Így használhatják ki a bankok a generatív MI-ban rejlő összes lehetőséget

A bankoknak talán nem okoz akkora nehézséget megkezdeni a generatív MI használatát, azonban azt megtalálni, hogy hol és miként teremt új értéket a technológia, korántsem ennyire egyszerű. A McKinsey a siker receptjét keresve készített átfogó tanulmányt a generatív MI előnyeiről és az új technológia bevezetésének buktatóiról.

Így használhatják ki a bankok a generatív MI-ban rejlő összes lehetőséget

2023 elején robbant be a köztudatba a generatív MI. Ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy kiderüljön, a használata egyértelmű előnyökkel jár a szervezetek számára, ugyanakkor eddig nem ismert kockázatokat is felszínre hozott. A McKinsey Global Institute – miután 63 különböző területen vizsgálta meg és elemezte az MI használatának következményeit – arra a megállapításra jutott, hogy a generatív MI mintegy évi 2,6-4,4 billió dollárnyi becsült új értéket képes teremteni a globális gazdaságban. A pénzügyi szektor lehet az egyik legnagyobb nyertese az MI által indukált átalakulásnak: évente 200-340 milliárd dollárnyi pluszbevétel (a működési eredmény 9-15%-a) keletkezhet főként a termelékenység emelkedéséből. A gazdaságra kifejtett hatás minden bizonnyal a teljes pénzügyi szektort érinteni fogja, de azon belül is különösen a vállalati és a lakossági szegmenst kiszolgáló üzletágakat: a keletkező értéktöbblet ezekben a szegmensekben 56, illetve 54 milliárd dollárra tehető.

Bár a bankok elsősorban a termelékenység növelésére koncentrálnak, a generatív MI a közeljövőben teljesen átalakíthat bizonyos munkaköröket és az ügyfelekkel történő kommunikáció eddigi formáit, sőt új üzleti modellek megjelenésének is megágyazhat. A McKinsey kutatása szerint a generatív MI-t a vállalatok 75%-a az ügyfeleivel való kapcsolattartásban, illetve további három fő területen, a tartalomszintézis, a tartalomgenerálás, valamint a kódolás és szoftverfejlesztés terén használja.

A pénzügyi szektorban az esetleges komplikációk ellenére is kedvező az új technológia fogadtatása. A McKinsey-nek a témában a közelmúltban rendezett fórumán a digitális megoldásokért és adatelemzésért felelős vezetők kétharmada vélte úgy, hogy az MI alapvetően fogja átalakítani az iparágukat. Arra azonban még nincsenek egyértelmű válaszaik, hogy hogyan és hol fogják az új technológiát biztosan alkalmazni, és hogyan, milyen mértékben lehet majd integrálni azt a meglévő munkafolyamataikba. 

A McKinsey szerint a bankoknak egyfelől könnyű dolguk van, ha az új technológia bevezetésével szeretnék átalakítani a működésüket: a jól ismert változásmenedzsment-módszereket kell elővenniük, a vezetőknek a változás élére kell állniuk, számon kell kérniük az egyes üzletágakon az előrehaladást, az értékteremtésre kell fókuszálniuk, és világos célokat kell kitűzniük. Másfelől viszont a generatív MI olyan kihívásokkal is szembesíti őket, amilyenekkel a legtöbbjüknek még soha nem volt dolga. 

Az átalakulás mélysége és sebessége példátlan. A vezetőknek jóformán egyik napról a másikra kell megismerkedniük olyan fogalmakkal, mint a megerősítő tanulás és a konvolúciós természetes hálózatok. De a feladat nem pusztán az új terminológia és ismeretek elsajátításból áll: a vezetőknek fel kell ismerniük, milyen lehetőségeket rejt a generatív MI a saját szervezetük számára, hogyan kell ennek érdekében módosítani a stratégiájukat, és úgy pozícionálni a vállalatukat, hogy az a legtöbbet tudja kihozni az átalakulásból.

A bankok alig értek a végére egy jelentős reformfolyamatnak (amelynek során előreléptek az üzlet és technológia között feszülő ellentétek feloldásában, elsősorban az agile, cloud technológiák és a termék fókuszú működési modellek bevezetésével), máris az adatfelhasználásra és -elemzésre alapuló kihívások bonyolítják tovább a helyzetüket. Mindezt olyan sebességgel kell végrehajtaniuk, ami a működési modelljeiket óriási nyomás alá helyezi. Az átalakuláshoz új képességekre is szert kell tenniük: a kihívásokhoz illeszkedő tudású szakembereket kell toborozniuk, illetve képzésekkel kell a saját munkavállalóikat felkészíteni a változásokra.

Az adatelemzés már eddig is a fókuszban volt, ám a generatív MI mutatott rá arra, hogy az adatokat nem elég centralizáltan kezelni, hanem az értéklánc minden egyes lépésében át kell gondolni az adatok elérhetőségét. A vezetőknek még gyakrabban kell egyeztetniük az adatelemzőikkel, és egyensúlyba kell hozniuk az egymással versengő prioritásokat. A McKinsey szerint a legtöbb bank jelenleg is küszködik az átalakulással, az üzleti modellek még javában formálódnak. Az akadályok azonban nem leküzdhetetlenek, amennyiben a szervezet rendelkezik a megfelelő képességekkel hét stratégiai fontosságú területen:

Stratégiaalkotás

Anélkül, hogy tudnánk, a generatív MI és a fejlett adatelemzés milyen területeken segíthet hatékonyabbá tenni az üzleti folyamatokat, kockázatos az átalakításba belevágni. Egy stratégiai tervnek, amellett, hogy víziót nyújt a teljes üzleti modell átalakítására, fel kell tárnia azokat a konkrét pontokat is munkafolyamatokban, ahol termelékenységjavulás érhető el. Egy jó stratégiának tartalmaznia kell egy jövőképet, amely mögé a vezetés határozottan beáll, a végrehajtását pedig számonkéri az operáció szintjén; prioritásokat, világos és mérhető célokat, a szükséges képességek számba vételét; tervet arra vonatkozóan, hogy mely területeken, milyen sorrendben kell bevezetni a változtatásokat és felépíteni a képességeket; továbbá ki kell térnie arra is, hogy milyen partnerségek kiépítésére lesz szükség a képességek fejlesztéséhez illetve ahhoz, hogy a szervezet új képességekre tegyen szert.

Tudás és tehetségek

Maguknak a vezetőknek is új és mély ismeretekre kell szert tenniük azért, hogy megértsék, miként alakítja át a generatív mesterséges intelligencia a bankok működését. Ezt a tudást a munkatársaiknak transzparensen átadva tudják kezelni az átalakulás okozta aggodalmakat, amelyeket a technológiával elérhető magas arányú automatizálhatóság (a munkafolyamatok 70%-a automatizálható) válthat ki. Ugyanakkor azt is tudniuk kell, hogy az új technológia hogyan teremt értéket és fejt ki kedvező hatást a munkafolyamatokra.  Ehhez új szakértelemre vagy a munkavállalók képzésére van szükség, például a prompt engineering vagy a modellek finomhangolása területén. A toborzásban a szakértelemre, valamint az MI-t, a felhőalapú technológiákat és az adattudományt érintő képzésekre kell fektetni a hangsúlyt. A tehetségek megszerzéséhez és megtartásához a jó fizetés nem elegendő, a szakmai továbbfejlődés lehetőségét és az értelmes munka perspektíváját is biztosítani kell.

Működési modell

Ideális esetben a banknak eleve rugalmas, könnyen alakítható és méretezhető működési modellje van. Az ilyen modellre jellemző a keresztfunkcionalitás, a végrehajtói és döntéshozatali felelősségi körök összehangolása; egy ilyen modellben a folyamatok könnyen felgyorsíthatók, kiterjeszthetők, és kellően rugalmasak. A vezetőkkel való szoros együttműködés döntő fontosságú a generatív MI megoldások jellemzőinek meghatározása, a prototípusok megalkotása és a bevezetés során. Az átalakulás kezdeti szakaszában a legtöbb bank (a bankok több mint fele) központosítottan tervezi meg és hajtja végre az erőforrások elosztását, a kutatás-fejlesztést, a priorizálást, illetve kezeli a felmerülő kockázatokat. Kiemelten fontos a szoros együttműködés az üzleti területekkel már a kezdetektől a priorizálásban, a prototípusok kialakításában és tesztelésében, így értékes visszajelzések csatornázhatók be a folyamatokba a működést érintően. A funkciók közötti folyamatos párbeszéd a biztosíték arra, hogy a modellek a valós működés kihívásaira kínálnak megoldásokat, szükség szerint tovább finomíthatók, és problémamentesen illeszthetőek be a meglévő munkafolyamatokba.  Az átalakulás előrehaladtával érdemes lehet egységes megközelítést kialakítani, amelyet minden üzletág esetében lehet alkalmazni. Elkerülendőek az elszigetelt kezdeményezések, ehelyett a csapatokat fel kell ruházni a megfelelő szakértelemmel, erőforrásokkal és tervekkel a generatív MI alkalmazásához.

Technológia

Azok a bankok, amelyek gyors eredményeket értek el a generatív MI bevezetésében, alaposan mérlegre tették, érdemes-e házon belül kifejleszteni a szükséges megoldásokat, vagy inkább külső partnertől vásárolják meg ezeket. A sikerhez tudatos, az értékteremtést szem előtt tartó döntésre van szükség. A nyílt forráskódra épülő fejlesztések miatt az alapmegoldások már könnyen beszerezhetőek a piacon. A bankoknak, amikor a vásárlás mellett döntenek, olyan beszállítót kell választaniuk, amelyben megbíznak, és amely a lehető legkisebb kockázattal járó megoldást biztosítja a számukra az új helyzetben is. A megfelelő generatív MI-megoldás komponensei egymással és a meglévő (legacy) IT-architektúra elemeivel is tökéletes összhangban kell működjenek. A hatékony integráció és a modellek fenntartása több architektúra-komponenstől is függ, mint amilyen például az adatösszefüggés-menedzsment, a gyorsítótárazás, a szabályzatkezelés, a modellhub-ok kezelése, a promptkönyvtár-kezelés, az MLOps-platform, a kockázatkezelési motor, vagy a nagy nyelvi modellek.

Adatvagyon

A generatív MI működése strukturálatlan adathalmazok feldolgozására épül. Míg a strukturált adatokkal jól megbirkóznak a bankok, a strukturálatlan adatok feldolgozásához és a fejlett MI-modellekhez nem rendelkeznek sem a szükséges képességekkel, sem a megfelelő infrastruktúrával. A generatív MI nyelvi képességei azonban éppen azt teszik lehetővé, hogy új és értékes információkat nyerjenek ki a strukturálatlan adathalmazokból, ami javítja az ügyfeleik kiszolgálását, a működési hatékonyságot, és demokratikusabbá teszi az adatokhoz való hozzáférést. Ezzel együtt még jobban előtérbe kerül az adatok minősége, amit a strukturálatlan adatokon nehéz megfelelően biztosítani. A vezető pénzintézetek egyszerre alkalmazzák az emberi tudást és az automatizációt az adat-életciklus minden kritikus pontján, ezzel biztosítva az adatok magas minőségét. Ezeken felül az adatelemzőknek fel kell készülniük a generatív MI használatával együtt járó kockázatokra és gyorsan kell tudniuk reagálni a szabályozás-változásokra. 

Kockázatkezelés

A generatív MI nagyobb termelékenységet biztosít, ugyanakkor új kockázati forrást is jelent, ezért is kell a pénzintézetnek már a bevezetés kezdeti stádiumában kidolgoznia egy kockázatkezelési tervet. Át kell alakítani a meglévő vállalatirányítási és kockázatkezelési mechanizmusaikat, kiegészítve ezeket a generatív MI felelősségteljes használatára vonatkozó irányelvekkel. Mielőtt bármilyen területen alkalmaznák és kiterjesztenék az új megoldásokat, meg kell vizsgálniuk, megfelelnek-e azok az érvényben lévő szabályoknak, különös tekintettel a modell döntési mechanizmusának átláthatóságára és a döntések részrehajlásmentességére. Az MI „hallucinációiból” (nem logikus vagy pontatlan válaszaiból) eredő kockázatok csökkentése érdekében hozzáértőknek kell validálniuk a modell válaszait, ami viszont megnehezíti a skálázhatóságot. Ezt megkönnyítendő a bankok automatizmusokat, validációs módszereket és különböző forgatókönyveket bocsátanak a szakértők rendelkezésére. Az olyan intézkedések, mint például a paraméterek jobb beállítása vagy az automatizált tartalommoderálás, csökkenthetik a hallucinációk előfordulását.

Változásmenedzsment

A bevezetés és az átalakulás sikeressége nagyban függ a változásmenedzsment hatékonyságától. Még a legjobban megtervezett megoldás bevezetése is zátonyra futhat, ha nem veszik figyelme a munkavállalók és az ügyfelek igényeit, és nem ösztönzik őket az új megoldások használatára. Az átalakulás konfliktusokat idézhet elő a vezetésben, ami az adott megoldásban rejlő lehetőségek kihasználását is akadályozza, amennyiben senki nem érzi azt magáénak. Ezt elkerülendő rögtön a végfelhasználó szemszögéből kell rátekinteni a teljes folyamatra. Felhasználócentrikus MI-ágenseket kell fejleszteni, amelyek az emberektől érkező megerősítő visszajelzésekből tanulnak. A bevezetéshez elengedhetetlen egy átfogó, jól kidolgozott változásmenedzsment-terv, amely a felhasználót állítja a középpontba: része a vezetők felkészítése, a példamutató felhasználók bemutatása, a világos célkitűzések megfogalmazása, a szemléletváltás, a vállalati kultúra átformálása és az új megoldások használatának ösztönzése, valamint mindezek transzparens és közérthető kommunikációja.

„Minden héten hallunk olyan pénzügyi intézményekről, amelyek sikerrel kezdték el alkalmazni a generatív MI-t a termelékenységük javítására. Ez az átalakulás azonban mindig nehéz, és mind a mai napig nem világos, hogy a bankok mekkora hatékonysággal és sikerrel fogják a generatív MI-re épülő megoldásaikat kivinni a piacra, illetve hogyan fogják rávenni a munkavállalóikat és az ügyfeleiket ezek használatára. A bankok csak úgy tudják hosszútávon kiaknázni az új technológiában rejlő lehetőségeket, ha olyan tervet készítenek, amely számol az összes akadállyal, komplikációval, de a lehetőségekkel is” – mondta Sebők András, a McKinsey & Company budapesti irodájának partnere.

Újabb 193 ezer laptopot kaphatnak az iskolák

2022-ben és 2023-ban 120 ezer, illetve 140 ezer laptopot kaptak a tanárok és diákok ingyenesen az iskolákban. 2024 tavaszán további 193 ezer laptop kiosztása várható - tájékoztatta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-t.
2024. 02. 24. 19:00
Megosztás:

Stabil a hazai munkaerőpiac

Stabil a belföldi munkaerőpiac, a foglalkoztatottság a rendszerváltás utáni rekordját elérve csúcsközelbe jutott Magyarországon - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vezető közgazdásza az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorban.
2024. 02. 24. 18:00
Megosztás:

Javította Csehország adósosztályzatának kilátását a Fitch Ratings

Stabilra javította a leminősítés lehetőségére utaló eddigi negatívról Csehország magasan elsőrendű, "AA mínusz" szintű devizaadósság-besorolásának kilátását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő egyidejűleg megerősítette a cseh szuverén osztályzatot.
2024. 02. 24. 17:00
Megosztás:

Alig drágult a személyautóknál a kgfb

Mindössze 368 forinttal emelkedett a tavalyi IV. negyedévben egy átlagos személyautó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) állománydíja - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szombaton az MTI-vel.
2024. 02. 24. 16:00
Megosztás:

Megkezdődik az új liftek építése a tatabányai vasútállomáson

Megkezdődik az új liftek építése a tatabányai vasútállomáson - közölte a MÁV Zrt. szombaton az MTI-vel.
2024. 02. 24. 15:00
Megosztás:

Leválás: új módszer a vállalatok átalakulására

2024. január 1-jétől új jogintézménnyel, a leválással bővül a Polgári Törvénykönyvnek a jogi személyek szétválására vonatkozó szabályrendszere. Mint minden egyéb átalakulás, egyesülés és szétválás, a leválás is adókövetkezményekkel járhat.
2024. 02. 24. 14:00
Megosztás:

Közzétette 2023-as, negyedik negyedéves konszolidált üzleti eredményeit az ORLEN Csoport

A 2023. december 31-én zárult negyedévben az ORLEN Csoport 11,2 milliárd zloty LIFO-alapú EBITDA-t és 7,3 milliárd zloty nettó nyereséget ért el. A teljes 2023-as évre vonatkozó LIFO-alapú EBITDA1 elérte a 44,8 milliárd zlotyt, a nettó nyereség pedig 27,6 milliárd zloty volt. Az ORLEN Csoport negyedik negyedéves eredményeire pozitív hatással volt a gázszegmens teljesítménye, amely 11 milliárd zlotyval járult hozzá az EBITDA-hoz, elsősorban az alacsonyabb beszerzési költségeknek és a magasabb értékesítési volumennek köszönhetően. Az ORLEN emellett több mint 20 százalékkal növelte kiskereskedelmi értékesítési volumenét az előző évhez képest, részben a magyarországi és szlovákiai hálózatbővítések eredményeként.
2024. 02. 24. 13:00
Megosztás:

Elégedetlenség: A versenyszféra munkavállalóinak közel kétharmada munkahelyet váltana

A vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók 50 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, 63 százalékuk tervezi, hogy ha lehetősége nyílik rá, 2024-ben munkahelyet vált – derült ki a Trenkwalder február első felében elvégzett munkaerőpiaci kutatásából.
2024. 02. 24. 12:00
Megosztás:

A BAYC társalapítója Greg Solana lett az új vezérigazgató, és az NFC-hez kapcsolódó projektek lendületet kapnak - a MultiversX, az ApeCoin és a Meme Moguls felívelő pályán

A Bored Ape Yacht Club NFT-k alkotója, Greg Solana lett az új vezérigazgató a Yuga Labs-nál. Ő váltja Daniel Alegre-t, aki 2023 áprilisában vette át a vezérigazgatói szerepet. Ennek eredményeként az ApeCoin (APE) hirtelen lendületet kapott, a két hetes grafikonon 23%-kal emelkedett az árfolyama. Emellett a MultiversX (EGLD) is optimista hangulatban van, de a legnagyobb figyelem a Meme Moguls (MGLS) meme érmék felé fordul. Hamarosan indul, és a gyors előértékesítés miatt az egyik legforróbb projekté válhat 2024-ben. Most áttekintjük, hogy mi áll a háttérben. Megvizsgáljuk, hogy melyik a legjobb kriptovaluta jelenleg befektetési célból.
2024. 02. 24. 11:20
Megosztás:

Accor: rekorderedmények 2023-ban globálisan és Magyarországon

Az Accor, a világ vezető szállodaipari csoportja bejelentette 2023-as évre vonatkozó pénzügyi eredményeit. Az EBITDA meghaladta az 1 milliárd eurót, és az eredmény felülmúlja a 2023-ra vonatkozó előrejelzést. A vállalat folytatta vonzó részvényesi hozampolitikáját, és bízik a 2024-es növekedési kilátásokban.
2024. 02. 24. 11:00
Megosztás:

Csak 2023-ban, 55 millió dollárt szerzett vissza a Binance a csalóktól

A digitális pénzügyi eszközök egyre szélesebb körben vállnak elfogadottá, a velük való kereskedelem volumene, a tranzakciók száma ezzel együtt fokozatosan nő. A kriptotér éppen ezért került a csalók és hekkerek célkeresztjébe, habár a törvénytelen tranzakciók száma a kriptotérben elenyésző és fokozatosan csökken. A Binance ügyfélszolgálata és biztonsági csapata a hatóságokkal és a kriptoközösséggel együttműködve sok százmillió dollár értékben mentett meg, vagy szerzett vissza digitális pénzeszközöket hekkerektől, csalóktól, és juttatta őket vissza tulajdonosaiknak az elmúlt két évben.
2024. 02. 24. 10:00
Megosztás:

Deepfake technikák terjedése: harc az újgenerációs kibercsalások ellen

A mesterséges intelligencia eszközeinek elterjedésével ma már minden eddiginél könnyebb megszemélyesíteni valakit és megtéveszteni másokat, pénzt, adatot kicsalni a célpontoktól. A korábban kifejlesztett módszerek hatékonyságát megsokszorozza az AI, melyet a vezető intézmények irányelvek és technológiák kombinációjával próbálnak kezelni – áll a Deloitte legfrissebb Tech Trends 2024 elemzésében.
2024. 02. 24. 09:00
Megosztás:

4,6%-os munkanélküliségi ráta és 10,3%-os reálbérnövekedés a hazai munkaerőpiacon

A november-januári időszakban továbbra is csúcsközelben állt a foglalkoztatottság, a hazai elsődleges munkaerőpiacon 17 ezer új munkahely jött létre az előző év azonos időszakához képest, a közfoglalkoztatottak száma 8 ezer fővel csökkent, a külföldre ingázók száma pedig nem változott érdemben, így a legutolsó háromhavi átlag alapján a gazdaság teljes foglalkoztatotti létszáma 4.718 ezer fő volt.
2024. 02. 24. 08:00
Megosztás:

A The Graph (GRT) bejelenti a Műszaki Tanácsadó Testületet, a KangaMoon (KANG) és a SingularityNET (AGIX) folytatják a növekedést

A The Graph (GRT) épp most jelentette be Műszaki Tanácsadó Testületét, ami jelentős mérföldkő a projekt számára. Közben két másik kriptopénz vonzza magára a figyelmet - a KangaMoon (KANG) és a SingularityNET (AGIX). Miközben lehet, hogy már ismered az AGIX-et, a KANG egy 2. fázisnál járó előértékesítési sztár, ami lehet, hogy a következő 100x-es meme coin lesz 2024-ben. Tudd meg, miért.
2024. 02. 24. 07:00
Megosztás:

Új kölcsönzési üzletágvezető a Prohumannál – a cél a hazai munkaerőtartalék aktivizálása

Februártól munkaerőkölcsönzési üzletágvezetőként folytatja munkáját a Prohuman csapatában Izsó Balázs. Az új vezető érkezésével a piacvezető magyar HR szolgáltató célja továbbra is az, hogy ahol csak lehet, a magyar munkaerőtartalék aktivizálásával kínáljon megoldást a hazai vállalatok munkaerőigényének és HR-kihívásainak megoldására.
2024. 02. 24. 06:00
Megosztás:

Régóta nem látott tüneteket produkált a lakásépítés

A lakásépítések tavalyi megtorpanása közel negyedszázados rekordokat is megdöntött, ez derült ki a KSH legfrissebb adataiból. A visszaesés egyúttal szerkezeti átrendeződést is hozott: kevesebben fogtak saját otthon megteremtésébe, az új lakások közel kétharmadát már eleve eladásra szánták.
2024. 02. 24. 05:00
Megosztás:

Tovább emelte a dohányfelvásárlási alapárat a Continental Dohányipari Csoport

A Continental Dohányipari Csoport dohánytermesztésért felelős tagja, a DOFER Dohányfermentáló Zrt. tovább emelte a dohány szerződésben rögzített felvásárlási alapárát, erősítve hazai versenyképességét és elkötelezettségét a magyar dohánytermelők és a dohánykultúra támogatása iránt. Az áremelés keretében a társaság a jelentősen nagyobb területen termesztett Virginia dohány esetében 19%-os, míg a Burley dohány esetében 20%-os emelést eszközölt, amely a tavalyi, 50%-os áremeléssel együtt két év alatt összesen 69-70%-os árnövekedést jelent.
2024. 02. 24. 04:00
Megosztás:

Ismét a magas kamatok mellett érveltek az amerikai jegybankárok

Christopher Waller, a Fed kormányzótanácsának tagja megerősítette, hogy még szükség lesz legalább néhány hónapnyi adatra, ami az infláció csökkenését jelzi, mielőtt kamatcsökkentésbe kezdhet a jegybank.
2024. 02. 24. 03:30
Megosztás:

2025. után bármikor leállhat az észak-atlanti áramlat egy fontos része

A tengeráramlások szerepe óriási a Föld hőáramlásában, az éghajlat alakulásában. Leállásuk dominóként döntené be a Föld további fontos éghajlati rendszereit. Az Észak-atlanti áramlás Grönland előtti része az egyik kulcspontja a nagy rendszernek.
2024. 02. 24. 03:00
Megosztás:

Kidobhatod az összes sárga csekket a kukába! Új dolgot találtak ki helyette

A magyarországi adatok alapján a Magyar Posta által közzétett 2019-es statisztikák szerint a magyar lakosság egy év alatt összesen 193 millió sárga csekket fizetett be postahivatalokban. Hatalmas szám ez! Ön vajon ebből mennyit adott fel? Hány órát állt ezért sorban a postahivatalokban?
2024. 02. 24. 02:20
Megosztás: