi, ha a magánszemély az adóelőleg-nyilatkozaton a családi kedvezmény érvényesítéséről nyilatkozik. Az adóelőleg-nyilatkozat nyomtatványán a magánszemély azt is kérheti, hogy a járulékkedvezményt a munkáltató, kifizető ne érvényesítse és a családi kedvezményre jogosító keretből csak azt az összeget számolja el, ami az szja-előlegből érvényesíthető.

hogyan vehető igénybe a családi adókedvezmény 2024-ben, családi kedvezmény kalkulátor 2024

Hogyan vehető igénybe a 2024 évi családi adókedvezmény?

A kedvezmény igénybe vehető:

- év közben, a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek adott adóelőleg-nyilatkozattal,

továbbá

- az adóévre vonatkozó szja-bevallásban is.

Az adóelőleg-nyilatkozatot legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet kitölteni és beküldeni a NAV-hoz, de a nyilatkozatok kitölthetők és leadhatók papíralapon is a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek.

A szülővel közös háztartásban élő, családi kedvezményre nem jogosult élettárssal a kedvezmény év közben közösen nem érvényesíthető, viszont az év végi szja-bevallásban a kedvezmény az élettárssal megosztható. Például megoszthatja a családi kedvezményt az szja-bevallásban az anya az élettársával, ha a korábbi kapcsolatából származó gyermekét élettársával közösen neveli. 

Ha a családi kedvezményre több magánszemély jogosult, az adólelőleg-nyilatkozaton és az szja-bevallásban közösen kell nyilatkozniuk a kedvezmény érvényesítéséről, akkor is, ha a kedvezményt teljes egészében a jogosultak egyike érvényesíti. Nem kell közös adóelőleg-nyilatkozatot benyújtani a felváltva gondozott gyermek vér szerinti szüleinek, mert ők a kedvezmény 50-50 százalékát a másik szülőtől függetlenül érvényesíthetik. Ha az őket megillető kedvezményt jelenlegi házastársukkal közösen érvényesítik, akkor jelenlegi házastársukkal kell közös adóelőleg-nyilatkozatot tenniük.

Hogyan vehető igénybe együtt, többféle szja-kedvezmény?

A kedvezményeket a következő sorrendben lehet igénybe venni:

- Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

- 25 év alatti fiatalok kedvezménye

- 30 év alatti anyák kedvezménye

- Személyi kedvezmény

- Első házasok kedvezménye

- Családi kedvezmény

- Családi járulékkedvezmény

Kapcsolódó cikkek:

Családi pótlék 2024

Javult kissé a fogyasztói hangulat Németországban

Javult valamelyest a fogyasztói hangulat Németországban, bár továbbra is inkább bizonytalanságot és aggodalmat tükröz.
2023. 11. 28. 13:30
Megosztás:

Csökkentek a beruházások a feldolgozóipari fejlesztések növekedése mellett

A beruházások volumene 2023. harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva 12,1 százalékkal csökkent, az előző negyedévhez képest - szezonálisan kiigazítva - 2,2 százalékkal mérséklődött.
2023. 11. 28. 13:00
Megosztás:

Észszerű, hogy a gyermekek után járó pótszabadságról a munkavállaló rendelkezhessen

Logikus, hogy a gyermekek után járó pótszabadságról ne a munkáltató, hanem a munkavállaló rendelkezhessen - mondta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.
2023. 11. 28. 12:30
Megosztás:

Fordulatot hozott a CSOK plusz a lakáspiacon

A CSOK Plusz kihirdetése után fordulat látszik az ingatlanpiacon: a pangó kereslet élénkülésre váltott át az október végi bejelentést követő 31 napban. A nagyobb érdeklődés részben az év végén kifutó, vissza nem térítendő támogatást és egyéb kedvezményeket biztosító nagyvárosi CSOK igénylőknek is köszönhető. A kereslet élénkülése paradox módon bizonyos ingatlanok árát még csökkentheti is, mert a nagyvárosi CSOK segítségével továbbköltözőket egyre jobban szorítja az év végi határidő.
2023. 11. 28. 12:00
Megosztás:

Stabilan állják az ingatlanpiac hullámait a logisztikai létesítmények

A lakáspiacon az új építésű ingatlanok iránti kereslet és a bejelentett új projektek a piaci alapú lakáshitelekkel együtt „parkolópályára álltak”, amin jövőre a CSOK Plusz sokat javíthat. A logisztikaiingatlan-piac azonban továbbra is élénk, mind keresleti, mind kínálati oldalon. A legjobb lokációk a fővárosban és közvetlen környékén vannak, és egyre fontosabb az épületek fenntartható működése ‒ derül ki az Alfa Group piaci elemzéséből.
2023. 11. 28. 11:30
Megosztás:

Sorsfordító hetek állnak a nyugdíjpénztárak előtt

A munkaerő megtartás miatt a kedvezményes kulcsú cafeteria idejéhez hasonló arányban vállalják a munkáltatók azt, hogy dolgozóik öngondoskodását önkéntés nyugdíjpénztári befizetésekkel is segítik – hívta fel a figyelmet Gergely Péter. A BiztosDöntés.hu szakértője szerint a befizetések ennek ellenére messze az infláció alatt maradnak, utoljára 2014-ban érkezett ilyen kevés új tag a pénztárakba, ráadásul a kifizetések immár harmadik negyedéve meghaladják a bevételeket.
2023. 11. 28. 11:00
Megosztás:

Még utoljára bezsákoltak a befektetők a PMÁP 2033/I állampapírból

Az Államadósság Kezelő Központ adatai alapján múlt héten 91,6 milliárd forintért fogyott a Prémium Magyar Állampapír. Ez annak fényében különösen nagy összeg, hogy idén augusztus eleje óta hetente átlagosan 33 milliárd forintért vettek PMÁP-ot a megtakarítók. A Bankmonitor szerint a kiugró forgalom oka az, hogy a befektetők még utoljára bevásároltak a keddig elérhető inflációkövető állampapírból.
2023. 11. 28. 10:30
Megosztás:

Felemás nyitás az európai tőzsdéken

Vegyes indexekkel indult a kereskedés kedden a főbb európai értékpapírpiacokon.
2023. 11. 28. 10:00
Megosztás:

Kinyírta a biztosítási szakma toborzását a KATA-adó módosítása

2023-ban gyakorlatilag megszűnt a toborzás a független pénzügyi közvetítői piacon. Évek óta komoly kihívás az elöregedés, a fiatalok hiánya, ám igazán látványos ütést a 2022. szeptembere óta hatályos kata-módosítás - miszerint katás adózó csak magánszemélynek állíthat már ki számlát - vitt be a szakmának, ahol így még nehezebbé vált pályakezdőként elindulni - világít rá a GRANTIS független pénzügyi tanácsadó elemzése.
2023. 11. 28. 09:30
Megosztás:

Csökkenés várható a nyitásban

Csökkenéssel nyithat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint.
2023. 11. 28. 09:00
Megosztás:

Esés jön a magyar tőzsdén a szakértő szerint

Csökkenéssel nyithat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint. A BUX 203,42 pontos, 0,36 százalékos csökkenéssel 55 887,95 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 6,1 milliárd forint volt.
2023. 11. 28. 08:50
Megosztás:

Jövőre Kaposvár ad otthont az Országos Színházi Találkozónak

A hazai színházi élet egyik kiemelkedő eseményének, az Országos Színházi Találkozónak ad otthont a kaposvári Csiky Gergely Színház 2024. június 10. és június 16. között: az eseményen OFF-programok, tánc, cirkusz, zene, kiállítás és gasztronómia is várja a színházművészet iránt érdeklődőket.
2023. 11. 28. 08:00
Megosztás:

Ma reggel erősödéssel nyitott a forint

Erősödött kedd reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
2023. 11. 28. 07:30
Megosztás:

Szijjártó szerint az együttműködés Kínával nem kockázat, hanem hatalmas lehetőség

Az együttműködés Kínával nem veszélyt, hanem hatalmas lehetőséget jelent az Európai Unió számára, a kockázat éppen az, ha valaki el akarja vágni ezeket a kötelékeket - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.
2023. 11. 28. 07:00
Megosztás:

Átadták a magyar tudomány kategóriában az idei Junior Prima Díjakat

Átadták a Junior Prima Díjakat a magyar tudomány kategóriában a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) épületében - tájékoztatta a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) hétfőn az MTI-t.
2023. 11. 28. 06:30
Megosztás:

Határtalan innováció és látványos demózónák a bukaresti Dyson Next Gen Living regionális rendezvényen

Az innovációiról ismert globális kutatási és technológiai vállalat, a Dyson úttörő termékeket mutatott be a bukaresti Combinatul Fondului Plastic – Galeria Senatban tartott regionális Next Gen Living rendezvényen.
2023. 11. 28. 06:00
Megosztás:

Jövőre Kaposváron lesz az Országos Színházi Találkozó

A hazai színházi élet egyik kiemelkedő eseményének, az Országos Színházi Találkozónak ad otthont a kaposvári Csiky Gergely Színház 2024. június 10. és június 16. között: az eseményen OFF-programok, tánc, cirkusz, zene, kiállítás és gasztronómia is várja a színházművészet iránt érdeklődőket.
2023. 11. 28. 05:30
Megosztás:

Hatékony megoldásokat kínál a magyar állattenyésztés a népességrobbanásra

Miközben Magyarországon folyamatosan csökken a népesség, a világ több pontján is a túlnépesedéssel és ennek következményeivel küzdenek. Az előrejelzések szerint 2100-ra több mint négymilliárd lesz Afrika népessége, míg Európáé inkább fogy vagy stagnál. A népességrobbanás azonban Európát, így Magyarországot is elkerülhetetlenül érinteni fogja.
2023. 11. 28. 05:00
Megosztás:

Debrecenben építheti következő logisztikai központját a Waberers

Stratégiai céljainak megfelelően a Waberer’s Csoport folytatja országos lefedettségű logisztikai központjainak fejlesztését, melynek érdekében ezúttal az ország egyik legdinamikusabban fejlődő régiójában, Debrecenben vásárol telket egy 20 ezer négyzetmétert meghaladó méretű raktárkomplexum fejlesztése céljából. A debreceni központ az autóipari nagyberuházások, a kapcsolódó beszállító cégek, valamint a Waberer’s jelenlegi ügyfélkörének kiszolgálását támogatja.
2023. 11. 28. 04:30
Megosztás:

20 éve a tőzsdén az MBH Jelzálogbank

Újabb kibocsátó jubilál a Budapesti Értéktőzsdén: a Prémium kategóriában szereplő MBH Jelzálogbank kereskedésindító csengetéssel ünnepelte meg 20 évvel ezelőtti tőzsdei bevezetésének évfordulóját. A társaság, amely mára az MBH Bankcsoport tagjaként végzi a tevékenységét, a két évtized alatt a magyar jelzálogbanki szektor meghatározó szereplőjévé vált. A tőkepiacon ugyancsak eredményes éveken van túl, többek között számos BÉT Legek-díjat is elnyerve.
2023. 11. 28. 04:00
Megosztás: